Kraftsalve fra Jan Hanvold som anbefaler boken “Shemitahens mysterium” av Jonathan Cahn

Jan Hanvold: Gud har overlatt Norge og Vesten til seg selv og vi må be for land og folk, -et folk som dyrker det perverse i stedet for det som Gud har skapt

jan-hanvoldFrittalende Visjon Norge pastor Jan Hanvold: “Shemitahens mysterium er en bok av profeten Jonathan Cahn. Som henspeiler på USA forfall og guds dom over den dekandente  verden. Og varsler Jesu Kristi gjenkomst. En bok jeg anbefaler, utgitt på Hermon Forlag. Når vi ser utviklingen i USA og Europa, skjønner vi at vi nærmer oss endens tid. Hvor menneske-dyrkelsen og Guds bespottelsen , eer økende. I humanismens navn har Ap med Thorvald Stoltenberg i spissen. Gått inn for, å gi heroin til våre narkomane. Akkurat som ikke det offentlige purser nok dop, som de gjør,”

“Dette er en fallitt erklæring, å et hån imot de stakkars stoffmisbrukerne. I stedet for å satse på evangeliesenteret og Jesus som setter folk fri ifra Rus og synd. Så har vi de facebook-jan-hanvoldblå/blå som vil ta ifra oss søndagen. Som folk trenger til en hviledag. Og ikke minst som vi trenger, å helligholde og søke Gud på. I et samfunn som Norge, hvor en dyrker det perverse, istedet for det som Gud har skapt. Vil folk etterhvert høste sex-rusen dystre frukter. Vi trenger Jesus som aldri før. Og trenger, å be for land og folk. I en tid hvor Gud har overlatt Norge og vesten til seg selv. Da vet vi hvor vi er på vei hen. Når det normale, blir unormalt. Og det naturlige blir unaturlig. Da er alt håp ute. Men Gud elsker syndere av alle slag, men han hater synden. Så når presteskapet går inn også for, å dyrke det perverse. Hvem skal da veilede folket ? Vi som er kristne er jo verdens lys og jordens salt. Men presteskapet ønsker å være jordens sukker. Det er jo ikke noe rart at bare 3% går til kirken. Så da er det bare, å be om at så mange som mulig skal reddes for evigheten, før Jesus kommer tilbake. For å hente sin brudgom. Så les Shemitahens mysterium og ikke minst les bibelen,” oppfordrer Hanvold som i går gikk knallhardt ut mot norske politikere som ønsker at landet skal ta inn 10 000 syriske krigsflyktninger samtidig som han har snudd om i forhold til Russland og vil at Vesten skal komme Putin i møte:

Gud har overlatt Norge til seg selv. Fordi våre politikere og ledere ikke vil ha noe med Gud, å gjøre. Som det står i Romerbrevet 1.Når våre politikere og andre ønsker å importere 10tusen muslimer ifra Syria til Norge. Forstår våre politikere ikke den langsiktige skadevirkningen av dette for Norge. For det jan-hanvoldene klarer vi ikke å bo sette allerede de over 5000 asylsøkerne som er i Norge. Så lar vi oss utnytte av mafiaen som tjener store penger på flyktninge strømmen ifra NordAfrika. Som også er de islamske statenes strategi for, å gjøre Europa til et muslimsk kontinent. Istedet skulle Europa hjelpe flyktningene i sine land. Det er mye billigere og flere av de som lider, kan hjelpes. Det er en fullstendig molbo politikk , å ta inn 10.000 syriske flyktninger. Istedet for. å hjelpe Libanon og Jordan med deres syriske flyktninger. Men når en forlater Gud blir en super naiv, å tror på sine fiender. Erna Solberg skulle ha dratt til Moskva og feiret 70 års dagen, som en takk til det russiske folk som hjalp oss imot tyskerne. Og ikke fornærme våre naboer på den måten. Det er, å yppe til strid, å motivere russerne til å ta Norge. At russerne har tatt Krim ? Det er gjort, å vil ikke kunne reversere. Det som er viktig nå, å få slutt på krigen i Øst-Ukraina. Da må vesten komme Putin i møte. President Putin ønsker fred og fremgang for Russland og sine naboer. så derfor må vi komme han imøte. vi trenger ikke mer krig, men vi trenger å bevare freden i Europa.

Facebook Comments

6 tanker om “Kraftsalve fra Jan Hanvold som anbefaler boken “Shemitahens mysterium” av Jonathan Cahn

 1. VG dekker no saka.

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/russland/erna-ypper-til-strid-og-motiverer-russerne-til-aa-ta-norge/a/23445648/

  Putin har vist at han ikkje er til å stola på.
  Korleis ville Norge likt om Putin tok seg tilrette, slik no Ukraina opplever det ?

  ——————————

  “Som henspeiler på USA forfall og guds dom over den dekandente verden. Og varsler Jesu Kristi gjenkomst. En bok jeg anbefaler, utgitt på Hermon Forlag.”

  https://thepropheticnews.files.wordpress.com/2013/12/babylon.jpg

  USA er i Skrifta makta som er omtala i Åp 17 og 18.
  Ho er og beskrive i Jeremias 50/51.
  Habakkuk 1 og 2 beskriv endetidas med USA i spissen.
  I Esaias 47 er ho beskrive som jordas dronning.

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm
  ——————
  Jonathan Cahn har rett i USA sitt fråfall.
  Ho går i bresjen for desse styggedomane som bibelen beskriv.
  —————-
  Hanvold snakkar om sundagen, den fyrste dagen i veka.
  Gud har berre velsigna sabbaten som kviledag.
  Så ein kan trygt ha sundagsopne butikkar. Gud ynskjer at ein held dei stengt på sabbaten, slik jødane gjer. Diverre har det og i Israel vorte ei utvatning av sabbatsbodet.

  http://www.haaretz.com/business/.premium-1.610678

  Les ein GT ser ein korleis Gud straffa Israel for ikkje å halda lovene hans.
  Det vil igjen skje på slutten ved spesielt Antikrist.

  I GT brukte Gud Nebukadnesar som sin tuktestav mot Israel.
  Dei vart ført i fangenskap til Babylon.
  Det same skjer på slutten og.
  Israel vert invadert og opplever den verste trengselstida i historien slik Matteus 24 beskriv det.

  http://api.ning.com/files/wPCzCvlx32z1IrSUb552fD9mcan1mmoz0JCo3dmwq3G4lN*PR4cos3fJ5eqarHXSrr3STFdOuPcJ8X*Re-5Rr704g4NAkwHi/JordanTopoEagle.jpg

  Gud har oppretta ein friplass som dei kan rømma til.

  “Når de då ser at det motbydelege “som øydelegg, som profeten Daniel har tala om, står på heilag stad – lat den som les opp, tyda det! 16 – då må dei som er i Judea, rømma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Ve dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men be om at de må sleppa å RØMMA……på ein SABBAT! 21 For då skal det koma ei trengselstid så stor som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri skal bli. 22 Og vart ikkje desse dagane avkorta, kom ikkje noko menneske til å bli frelst. Men for dei utvalde skuld skal desse dagane gjerast kortare.”

  • Kan du fortelle meg hvor i NT det står at hviledagen skal være på lørdagen? Du skriver at vi trygt kan ha søndagsåpne butikker. Mener du da at hele den vestlige verden skal omlegge dette, og holde alt stengt
   lørdag?:-)
   Du er jo strengt tatt 90 % jøde, Torstein. Forholder deg til GT, forkaster Paulus og gir blaffen i Jesu Ord om Hans
   gjenkomst!
   Kanskje en konvertering til jødedommen ville vært det riktige for deg?

  • Yeshua eller Jesus var jøde.
   Sabbaten er ikkje avskaffa slik Paulus antyder i fleire bibelvers.
   Yeshua sa:
   “Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.” Matteus 5.

   Ved å få sundagsopne butikkar kunne me som ikkje ynskjer å misbruka Guds kviledag gå på td Biltema etter at sabbaten er slutt. Det hadde vore ei veldig god løysing.

   “Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag. 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera all di gjerning, 10 men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje slaven din eller slavekvinna di, korkje buskapen din eller innflyttaren som bur i byane dine. 11 For på seks dagar laga Herren himmelen og jorda, havet og alt som er i dei; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og helga han.” 2 Mosebok 20

   http://www.sabbathcovenant.com/newdoctrine/MeaningoftheweeklySabbath_files/image002.jpg

   Me skal om få år oppleva den ekte kvila.

   Eg er nok messiansk jøde.

  • Det er greit å vite at Torstein L. tror at Paulus var en falsk profet. Da plasserer du deg sannelig på utkanten av nærmest all kristen tro.

   For øvrig skriver Torstein en del bra, så det er vel sammensatt med han også, som alle oss andre. For det er vel ikke slik at alle andre har forstått stykkevis og delt, mens du har sett hele sannheten Torstein?

  • “mens du har sett hele sannheten Torstein?”
   ——————–
   LIvet mitt har bestått av fleire epokar.
   Fram til eg var 18 år var eg med i statskyrkja
   Så var eg med i SDA i 8 år, før eg forstod at det meste dei lærte var bygd på sandgrunn.
   Eg har landa, trur eg.
   Tanakh eller “lova og profetane” kan me stola på.
   Alt må prøvast med dette (GT)
   Då er det mykje som ikkje held mål.
   Tanakh beskriv ei heilt annan framtid enn det Paulus formidlar.
   Kven skal ein tru på?

   Gudsriket kjem her på jorda når dei 6000 åra er til ende.

   Det er i det bokstavlege Jerusalem i MidtAusten me skal samlast til det store gjestebodet (Esaias 25).
   Det er der Gud skal halda dom over folkeslaga.

   Me skal ikkje vekk frå jorda. Nei, livet skal halda fram HER.
   Folkeslaga skal leve her på jorda og læra seg å leva i fred med kvarandre.

   Sakarja beskriv det tydeleg, Alle folkeslaga må halda td lauvhyttefesten elles kjem det ikkje regn over dei.

   “Då skal dei som blir att av alle folkeslaga som kom mot Jerusalem, år etter år fara opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, og feira lauvhyttefesten. 17 Om nokon av slektene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, skal regnet ikkje falla over dei. 18 Det skal heller ikkje falla over egyptarane om dei ikkje fer opp og ikkje kjem. Dei skal råkast av same plaga som Herren lèt råka dei folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten”. Sakarja 14

   Me skal heller ikkje rykkjast opp i lufta når Messias kjem, slik Paulus skriv i Tess.
   Esekiel 37 beskriv enkelt oppstandelsen.

   “Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av knoklar. 2 Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre. 3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.» 4 Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord! 5 Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande. 6 Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren”

   Knoklane får kjøt på seg og vert levande igjen.
   “Av jord er du komen til jord skal du bli og av jord skal du atter oppstå”

   “Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til Israels-landet. 13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav! 14 Eg gjev dykk mi ånd, så de blir levande, og lèt dykk finna kvile i dykkar eige land. Då skal de kjenna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, seier Herren”.

   Paulus skriv at kjøt og blod ikkje skal arva Guds rike.
   Det er nettopp dette Esekiel 37 fortel.
   Mennesket står opp i KJØT og BLOD.
   Me skal eta av livsens tre som vil vera lokalisert i det bokstavlege Jerusalem.

   Ved Yeshuas gjenkomst vil vatn strøyma ut frå tempelhøgda i Jerusalem slik Sakarja 14 fortel.

   “Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det RENNA LEVANDE VATN ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.”

   “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet, for framsida på tempelfasaden vender mot aust. Vatnet rann ned på høgre sida av tempelet, sør for altaret. 2 Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute følgde han meg omkring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, vatnet sildra fram på høgre sida……..

   …..På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse…..”

   Satan har gjennom Paulus greidd akkurat det Yeshua advarte mot.

 2. Hvis Hanvold hadde forstått hva Jonathan Cahn skriver ville han aldri invitert en sjarlatan som Maldonado. Hanvold er en hykler som kun er ute etter penger. Mannen er en vandrende katastrofe for kristennorge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *