Det amerikanske utenriksdepartementet ber amerikanske borgere forlate Hviterussland straks

Det amerikanske UD har oppfordret amerikanere til forlate Hviterussland ‘immediately’.  “Alle amerikanske statsborgere i Hviterussland bør dra med en gang, sa utenriksdepartementet i en bulletin på mandag, med henvisning til nye stenginger av grenseoverganger av Litauen og muligheten for at mer vil komme.” Slike oppfordringer brukes å sendes ut i forkant av krig eller tilsvarende krisesituasjoner.

Canadian Prepper kommenterer det siste utspillet fra USA og hva dette signaliserer. De fleste med fungerende hjerner tenker nok at dette er nok et bad omen for det som kommer. Som kristen tenker jeg: Vi må be om fred. Gud har mange av sine hellige barn i Hviterussland. Kristne som gradvis har fått sin frihet til å dyrke Kristus som frelser. Man hører drønn av hovslag og hører krig og rykter om krig.