Kina: Stilt for retten for å ha solgt lydbibler -risikerer fire års fengsel

Slår ned på Bibelen. Kinesiske rettssaler har den siste måneden behandlet to saker der kristne forretningsmenn som har solgt lydbibeler har blitt stilt til ansvar for det som anses å være kriminelle handliger i det kommunistiske landet. De to rettssakene som har blitt kjørt mot de kristne forretningsmennene er ledd i en kampanje som er satt i gang for å utrydde pornografi og ulovlige publikasjoner. Lai Jinqiang, en kristen forretningsmann hvis selskap seler en audio Bibel-spiller -som er en MP3 lignende sak som tillater brukere å dele vers fra Bibelen -fikk sin sak prøvd for distriktsretten i Shenzhen den 7 desember.

Joe Biden og demokratene har lenge hatt tette og tildels nære økonomiske relasjoner til det kinesiske kommunistregimet. Når Biden overtar makten i USA forventer de kinesiske myndigheter at Amerika lar KIna selv håndtere problemet med kristne

De kinesiske myndigheter som er dypt involvert i det amerikanske valget på Joe Bidens side har som kjent lenge næret tette forbindelser med figurer som sitter sentralt i det demokratiske partiet i USA. Kongressmann Eric Swalwell skal som kjent ha hatt et romantisk forhold til en nær venninne som viste seg å være en kinesisk spion. Også Joe Biden familien skal ha hatt tette og nære forbindelser med det kinesiske kommunistpartiet, noe som ble avslørt av den såkalte “laptop fra hell”. Den korrupte amerikanske presse som for enhver pris har ønsket å bli kvitt Donald Trump, har bevist valgt å begrave avsløringene om Biden familiens korrupsjon, for å hjelpe Biden til seier. Den 9 desember ble fire kristne Fu Xuanjuan, Deng Tianyong, Han Li og Feng Qunhao, stilt for retten i samme rettssal for “ulovlige forretnings-operasjoner. De fire arbeidet alle for selskapet “Life Tree Culture Communication Co., Ltd, som anser salg av spillere til å avspille lydbibler som hovedbeskjeftigelse. Aktoratet hevdet i sin prosedyre at Fu Xuanjuan, som eier selskapet skulle dømmes til fire år i fengsel. De andre tre bør dømmes til mellom 18 måneder og 3 år i fengsel, sier aktoratet videre. I Kina bryter man loven dersom man kjøper slike bibel-avspillere. Som kjent skal kristne underordne seg øvrighetens regler og lover, og derfor har heller ikke talsmenn for de statlig godkjente kirkene i Kina sympati med kristne som skaffer seg ulovlige bibel-avspillere. De kinesiske myndigheter har tillatt salg av godkjente bibler via offisielle kanaler. Mens andre av de store religionene i Kina fritt kan selge sine hellige tekster, er kristne de eneste som er tvunget til å kjøpe bibler hvor myndighetene registrerer identiteten til de som kjøper bibler.

Populært men ulovlig

Lydbibler som kan spilles av på bibel-avspilleren er blitt populært blant kinesiske kristne, som er ulydige mot Bibelens krav om å underordne seg øvrigheten. USAs president Donald Trump har i motsetning til tidligere visepresident Joe Biden åpent kritisert kinesiske myndigheters forfølgelse av kristne. “Det er ventet at den amerikanske kritikken av de kinesiske myndigheters forfølgelse av kristne, vil stilne av når (eller dersom) Kamala Harris og Joe Biden tar over i Det Hvite Hus.nMa Jing, en kristen ved en familie-menighet fortalte til VoiceOfAmerica at myndighetene kan arrestere å straffe kristne av hvilken som helst grunn de finner på. “Dette er undertrykkelse,” og årsaken til at det kinesiske kommunistpartiet ønsker å kontrollere alt salg av bibler og bibelrelaterte produkt, er at de frykter at dersom det blir for mange kristne vil det kunne utgjøre en utfordring til deres makt. Det er foreløpig ikke avsagt dom i saken mot de fem forretningsfolkene

 

Facebook Comments

1 tanke om “Kina: Stilt for retten for å ha solgt lydbibler -risikerer fire års fengsel

  1. Kun Den Allmektige Gud kan gripe inn og endre kommunistisk holdning mot kristne kirker og menigheter. Det er elektronisk overvåkning av menigheter og pastorer. Pastorene blir pålagt å forkynne et budskap som er ” kinesisk” og ubibelsk. Bibelens budskap skal endres til å bli lik kinesisk ideologi. Kinesiske menigheter og pastorer trenger mye forbønn. Den rettferdiges bønner har stor kraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *