Søkelys mener: Kadafi Zaman og TV2 valgte det letteste offer å navngi -Visjon Norge og Jan Hanvold

Kadafi Zaman og TV2 kom med alvorlige anklager mot Visjon Norge og Jan Hanvold i mandagens dokumentar, men hvor troverdig er egentlig TV2s eneste vitne? Foto: Søkelys

Mandagens TV2 dokumentar “Norge bak fasaden” hvor TV2 rapporter Kadafi Zaman nærmest i fri dressur gjøv løs på Visjon Norges bibelskole, Jan Hanvold og den polske pastoren Maksymillian Pyra har skapt sterke reaksjoner i flere av landets aviser. På Jan Hanvolds Facebook side blåser det nå sterk orkan, og igjen blir Visjon Norge leder Jan Hanvold utsatt for tildels hats kritikk. Bare på få timer har Jan Hanvolds forsvars-skrift fått mer enn 450 kommentarer, og hatske beskyldninger formelig hagler mot pastor Hanvold og enhver som forsøker å stille kritiske spørsmål til TV2s tildels tendensiøse dokumentar. Jan Hanvold selv befinner seg i nærmest full storm, og i sitt forsvar peker Hanvold på flere åpenbare mangler i TV2 og Kadafi Zamans tendensiøse dokumentar.

Mens dokumentaren som også omhandlet uverdige boforhold og grov utnyttelse av øst-europere som jobber og bor i Norge, “glemmer” TV2 å fortelle eller avsløre hvilke bygge-selskaper som betaler slavelønn til polske og andre øst-europeiske arbeidere. TV2 og Kadafi Zaman var også merkelig tause om hvilke utleieselskaper som tilbyr stinkende og uverdige boforhold til øst-europeiske arbeidere.  Bortsett fra Visjon Norge, Jan Hanvold og pastor Maksymillian Pyra ble ikke et eneste navn eller selskap nevnt, og vi undres hvorfor? Er det fordi Visjon Norge og Jan Hanvold er lette ofre å angripe, og et annet spørsmål som bør stilles er hvorvidt TV2s eneste kilde til storyen, polske Dariusz Stawinski er trorverdig eller ikke. I sin respons på det hele skriver Jan Hanvold at TV2 og Kadif Zaman tilsynelatende “tar alt han (Dariusz Stawinski) sier som sannhet,” og vi vil også spørre om troverdigheten i Dariusz Stawinski`s påstand om at pastor Maksymillian Pyra angivelig skal ha truet med å kutte hodet av han hodet. Det å kutte av noen hodet er å anse som en svært alvorlig drapstrussel og en slik trussel burde umiddelbart blitt anmeldt og etterforsket av politiet. Imidlertid kom det ikke noe frem i mandagens “dokumentar” som indikerte at påståtte drapstrussel er politianmeldt. Det er uhyre sjeldent at kristne pastorer lirer av seg slike trusler og mye av troverdigheten til Dariusz Stawinski og TV2s dokumentar gjør et byks nedover fordi det ikke er troverdig. I en epost fra Visjon Norges advokat heter det følgende: «Innslaget på TV2 etterlater et feilaktig inntrykk av at TV Visjon Norge har en forbindelse til en underliggende straffesak som programmet synes å basere seg på. På vegne av TV Visjon Norge, finner man derfor grunn til å gjøre uttrykkelig at de ikke er part i straffesaken. Videre bes korrigert at Maksymillian Pyra ikke er pastor i TV Visjon Norge. Endelig vil TV Visjon Norge gi uttrykk for at det ikke festes noe lit til forklaringen til Dariusz Stawinski.»

Jan Hanvolds forsvar

Jeg har kjent pastor Max siden 1980 tallet. Og hans bakgrunn er at han alltid har hjulpet mennesker i nød. Hans menighet deler ut mat og klær til de fattigste i Warszawa. Og arbeider med myndighetene i Polen. Kadafi har heller ikke sjekket hans bakgrunn. Fordi det tjener ikke deres spekulative dokumentar, skriver Jan Hanvold

I sitt forsvar på TV2s omstridte dokumentar peker Hanvold med rette på fortiden og troverdigheten til den tidligere bibelskole-eleven. Hva slags fortid har Stawinski i Polen og hvorfor var det så viktig for han å reise ut av landet? I sitt forsvar viser Hanvold til rykter og uten å gjengi disse i detalj, så verserer det forskjellige rykter som TV2 også burde ha undersøkt for å spørre hva slags troverdighet den polske eks-eleven egentlig har. “Men når Kadafi har en agenda om, å henge oss ut. Er det ikke så farlig hva som er sannhet og ikke. Hvorfor avslører han ikke de firmaer og navngir disse som leier ut boliger og holder disse folkene på slavelønninger. Heller avslører han ikke hvilke vaskefirmaer som disse rumenerne har arbeidet for,” slår Hanvold fast -og selvfølgelig er dette helt berettigede spørsmål. Hvorfor var det så viktig for TV2 å navngi Visjon Norge, Jan Hanvold og den polske pastoren, mens man forholder seg helt taus til hvilke arbeidsgivere som tilbyr slavelønn til ansatte fra Øst-Europa? Ei heller vil dokumentaren navngi dem som tar inn mer enn to millioner i måneden på å leie ut illestinkende og brannfarlige brakker til polske og øst-europeiske arbeidere. Svaret er vel nokså innlysende, Visjon Norge, Jan Hanvold og pastor Pyra er lette å ta, fordi TV2 vet at de virvler opp sterke følelser og reaksjoner blant massene som i utgangspunktet er negative til Visjon Norge og Jan Hanvold. Imidlertid er det god grunn til å stille spørsmål ved Kadafi Zaman og TV2s vilje til å forsøke å være objektive når de omtaler dette. Når påstander om at den polske pastoren skal ha truet med “å kutte hodet av” Dariusz Stawinski, ukritisk og uten et eneste kritisk spørsmål fra Kadafi Zaman blir gjengitt, er det uten tvil grunn til å stille spørsmål ved dokumentarens troverdighet. Det å kappe eller kutte hodet av folk er en vanlig tradisjon i islamistiske land, men uhørt blant kristne. TV2 og Kadafi Zaman burde uten tvil sjekke grundig Stawinski`s troverdighet før de lar slike påstander bli fremført til seere som ukritisk tar i mot alt som kommer fra TV2 som sannhet. I det minste burde TV2 ha lagt fram et dokument som viser at herr Stawinski har politianmeldt denne åpenbare drapstrusselen. Et annet moment å påpeke er at TV2s “sannhetsvitne” ser ut til å stå nærmest alene om sine påstander. Et basic spørsmål å stille er hvorfor kanalen ikke kunne hoste opp en eneste annen bibelskole-student som kan bekrefte polakkens versjon.

Bankkortet og de 170 000 kronene

Pastor Pyra blir utpekt som hovedmann i misbruket av de polske studentene. Dariusz hevder også at han har blitt truet med halshugging av den polske pastoren. Foto: You Tube

Et spørsmål Jan Hanvold også bestrider er påstanden om at pastor Maksymillian Pyra skal ha tappet Dariusz Stawinski`s konto for kroner 170 000. Dette er et forhold som i følge Stawinski skal være anmeldt til politiet. Hanvold selv avviser det hele som blant løgn: “Dariusz fikk hjelp av folk til, å anmelde pastor Max i 2017. For at han hadde tappet hans bankkort for 170.000 kroner. Som bare er løgn ifra ende til annen. Men for, å kunne bli i Norge. Så holdt ikke den anmeldelsen, men med hjelp av advokat anmeldte de pastor Max for menneskehandel,nå i 2019. Dette gjør at han får fri bolig og støtte ifra Norske myndigheter. Når folk er desperate gjør de alt for, å kunne være i paradiset Norge,” skriver Hanvold videre. Så langt er det lite informasjon om hva anmeldelsen av pastor Pyra og Visjon Norge dreier seg om bortsett fra “menneskehandel og tilknytning til slavearbeid.” På Facebook bekrefter imidlertid en person at også dette med bankkortet er anmeldt.  Hva som er rett og galt om de påståtte 170 000 kronene er vondt å vite, men både Hanvold og pastor Pyra avviser påstandene om å ha tappet kontoen for penger. “Kadafi er både etterforsker, politi, dommer og om han kunne være fengselbetjent, hadde han gladelig tatt den jobben. De håper vel på ,å få Skup prisen for denne dokumentaren,” skriver Hanvold avslutningsvis og selv det er svært sannsynlig at den polske Dariusz Stawinski ikke har erfart oppholdet ved Visjon Norge som positivt, er det likefult grunn til å etterspørre dokumentarens troverdighet. Når det verserer såpass alvorlige anklager rettet mot en navngitt person og en hel bibelskole, er det grunn til å etterspørre grundig dokumentasjon. Så langt har ikke TV2 kunne hoste opp annet enn Stawinski og muligens noen andre anonyme polakker som delvis bekrefter at de utførte dugnad for å betale for oppholdet ved skolen.

Kriminell fortid

Blant de som forsvarer Visjon Norge, Jan Hanvold og pastor Maksymillian Pyra blir det pekt på at Stawinski skal ha en kriminell fortid i Polen. Jan Hanvolds sønn, Josva Hanvold gikk tirsdag ut på Facebook ut med en kommentar om at den tidligere bibelskole-eleven skal ha blitt kastet ut av bibelskolen fordi han forsøkt å begå voldtekt. Andre igjen benekter Josva Hanvolds påstand og kaller den løgn. Blant de som har etterlatt kommentarer på Hanvolds Facebook side er det få som uttrykker støtte til Hanvold og Visjon Norge. Blant dem som gjør det er Moddi Waldemar-Lima som skriver dette; ” Ikke bra når noen tror på de løyner som TV 2 kom med! Det viser at de har dårlige journalister som ikke bruker nok tid på å finne ut om det de kommer med er fakta eller ikke! De stoler på en fra Polen som ikke er til å stole på! Han klaget & kom med mye løyner når han gikk på Bibelskolen!,” Moddi Waldemar-Lima var lydmann ved skolen mens TV2s eneste åpne kilde gikk der, og ser ikke ut til å ville stille seg bak kritikken som ble fremsatt.

Bør vurderes av Pressens Faglige Utvalg

TV2s dokumentar etterlater flere spørsmål som bør bli avklart. Selve saken er uhyre trist for alle involverte og det er viktig at alle sider med saken blir vurdert både rent presse-etisk men også av politiet som mottok en anmeldelse i 2017. Hanvold og Visjon Norges støttespilleres strategi ser ut til å være å rette harde anklager mot personen som stod frem i TV2s dokumentar. Jeg tror ikke det er en lur strategi da skaden allerede har skjedd og minst 400 000 nordmenn har sett dokumentaren som provosert et stort antall mennesker. Selv om det er grunn til å stille spørsmål ved endel av påstandene som fremkom, tror jeg Visjon Norge bør håndtere dette med åpenhet og uten å skyte hardt tilbake. Det er langt mer fornuftig å la politiet etterforske eventuelle lovbrudd og la Pressens Faglige Utvalg vurdere de presse-etiske sider med dokumentaren. For undertegnede virker det søkt at Visjon Norge, Jan Hanvold og pastor Pyra er de eneste som navngis i dokumentaren mens Kadafi Zaman og TV2 ikke tør nevne et eneste navn på dem som utnytter og tilbyr slavelønn til øst-europeiske bygningsarbeidere. Bare det i seg selv peker på det faktum at kristne er lette ofre og mål og ta. Mitt råd til Visjon Norge og Jan Hanvold er å la PFU vurdere saken.

Kommentar av Kjell Andersen

Jan Hanvold slår tilbake på Facebook etter knallhard kritikk i TV2 dokumentar -hevder TV2s kilde har kriminell fortid i Polen

https://www.sokelys.com/?p=26981

5 tanker om “Søkelys mener: Kadafi Zaman og TV2 valgte det letteste offer å navngi -Visjon Norge og Jan Hanvold

 1. dette hadde jeg virkelig ikke forventet av deg, Jan Hanvold! Jeg har stått bast og bram med deg og VN. Men dette kan jeg overhode ikke akseptere! Jeg skrev til deg, alt vedr tyveriet mot Dariusz. Det som Max sto på TV og sa – var løgn! Han ga ikke bankkortet tilbake til Dariusz, og han var alene om å bruke de pengene. Dariusz levde fra hand til munn, uten penger. Da han endelig fikk sperret kortet og stoppet tyveriet var kontoen nesten tom. Og det var kun ett å gjøre, det var å anmelde det. Da sørget Max m fl at han både mistet jobben og husværet, og kunne blitt satt på gaten om det ikke var for at han fikk hjelp – av meg. Dariusz fortalte sannheten, og jeg er sjokkert over hvordan du og VN har håndtert denne saken! Og nå forsøker dere å henge ut Dariusz som kjeltring når det er Max som er det! Ufattelig skammelig og umenneskelig!

  • Vi er inne i en tid med kristenforfølgelse i Norge , det merkes på mange plan. Men vi står fast i Gud og Han viser oss den hele sannheten i våre hjerter. Din kommentar er så langt fra sannheten som den kan komme. Du tror bare Dariusz versjon uten å kjenne helheten.

 2. Trist å se at det blir laget dokumentarer som angriper Jan Hanevold og Visjon Norge syns jeg. Uansett hva som er sannheter og/eller usannheter så blir jo såklart mange følk manipulerte av vinklinga på den dokumentaren. Håper at følk heller viser medfølelse og støtte til Hanevold enn å gjøre som NRK og TV2. Sannheten kjæm nok ikke frem på NRK og TV2-dokumentarer trur jeg 😉 Kvalmt om folk retter hatet sitt mot Hanevold på grunn av sjuke dokumentarer syns jeg

 3. All denne ståheien bare beviser at det er langt lettere å stjele sukkertøy (penger) fra kristne enn det er å stjele sukkertøy fra spedbarn.

  Hvis jeg hadde kriminelle hensikter og en veldig usunn seksuell interesse for små barn eller kvinner, er det klart at jeg hadde blitt en predikant som Jan Hanvold og mange andre har blitt det. Riktignok mislyktes Jan Kåre Christensen da også han fant ut at dette var en god karriere vei. Men han er bare unntaket (og for dum til dette) som bekrefter regelen.

  Det er bortimot umulig å få sine ugjerninger som stjeling og seksuelle forbrytelser avslørt av politiet hvis man får en god tilhenger skare som blindt tror på en slik nazistene blindt trodde på Hitler. Det er kristne som ikke har mye mellom ørene som bare vil ha en fører å gi seg til istedet for å tro på Bibelen, sunn fornuft og de ti bud.

  Her går det i blind troskap mens predikanten velter seg i penger og utenom ekteskapelige samleier med unge kvinner. Og i noen tilfeller; unge menn.

  Dette er en perfekt kriminell løpebane og det er mange predikanter som helhjertet anbefaler en slik kriminell karriere. For som fakta sier og Remy Larsen bekrefter: Det er mange kristne som er dummere enn spedbarn selv langt oppe i alderen.

  Søkelys; en karriere guide for unge kriminelle som ikke vil bruke tid i fengsel men som heller vil tjene lettjente penger ute i det fri og uten en dag i fengselet. Kopier sendt til NAV og deres karriere veilednings kontorer.

Det er stengt for kommentarer.