Kan risikere ny “The Great Disappointment” den 23 eller 24 september 2015

22 oktober 1844 har gått over i historien som “The Great Disappointment” eller “den store
skuffelsen” for de tusener av tilhengere som trodde at WIlliam Miller’s spådommer om at Jesus ville komme og hente hjem sitt folk var sanne. Slukøret måtte tusener på tusener av pope-antikristtroende erkjenne at 22 oktober 1844, kom og gikk uten at noe av apokalyptisk karakter hadde skjedd. Siden da har ulike skikkelser, nær sagt i tur og orden stått frem med spådommer, utregninger og profetier som har plassert Jesu gjenkomst, verdens undergang eller bortrykkelsen på bestemte dager, datoer og klokkeslett. Den seneste dommedagsprofeten som fikk verdensvid oppmerksomhet var avdøde Harold Camping som fremmet sin spesielle spådom om 21 mai 2011. 21 mai 2011 ble på samme måte som 22 oktober 1844 en stor skuffelse for dem som ventet dommedag eller Jesu gjenkomst, og med alle dommedagsspekulasjoner omkring årets september er det grunn til å forvente en ny “Great Disappointment” blant de tusener på tusener av troende som oppriktig tror og forventer bortrykkelse eller dommedag om litt over to måneder.

22 oktober 1844 har gått inn i adventistenes historie som den store skuffelse. En skuffelse William_Millersom skapte betydelig avskalling og de som ennå var troende på spådommene ble tvunget til å nytolke det som ikke skjedde for å redde stumpene av William Millers spådommer.  I stedet for bortrykkelse av de sanne troende ble spådommen gitt et nytt innhold som senere er kjent som tesen om “den undersøkende dom”. Også Jehovas Vitner har operert med ulike årstall som har slått feil og et eksempel er spådommene om 1914 da Jesus skulle ha kommet igjen, men uteble. Siden har man lagt nye innhold i dette årstallet, et innhold som også er blitt forandret flere ganger. Etter at Harold Campings profetier om dommedag den 21 mai 2011 slo feil, ble tilhengerne tvunget til å legge et nytt innhold i kalkuleringen, man tror nå at “dommedag” er en prosess som begynte den 21 mai 2011 og som skulle vare 1600 dager eller frem til 7 oktober 2015 på basis av et bibelsitat som blir vridd og vrengt for å passe inn i en umulig fortolkning.

Andre dommedagsprofeter, derimot tar seg ikke en gang bryet med å bortforklare hvorfor de tok feil og hoster i stedet opp nye spådommer samtidig som de forsøker å slette sporene etter deres forrige flause. Dersom noen våger å påpeke dette blir man møtt med refselser, blokkering eller trusler om at man er et barn av Satan eller verre enn en vantro. På tross av at noen av “profetene” har en lang forhistorie i feilslåtte profetier, hengir titusener på titusener av troende seg nye profetier og datoer som hostes opp. Skal vi tro dommedag21maipå alle profetiene vil september innebære både bortrykkelse, apokalyptiske katastrofer og kollisjon mellom jordkloden og asteroide. Mange av vår tids “profeter” som hevder at september vil innebære massedød for millioner av mennesker, bygger primært sine forutsigelser på egne eller andres syner og drømmer.  Selv de nattlige drømmene til en femåringer blir kastet inn som argument for at dommedag og bortrykkelse vil komme om 8-9 uker. Noe som har gitt ekstra grobunn for spekulasjonene er det faktum at paven besøker USA fra 22 til 27 september hvor han blant annet vil møte Obama. I følge endel av dem som opererer innenfor det spekulative vil dette være et møte mellom Antikrist (Obama) og Paven som mange regner som den falske profet. Mens Harold Campings dommedags-spådommer i forkant av 21 mai 2011 fikk bred mediaomtale både på CNN og andre store nyhetsmedier har dommedagshysteriet denne gang befunnet seg under massemedias radar. Dermed står vi denne gang overfor et fenomen som eksisterer på sosiale medier, hjemme på gutterommet, på ulike blogger og på nettsider som “Last trumphet” og “Before its  News”  Det stadig økende tallet på mennesker som nå proklamerer dommedag eller “The Rapture” nå i september burde gi den etablerte forkynnelsen grunn til bekymring i og med at hundretusener av kristne verden over i mistillit mot den etablerte kirke, søker åndelige svar blant hobby-profeter og mennesker med en tvilsom fortid med feilslåtte profetier og spådommer.

obama-antikrist

Den profetiske himmel

Selv om det er grunn til å møte mye av det som blir skrevet om dommedag, bortrykkelse og asteroide kollisjon med stor skepsis og tilbakeholdenhet, bør det likevel ikke være tvil om at vi nå lever i profetiske tider hvor budskapet om Jesu gjenkomst og Guds dom over nasjonene blir mer og mer aktuelt. Når Jesus ba oss våke, be og være rede var det en oppfordring vi ikke skulle legge i skuffen, men ta inn over oss for å finne trøst og styrke til å stå gjennom alt. Apostelen Peter skrev ” Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter, (2 Pet 1,19) Samtidig skriver Paulus også dette:
“La ingen dåre eder på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, (2 Tess 2,3) og Jesus selv sa: “Se, jeg har sagt eder det forut.  Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke! For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.” (Matt 24,25-27) Selv om dette er høyaktuelle profetiske tider maner Guds ord oss også til å være sindige, edrue og våkne slik at vi står løpet ut selv om det skulle drøye.

Foto: Wikipedia, You Tube, Facebook

 

4 tanker om “Kan risikere ny “The Great Disappointment” den 23 eller 24 september 2015

 1. Dert har vært, og er fortsatt mye rare spekulasjoner og tvilsomme profetier angående Jesu gjenkomst.Godt mulig det blir en ny apokalypsenedtur i september, men Jonathan Cahn sine utsagn er egentlig ikke profetier men en henvisning til et bibelsk prinsipp som en kan se har vært i funksjon tidligere. Jeg personlig tror det er mye mer i Cahn sine utsagn enn i noe annet som er presentert som “sannhet” angående hendelsene som skal komme før Jesu gjenkomst. Jeg må si jeg håper Cahn har rett, kort og godt fordi jeg lengter etter at Jesus skal komme og opprette sitt rettferdige fredsrike. Ja, det blir forferdelige tider, men de varer bare en kort tid, så kommer vår Herre og Frelser.

  • Der er vi enige, Jonathan Cahns 7 års mønster har noe for seg, men jeg jeg blir litt frustrert over å se hvordan selv barn og unge mennesker har latt seg påvirke til å forvente bortrykkelse i september. Litt vel mange bygger nå deler av sin fremtidstro på spådommer som kan spores tilbake til en tvilsom gruppe jeg lenge har mistenkt å være endel av et heller tvilsomt prosjekt som jeg skrev om:
   https://www.sokelys.com/?p=1347
   Denne gruppen var først åpen slik at man kunne se profilene som var med, men de har nå stengt tilgangen for andre enn medlemmene av prosjektet. og det er jo ikke spesielt vanskelig å infiltrere det kristne You Tube miljøet for å spre forførelse.
   Det er jo ofte slik at sammen med det ekte vokser det og frem forfalskninger, og det er det jeg tror vi nå ser skje blant endel av online-profetene som ikke står til ansvar for noen menighet eller eldsteråd, ei heller er forpliktet på et læregrunnlag.

   Men Jonathan Cahn stiller i en helt annen klasse enn disse.

 2. Du har mange teorier Torstein og det er fint. Men du glemmer en ting og det er at Antikristen er her nå! Han har sittet på sitt gudesete siden 2008 og alle oss som kjenner Den Hellige Ånd vet at Antikrist er kommet og vi ser nå hvordan denne sataniske Judas selger jødene og Israel til Persia. Mange av oss som bruker tuben har lenge vist at Obama er Antikrist og denne videoen bekrefter det:
  Se selv: https://www.youtube.com/watch?v=o2OpC6tPX2Y

 3. Jeg mener også at denne videoen langt på vei beviser at Obama er den bibelen omtaler som “den lovløse”, “fortapelsen sønn” og hans støtte til gay bevegelsen er jo ikke overraskende. Jeg anbefaler alle å bruke en time på denne
  https://youtu.be/ZKBUaDbTN5M

Det er stengt for kommentarer.