Væpnet Covid-19 politi stormet gudstjeneste i Johannesburg og skrek og slo mot kirkegjengere og pågrep kvinnelig pastor

Væpnet Covid-19 politi stormet søndag en kirke i Johannesburg i Sør-Afrika og begynte å skrike mot forskremte tilbedere som var samlet for å tilbe Jesus. Lederen for menigheten, en kvinnelig pastor ble pågrepet, ført vekk og satt i varetekt. Under politiaksjonen stjal snuten menighetens lydanlegg. I følge Metro-politiet som er blitt et Covid-19 politi var årsaken til at den kvinnelige pastoren ble arrestert, at det var flere folk i kirken enn myndighetene tillater. Også i Sør-Afrika krever myndighetene at alle bøyer seg for Covid-19, men så langt har de troendes trang til å komme sammen overgått frykten for å få rennende nese og lette forkjølelsessymptomer som ofte ledsager smitten. Kristne i Sør-Afrika er rystet over hvor brutalt politiet nå slår ned på kristen virksomhet og gudstjenester. Tyranniet bruker Covid-19 for å undertrykke og frata mennesker over hele verden retten til å komme sammen og dyrke Gud. Når trengselen kommer, vil den ikke komme forkledd som noe kristendomsfiendtlig -men bruke omstendigheter eller en pandemi for å rettferdiggjøre undertrykkelse.

Her pågripes pastor Mukhuba ved Unity Fellowship Church fordi hun hadde samlet for mange folk i kirken. Covid-19 politiet som burde ha brukt tiden på å dempe volds og drapsbølgen i Sør-Afrika finner det tydeligvis viktige å slå ned på kristne gudstjenester som kommer sammen for å tilbe Gud. Forsamlings og religionsfriheten må vike for angst og Covid-19 hysteri. Og politiet som nå opprettholder tvilsomme og grunnlovsstridige Covid-19 lover vet å finne lette ofre. En pastor er satt primært til å fø og vokte hjorden, og vi er nå i en situasjon hvor tyranniske myndigheter i navnet av smittevern hindrer dette, gjerne ved hjelp av vold og maktmisbruk.

Den kristne pastoren Yamkela Joseph i Jesus Reigns Tv reagerer sterkt på hva nå utspiller seg  i Sør-Afrika og mange andre land som misbruker Covid-19 til å undertrykke og forby det kristne fellesskapet. I hans video kan du se hva som utspilte seg da politiet slo til mot gudstjenesten søndag. I videoen kan vi se hvordan politiet drar kristne langs bakken vekk fra møteteltet. COVID-19 har ført verden inn under et tyranni de fleste kristne her hjemme har bøyd seg for. Men ikke alle. “Kirken har måttet kjempe med mange fiender og dette vil ikke beseire Jesu Kristi kirke som har måttet tåle forfølgelse og trengsel helt siden kirken ble født. Vi er nå inne i den trengsel som vil prege de siste tiders kristenhet, men kirken kan ikke bli beseiret av undertrykkelse.

Den kristne kirke har en forpliktelse på Mesterens befaling til å komme sammen, feire nattverd, utføre dåp og proklamere Guds ord til menighetene. Den kristne helten, biskopen og martyren fra kirkens første århundre skrev denne formaningen til menigheten i Efesus: “Legg da vinn på å komme enda oftere sammen til Guds nattverd og til lovprisningen. For når dere kommer ofte sammen, blir satans maktgjerninger tilintetgjort og hans ødeleggende påvirkning brytes ned gjennom deres samstemmighet i troen. (Ignatius brev til Efeserne 13) I sitt brev til Polykarp, den erværdige martyr og biskop i Smyrna skrev Ignatius dette: Vær urokkelige, menighetens samlinger må skje så ofte som mulig og oppsøk alle i menigheten personlig.” (Ignatius brev til Polykarp kap 4)

11 tanker om “Væpnet Covid-19 politi stormet gudstjeneste i Johannesburg og skrek og slo mot kirkegjengere og pågrep kvinnelig pastor

 1. Den sanne menighet som bærer Jesu kors er i krig med myndigheter og regjeringer i dette mørket. Derfor blir de utsatt for forfølgelse av politiske regjeringer kontrollert av demoner. Den sanne kristne menighet ber ikke for disse tyranniske myndigheter. Vi ber mot dem. Den falske kirke som ber for og velsigner myndighetene fremfor å kalle dem til omvendelse og bot, har prostituert Guds ord, har sviktet den forfulgte menighet og har latt seg forføre av demoniske åndsmakter.

  2
  2
 2. Da sørafrika var en høyt prioritert “kampsak” for Mandela og kommunistene var Norge i forreste rekke. Mange kristne heiet på kommunistene og jublet når det hvite styret falt. Desmond Tutu ble en helt. Men etter at de sorte fikk makten ble det etter hvert ganske stille. Helt i tråd med hykleriet. I dag er den sørafrikanske staten en av de mest korrupte i hele verden. Og det begås det mellom tyve og tredve tusen mord i året. Over tredve tusen meldte voldtekter men det virkelige tallet er mye høyere. Hvor mange tyveri og væpnede ran det begås vet vel ingen men det er mange. Rundt 1,5mill sies å ha blitt smittet av viruset og 50 000 antas døde. Men mange mener situasjonen er værre en den ser ut for. Problemet i slike land er jo at sykehuskapasiteten er lav og antagelig prioriteres noen høyere enn andre.

  Men uansett så er jo den generelle samfunnstilstanden et mye større “endetidsproblem” enn viruset.

  Jeg tror de har det samme problemet i sørafrika som i mange andre land. Til tross for den voldsomme korrupsjonen og all kriminaliteten så sies det at 80% av befolkningen er “kristne”.

  Synd var ofte årsak til epedimier hos israelittene. Synd var også årsak til korrupte konger og at røvere herjet. Og motsatt. Det står at de kristne er som “salt” i det samfunnet de lever i. Men når saltet mister sin kraft blir det virkningsløst. Hva får saltet til å miste sin kraft? Det er vel det alle bør prøve å finne ut.

  Det er sikkert mye som spiller inn men noe av det viktigste tror jeg er at en menighet kun består av hellige mennesker. Det å være hellig betyr vel å være utskillt fra verden og leve i renhet. Men dette er nok veldig fjærnt fra mange av dagens “stikke-innom-møter” for hvem som helst.

 3. Kvinnelig pastor er i strid med Bibelen.

  “Kvinner skal ikke tale når menigheten samles. De skal tie, være tause og ta imot læren i stillhet. De som ikke godtar dette blir selv ikke godtatt”.

  De som bedriver slikt skal ikke arve Guds rike.

  5
  3
  • Du har selvsagt rett i dette. Men veldig mange idag velger å si at Bibelen mener noe helt annet enn det som står skrevet. Tenk bare på Jehovas viter som sier at “himmel og jord skal forgå men mine ord skal aldri forgå” egentlig betyr at himmel og jord slettes ikke skal forgå. Enda hykler de maximalt og dømmer andre for samme praksisen som de har selv.

   2
   1
  • Jeg tilhører ikke Vakttårnet. Men at “himmel og jord skal forgå” betyr ikke at Guds himmel og planeten jorden skal ødelegges og destrueres. Guds bolig er i himmelen og Han ødelegger ikkesin egen bolig. Og Bibelen sier for eksempel at før Babylons fall “talte jorden ett og samme språk”. Det betyr selvsagt menneskeheten og ikke Galdhøpiggen. Så noen ganger taler Bibelen i bilder, som da Jesus sa at “han talte til dem (fariseerne) i lignelser for at de ikke skulle forstå”. “Himmel og jord skal forgå” betyr derfor at både verdens regjeringer og folkene under dem skal dø i Harmageddon.

   2
   2
  • Jeg mente ikke de ansatte i “vakttårnet”. Jeg skrev utrykkelig jehovas vitner. Og nå bekrefter du jo faktisk det jeg skrev. Da er du garantert en jehovas vitner.

   Det står f. eks at “Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses”. Eller som Jesaja skriver: “Jorden sprekker og revner, jorden vakler og knaker, jorden skaker og skjelver. Jorden raver som en drukken mann og svaier som vaktmannens skur. Synden ligger tungt på den, den faller og reiser seg ikke mer.” Eller som Johannes skriver: “Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.”

   Det står “DEN faller” og “DEN første jord” altså jordkloden i entall bestemt form. Hva med å lære seg litt norsk? Og denne verdens herskere bor ikke i himmelen så DEN skulle forgå med et drønn. Man må være veldig hjernevasket for å tro dette.

   Når jehovas vitner sier at Bibelen beskriver en gruppe mennesker på denne måten så kan jeg knapt tenke meg et mer ekstremt eksempel på gi bibeltekster en annen betydning enn det de faktisk har. “Elementer i brann” har ingen ting med mennesker å gjøre.

   Når det står: “Fra dem har folkene bredt seg ut over jorden etter storflommen. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål.” Så forstår alle som kan litt norsk at det ut fra sammenhengen betyr at folk over hele verden, som et område, snakket samme språk.

   I dag er hele historien til jehovas vitner svært godt dokumentert. Grunnen er de store mengdene med bøker og blader som har blitt publisert gjennom over hundre år og selvsagt de sekteriske tilstandene som i perioder har vært veldig destruktive. Og all denne informasjonen er tilgjengelig for alle. Med tanke på hvordan dette startet, og alle avsløringene av svindel og bedrag, så er helt ufattelig for meg at noen kan tro at dette er “den eneste sanne religion”. Det er helt uvirkelig!

   Men vi kan lære noe av det. Det finnes ingen grenser for hva folk kan få seg til å tro. Det kan være alt fra at at skapninger fra det yttre rom kommer seilende forbi jorden på kometer og at man må ta selvmord for å kunne bli med dem videre eller at hvaler er gudelignende vesner med budskaper til menneskene. Eller at griske usympatiske mennesker som f. eks Mohammed og Rutherford er de eneste “sanne profeter”.

   Hvis jeg kjøper ett eller annet som selges som mat pleier jeg alltid å sjekke innholdet. Hvis noen prøve å “selge” meg noe jeg skal tro på så sjekker jeg det enda nøyere. Og hvis noen vil selge meg en “sannhet” de ikke selv vet hvor kommer fra, så avskriver jeg den med en gang. For da tar jeg for gitt at de er hjernevasket.

   2
   1
  • Og hva har Guds himmel gjort for noe galt som gjør at Gud må straffe sin egen bolig med ødeleggelse? Og hva med Himalaya? Har jorden syndet så Gud går berserk? Nei, du tjener Satan, og akkurat HAM er nok disponert for å gyve løs på døde ting. Lykke til i Harmageddon! Da vil du få erfare at Jehovah Gud ved sin førsteskapte sønn Kristus i stedet fjerner de det er grunn til å fjerne. Deg, storparten av menneskene inkludert deres regjeringer.

   2
   2
 4. 03/03/2021, kl. 20:23 sa JEHOVAHS SØN:

  “Og hva har Guds himmel gjort for noe galt som gjør at Gud må straffe sin egen bolig med ødeleggelse? Og hva med Himalaya? Har jorden syndet så Gud går berserk? Nei, du tjener Satan, og akkurat HAM er nok disponert for å gyve løs på døde ting. Lykke til i Harmageddon! Da vil du få erfare at Jehovah Gud ved sin førsteskapte sønn Kristus i stedet fjerner de det er grunn til å fjerne. Deg, storparten av menneskene inkludert deres regjeringer.”

  Du lyder som et gammelt ekko fra den alkoholiserte advokaten Rutherfords dager. Jehovas vitners egentlige grunnlegger. Han skremte vettet av alle som ikke solgte nok jehovas vitne-bøker med falske endetidsprofetier, med at de risikerte å dø i harmageddon. Selv den gangen var dette en stor risiko! Troverdig? Spør deg selv hvis de fremdeles har litt selvstendig tenkeevne igjen. I tillegg erklærte Rutherford at alle som ikke underkastet seg hans veldig rare fortolkninger av bibeltekster for djevelens barn og satans tjenere. Det avgjørende er jo at mange av hans ideer ikke eksisterte før han fant på dem. Kun han, og bare han, forstod hva Bibelen mente, sa han.

  Hvor lite du forstår. Går du i de samme klærne nå som du gjorde for 50 år siden? Eller har du kastet dem fordi klærne gjorde noe galt? Du farer vill fordi du ikke kjenner skriften. Det står at Gud skal bytte ut jorden som gamle klær.

  Jeg vet selvsagt at de som er fanget i jehovas vitners lære aldri skal lese Bibelen uten å sjekke hva Rutherford bestetemte at den skulle mene. Men det står faktisk i Bibelen at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Havet skal ikke være mer. Se alt har blitt nytt, står det. Og Gud skal være hos menneskene og tørke bort hver tåre. Han skal være deres lys.

  Hva med å ta en uke fri og bare lese Bibelen slik den er? Bare ta det som står bokstavelig? Tør du det? Eller vil du dø som et sektmedlem som nekter å tro at Jesus kan ordlegge seg på en måte som folk forstår?

  1
  2
  • Ikke ETT eneste skriftsted underbygger ditt følelsesladde angrep. Helt normalt fra den frafalne satanist-kristenheten.

   1
   1
  • Pussig dat at Jesus nettopp sier: “Jeg taler til dem for at de IKKE skal forstå”.

   1
   1
 5. 04/03/2021, kl. 07:57 sa Jehovahs søn:

  “Ikke ETT eneste skriftsted underbygger ditt følelsesladde angrep. Helt normalt fra den frafalne satanist-kristenheten.”

  Svar:
  Vi som leser Bibelen gjevnlig vet jo hvilke bibelsteder det refereres til. F. eks Jes. 51, 6: Himmelen skal forsvinne som røk, jorden skal slites ut som klær og de som bor der skal dø som mygg. Men min frelse skal vare evig. Eller salme 102, 27: Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne men du forblir. De skal alle eldes som en kledning, du skifter dem ut som klær. De skiftes ut, men du er den samme, dine år tar aldri slutt.

  I 2000 år har slike kristne som du kaller “satanistiske” trodd på slike bibelvers. Da den alkoholiserte advokaten Rutherford plutselig dukket opp for hundre år siden med sin ekstreme demonisering av evangeliske kristne som trodde på Bibelen, så styrket det bare troen på det som står i Bibelen om antikrister og falske profeter.

  Enda en gang. Prøv å lest litt mer i Bibelen uten “rutherfordbrillene”! Det vil åpne seg en ny virkelighet for deg.

  Men ellers. Det er veldig bra at vi kan diskutere dette på denne nettsiden. Du gir jo et veldig riktig inntykk av jehovas vitners kultur og religion. Enten så underkaster man seg JV. eller så er man “djevelens barn”. Tror advarsler mot dette er noe av meningen med nettstedet.

Det er stengt for kommentarer.