Kirkemøtet avviser å la homofile få gifte seg i kirken

Stemmene er talt opp. 51 delegater stemte for å la homofile gifte seg i kirken, mens 64 stemte imot. Dermed falt forslaget.

Kirkemøtet har avvist å la homofile få gifte seg i kirken. Med 64 mot 51 stemmer falt forslaget om at homofile skal få gifte seg i kirken med full pakke. Etter nærmere kirke-motethalvannen time med drøftelser og avstemmingen over dette første punkt har delegatene nå tatt en halvtimes kaffepause. Noe senere i formiddag skal kirkemøtet stemme over følgende tre forslag: Forslag C: Homofile må gifte seg borgerlig, men kirken anerkjenner og ber for ekteskapet. Forslag B: Homofile må gifte seg borgerlig. Kirken anerkjenner ikke ekteskapet, men ber for det. Forslag A: Kirken fastholder på tidligere vedtak om at ekteskapet er et forhold mellom én mann og én kvinne. Klokken 11 vil kirkemøtet igjen samles etter å ha fått en tår sur kaffe og stemme over punkt C som i korthet går ut på at homofile som er gift borgerlig får kirkelig anerkjennelse for sitt ekteskap gjennom en forbønnshandling av liturgisk karakter. I forkant av avstemmingen var det også en avstemming over hvorvidt spørsmålet er kirkesplittende, og kun Øyvind Benestad og Egil Morland stemte JA her. Med andre ord ser det overveldende flertallet av kirkemøtedelegater på spørsmålet om homofili som lite viktig og mange “konservative” kirkelige er forberedt på å drøvtygge på kameler i årene som kommer.