Krigshysteriet i Norge er skapt av utenlandske propagandasentraler

“Det har skjedd noe svært dramatisk med norsk opinion på bare få år. Tidligere fantes det en sterk fredsbevegelse i Norge. Går vi 20 år tilbake ser vi hvordan kanskje så mange som 60.000 mennesker samlet seg i Oslos gater for å protestere mot Irakkrigen. Noe slikt ville være helt umulig i dag. I dag sies det at 9 av 10 nordmenn støtter ønsket om å sende våpen til Ukraina. Hvis dette stemmer er Norge et av de aller mest krigerske landene i Europa, antakelig i verden. I Italia er det sju av ti velgere som IKKE vil sende våpen til Ukraina, og som ønsker våpenstillstand og fredsforhandlinger. I USA var det i februar bare 48 prosent av velgerne som ville sende våpen til Ukraina,” skriver Pål Steigan i en artikkel på egen nettside

Av Pål Steigan

I Norge har til og med mesteparten av venstresida med lederne i SV og Rødt i spissen kastet seg på den militaristiske bølgen og støtter massive økonomiske bidrag til krigen, bidrag som i første rekke kommer til å gå til krigsindustrien og til oligarkene i det gjennomkorrupte Ukraina. Det står fortsatt strid i Rødt om støtten til våpenkjøp, men det store flertallet av stortingsgruppa til partiet er agitatorer for denne politikken. De er dermed i ferd med å kaste alle sine antiimperialistiske og fredspolitiske tradisjoner overbord. Hvordan kunne dette skje?

Det gjenstår å utforske hvordan dette kunne skje. Vi vet at staten har vært veldig aktiv i å bruke statsstøtten til NGO.ene til å gjøre dem til «påvirkningsagenter» for norsk utenrikspolitikk, som det heter i Stortingsmelding 15 (2008–2009).

Les: Politiske operatører og påvirkningsagenter
Men vi vet også at det har vært drevet en massiv påvirkningskampanje gjennom mange år mot norsk opinion for å gjøre nordmenn pro-NATO, anti-Russland og pro-krig.

Den britiske regjeringa driver et hemmelig medieprogram for å sverte Russland
I 2018 avslørte vi det såkalte Integrity Initiative, som var et prgram under det britiske forsvarsdepartementet for å påvirke journalister, medier, politiske partier og organisasoner til å innta en mer krigersk og mer anti-russisk holdning.

Den britiske regjeringa måtte innrømme at ikke bare utenriksdepartementet, men også hæren og forsvarsdepartementet har finansiert Institute for Statecraft (en konto som nå er parkert) som sto bak en meget skitten kampanje mot Labour-leder Jeremy Corbyn.

Dette «instituttet» driver noe som kalles The Integrity Initiative, som er et hemmelig program som er opprettet for å drive svart propaganda mot Russland. Det er lekket ut dokumenter som viser hva slags metoder de bruker:

Utvikle «klynger» i ulike land og utvikle klyngemetoder der.
Sørge for et regjeringa, tenketanker, det militære og journalister ser «det store bildet»og få folk til å akseptere at vi er under et samordnet og bevisst hybridangrep fra Russland.
Øke hastigheten i å utvikle respons, mobilisere nettverket for aktivisme i jakten på «det gyldne øyeblikket».
Den fullstendige lista over metodene viser at dette ikke er ordinær skribentvirksomhet. Denne klyngen er påvirkningsagenter som skal påvirke pressa, akademia, regjeringa og beslutningstakere til å ta stilling mot Russland. Og de skal være aktive og operative for å «møte lokale utfordringer».

Norske påvirkningsagenter
Det gikk også fram at de hadde bygd klynger i 35 land, og blant dem Norge. Det står i dokumentene at den norske klyngen ledes av en «tidligere statstjenestemann» og har ei gruppe i Oslo og en annen i Tromsø. Prinsippet for disse gruppene er at de skal jobbe via journalister som på diskret vis planter artikler i mediene på oppdrag fra det britiske programmet.

I Norge har Forsvarets forskningsinstitutt og Den norske atlanterhavskomité spilt sentrale roller i dette nettverket. En propagandist som nevnes i dokumentene fra Integrity Initiative er Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt, og han er fortsatt svært aktiv i mediene for å legge føringer for krigen mot Russland. En annen som deltok aktivt i kampanjen fra Atlantic Council, er TV2s Øystein Bogen. Han skrev avsnittet om Norge i det famøse skriftet TheKremlin’s Trojan Horses 3.0: Russian Influence in Denmark, The Netherlands,Norway, and Sweden.

The Integrity Initiative påsto at de hadde ei såkalt «klynge» med informasjonskrigere i Norge som skulle jobbe med denne kampanjen. Såvidt vi kunne bringe på det rene i 2018, var det riktig. Men hvordane dette nettverket ser ut i dag finnes det lite informasjon om. Det er neppe lagt ned, men de skryter vel ikke like mye av det de holder på med som de gjorde for fem år siden.

Men lykkes har de. På fem år er Norge og norsk opinion nesten ikke til å kjenne igjen. Vi er det landet som bidrar mest økonomisk etter innbyggertall til å holde krigen ved like i Ukraina. Og motstanden mot NATO og mot amerikanske militærbaser i Norge er så godt som knust.

Krigshysteriet i Norge er skapt av utenlandske propagandasentraler