Kim Jong-un truer Australia med ødeleggende katastofe på grunn av landets allianse med USA

Kim Jong-un truer nå Australia med ødeleggelse og undergang

Sabelraslingen mellom Nord Korea og de andre landene i regionen fortsetter. Nord Korea har tidligere truet både Japan, marionett-regimet i Sør -Korea og Guam med svermer av dødbringende missiler, og nå truer Pyongyang også Australia med død og undergang, siden landet befinner seg i allianse med Amerika. Det var i en uttalelse på det statlige nord koreanske nyhetsbyrået at truslene mot Australia ble satt frem. Nord Korea beskylder Australia for “farlig oppførsel” siden landet både politisk og militært støtter de massive amerikanske provokasjonene mot Nord Korea.

Nord Korea reagerer skarpt på at den australske utenriksministeren Julie Bishop personlig har uttrykt støtte til den amerikanske politikken overfor Nord Korea. Som kjent fastholder USA sin militære trussel mot Nord Korea, og Pyongyang fordømmer Australia fordi de stiller seg bak den amerikanske policyen som holder alle muligheter åpne. I advarselen fra det Nord Koreanske utenriksdepartementet heter det videre at Australia ikke vil kunne unngå en katastrofe dersom de fortsetter å stille seg sammen med USA og Sør Korea.

https://www.youtube.com/watch?v=IdI_PDz1TOo

Det nord koreanske regimet er et diktatur vi ikke har sett maken til i nyere tid. Regimet søker å ha full kontroll både på innbyggerne og den informasjon som slippes ut om landet. Politisk opposisjon blir brutalt slått ned og folk som anses som en trussel for regimet blir brutalt henrettet. Kristne blir undertrykt og det er egentlig vanskelig å si noe sikkert om hvor mange kristne det finnes i Nord Korea. Åpne dører anslår at tallet kan være 300 000, men siden landet er svært lukket er informasjonen høyst usikker. At Nord Korea er et skrekkens rike kan vi forstå ut fra det faktum at menneskekjøtt har vært lagt ut for salg på markeder.

Det nord koreanske regimet har vært og er så brutalt at det bør være de troendes  bønn at dette regimet faller slik at Nord Korea kan bli åpnet for evangeliet nå i tiden rett før Jesus kommer tilbake. I dokumentaren under som har fått navnet “North Korea’s Darkest Secrets Documentary 2017” får vi et glimt av hvordan Nord Korea egentlig er, og derfor må vår bønn være at dette regimet fjernes, slik at evangeliets lys kan skinne for nasjonens innbyggere. Sjekk ut den sterke dokumentaren om hvordan Nord Korea er på innsiden. La oss også vende oss til Gud i bønn for det nord koreanske folket. At de skal finne vei ut i frihet, bli nådd med evangeliet og la oss be om at Gud ved sin Hellige Ånd skal knuse Kim Jong-uns skrekkregime. Om det så skal skje gjennom et amerikansk angrep for å fjerne Kim Jong-un og hans regime.

https://www.youtube.com/watch?v=I9NolWrP4gk&t=72s

Én tanke om “Kim Jong-un truer Australia med ødeleggende katastofe på grunn av landets allianse med USA

 1. Ja, det er rett og riktig å be for Nord-Korea, for å be Jesus gripe inn i situasjonen der. Og det må ikke skje med våpen men med Den Hellige Ånd.

  Sakaria 4:6
  Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene.

  Årsaken til dette er: 2 kor 10:3,5
  For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

  Det er de stormannstankene som denne Kim Jong-un har som er problemet, eller rettere sagt den åndskraft som driver Kim Jong-un til dette vanviddet, han vil jo bli dyrket som en gud.

  Ef 6:12
  For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
  Så kampen vi må føre mot denne Kim Jong-un ligger i hans tankeverden i han sinn.

  Matt 12:29
  Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans.

  Matt 16:19
  Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

  Det er dette som kalles åndelig krigføring, altså: Ikke ved Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene.

  Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.