Kraftig redusert Nardus bevegelse med sommerstevne på Oggetun, -avhopper reagerer

Det er en kraftig redusert Nardus-bevegelse som denne helgen samles til sitt årlige sommerstevne på Oggetun. Et stort antall medlemmer av bevegelsen har trukket seg pga omfattende intern uro i Nardus de siste årene. Det vil derfor være en sterkt redusert forsamling som kommer sammen for å høre forkynnelse av navn som Geir-Andre Kvarud, Benjamin Solheim, Alvin Joensen, Marius Rydland, Hallur Sørensen og ikke minst sjefen selv, Torkild Terkelsen. Nardus-stevnet starter med første møte lørdag 1 juli og varer ut påfølgende uke. Tidligere var predikanter som Vidar Fevik, Jon Welo og Kai Johannessen “fast inventar” på bevegelsens sommerstevner. Men disse tre har sammen med en rekke andre eldstebrødre trukket seg fra bevegelsen.

Jon Welo er blant forkynneren som har trukket seg fra Nardus etter intern uro. Foto fra en tale i 2013

Som Søkelys tidligere har omtalt har et stort antall medlemmer forlatt Nardus. Deriblant Arnfinn Welo som vokste opp i Nardus-bevegelsen som sønn av en sentral forkynner og menighetsleder. I forkant av sommerens stevne skriver Arnfinn Welo dette på Facebook: “Førstkommende helg holder Nardus menigheten sommerstevne. I år er det nøyaktig 2 år siden anklager om seksuelle overgrep mot tidligere medlemmer fra en sentral leder i menigheten ble kjent. Mange tok da avstand fra menigheten, men de som ble igjen nektet å høre om overgrepene, men kaller istedet anklagene angrep fra djevelen mot Guds eneste sanne menighet i Norge. Denne sekten skal altså nok en gang holde sitt sommerstevne tiden kommende uken. Fastmontert er skylappene og de «gode gamle» teknikkene med hodet i sanden fungerer fortsatt. Ihvertfall innad i Nardus. Men ofrene og de sviktede menneskene blir fortsatt ikke levnet én tanke eller unnskyldning, og langt mindre en oppreisning. Det synes som taushet er gull og at skylden og skammen ligger hos offer og varsler. Men det nekter jeg å være med på. Taushet er TULL og både skylden og skammen vil ALLTID ligge hos overgriper de som skjuler ugjerningene. God sommer Nardus. Det finnes tilgivelse for enhver, men ikke før oppgjør og et ønske om tilgivelse er tilstede!! Deres oppgjør er å skjule ugjerningene, det betyr ingenting. Alt må komme til overflaten og skyld må legges der skylden hører hjemme, nemlig hos overgriper. Når hjertet er med og ordene tilgi meg er på plass, sammen med en klekkelig oppreisning for ofrene, da er det mulig å tilgi,” skriver Welo i sin post på Facebook torsdag. Arnfinn Welo er oppvokst i Nardus og har hoppet av sammen med et stort antall mangeårige medlemmer.

Arnfinn har i en ny post på Facebook igjen etterspurt svar fra Nardus ledelsen om de påståtte seksuelle overgrep som har funnet sted i Nardus

Nå er det 3 år siden jeg begynte å stille spørsmål ved menighetens leder. Skal jeg snart få svar? De fortsetter som før og later som om seksuelle overgrep aldri har forekommet. Nardus menigheten kunne ha tatt tak i dette da det kom for dagen, men valgte heller å ofre ofrene nok en gang for å beholde felleskapet og sin elskede leder Torkild Terkelsen. Jeg var også en gang en av de som satte denne mannen høyere enn alt. Jeg trodde jeg så sannheten gjennom denne mannens forkynnelse, men forkynnelsen ble en hemsko. Jeg trodde så intenst på sannheten i forkynnelsen at jeg ikke stilte spørsmål. Ikke før 11.08.2020. Det skulle etterhvert vise seg at bak «sannheten» skjulte det seg ufattelige løgner. Disse løgnene krever svar. Kampen om svarene fortsetter. Ofrene for seksuelle overgrep fra tiden i Pinsebevegelesn og videre opp igjennom Nardus sin historie fortjener svar. Kanskje kommer de i disse dager……Svar er blitt krevet. Spennende tider. Alle handlinger har konsekvenser….ofrene har levd med sine i årevis, overgripers konsekvenser er få. Hvor er rettferdigheten i det?

4 tanker om “Kraftig redusert Nardus bevegelse med sommerstevne på Oggetun, -avhopper reagerer

 1. Er menighetene og personene som har brutt ut organisert i et nettverk el.l. Har de gått inn i andre sammenhenger, fortsatt virksomheten som før, eller gitt opp og avsluttet virksomheten?

  Har de på noen måte endret teologi etter de har forlatt Nardus?

  Veldig nærliggende og ekstremt tett beslektet er jo både de diverse Branham menighetene som finnes i Norge (minst 4 forskjellige branham-retninger) og den store, ikke-trinitarianske pinsebevegelsen UPCI som har flere menigheter i Norge og som Terkelsen og Nardus tidligere hadde koblinger til.

  Terkelsen har jo også hatt en del tanker som må være inspirert av Branham og Branhamittene og har også flere ganger referert til Branham.

 2. Og hvem er denne evangelist Ove Jan Ludvigsen?

  Han ser ut til å i likhet med Terkelsen ha noen slags bakgrunn fra (vekkeropet) Maran ata og har både kjennskap til Nardus og bortimot identisk teologi med dem.

  Han avviser i likhet med Nardus bla. Treenigheten som blant alle kristne til alle tider har vært regnet som grov vranglære og da disse menighetene og personene er fra starten av blitt regnet å ikke tilhøre den kristne kirke.

  Men hvilken bakgrunn har han og hvor har han fått disse ideene fra? Hvilke miljøer har han hatt, eller har han kontakt med?

  Selv i maran ata vil han jo bli regnet som en ikke-kristen vranglærer med denne teologien.

  • Nå er det ikke teologi og treenighetslæren som er tema for Arnfinn Welos reaksjon. Men overgrep begått av ledere i Nardus som har ført til nærmest halvering av bevegelsen i Norge. Men som du bemerker: Nardus lærer ikke treenighetslæren slik vi er vant med.
   Deres lære avviker fra den Nikenske trosbekjennelsen. De vil gjerne være “Jesus Only”= Faderen er Jesus, Sønnen er Jesus og DHÅ er Jesus.
   Derfor døper de i Jesu navn alene. Etter å ha lest en del av Terkelsens lære vil jeg kalle den en slags “funksjonstrinitarisme” mens den tradisjonelle treeinghetslæren er en person-trinitarisme. Gud i tre modus i stedet for Gud i tre personer.
   Ove Jan Ludvigsen har hatt en løs tilknytning til Nardus -han var også en tid aktiv i Klippen Mandal. En slags menighet som var påvirket av teologien til Branham. Han tok tidlig på 2000 tallet et oppgjør med deler av læren til Branham -(slangens sæd) osv og brøt da ut av Klippen. Det var et rabaldermøte i Mandal som jeg overvar. Det endte med at stoler ble skjøvet på plass og folket brøt opp fra samlingen i sinne og tårer. Det kan se ut som om Ludvigsen i årene etter 2006-2018 har hatt en viss relasjon med Nardus. Denne ser ut til å være brutt etter at uroen og konflikten begynte i Nardus slik Arnfinn Welo beskriver.
   Jeg bemerker også at noen tidligere eldstebrødre og aktive i Nardus har funnet sitt åndelige hjem i Zion Fevik.

  • Veldig interessant. Jeg tenkte faktisk at Branham-menigheten Klippen Mandal var en sannsynlig sammenheng.

   Er det også rett forstått at Klippen Sandnes er en noe mer moderat Branham menighet. (De er jo splittet i veldig mange retninger.)

Det er stengt for kommentarer.