Kristendomsforfølgelse Light

preste-klovn2 Timoteus 3:12 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930) 12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.  I Norge blir bibeltro prester sakte men sikkert skviset ut av Den norske Kirke i dagens åndelige klima og debatt om samkjønnede ekteskap. Ett stort flertall på kirkemøte vedtolk tidligere i år (2016) en litturgi for likekjønnede par. Dette ser nesten ut som en blåkopi av når Ingrid Bjerkås ble ordinert som prest av den liberale Hamar biskoppen Kristian Scheldrup i 1961, -skriver Geir Johnsen i et innlegg postet på verdidebatt. I sitt innlegg tegner Johnsen et bilde av forsterket fiendtlighet mot Guds folk og konservative kristne som er en stadig mindre minoritet i samfunnet.Det er politiske krefter som vil frata statsstøtten til tro og livsynssamfunn som ikke praktiserer likestilling på kjønn og legning. -Kors blir fjernet ifra kapeller og tatt ned under kristne.-bærer-korsetflyktningekrisen i 2015. Dette som med all sannsynlig vil skje i årene som kommer er at bibelskoler, kristne friskoler, leirsteder, misjons-organisasjoner osv vil miste statsstøtte og oppleve større press på og innføre kjønn og legningnøytral virksomhet. Prester, pastorer og lekmannsforkynnere som frilynt forkynner om helbredelse og gjenopprettelse av ett bibelsk samliv vil bli hengt ut som hatere i pressen og på internett og bli fratatt sine stillinger, bøtelagt og fengslet. Tør den enkelte kristne, frikirker og misjonsorganisasjoner å stå på Guds ord i årene som kommer? Som kristne er vi kaldt til å elske vår neste å be for de som forfølger oss, så la oss holde våre hjerter myke og elske de som vil oss vondt,” skriver Geir Johnsen og viser til teksten i Matteus 5,10  “Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.” og til 2 Tim 3,12  “Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.”

Skrevet av Geir Johnsen. Opprinnelig publisert på verdidebatt.no

12 tanker om “Kristendomsforfølgelse Light

 1. Frekkhetens nådegave å kalle dette for forfølgelse! De såkalte “Bibeltro” risikerer ikke akkurat å bli drept for sine synspunkter.

  Med sin dømmende måte å forkynne på FORTJENER de “Bibeltro” å få litt motgang. De må da kunne tåle å måtte forsvare sitt ståsted og synspunkter uten å kalle det for forfølgelse.

  • Det er vel kanskje nødvendig å se tingene litt i fremtidig perspektiv. Det er vel i dag slik at bibeltro prester erfarer seg skjøvet til side av den apostate kirke, men forfatter av innlegget peker vel mer i retning av han tror vil bli den fremtidige tilstanden.
   I følge Bibelen profetier (eksempelvis Matteus 24 og Lukas 21) vil forfølgelsen komme til å eskalere i de siste dager.

  • Siterer fra lederen i avisen NorgeIdag 9. September 2016:

   “Kristenforfølgelsen er kommet til Europa…Sekulærfundamentalistene har definert seg selv som de tolerante. Men de vil ikke tolerere andre sine meninger – for det strider mot toleransen deres. De som mener noe annet enn de gjør, er ikke tolerante… Aller verst blir det i den nye sekulærfundamentalistiske staten om meningene strider mot det nye homoevangeliet. Slike folk som leser høyt fra prekestolen hva Bibelen sier, skal sitte i fengsel. Det så vi i saken med pastorhelten Åker Green i Sverige. Han stod fast som Martin Luther på Guds Ord. Men den svenske statsministeren, sammen med den svenske erkebiskopen, ville ha han i fengsel. Han hadde lest noen ord fra hovedskriftet i vestlig statsbygging, Bibelen og Romerbrevet, selvefundamentet under rettsstaten. Det var ille nok.”

   Les mer om sekulærfundamentalistenes forfølgelse i dagens samfunn:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/28/forfolgelse-av-bibeltro-kristne/

 2. Ordet om korset, Jesus Kristus, vil bli forbudt på menneskenes lepper. Den EKTE Jesus Kristus, han som er ETT med GUD FADEREN og DHÅ. Han som nettopp taler om hvem han virkelig er. Han som nettopp ble forfulgt fordi han talte om å følge GUDS VILJE i ALLE TING, PÅ ALLE MÅTER av HELE SITT HJERTE, SINN OG SJEL. Som er VILLIGE til å TA SITT KORS OPP Å FØLGE HAM I ETT OG ALT; DØ OM SÅ DET GJELDER! Hva er døden her på denne ugudelige jorda?Et lite sekund, så er det over her på jord.Der er Jesus Kristus, han som har forberedt et sted for sine barn,de som har tatt HELE hans HELLIGE ORD SERIØST, og vært LYDIG MOT HANS HELLIGE ORD OG FORKYNT ORDET RETT OG RENT.IKKE LAGT NOE TIL.IKKE TRUKKET NOE FRA.Villige til å LIDE og DØ for JESU KRISTI navn skyld.SEIERSGRUPPEN MED DE EKTE JESU KRISTI DISIPLER.Enhver som forkynner Guds Ord KLART og RENT, I ALLE DETALJER,som IKKE KLØR I ØRET, SKAL BLI FRELST. Dere liberale, flaske forkynnere som fornekter Guds vilje i alt fra homofili, fornektelse av helvete, forførelse av mennesker med deres løgnaktige og forpestede vranglære og spotter Jesus Kristus og hans rette og bibelro lære, forfølger Kristi ekte barn! OMVEND DERE ELLER GÅ FORTAPT! GJØR DET MENS DET ENNÅ ER DAG, FØR DET EVIGE MØRKET TAR OVER! Den HELLIGE OG SANNE MESSIAS med SÅR I SINN HENDER OG FØTTER, MED ALL MAKT OVER HIMMEL OG JORD, KOMMER SNART OG HENTER SINE HJEM.HAN SOM SKAL DØMME ALLE PÅ JORDA,SKILLE GEITENE FRA SAUENE, og TAR SAUENE M HJEM TIL SITT RIKE.Hvilken flokk vil DU tilhøre? Den frelste? Den fortapte?

 3. Les og fordyp deg i det sanne og ekte Ordet av Jesus Kristus, og gjør dette i bønn. Faste og be. Så Ordet ved DHÅ. FREDENS GUD, DEN SANNE OG RETTFERDIGE SKAL LEDE OG HJELPE deg. Han som er VEIEN, SANNHETEN OG LIVET, vil ALLTID være med deg! Du har intet å frykte. JESUS KRISTUS, SOM KOMMER I GUDS HELLIGE NAVN! HUSK:DET ER MAKT I GUDS HELLIGE NAVN! DET ER KRAFT I GUDS HELLIGE NAVN! LOVSYNG HERREN, DEN TREENIGE GUD OG BE HERREN LEDE DEG I ALT, OG HAN VIL GJØRE DET! LES SALME 37 I PSALMENES BOK I GAMLE TESTAMENTET. TAKK JESUS KRISTUS for HANS VERK PÅ KORSET DA HAN USKYLDIG, GIKK I DITT STED. HAN GIKK DA SOM DEN SKYLDIGE FOR AT DU SKULLE GÅ FRI OG USKYLDIG INN I DET EVIGE LIV.FØRST HER PÅ JORDA, DER DU VITNER OM HAM SOM GAV LIVET SITT FOR DEG OG MEG! Når din tid kommer og du har holdt ut livet her på jorda under alle forhold til ære for Jesus Kristus, skal få komme hjem til Ham som råder i lag med GUD FADEREN og DHÅ. KAN DU TENKE DEG NOE BEDRE STED Å VÅKNE OPP ETTER DETTE FORPESTEDE OG GUDSFORLATTE JORDELIVET? Bli med, bli med til LIVET, kjære medmenneske! 🙂

 4. Den bibeltro Jesu disippel som ikke tar anstøt av sin korsfestede og oppstsndne Herre og mester, Jesus Kristus, den enbårne og levende Guds Sønn, er forfulgt gjennom spått og hån. Dere demonstrer dette på beste måte gjennom å skyve de Bibeltro prestene ut av deres stilling innen kirken. Denne hellige flokken som velger å følge sin Herre og Frelser helt og fullt på alle vis. Dagene vil komme da dere, som velger å motarbeide dem og dermed Kristus Jesus, han som har kalt og utvalgt dem som sine ekte og nettopp BIBELTRO disipler! Du som spotter dem, er allerede i gang med å forfølge dem. Alt har en begynnelse. Studer Den Hellige Skrift med bønn til Jesus Kristus, han som du egentlig forfølger. Les 1.Kor 7-9. Omvend deg, bekjenner dine synder og be Jesus tilgi deg. Han vil gjøre det og du vil bli hørt av DEN HELLIGE OG NÅDIGE GUD SOM ELSKER DEG GJENNOM SIN ELSKEDE SØNN, JESUS KRISTUS!

 5. Det er ingen tvil om at om man forkynner evangeliet klart og rent, uten noen form for kompromisser av noe slag, får man ofte satt en merkelapp på seg som ukjærlig, hatefull, trangsynt osv. At forfølgelsen av bibeltro kristne hardner til i landet vårt er det ingen tvil om. Den verste forfølgelsen finner vi faktisk fra de liberale «kristne». Det er de som kommer med de mest krasse karakteristikkene av de troende som ønsker å lese Bibelen som Guds Ord. Man kan også lese mange hatefulle kommentarer på facebook og under avisartikler fra mennesker som man tidligere anså som medkristne og bekjente.

  Innholdet i kommentarene er alltid basert på synsing og tar aldri utgangspunkt i Bibelsk lære. De er så selvsikre på egen fornuft og tankevirksomhet at dette trumfer Den Hellige Skrift glatt. Det er utrolig så selvsikre de er på at det ikke finnes alvorlige konsekvenser for de som ikke vender om fra sin syndige vei. Hvordan kan de være så sikre på sin egen frelse? De tror ikke på helvete, et fryktelig sted som Bibelen advarer sterkt mot dersom man ikke vender om og kommer til tro på Jesus Kristus! Hvorfor er det ene akseptabelt å tro på, mens det andre ikke? Problemet deres er at de velger kun det som klør i øret og velger kun ut de bibelversene som passer for deres egen tankevirksomhet. Det er rett og slett en sekterisk måte å lese Bibelen på. Man plukker ut det man liker og lager sin egen religion basert på bibelvers som stemmer med egne ønsker og egen tankevirksomhet. Det blir hevdet at Gud har gitt oss fornuft og evne til å tenke selv. Det er riktig, men hva er vel mer fornuftig enn å stole på Bibelens lære som er Guds åpenbaring til oss. Det vil jo være direkte ufornuftig å ignorere Guds lære og vilje for oss.

  Liberale kristne tillegger også Jesus en toleranse som det absolutt ikke finnes noe holdepunkt for i Bibelen. Tonen i kommentarene er absolutt ikke preget av Guds Ånd, eller bærer på ingen måte preg av den toleransen overfor medmennesker som de selv etterlyser hos oss, som tror at det som står skrevet i Bibelen er sant og innblåst av Gud. Noen ganger lurer jeg på om de liberale kristne er klar over at de egentlig går til angrep på Gud selv når de verbalt angriper mennesker som ikke gjør annet enn å løfte fram Bibelens bokstav. Det er ikke konservatives tankevirksomhet som blir angrepet, men Bibelen, Guds Ord.

  Les videre her: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/28/forfolgelse-av-bibeltro-kristne/

  • Sant Richard. Vi som holder Guds Ord høyt må stå sammen, vi ser alle hvilken vei vinden nå blåser i Norge. Det vil komme en stadig sterkere forfølgelse av konservative og bibeltro kristne i Norge.

  • Løpet er kjørt. Meld deg ut av DNK og inn i en bibeltro pinsemenighet. Så trenger du heller ikke være delaktig i den ubibelske barnedåpen! Og ikke minst, du kan finne deg et sted der DHÅ er virksom, hvor de har en LEVENDE Guds-tro?

 6. ” Tør den enkelte kristne, frikirker og misjonsorganisasjoner å stå på Guds ord i årene som kommer?”

  Pave Francis fordømmer åpenlyst evangeliske kristne, som sier man må ha et personlig forhold til Jesus Kristus. Han har åpenlyst advart at denne tro er farlig.

  Han har også likestilt spredningen av evangeliske budskapet om Jesus med jihadisme.

  På pavebesøket i Polen oppfordret Francis ungdommen til å tro på “den nye menneskeheten.”

  U.S. Lutheran Approve Historic Agreement With Catholic Church.

  Et dokument ” Declaration of the way” erkjennes det at det ikke er noen spørsmål som skiller lutheranere og roman katolikker.

  “POPE FRANCIS to PROCLAIM LUCIFER as God of One World Religion on September 23 2016?”

  https://www.youtube.com/watch?v=sSYafB6NNTY

  “You Need to Know About September 23, 2016 and the Monumental Event it Foretells?!”
  http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/09/

  • Den katolske kirke er bærer av antikrist’s ånd, og sprer død og ødeleggelse rundt seg..»

   Les her de rystende historiene om evangeliske kirker som lar seg lokke til å skrive under økumeniske dokumenter som i bunn og grunn er en del av den katolske kirkes strategi for igjen samle kristenheten under pavestolen. Evangeliske kristne draes mot den katolske kirke pga av lunkenhet og mangel på gudsfrykt i egne rekker. Den liberale utglidningen vi opplever i våre menigheter får bibeltro kristne til å ønske seg mot den katolske pga deres fasthet til sin lære og vilje til å stå opp mot det politisk korrekte. Men, er bibeltro kristne klar over hva den katolske kirke virkelig lærer? Er bibeltro kristne klar over hva slags vranglære vi står overfor? Når alt kommer til alt viser det seg at den katolske kirke befinner seg langt borte fra evangelisk kristendom, ja bibelsk kristendom. Her finner man ikke, NÅDEN ALENE, TROEN ALENE og SKRIFTEN ALENE !

   Les artiklene og vær med å spre dem videre, denne informasjonen bør vi alle sitte inne med:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/29/den-katolske-kirkes-morke-hemmeligheter/

Det er stengt for kommentarer.