Kan risikere ny “The Great Disappointment” den 23 eller 24 september 2015

22 oktober 1844 har gått over i historien som “The Great Disappointment” eller “den store
skuffelsen” for de tusener av tilhengere som trodde at WIlliam Miller’s spådommer om at Jesus ville komme og hente hjem sitt folk var sanne. Slukøret måtte tusener på tusener av pope-antikristtroende erkjenne at 22 oktober 1844, kom og gikk uten at noe av apokalyptisk karakter hadde skjedd. Siden da har ulike skikkelser, nær sagt i tur og orden stått frem med spådommer, utregninger og profetier som har plassert Jesu gjenkomst, verdens undergang eller bortrykkelsen på bestemte dager, datoer og klokkeslett. Den seneste dommedagsprofeten som fikk verdensvid oppmerksomhet var avdøde Harold Camping som fremmet sin spesielle spådom om 21 mai 2011. 21 mai 2011 ble på samme måte som 22 oktober 1844 en stor skuffelse for dem som ventet dommedag eller Jesu gjenkomst, og med alle dommedagsspekulasjoner omkring årets september er det grunn til å forvente en ny “Great Disappointment” blant de tusener på tusener av troende som oppriktig tror og forventer bortrykkelse eller dommedag om litt over to måneder.

22 oktober 1844 har gått inn i adventistenes historie som den store skuffelse. En skuffelse William_Millersom skapte betydelig avskalling og de som ennå var troende på spådommene ble tvunget til å nytolke det som ikke skjedde for å redde stumpene av William Millers spådommer.  I stedet for bortrykkelse av de sanne troende ble spådommen gitt et nytt innhold som senere er kjent som tesen om “den undersøkende dom”. Også Jehovas Vitner har operert med ulike årstall som har slått feil og et eksempel er spådommene om 1914 da Jesus skulle ha kommet igjen, men uteble. Siden har man lagt nye innhold i dette årstallet, et innhold som også er blitt forandret flere ganger. Etter at Harold Campings profetier om dommedag den 21 mai 2011 slo feil, ble tilhengerne tvunget til å legge et nytt innhold i kalkuleringen, man tror nå at “dommedag” er en prosess som begynte den 21 mai 2011 og som skulle vare 1600 dager eller frem til 7 oktober 2015 på basis av et bibelsitat som blir vridd og vrengt for å passe inn i en umulig fortolkning.

Andre dommedagsprofeter, derimot tar seg ikke en gang bryet med å bortforklare hvorfor de tok feil og hoster i stedet opp nye spådommer samtidig som de forsøker å slette sporene etter deres forrige flause. Dersom noen våger å påpeke dette blir man møtt med refselser, blokkering eller trusler om at man er et barn av Satan eller verre enn en vantro. På tross av at noen av “profetene” har en lang forhistorie i feilslåtte profetier, hengir titusener på titusener av troende seg nye profetier og datoer som hostes opp. Skal vi tro dommedag21maipå alle profetiene vil september innebære både bortrykkelse, apokalyptiske katastrofer og kollisjon mellom jordkloden og asteroide. Mange av vår tids “profeter” som hevder at september vil innebære massedød for millioner av mennesker, bygger primært sine forutsigelser på egne eller andres syner og drømmer.  Selv de nattlige drømmene til en femåringer blir kastet inn som argument for at dommedag og bortrykkelse vil komme om 8-9 uker. Noe som har gitt ekstra grobunn for spekulasjonene er det faktum at paven besøker USA fra 22 til 27 september hvor han blant annet vil møte Obama. I følge endel av dem som opererer innenfor det spekulative vil dette være et møte mellom Antikrist (Obama) og Paven som mange regner som den falske profet. Mens Harold Campings dommedags-spådommer i forkant av 21 mai 2011 fikk bred mediaomtale både på CNN og andre store nyhetsmedier har dommedagshysteriet denne gang befunnet seg under massemedias radar. Dermed står vi denne gang overfor et fenomen som eksisterer på sosiale medier, hjemme på gutterommet, på ulike blogger og på nettsider som “Last trumphet” og “Before its  News”  Det stadig økende tallet på mennesker som nå proklamerer dommedag eller “The Rapture” nå i september burde gi den etablerte forkynnelsen grunn til bekymring i og med at hundretusener av kristne verden over i mistillit mot den etablerte kirke, søker åndelige svar blant hobby-profeter og mennesker med en tvilsom fortid med feilslåtte profetier og spådommer.

obama-antikrist

Den profetiske himmel

Selv om det er grunn til å møte mye av det som blir skrevet om dommedag, bortrykkelse og asteroide kollisjon med stor skepsis og tilbakeholdenhet, bør det likevel ikke være tvil om at vi nå lever i profetiske tider hvor budskapet om Jesu gjenkomst og Guds dom over nasjonene blir mer og mer aktuelt. Når Jesus ba oss våke, be og være rede var det en oppfordring vi ikke skulle legge i skuffen, men ta inn over oss for å finne trøst og styrke til å stå gjennom alt. Apostelen Peter skrev ” Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter, (2 Pet 1,19) Samtidig skriver Paulus også dette:
“La ingen dåre eder på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, (2 Tess 2,3) og Jesus selv sa: “Se, jeg har sagt eder det forut.  Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke! For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.” (Matt 24,25-27) Selv om dette er høyaktuelle profetiske tider maner Guds ord oss også til å være sindige, edrue og våkne slik at vi står løpet ut selv om det skulle drøye.

Foto: Wikipedia, You Tube, Facebook

 

Facebook Comments

7 tanker om “Kan risikere ny “The Great Disappointment” den 23 eller 24 september 2015

 1. Beit.
  Såg litt på videoen du anbefalte.
  https://www.youtube.com/watch?v=o2OpC6tPX2Y
  Ser at Mars 2013 er knytta til den øydeleggande styggedomen.
  Slikt stemmer ikkje med Skrifta.
  Yeshua nemner “den øydeleggande styggedomen” .
  Dette handlar om at Antikrist inntek Israel og Jerusalem og set seg sjølv i tempelet som Gud.
  Daniels bok 11,31 fortel om dette.
  Daniels bok 12 fortel om tidsperiodane.

  “Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera gøymde og forsegla til endetida. 10 Mange skal bli reinsa, lutra og vaska reine. Men dei urettferdige skal gjera urett, og ingen av dei skal forstå. Men dei kloke skal forstå. 11 Frå den tid då det daglege offeret blir bortteke og det motbydelege som øydelegg, blir oppsett, skal det gå 1290 dagar. 12 Sæl er den som ventar og når fram til 1335 dagar. 13 Og du, gå til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp til din lut når dagane tek ende.»

  I 2013 skjedde ingenting, men det vil skje heilt på slutten av dei 6000 åra som sluttar om 13 år.

  Les advarselen til Obama og EU frå tempelbevegelsen.

  http://templemountfaithful.org/articles/an-urgent-warning-to-president-obama-the-eu-and-the-un.php

  An Urgent Warning to US President Obama, the EU, and the UN

  The Call and Warning of the G‑d of Israel From Jerusalem to All of Them: “Stop Pressuring Israel to Divide Her Land and to Make the Holy Temple Mount and Jerusalem an Islamic Capital.”

 2. Jeg mener også at denne videoen langt på vei beviser at Obama er den bibelen omtaler som “den lovløse”, “fortapelsen sønn” og hans støtte til gay bevegelsen er jo ikke overraskende. Jeg anbefaler alle å bruke en time på denne
  https://youtu.be/ZKBUaDbTN5M

  • Hei Beit Hanuh

   Obama er sjefen for endetidas Babylon i Åp. 17/18 no -USA..

   Han kunne sjølvsagt utvikla seg slik bibelen fortel.

   Han er arrogant og stolt. Han spottar Gud med desse homolovene og Israel lurer han.

   Antikrist er Israels beste ven som bedrag dei på slutten.

   Grunnen til at det likevel ikkje vert Obama er å finna i forståinga av Åp 17 sine ord.

   http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

   Desse 8 siste styrande i endetidas Babylon – USA er beskrive tydeleg.

   Nummer 8 er den siste og han har styrt før. Han kjem tilbake til makta til alle si overrasking.

   “Heile jorda undra seg og følgde dyret”.

   Eg har lenge skrive om dette.
   GeOrGe neBUSHadnezzar returnerer til makta når Iran(atommakta) bombar USA.

   “. In 2001 these presidents were alive: Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W.Bush, and Bill Clinton

   http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

   Who will take the office of president when something happens to number 7 – OBAMA?

   None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself – GEORGE WALKER BUSH .

   “The beast, who once was (president), and now is not, is an EIGHTH KING.

   GEORGE WALKER BUSH (he resumes the office of president once again!)

   Det er dette som står i profetien.

   http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

   DEN LOVLAUSE er Antikrist.

   Han skal stå fram heilt på slutten av desse 6000 åra.
   Med berre 13 år igjen av dei 6000 åra, må det nødvendigvis snart skje.
   Antikrist inngår denne pakta eller “agreement”med den jødiske nasjonen.

   Dette siste 7 åra vil starta år 2021.
   Jødane vil setja opp att tempelet sitt om ikkje lenge .

   På tempelhøgda i det bokstavlege Jerusalem vil det stå.
   Jødane vil igjen starta med daglege handlingar i tempelet.

   Etter 3,5 år med tempeltenesta vil Antikrist bryta pakta si og sjølv innta tempelet og forlanga tilbeding.

   Det er dette som har vore Satans ynskje heilt sidan starten.
   Å få sitja på “tingfjellet i nord” eller tempelhøgda i Jerusalem og verta tilbedd.
   På slutten lykkast han gjennom Antikrist.
   —————–
   Du skriv at Antikrist har site på gudesete sidan 2008.
   Eg forstår ikkje heilt kva du meiner med det.

   Enno har ikkje Antikrist sett seg på tempelhøgda, i det bokstavlege tempelet..

   “Stor er Herren
   og verdig lov og pris
   i vår Guds by, på hans heilage fjell.

   3 Fagert og høgt,
   ei glede for heile jorda
   er Sion-fjellet lengst i nord,
   den store kongens by.” Salme 48

   Tempelbevegelsen har nett no sendt ut advarsel til Obama og EU.

   http://templemountfaithful.org/articles/an-urgent-warning-to-president-obama-the-eu-and-the-un.php

   “An Urgent Warning to US President Obama, the EU, and the UN

   The Call and Warning of the G‑d of Israel From Jerusalem to All of Them: “Stop Pressuring Israel to Divide Her Land and to Make the Holy Temple Mount and Jerusalem an Islamic Capital.”

   Det er vel verdt å lesa.

 3. Dei 6000 åra er ikkje slutt enno.
  Det er 13 år til.

  http://bki.net/6000/6000aar.html

  Innan 1000-årsriket kjem vil Antikrist stå fram.

  Antikrist vil inngå denne 7-årspakta med nasjonen Israel .
  Han vil hjelpa dei til å få tempelet på plass på tempelhøgda.

  Deretter vil han svikta nasjonen Israel på det grovaste.

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  http://www.alef-ic.net/shabbat.htm

  “I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 – 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.

  Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.
  Årene 2000 – 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)
  Årene 4000 – 6000 ble kalt Y’MOT MASHIACH, Messias’ dager (begynte ved Jesu DÅP i det 4000. år).
  Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
  I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
  Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket. ”

  I det siste har eg høyrt mykje på jødane sine teologar.

  https://www.youtube.com/watch?v=-VVIRepNmeQ

  5 Mosebok 13 er veldig tydelege ord frå Gud.

  “Det kan henda at det står fram ein profet eller drøymar hos deg og lovar deg eit teikn eller under. 2 Så hender teiknet eller underet, slik han har sagt, men samstundes seier han: «Kom, lat oss følgja andre gudar» – som du ikkje kjenner – «og dyrka dei». 3 Då skal du ikkje høyra på det som ein slik profet eller drøymar seier. For Herren dykkar Gud vil berre prøva dykk og sjå om de elskar Herren dykkar Gud av heile dykkar hjarte og av heile dykkar sjel. 4 Herren dykkar Gud skal de følgja, og han skal de frykta. Hans bod skal de halda, og hans røyst skal de lyda. Han skal de dyrka, og han skal de halda fast ved. 5 Men denne profeten eller drøymaren skal straffast med døden fordi han lokka deg bort frå den vegen som Herren din Gud baud deg å gå.”

  • Du har mange teorier Torstein og det er fint. Men du glemmer en ting og det er at Antikristen er her nå! Han har sittet på sitt gudesete siden 2008 og alle oss som kjenner Den Hellige Ånd vet at Antikrist er kommet og vi ser nå hvordan denne sataniske Judas selger jødene og Israel til Persia. Mange av oss som bruker tuben har lenge vist at Obama er Antikrist og denne videoen bekrefter det:
   Se selv: https://www.youtube.com/watch?v=o2OpC6tPX2Y

 4. Dert har vært, og er fortsatt mye rare spekulasjoner og tvilsomme profetier angående Jesu gjenkomst.Godt mulig det blir en ny apokalypsenedtur i september, men Jonathan Cahn sine utsagn er egentlig ikke profetier men en henvisning til et bibelsk prinsipp som en kan se har vært i funksjon tidligere. Jeg personlig tror det er mye mer i Cahn sine utsagn enn i noe annet som er presentert som “sannhet” angående hendelsene som skal komme før Jesu gjenkomst. Jeg må si jeg håper Cahn har rett, kort og godt fordi jeg lengter etter at Jesus skal komme og opprette sitt rettferdige fredsrike. Ja, det blir forferdelige tider, men de varer bare en kort tid, så kommer vår Herre og Frelser.

  • Der er vi enige, Jonathan Cahns 7 års mønster har noe for seg, men jeg jeg blir litt frustrert over å se hvordan selv barn og unge mennesker har latt seg påvirke til å forvente bortrykkelse i september. Litt vel mange bygger nå deler av sin fremtidstro på spådommer som kan spores tilbake til en tvilsom gruppe jeg lenge har mistenkt å være endel av et heller tvilsomt prosjekt som jeg skrev om:
   https://www.sokelys.com/?p=1347
   Denne gruppen var først åpen slik at man kunne se profilene som var med, men de har nå stengt tilgangen for andre enn medlemmene av prosjektet. og det er jo ikke spesielt vanskelig å infiltrere det kristne You Tube miljøet for å spre forførelse.
   Det er jo ofte slik at sammen med det ekte vokser det og frem forfalskninger, og det er det jeg tror vi nå ser skje blant endel av online-profetene som ikke står til ansvar for noen menighet eller eldsteråd, ei heller er forpliktet på et læregrunnlag.

   Men Jonathan Cahn stiller i en helt annen klasse enn disse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *