Kraftsalve fra Jan Hanvold som anbefaler boken “Shemitahens mysterium” av Jonathan Cahn

Jan Hanvold: Gud har overlatt Norge og Vesten til seg selv og vi må be for land og folk, -et folk som dyrker det perverse i stedet for det som Gud har skapt

jan-hanvoldFrittalende Visjon Norge pastor Jan Hanvold: “Shemitahens mysterium er en bok av profeten Jonathan Cahn. Som henspeiler på USA forfall og guds dom over den dekandente  verden. Og varsler Jesu Kristi gjenkomst. En bok jeg anbefaler, utgitt på Hermon Forlag. Når vi ser utviklingen i USA og Europa, skjønner vi at vi nærmer oss endens tid. Hvor menneske-dyrkelsen og Guds bespottelsen , eer økende. I humanismens navn har Ap med Thorvald Stoltenberg i spissen. Gått inn for, å gi heroin til våre narkomane. Akkurat som ikke det offentlige purser nok dop, som de gjør,” Les videre