Kirkemøtet stemmer over hvorvidt de skal anerkjenne homofile ekteskap

Oppløftet av et solid mindretall over homofile vielser i kirkemøtet

At hele 51 av kirkemøtets delegater stemte for et forslag som står i dyp konflikt med ulv-sauGuds Ord og det tradisjonelle lutherske synet på ekteskapet som en institusjon for samliv mellom en mann og en kvinne vitner om at kirken nå er langt ute på viddene. Når delegatene igjen samles klokken 11 er sjansene for at kirkemøtet skal vedta et av de andre to forslaget som innebærer forbønnsliturgi for homofile ekteskap svært store. Hvilket av de to forslagene som vil få flertall gjenstår å se, men dersom ikke forslag A (Kirken fastholder på tidligere vedtak om at ekteskapet er et forhold mellom én mann og én kvinne.) blir vedtatt er kirken i realiteten blitt en frafallen kirke som har forkastet Gud selv.