Kan vi i Norge redde verden ved å forkaste Gud og stoppe landet?

Steinar Harila med et viktig innlegg

I vårt land bor det ca. 5 millioner innbyggere. Landet er vidstrakt. I Russland, som er vårt naboland, bor det ca. 150 millioner innbyggere. (Muligens er nye tall 146 millioner): Jeg reiser mye i Russland, i Leningrad fylke. I St. Petersburg bor der ca. 6 millioner innbyggere. Jeg har til nå sett én el-bil i Russland. I St. Petersburg-området bygges det motorveier som aldri før. Det fikk en veldig fart i forbindelse med fotball-VM. Veiene bygges i etasjer over hverandre flere steder. Jeg har ikke hørt med ett ord noen snakke om begrensninger i trafikken eller annen forurensning. Jeg har ikke hørt snakk om begrensninger på utvinning av olje og gass, heller ikke annen energi,” skriver Steinar Harila i et innlegg

Men vi møter ganske så mange andre begrensninger. Kampen mot synd kommer mer og mer tydelig fram. Begrensninger mot alkoholbruk, røyking og flere slike ytre tegn ser vi kommer til syne. På grensen inn til Russland, fra tollstasjonen i Valima kan du etter få km lese på et stort skilt: «Takk Gud for ALT». Flere andre steder: «Kristus er oppstanden». Vi kan lese på mange politistasjoner: «Abort er drap».

Det er tankevekkende at Norge nå skal drives inn i en selvutslettende ørken av mennesker, som ikke ser at verden bør tenke likt. Det er lite hjelp i å være en «knappenål» som Norge, og tro at vi skal redde hele verden.

Jeg tror at grunnen til den kommende verdenssituasjon som vi hører mange nå roper om, er den åndelige forurensningen. Verden skal gå under, også dette kan vi lese i Bibelen.

1 En sang ved festreisene. Av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.2 Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. 3 Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Sal 127:1-3

Vi kan forkaste Gud, men Gud blir ikke borte av den grunn.

Jeg tror den virkelige forurensningen er av en annen karakter enn den som i det i dag skrikes høyt om. Den åndelige forurensning, frafallet fra den levende Gud, har gjennom historien gitt menneskene grufulle erfaringer. Bare nevner noe fra historien, kan hende kunne vi lære av fortiden for å finne rett vei inn i fremtiden.

36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far. 37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Matt 24:36-39

Vi har vel ikke hørt om naturens ødeleggelser med vannflom i vår tid? Eller har vi hørt det?

Det virker som vi er meget tunghørte.

Jerusalems ødeleggelse: 41 Da han kom nær og så byen, gråt han over den, 42 og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. 43 For dager skal komme over deg, da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, og de skal omringe deg og trenge deg fra alle kanter. 44 Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Luk 19:41-44

Jesu tårer forteller om den forsmådde kjærlighet. Vi kan forkaste Gud, men Gud blir ikke borte, syndens lønn er døden og ulykke. Fra nyere tid kan vi nevne Billy Grahams bok: «Kristus kaller»:

Rom: «Jordens største by, historiens sentrum, for tusen år siden verdens herskende stormakt, «den evige by», en by på 1,5 millioner innbyggere og hovedstad for det mektigste riket verden har kjent. Grunnlagt på sju fjell av et sterkt og robust folk av jordbrukere – slik var Rom. Gibbon regner opp fem samvirkende årsaker til denne mektige sivilisasjonens oppløsning i sin bok: Rise and Fall of the Roman Empire:

1. Det raske forfallet og de stadige undermineringer av familielivet.

2. Galskapen etter fornøyelser.

3. Oppbyggingen av et gigantisk ytre forsvar, mens den den virkelige fienden var innenfor.

4. Folkets forfall.

5. Religionens forfall.

Det var det samme som brakte ild og svovel over Sodoma og Gomorra, som forårsaket Pompeis ødeleggelse, som medvirket til fortidens store nasjoners fall, som fylte Rom, inntil det falt uten et slag i år 410 etter Kristus.

Hvor var de stolte legionene? Hvor var de sterke befestningene? Hvor var de mektige Generalene? De var maktesløse av syndens fryktelige grep! De var som fluer i et spindelvev. Det mektige Rom vaklet og falt. Grunnvollene som hadde gjort Rom stert og mektig var oppspist av syndens kreft». Så langt fra boka til Billy Graham.

Det vi trenger er en åndelig oppvåkning, en vekkelse over hele Norge og Europa.

Vi kan ikke redde Norge eller Verden med alle mulige klimatiltak som er innenfor et så begrenset geografisk område som Norge er. Men vi kan redde Verden dersom vi åpner opp for den Gud som er den samme, uansett hva vi hva mener.

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 2.Pet. 3:10-13

Jeg tror på Bibelen og når jeg leser historien, så er det et sterkt nødrop i mitt hjerte: Kjære beboere i kongeriket Norge: Våkn opp og vend om til Jesus Kristus, han er vår eneste redning! For meg er dagens nyhetsoppslag et budskap om at Jesus kommer snart! Gud har en framtidsplan for alle mennesker som ønsker å bli med til Guds framtid!

Skrevet av evangelist Steinar Harila

2 tanker om “Kan vi i Norge redde verden ved å forkaste Gud og stoppe landet?

  1. Det man kan spørre seg om er om Norges dager alt er talte. Slik som tilfelle var for Israel. Det kom til et punkt hvor isralittene ble overlatt til seg selv. Da syndens beger var fullt gikk de til grunne.

  2. Ja, Norge er en «knappenålnasjon» Styres av ugudelige politikere som har forkastet den levende Gud

Det er stengt for kommentarer.