Kanal 10 på innsamlingskontrollens OBS liste -advarer mot å gi penger til religiøs tv kanal

Den religiøse tv-kanalen Kanal 10 er kommet på innsamlingskontrollens OBS liste. Noe som i praksis betyr at innsamlingskontrollen advarer folk mot å gi penger til tv kanalen. “Kristen TV i Norge har med overlegg brukt innsamlede midler til formål som klart bryter med givers forutsetninger. Giverne var forespeilet at gaver skulle gå til drift eller kjøp av driftsrelatert utstyr. Istedet har gaver blitt brukt til å betjene gjelden til morselskap etter oppkjøp av kanalen. Kristen TV i Norge (datter) gav Rygg TV-tjenester AS (mor) et lån som ble avskrevet samme år. Pengene har blitt brukt til å nedbetale gjeld. Dette er i strid med vedtekene til kanalen, da det er de facto utbytte,” skriver Innsamlingskontrollen som har svartelistet den omstridte tv-kanalen

Dette fremstår som et klart brudd på etiske retningslinjer for innsamling i Norge, derunder punktene om ærlighet og integritet:
– Innsamler skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes.
– Innsamler skal være åpne om alle faktiske/eller mulige interessekonflikter av personlig eller økonomisk art. Innsamlingskontrollen tror ikke nødvendigvis at dette er et bevisst forsøk fra kanalens eier å berike seg selv. Det er alikevel slik at uavhengig av intensjon er det dette som i praksis har skjedd. Kristen TV i Norge tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål,” skriver innsamlingskontrollen som tidligere har advart folk mot å gi penger til Smyrna Oslo. Nå er Smyrna Oslo fjernet fra innsamlingskontrollen som for øyeblikket har 25 foreninger og organisasjoner på sin svarteliste. Deriblant Kanal 10.

2 tanker om “Kanal 10 på innsamlingskontrollens OBS liste -advarer mot å gi penger til religiøs tv kanal

    • Det er ingen 100% Rene Kristne tvkanaler i Norge…! Det er spor av herlighetsteologi i alle disse mer eller mindre!

Det er stengt for kommentarer.