Knallhard kritikk mot Norge i Europarådet, norske delegater forsøkte å stanse kritikken

Fra Resett: Under sommersesjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) torsdag deltok flere stortingsrepresentanter i debatten om barnevern og diskusjonen om riktig balanse mellom barnets beste og behovet for å holde familier samlet. Innsatsen til den norske delegasjonen bidro til å snu resolusjonens vektlegging av familien til å først og fremst vektlegge barnets beste, skriver Stortinget på nasjonalforsamlingens hjemmeside. «Helt galt», hevder pastor Jan Aage Torp, som i mange år har vært en kritiker av barnevernet, som han mener splitter familier og tar barna fra foreldre uten gode nok grunner. Torp er leder for organisasjonen Christian Coalition, skriver Resett

«I resolusjonens første utkast var det et klart ønske om å innskrenke denne muligheten (til omsorgsovertakelse) ytterligere i forhold til det som er tilfellet i dag. Omsorgsovertaking skjer allerede i dag i svært få, og bare i de vanskeligste tilfellene. Det var viktig for den norske delegasjonen, og for mange andre som deltok i debatten, å snu resolusjonens ordlyd på dette område. jeg er glad for at vi lykkes med det», sier Emilie Enger Mehl (Sp) til Stortinget.no. «De siste offisielle tallene viser at rundt 1500 barn blir tatt fra sine foreldre årlig. Det er 4-5 barn daglig året rundt,» kommenterer Jan Aage Torp. Overskriften på stortingets nettside er: «Solid norsk innsats snudde balansen i resolusjon om barnevern.» «Den ensidige rapporten på Stortingets nettside er tydeligvis en propagandaversjon fra Strasbourg som har til hensikt å villede det norske folket om barnevernet,» kommenterer Kristen Koalisjon Norge på sin hjemmeside.

Rapporten fra sosialkomiteen i Europarådet var sterkt kritisk til å ta barn fra sine kjødelige foreldre. Initiativet til rapporten kom fra politikere som reagerte på den norske behandlingen av den norsk-rumenske familien Bodnariu i Naustdal i 2015. Et av de tre barna fortalte en lærer at hun hadde fått lette klaps på baken av foreldrene. I stedet for å ringe til foreldrene og gjøre dem oppmerksom på at det er ulovlig, ble barna stanset på vei hjem fra skolen og plassert hos forskjellige fosterforeldre. Familien vant til slutt, og har flyttet til Romania. I mellomtiden utløste saken voldsomme demonstrasjon med tusenvis av deltagere i over 20 storbyer verden rundt, mot det norske barnevernet, og gjordet ordet «Barnevern» til et internasjonalt skjellsord. Jan Aage Torp fulgte hele debatten på videooverføring og forteller til Resett.no at det store flertallet av talere fra ulike land nevnte Norge spesielt i sine innlegg, og kom med knallhard kritikk. Resolusjonsteksten ble endret på noen punkter, men uten at påpekningen av at målet må være å holde familiene samlet ble svekket. «Hovedkonklusjon ble spikret fast. Familien ble løftet frem. I de fleste tilfeller vil det beste for barna være å bli boende med sine foreldre,» slår han fast. Torp forteller til Resett.no at han i ettertid har vært i kontakt med flere juridiske eksperter fra ulike europeiske land, som alle slår fast at resolusjonen tar til orde for en radikal endring av den norske praksisen med lettvinte omsorgsovertagelser.

Torp bekrefter også at de norske delegatene, med unntak av Fremskrittspartiets Morten Wold, kjempet med nebb og klør for å svekke resolusjonen, uten å lykkes med mer enn å få på plass noen mindre, mer eller mindre selvfølgelige, endringer av teksten. Resolusjonen ble vedtatt med et solid flertall.

Resolusjonen er kun rådgivende, og oppslaget i Stortinget.no kan tyde på at Norge ikke vil følge den opp, men Torp mener likevel at den er viktig. «Den danner et grunnlag for menneskerettighetsdomstolens vurderinger av klager på omsorgsoverdragelser. Det øker mulighetene for at Norge i fremtiden kan tape saker i domstolen. Derfor er denne resolusjonen farlig for den norske staten,» mener han. «Jeg er kjempefornøyd,» konkluderer den aktive barnevernkritikeren.

Artikkelen er hentet fra Resett.no