Klarte ikke å hindre PBE i å tinglyse tvangsvedtak som heftelse på eiendommen

Må rive muren og tilbakeføre slik at det ser slik ut der det i dag er en ulovlig mur

Tvangspålegget om rivning av støttemur og tilbakeføring av eiendommen til slik den var før bibellærer Jan Kåre Christensen begynte å bygge mur, bod og trapp opp til eiendommen sin -er  nå registrert som tinglyst heftelse på Christensens eiendom i Krokstien 2 i Oslo. Etter å ha gjort flere formelle saksbehandlingsfeil, er etaten nå offensiven og de har oppnådd første av to mål. Omkostningene ved å rive og tilbakeføre vil dermed følge eiendommen som en tinglyst heftelse, som eventuelle kjøpere av eiendommen må ta med på kjøpet. Dette gjør at evangelistens eiendom blir langt mindre attraktiv for kjøpere dersom Christensen skulle forsøke å selge eiendommen. Imidlertid er PBE nå på offensiven og et nytt tvangvedtak om å rive og tilbakeføre vil bli bli gyldig 15 april 2021. Christensen selv reagerer sterkt på at også Kartverket går PBEs ærend og forteller at PBE i forkant av sitt siste krav hadde snakket med jurister og noen lengre oppe i systemet

“Fristen utsettes til 15. april 2021. Støttemuren og terrengendringene må være
tilbakeført innen denne fristen. Det vil ikke bli gitt ytterligere fristutsettelser. Som vilkår for fristutsettelsen, må dere sende inn løpende dokumentasjon på at saken har
framdrift. Dere må da:- Sende inn dokumentasjon på at rettingsarbeidet er påbegynt, og
– Sende inn løpende dokumentasjon på framdriften i rettingsarbeidet.

Hva skjer dersom dere ikke retter innen fristen?
Tvangsmulktene vedtatt 28. februar 2020 gis nye frister.
 En tvangsmulkt på kr 60 000 vil forfalle den 15. april 2021
 En tvangsmulkt på kr 80 000 vil forfalle den 1. juni 2021
 En tvangsmulkt på kr 100 000 vil forfalle den 1. juli 2021
Dersom dere retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil dere unngå å måtte betale
tvangsmulkt. Dette inkluderer også tvangsmulkten som forfalt 1. juni 2020 på kr 45 000.
Dersom dere ikke retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil tvangsmulkt innkreves uten ytterligere varsel.

Den lovmessige basis for dette vedtaket er et vedtak fattet i vedtak datert 28/2-20, noe som betyr at tvangsmulktene som er inkludert i vedtaket, først foreldes 28/2-2023. Dette gir namsfogden det juridiske grunnlaget for å starte inndrivningen av tvangsmulkter som er vedtatt. I første omgang er det snakk om 105 000 og i løpet av sommeren dersom bibellæreren ikke betaler vil namsfogden søke å kreve inn 285 000 kroner fra ekteparet. Målet for etaten er at muren blir fjernet, og tvangsmulktene er ett av virkemidlene som brukes. Det er tidligere president Ronald Reagans budskap Plan og bygningsetaten i Oslo nå forsøker å hamre inn -og de gir seg ikke før målet er nådd og Christensen igjen må ta i bruk et tau for å slenge seg ned på Stormyrveien

5 tanker om “Klarte ikke å hindre PBE i å tinglyse tvangsvedtak som heftelse på eiendommen

  • Hadde du vært utlending eller musling, kunne du bare dratt rasismekortet. Syns det er forkastelig hvordan folk ikke får eie det du eier i Norge.

   Ikke bare betaler man skatt for noe man selv eier, og renter i tillegg til at arvinger må betale skatt for å overta noe som har vært betalt kanskje 4 – 5 ganger i løpet av et liv. På toppen av frekkhet, bestemmer staten hva man får gjøre på eiendommen sin. Uansett hvordan dette går, og jeg ikke kjenner saken, håper jeg du får full oppreisning for mobbing ut av jobben, og dårlig behandling av kommunen.

   3
   1
  • du skriver: På toppen av frekkhet, bestemmer staten hva man får gjøre på eiendommen sin.

   Hadde du syntes det var greit at naboen din satt opp megahøye gjerder, vegger eller bygde deg inne på din egen eiendom??
   Kanskje det hadde vært greit at staten blandet seg litt hvis du ble urettferdig behandlet??

   2
   2
 1. Det er sørgelig at en bibellærer og en kristen broder ikke kan innrette deg etter lover og regler her i samfunnet. Han tar seg til rette på offentlig eiendom og nekter å innrette seg etter pålegg og dommer. Dessverre blir ikke den kristne skare større av slike som setter opp bibelsitater for å legitimere sin egen dårskap. trist…

  4
  2
 2. 31/01/2021, kl. 13:08 sa
  hans henrik
  :
  du skriver: På toppen av frekkhet, bestemmer staten hva man får gjøre på eiendommen sin.

  Hadde du syntes det var greit at naboen din satt opp megahøye gjerder, vegger eller bygde deg inne på din egen eiendom??
  Kanskje det hadde vært greit at staten blandet seg litt hvis du ble urettferdig behandlet??

  Svar:
  Her misforstod du meg nok. Jeg snakker om statens inngripen i den vanlige mannen i gatas eiendom. Nå kjenner ikke jeg hele saken til Christensen, men jeg har ingen grunn til å tro at han lyver.

  Hvis jeg hadde blitt overkjørt av kommmunen for noe jeg hadde gjort på MIN eiendom, UTEN tilstrekkelig argument, hadde jeg også blitt irritert.

  Er også uenig med svar over om at vi blindt skal følge alle myndighetenes instrukser. Så langt det lar seg gjøre, skal vi det ja. Men ikke for enhver pris, og i hvert fall ikke hvis myndighetene krever noe av oss som går imot Guds ord.

Det er stengt for kommentarer.