Katolske John Henry Westen: Donald Trump oppfyller en profeti fra 1980 tallet at han skulle lede Amerika tilbake til Gud

Det er mange bevis på at president Trump oppfyller profetiene av den katolske hellige Thomas Raymond Zimmer (1926-2009) profeti om at Donald Trump skulle lede Amerika tilbake til Gud, sier John Henry Westen som selv er katolikk. Westen som er grunnlegger og sjefsredaktør for LifeSiteNews.com peker i sin siste video på det faktum at Donald Trump har en side som media ikke omtaler. Nemlig hans gudstro og det faktum at president Trump på mange måter medvirker til å føre Amerika tilbake til Gud. Westens video omkring president Trump og profetien fra 1980 tallet ser ut til å samstemme med det profet Kim Clement har sagt om president Trump. Også Mark Taylor`s profeti om president Trump ser ut til å få sin oppfyllelse i disse dager.

Her er John Henry Westens presentasjon av profetien omkring Donald Trump

 

10 tanker om “Katolske John Henry Westen: Donald Trump oppfyller en profeti fra 1980 tallet at han skulle lede Amerika tilbake til Gud

 1. Dette er hvorfor media, ugudelige nordmenn og enkelte på dette forumet stadig forbanner Donald Trump. De hater Trump fordi Trump står opp for kristne uansett kirkesamfunn -og gir Gud ære gjennom sin ord og gjerning. Trump er i motsetning til Obama en kristen president som ærer Gud.
  For Trump er dette med tro og frihet til å dyrke Gud viktig.
  Trump viser en sann omsorg for trosfriheten til alle kristne, jøder og muslimer som velger fredens vei fremfor terror.

  5
  3
  • I dag skal Erkeengelen, Gud, Helligånden og Guttungen som en landeplage og covid-konspirasjon fare rundt til alle stemmelokaler og velgerhjerter i USA! Ørkenguden og hans vesen drar ut på åndelig korstog for å belønne Jesu lillebror Store Oransje Frelser med nytt valgskred! Mens Julenissen rekker rundt til alle snille barn på en natt, gjør den hellige Treenighet det i fullt dagslys fram til siste lokale stenger på Hawaii.

   Satan Belzebub står som alltid fast i sumpen. Den falske falne vil tørke ut og svinne hen sammen med sin flokk: Bidens bande, den legemlige Antikrist, alle hans propagandister og alle hedenske journalister som bærer falske vitnesbyrd mot Store Oransje Menneskesønn.

   For Jesu andre komme har allerede skjedd! Halleluja! Og opprykkelsen vil skje denne høsten eller i alle fall før Trumps nye periode etter gammel standard ender i 2024. Men så ikke mere! Store Oransje “I am” vil flyve på engleving sammen med sin salige familie til teokratiet topp i øverste etasje i Trump Tower hvorfra de skal dømme levende og døde og knuse demokratiske institusjoner i all evighet!

   Måtte alle protestanter brenne i den evige ild!

   Slik taler Søkelys. Amen.

   6
   1
  • Donald Trump er ikke antikrist. Antikrist vil komme fra islam og Midtøsten som er de bibelske kjerneområder.
   Antikrist vil aldri åpent bekjenne behovet av Jesus.
   Han vil tvert i mot peke på seg selv som veien, sannheten og livet.
   Jeg tror personlig at den bibelske kong Jehu kan være et gammeltestamentlig forbilde for Trump.
   Akkurat som Jehu beseiret Jesabel i Kongebøkene har Trump beseiret vår tids Jesabel som rådde makten i utenriksminister og tidligere president Clinton.
   Kamela Harris er drevet frem på arenaen av Jesabel ånden.
   Jeg håper denne ånden feiler også i 2020.
   Jeg er rimelig sikker på at Antikrist vil stå frem utfra Tyrkia.
   Islams slagord er at Gud ikke har noen sønn, og antikristånden i islam fornekter at Kristus er Guds sønn kommet i kjød.
   Vi ser hvordan islams fortropper er dradd ut i Vesten for å nedkjempe det sekulære og tradisjonelt kristne Europa.
   Men vi får se Torstein. Dette er spennende tider vi lever i, og det er faktisk lov å ta feil om disse vanskelige tema.

   Jeg har selv lenge lagt til grunn at Antikrist enten kommer fra EU og den europeiske union eller fra Amerika. Ettersom årene er gått har disse to teoriene blitt svekket, mens jeg ser at Islams posisjon i verden har styrket seg. Islam er en religion som krever full underkastelse -og tilsist vil dyret som var, og ble borte igjen reise seg. Dette kan være det ottomanske kalifatet som reiser seg igjen. Det antikristelige ble tydelig da den tyrkiske president Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 slo fast at “Jerusalem er vårt”. Vi kan ikke gjøre annet enn å være våkne og åpne for at begivenhetene som skjer kan endre våre profetiske teorier.
   Uansett er du Torstein en hyggelig person å “diskutere” med og du er aldri ufin eller kommer med masse påstander om det ene og det andre som noen av våre motstandere gjør.
   Vi er kanskje uenige i noe og enig i andre ting, men en ting kan jeg og må jeg, og det er å gi deg hode skussmål for den personen du er. Beste hilsener fra Kjell

   4
   1
  • Det er alltid hyggelig å lese hva broderen, Andersen og Langesæter skriver.
   At Donald Trump blir gjenvalgt er vi vel alle enige i.
   Men Anti-Krist er nok heller paven. Som de fleste vet, så kaller han seg for Kristi stredfortreder, og det er han jo ikke.
   I den senere tid, så har paven uttalt følgende: “Kristus mislyktes på korset!” Det var evangelist Odd Bergum som hadde hørt paven tale.
   Det kom et brus fra tilhørerne, maken hadde de nok aldri hørt. Videoen til Bergum kan sees på Youtube.

   https://www.youtube.com/watch?v=8S-fzdv2OkM&t=299s

   Det finnes også et bilde, der den forrige paven kysset Koranen.
   Men alt dette gjør riktignok ikke paven til Anti-Krist, men jeg og Abel Struksnes (se videoene hans) kan ikke se noen som passer bedre…

   1
   2
  • Paven som antikrist?

   Neida, antikrist er nok yngre og raskere til beins enn den gamlingen.

   Samme hvem han er. Er det ikke Jesus vi venter på?

   2
   1
  • A.H.Myhren om antikrist:

   “men jeg og Abel Struksnes (se videoene hans) kan ikke se noen som passer bedre…”

   Kan ikke… eller vil ikke? Les kommentaren til f.eks søkelys rett ovenfor her en gang til og studer selv om det kanskje kunne stemme litt bedre med Guds Ord. Det finnes mye god bibelundervisning på nettet. Lite av det i Norge, dessverre. Tror ikke du finner USA i Bibelen om endetiden.

 2. Jeg har slått meg til ro med at mange tolkninger av Bibelens profetier kun er menneskelig tenkning eller vanlige drømmer. Det er ikke lett å skille det ekte fra det falske.

  Men Bibelen beskriver ganske dramatiske ting som skal skje ved slutten av “hedningenes tidsalder” og ved slutten av “tusenårsriket”. Disse hendelsene har noen fellestrekk. Det absolutt viktigste er imiddlertid det som skjer her og nå. Det er dette som bestemmer hva som skal skje i morgen.

  Fokuset på politiske ledere kan være nesten like meningsløst som å fokusere på hvem som er kaptein på et synkende skip. En politiker som sier de riktige tingene kan faktisk ta oppmerksomheten bort fra det som virkelig betyr noe og skape falsk trygghet. Og det handler selvsagt om at synden øker i omfang og at en stadig økende andel av befolkningen sporer inn på veien mot evig fortapelse.

  Det var noen “vekkelser” på slutten av jødenes tid i Juda og Samaria. Noen konger var ganske gudfryktige. Men folket og kulturen var antagelig blitt imune. Omvendelsen var ikke ekte står det et sted. Jeg frykter at det ofte kan være slik idag også. Man kan nesten få følelsen av at noen tror man er kristen bare fordi man stemmer på Trump. Folk tror på Trump nesten som andre tror på darbyismen.

  Hva er deffinisjonen på å være “kristen”? Noen sier “frelst” eller “omvendt seg fra synd”, “født på ny”, “døpt i ånden” eller bare “tror på Jesus”. Noen sier til og med at de lever på sin barnetro. Men antagelig vil det være riktigere å si at en kristen er ett med Jesus og at folk kan se Jesus i dem. Jeg har møtt noen få slike. Og da får utrykket om å være “salt” i verden virkelig mening. De har en utrolig påvirkning på sine omgivelser. Folk forandrer seg når de er i nærheten av dem. De blir seg virkelig bevisst at det er forskjell på kristne og ikke-kristne.

  Hvor mange slik det bor i USA vet jeg ikke. Men ut fra enkelte møteopptak som legges ut på nettet får jeg inntrykk av at det ikke kan være mange. Og anntallet minker sannsynligivis for hver dag som går ved at stadig flere tilpasser seg “samtiden”. Det trenger ikke å være synlig. Man bare føler at det åndelige blir erstattet av noe rent menneskelig.

  De sannsynlige årsakene til at dette skjer får meg til å frykte at alt håpet er ute og at fenomenet “antikrist” er noe ganske annet enn folk ønsker å tro.

  2
  1
 3. Eg tok feil sist med George Bush. Eg trudde han ville koma tilbake.
  Antipasministries skreiv om det same emnet og meinte at den som kom etter Obama måtte vera Antikrist.
  Det vart Trump og ikkje Bush.
  Om Trump ikkje vert gjenvalgt kan me skrinleggja tanken.
  Skulle Trump få fire nye år, så er det ikkje tvil om at han vert personen som oppfyller profetiane . Antikrist er personen som lurer eller bedreg nasjonen Israel på slutten.
  Israel har full tillit til Donald Trump.
  Babylon i Åp 17/18 passar berre på USA.
  https://www.youtube.com/watch?v=5fadLGSJ-Yk&feature=emb_title
  Sjefen er Antikrist og kallast Babylons Konge.

  Eddie Chumney har forresten gitt meg nokre svar på dette med Jesus som Skaparen.
  https://www.youtube.com/watch?v=S0icIIb_aBs&feature=emb_logo

  • Det er en ting man kan lære av historien. Og det er at store omveltinger kan skje på et øyeblikk. Alltid sa man at “dette var det ingen som hadde trodd”. I dag ligger forholdene til rette for at uventede ting kan skje i større grad enn noen gang. Både pga overbefolkede nasjoners sårbarhet, moderne former for krig, verdensvid kommunikasjon og et enormt potensiale for global smittespredning. Kanskje av sykdommer som langt farligere enn spanskesyken.

   I 2. Kongebok 24 20 står det:

   Fordi Herren var vred på Jerusalem og Juda, gikk det som det gjorde, og til sist kastet han dem bort fra sitt åsyn.

   Kan dette skje med den vestlige verden?

Det er stengt for kommentarer.