Kristentro under angrep, kristne ledere oppgir troen og kristne i bønn om enhet i Hong Kong

Fra CBN News