Bombarderer Det Hvite Hus med postkort som oppfordrer presidenten til å hjelpe fengslet amerikansk/iransk pastor

Martyrkirken: Postkort initiativ søker å presse Barack Hussein Obama til å presse iranske myndigheter til å frigi den kristne pastor Saeed Abedini som har sittet fengslet for sin tros skyld siden sommeren 2012 i den islamske republikken

Vi i aclj (American Center for Law and Justice) er takknemlige for de kreative hodene til en saeed_abedinirekke enkeltpersoner som har tatt initiativ til å hjelpe med å få fri den iransk/amerikanske pastoren Saeed Abedini fra fengsel i Iran. Ettersom 24 november deadlinen for forhandlingene om Irans kjernefysiske ambisjoner nærmer seg, har en bevegelse begynt å bombardere Det Hvite Hus med postkort som oppfordrer president Obama til å ikke å glemme pastor Saaed som er amerikansk statsborger. Bevegelsen som står bak initiativet har opprettet en Facebookside hvor folk har mulighet til å engasjere seg for den fengslede kristne pastoren.

Menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner kan delta i denne kampanjen for å se til at pastor Saeed blir satt fri ved å kjøpe et ferdigdesignet postkort som er adressert til den amerikanske presidenten. Postkortet er tilgjengelig for bestilling hos “Trinity Worldwide Reprographics” og man kan bestille via denne email adressen freesaeed@trinity3in1.net. Man kan enkelt bestille en bunke med postkort for å dele ut i menigheter og blant venner og bekjente. Prisen for 100 slike kort er i overkant av 25 amerikanske dollar. Alt man behøver å gjøre er å bestille, signere og postlegge kortene som er adressert president Obama og Det Hvite Hus.

Herr President

En mann i din posisjon har fått stor makt og ansvar til å representere hver eneste obama-devil-hornamerikaner, enten her hjemme eller på utenlandsk jord. Vennligst hold fast på dine egne ord slik at ingen blir etterlatt. Vi det amerikanske folk, oppfordrer deg til å gjøre alt som står i din makt for å bringe den amerikanske borgeren, pastoren, ektemannen og far, Saeed Abedini hjem fra fengselet i Iran. Vennlig hilsen…. I følge initiativtagerne har det hittil blitt bestilt mer enn 80 000 postkort og målet skal være å ha ett likt kort, et forenet budskap og tale med en stemme for vår bror i lenker.

Linker: Initiativets Facebookside   Trinity Worldwide Reprographics Facebook