Oslokirken innklager avisen Vårt Land til pressens faglige utvalg etter å ikke ha fått mulighet til tilsvar

“Trossamfunnet Restoration Oslokirken innklaget igår Vårt Land til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Vårt Land arrangerte et debattmøte om filmen DISCO på tirsdag 15/10. Oslokirkens klage gjelder i dette tilfellet ikke selve filmen, og heller ikke at de fire paneldeltagerne fikk komme til orde. Vår klage gjelder at Vårt Land arrangerte et debattmøte som dagen etter publiseres i sin helhet på avisens podkast og med hovedpunkter i nettartikkelen. Her fremkommer synspunkter fra filmens regissør, fra Vårt Lands religionsredaktør, fra pastoren i Hillsong Oslo, og fra en kritiker av Oslokirken,” skriver Oslokirken på sin Facebookside.

“Vårt Land planla sitt debattmøte med paneldeltagere der det var åpenbart at én konkret anklaget part ikke skulle få komme til orde. Derfor ville enhver etterfølgende dekning av debatten fordre en samtidig imøtegåelse og rikelig anledning til tilsvar. Dette har ikke skjedd – snarere tvert imot! Det blir fastslått entydig at Hillsong Oslo og Oslokirken var hovedmodellene for en film som skulle være fiksjon, men der modellene blir identifisert. Pastor i Hillsong Oslo får analysere og fremsette både innrømmelser og forsvar.  Oslokirken derimot kommer ikke til orde i debatten, og blir gjenstand for en kollektiv injuriering, uthenging, stempling og karikering som bryter med VVP på en rekke punkter: 2,3. 3,2. 4,14. 4,15,” skriver trossamfunnet i sin oppdatering. Dette er ikke første gang Oslokirken og pastor Jan Aage Torp må gå til det skritt å innklage Vårt Land til pressens faglige utvalg. Tidligere i år inngikk Jan Aage Torp og Vårt Land en minnelig ordning etter et tilsvarende tendensiøst oppslag.