KrF-leder Knut Arild Hareide er blitt homofavoritt

Torsdag kunne avisen Vårt Land melde at KrF-leder Knut Arild Hareide er blitt homobevegelsens nye favoritt, og KrFs leder skal i følge homobevegelsen ha andre holdninger til homofili enn det hans forgjengere hadde.

kåre-kristiansenKrF slik det har blitt under Hareide’s ledelse kan på ingen måte sies å være et kristent parti som holder fast på bibelske verdier. I løpet av de siste tjue årene har partiet oppgitt nær sagt alle skanser de har hatt, og det partiet Kåre Kristiansen var formann for fra 1975 til 1983 avbrutt av en to årig pause kan ikke lenger sies å være det partiet Kåre Kristiansen en gang var glad i. Dersom Kåre Kristiansen (bildet) hadde levd og vært en oppadgående politiker nå i 2014 er det svært tvilsomt om han hadde stått innmeldt i den homovennlige utgaven av det forhenværende kristne partiet. KrF kan i dag ikke sies å være et kristent parti, -eller kristenfolkets parti fordi de har forkastet de verdier partiet opprinnelig var tuftet på. Dagens KrF er på ingen måte mitt parti -selv om jeg tross alt er glad for at de forsøker å gi statsbudsjettet en mindre usosial profil.

– Det er tydelig at Hareide har andre holdninger til homofili enn forgjengerne, sier Bård Nylund, leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner til Bergens Tidende. De er glade for at KrF i sitt alternative statsbudsjett har lovet to millioner kroner til LLHs prosjekt, “Rosa kompetanse”, et undervisnings eller hjernevask prosjekt om homofili til skoleelever og barnehagebarn.  – Det er veldig positivt at de nå trekker fram Rosa og det har skjedd en positiv utvikling i det partiet, sier en kommunikasjons rådgiver i LHH. Kontrastene i KrF er enorme sammenlignet med landsmøtet i 2009  I en debatt om den nye ekteskapsloven den gang uttalte KrF-politikere at loven var en hån, trakassering og latterliggjøring av Guds skaperordning, en “tragedie for landet” og “naturstridig,” i dag har tonen i KrF blitt en annen. Ordbruken da gjorde at  Knut Arild Hareide (foto faksile Vårt Land) valgte å gå ut mot sine egne partifeller. –Jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unaturlig, og at det er hån mot skaperverket. Det er ikke KrFs syn, skrev han i et innlegg på KrFs nettsider. Men i Hareides hjemfylke er tonen en annen. Fylkesleder Pål Kårbø (KrF) mener partiledelsens homoliberale linje svekker partiet. For mange oppleves det som om vi har endret syn. “Det oppleves som at vi er veldig i fri flyt,” sier Kårbø, som blir partiets førstekandidat ved fylkesvalget i Hordaland neste høst.

Kristne kan like godt stemme noe annet 

vidar-kleppeDersom vi som kristne skal la bibelens ord ligge til grunn for våre politiske valg har vi i realiteten få valg. Selv om vi er glade for at KrF forsøker å rette på noe av Høyre og FrPs usosiale profil i statsbudsjettet, er det likevel liten grunn for oss å styrte til KrF i den tro at en stemme til dette partiet også er en stemme for Guds rike. Slik var det kanskje i den tid da Kåre Kristiansen var blant dem som frontet partiet, men slik er det ikke nå lenger. I dag er KrF et vanlig politisk parti som i sitt program ennå holder fast på noen kristelige verdier, men for hvert eneste år som går, -blir disse mer og mer usynlige. Også andre partier som Frp, Senterpartiet, Venstre og Demokratene ledet av Vidar Kleppe (bildet) hevder seg å  bygger på de kristne livsverdier. Dessverre er disse kristne verdiene nærmest fraværende i den praktiske politikken i Norge.

De Kristne, kristent samlingsparti og Norges Kristne

nklogo (Utover de partiene som i dag er representert på stortinget finnes det i Norge ytterligere tre partier som påroper seg kristen navnet. Det største av disse, “De Kristne” som fikk 0,6 prosents oppslutning ved siste stortingsvalg sender på samme måte som KrF svake signaler i forhold til abortloven -da de sa seg villig til å sitte i en regjering som administrerer 15000 årlige fosterdrap. Kristent samlingsparti er nærmest ubetydelig med sine 1700 stemmer, mens partiet Norges Kristne ser ut til å ha opphørt å eksistere. Dermed kan det se ut som Magnar Tanem har skrinlagt sitt partiprosjekt, i hvert fall inntil videre da partiets nettside nå er fjernet.

Velge mellom pest eller kolera?

Problemet vi som kristne må forholde oss til er det faktum at det i realiteten ikke finnes noen partier som helt og kompromissløst står for de bibelske verdier i vårt samfunn. Kanhende Kristent Samlingsparti og “De Kristne” kanskje har et mest kristelig program, men pr i dag har disse ingen reell mulighet til å vinne frem. KrF som er det eneste av de såkalte kristne partiene som er representert på stortinget har på grunn av sin bortgang fra sine opprinnelige verdier blitt uspiselig for mange kristne -som dermed velger å kaste bort sin stemme på minipartier eller og sitte hjemme. Andre kristne hopper åpenbart bukk over etiske og bibelske verdier når det kommer til politikk, -og stemmer for fjerning av bompenger eller lavere skatter. Det finnes også blant kristne endel strømninger som av religiøs overbevisning ikke vil delta i politiske valg -fordi de er borger av Jesu rike som ikke er av denne verden, -og på mange måter kan det også være et alternativ. Etterhvert som avkristningen tiltar og endetidens antikristelige diktatur reiser seg -vil nok hjemmesitting være det mest farbare alternativet. Men slik det er nå, står valget mellom ille, verre og verst. Må Gud gi oss vett til å velge rett!

 

 

2 tanker om “KrF-leder Knut Arild Hareide er blitt homofavoritt

  1. Det er dypt tragisk, absolutt alle skal hjernevaskes til å akseptere og godta det Herrens ord kaller en styggedom. Vi lever i et samfunn som modnes for dom.

  2. Dette er en del av avkristningen i Norge. Det handler om å få kristne til å akseptere det som Gud sier er avskyelig. Kirken har allerede falt. Jeg tror snart at vi som går imot denne styggedommen vil bli forsøkt kneblet og muligens anmeldt. Vår mening vil overhodet ikke bli tålt. Det er sterke åndsmakter der ute og de fleste lar seg forføre. Nå som kirken er falt og har både homofile og lesbiske prester, så er en stor bastion borte, og det er fritt frem for synden mot naturen. KrF støtter opp om dette og er ikke et kristent parti.

Det er stengt for kommentarer.