Kjør på med Corona-vaksiner -Biden regimet forsetter å pushe vaksinen

Biden-administrasjonen planlegger å oppfordre amerikanere til å ta en ny oppdaterte koronavaksinen når den blir klar til bruk i høst. Det er for å dempe en ny smittebølge, opplyser Det hvite hus, ifølge Reuters. En tjenestemann sier at mens folkehelseinstituttet (CDC) rapporterer en økning i infeksjoner og sykehusinnleggelser fra viruset, forblir de generelle smittenivåene lave. Det er nyhetssiden “Inyheter” som melder dette. “Doktor” Joe Biden vil igjen at folk skal ta giftsprøytene som ikke vil forhindre smitte. Men tvert i mot påføre folk lidelser og død i form av bivirkninger.