Kirkemøtet sa nei til kirkelig aksept av homofile ekteskap

benestad-kirke-splittelse

Foreløpig seier til nei siden, kan risikere å ikke få flertall for noen vedtak

Kirkemøtet har stemt over punkt C som innebærer at homofile med et borgerlig inngått ekteskap får kirkelig aksept for sitt ekteskap gjennom en forbønnsliturgi og stemmene blir nå tellet opp. Bildet viser Øyvind Benestad som med nebb og klør har kjempet mot det religiøse frafallet i den norske kirke. I forkant av dagens thriller i kirkemøtet var han reservert optimistisk.  Resultatet av kirkemøtets avstemming foreligger nå og viser flertall mot et forslag som innebærer kirkelig aksept av homofile ekteskap.Resultatene fra avstemningen om forslag C: 54 stemte for og 62 imot forslaget. Dermed anerkjenner ikke kirken at det finnes to teologisk forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnede par, som det heter i forslaget.