En historisk avtale? Israel raser over en elendig avtale og forutsier at Iran vil få atomvåpen

Israels statsminister kaller avtalen “et historisk mistak av proporsjoner” mens Debka omtaler det som “seier for Obama og fiasko for Netanyahu”

netanyahu-kongressenMens USAs president lovpriser avtalen som tirsdag ble inngått mellom Iran og stormaktene raser israelske politikere over en dårlig avtale som mange tror vil medføre at Iran vil få seg atomvåpen. Avtalen som ble nådd tirsdag mellom Iran og flere av stormaktene ble annonsert offentlig tirsdag klokken 13. Obama lovpriste straks avtalen, men israelske medier forteller tirsdag at nyheten ble mottatt kjølig i Israel. Statsminister Netanyahu sa tirsdag at dette vil bety at Iran kan fortsette sin sti mot å få atomvåpen. “Mange av de sanksjonene som har forhindret landet fra å få atomvåpen vil nå bli opphevet,” sa en rasende Netanyahu som sammen med et kor av andre politiske røster fordømmer avtalen som “very bad”

“Iran har fått Jackpot, en bonus bonansa av hundrevis av milliarder dollar som vil gjøre libermanlandet i stand til å fortsette sin aggresjon og terror i regionen og i verden. Dette er et veldig ille feiltrinn av historiske proporsjoner,” sa Netanyahu mens USAs president lovet å legge ned veto mot alle eventuelle innenrikspolitiske hindre i kongressen. Også opposisjonspolitiker og tidligere utenriksminister Avigdor Liberman reagerte sterkt på nyheten om avtalen og omtalte den som “en fare for fremtiden”: For ettertiden vil historien komme til å huske denne avtalen som München-avtalen og avtalen med Nord-Korea,” sa den tidligere israelske utenriksministeren. Mandag antydet den israelske statsministeren at for Israels del forelå ennå den militære mulighet på bordet og at man ville satse tungt på at kongressen vil sette foten ned for denne avtalen som Jerusalem definerer som “veldig god for Iran og svært dårlig for oss.” Imidlertid kommer USAs president til å kjempe med nebb og klør for denne avtalen som Det Hvite Hus omtalte som historisk og dermed har Obama og stormaktene igjen valgt å overkjøre de israelske protestene. Selv om Israel har militær kapasitet til å begrense eller ta ut deler av Irans kjernefysiske fasiliteter har Netanyahu mast om dette i flere tiår så mange tror at det bare er tomme trusler eller “hot air”. Derfor er det lite trolig at Netanyahu kommer til å gjennomføre “sine militære muligheter” og på et eller annet punkt i fremtiden vil Iran skaffe seg atomvåpen.

Fiasko for Netanyahu

Avtalen som er inngått mellom stormaktene og Iran innebærer at sanksjonene blir opphevd og dermed kan Iran fritt fortsette å ruste opp terrorgrupper som Hizbollah og Hamas samt opprørerne i Yemen. Russland og Kina som er leverandører av våpen til Teheran støttet landet i dette spørsmålet. I følge avtalen skal inspektører kunne sjekke alle Irans kjernefysiske anlegg. “Man nådd fram til et kompromiss som visstnok skal innebære at FN kan kontrollere alle anlegg, men at Iran skal kunne ha innsigelser. Det vil med andre ord være varslede inspeksjoner, slik det var i Israel på 60-tallet,” skriver Vårt Lands nyhetsredaktør Erling Rimehaug i kommentaren “Iran jubler”. “For Obama er dette en stor seier akkurat som det er en betydelig fiasko for Benjamin Netanyahu. USAs president har dermed gjennom sine manøvreringer gjennom 6 år klart å forhindre et israelsk militært angrep for å ødelegge Irans kjernefysiske kapasitet. Nå med denne avtalen som etterlater Irans atomvåpen program intakt er den militære løsningen skjøvet ut i det blå, i hvert fall i den nære fremtid,” skriver Debka.

Advarte mot å la Obama ta kontrollen over amerikansk utenrikspolitikk

“Til alle mine amerikansk-jødiske venner som stemte på Obama, -dette er deres seier enkelt og greit. Jeg advarte og varslet dere om hans pastor, hans medarbeidere, hans obama-fienden-av-israel2tvilsomme bakgrunn, hans manglende erfaring, og dere sa jeg var rasist. Jeg var ekstrem, McCain var for gammel og noe annet lignende nonsens. Her er vi 7 år senere og hvordan ser Midtøsten ut? Fult kaos og nå må vi trygle Iran om å kjempe mot Islamsk stat. Han har i realiteten gitt Iran alt og endog mer enn alt slik at de kan bli den ledende makten i Midtøsten for å fortsette å finansiere terror med oljesalg, utvikle ballistisk kapasitet i samarbeid med Nord-Korea og Kina, skaffe seg atombomber uten å bekymre seg for inspeksjoner da disse blir varslet i god tid og så kunne fortsette å true Israels eksistens daglig. Godt gjort dere jødisk/amerikanske velgere som stemte Obama inn i presidentstolen to ganger. Godt gjort!” skriver signaturen Ted fra Boston i en kommentar til avtalen i Jerusalem Post.

Facebook Comments

2 tanker om “En historisk avtale? Israel raser over en elendig avtale og forutsier at Iran vil få atomvåpen

 1. Så vart Chamberlain-avtalen inngått. Falsk tryggleik.

  Netanyahu har advara lenge og seier det med reine ord.

  http://www.timesofisrael.com/pm-to-obama-iran-will-get-nukes-with-or-without-breaking-deal/

  “PM to Obama: Iran will get nukes, with or without breaking deal
  In phone call with president, Netanyahu warns lifting sanctions will pump billions into ‘Iranian terror and war machine’; US defense chief heads to Israel for talks”

  Iran vil lykkast i å nå målet sitt.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  *What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

  Om 15 månader er helvetet laus.

  GOG og hans allierte kjem som repsons til å fara over dei muslimske landa i raseri slik Daniel 8 beskriv det.

  “…skal det stå fram ein konge med hardt andlet og forstand på å føra folk bak lyset 24 Han skal få stor makt, men ikkje så stor som den første. Han skal gjera uhyggjeleg skade og lukkast i alt han gjer. Han skal utsletta dei mektige og folket av dei heilage. 25 Fordi han er kløktig, skal han lukkast med sitt svik. Han skal vera stor i eigne tankar, og med lett hjarte skal han utsletta mange. Han skal reisa seg mot fyrsten over fyrstane og bli knust, men ikkje ved menneskehand. “

 2. Det finst mange gode videoar om det som ventar Israel.

  Denne er suverent best.

  https://www.youtube.com/watch?v=sAycEHzJEGY

  GOG vert tydeleg beskrive.

  “Når lang tid har gått, skal du kallast ut. Når åra er omme, skal du koma til eit land som er berga frå sverdet, til eit folk som er samla frå mange folkeslag på fjella i Israel, som lenge låg aude. Dei vart henta heim frå folka, og no bur dei alle trygt. 9 Du skal trekkja opp som eit stormvêr, du skal koma som ei sky og dekkja landet, du og alle fylkingane dine og mange folk med deg.
  10 Så seier Herren Gud: Den dagen kjem noko opp i hjartet ditt, og du tenkjer vonde tankar.”

  Israel vart gjenoppretta i 1948.

  Frå mange folkeslag har dei kome tilbake til landet sitt.
  Antikrist eller GOG er i starten ein ven av Israel,.
  Israels beste ven sviktar dei så på det grovaste.

  Han inngår denne pakta eller alliansen med dei, men så kjem noko vondt opp i hjarta hans.

  “Så seier Herren Gud: Den dagen kjem noko opp i hjartet ditt, og du tenkjer vonde tankar. 11 Du skal seia: «Mot eit land utan vern dreg eg opp, eg går mot fredelege folk som bur trygt. Alle bur dei utan murar. Bommar og portar finst ikkje.» 12 Du vil rana og røva, ta bytte og rov og venda handa mot ruinar som på nytt er busette, mot eit folk samla frå andre folkeslag, som er i ferd med å samla seg buskap og gods, der dei bur på verdsens navle.”

  Jerusalem ligg ved verdas navle. Tempelhøgda er dette punktet på kloden.
  Antikrist kjem frå det ytterste nord.

  Han og folket hans er spesielt beskrive i 5 Mosebok 28.

  “Fordi du ikkje tente Herren din Gud av eit godt hjarte, i glede over all di overflod, 48 må du tena fiendane som Herren sender mot deg, og vera svolten, tørst og naken og mangla alt. Han skal leggja eit jernåk på nakken din, heilt til han har rydda deg ut.
  49 Herren skal senda over deg eit FOLKESLAG FRÅ DET FJERNE, frå enden av jorda, som ei STUPANDE ØRN, eit folk med eit språk som du ikkje forstår, eit folkeslag med harde andlet, som ikkje tek omsyn til dei gamle og ikkje er nådig mot dei unge. 51 Dei skal eta opp frukta av buskapen din og frukta av åkerlandet, til du blir utrydda. Dei lét verken korn, ny vin eller fin olje vera att til deg, verken det som blir fødd av storfe, eller det som kjem til av småfe. Dei held fram til dei har utrydda deg. Dei skal omringa deg i alle byane dine, til dei styrtar ned, dei høge festningsmurane som du set di lit til overalt i landet ditt. Dei skal omringa deg i alle byane i heile landet som Herren din Gud gjev deg. 53 Og i trengsla og nauda som fienden fører over deg, skal du eta dine eigne born, kjøtet av sønene og døtrene som Herren din Gud har gjeve deg”

  Esekiel fortel det same.

  “Då skal du koma frå staden din lengst i nord, du og mange folk med deg, alle til hest, ein stor flokk og ein veldig hær. Du skal dra opp mot Israel, folket mitt, som ei sky for å dekkja landet. I dei siste dagar skal det skje: Eg fører deg mot landet mitt. Folkeslaga skal læra meg å kjenna når eg gjennom deg, Gog, viser meg heilag framfor auga på dei.
  17 Så seier Herren Gud: Var det ikkje deg eg tala om i gamle dagar gjennom tenarane mine, profetane i Israel? I år etter år profeterte dei på den tida at eg skulle føra deg mot dei. 18 Den dagen, dagen då Gog går mot Israels-landet, seier Herren Gud, då skal harmen stiga opp i meg. 19 I min sjalusi og brennande harme seier eg: Sanneleg, den dagen skal det koma eit kraftig jordskjelv over Israels-landet. 20 Då skal dei skjelva for meg, fiskane i havet, fuglane under himmelen og dyra på marka, alt krypet som det kryr av på jorda, og kvart menneske som bur på jorda. Fjella skal styrta saman, berghyllene skal falla ned og alle murane falla i grus.”

  “Jakobs trengsel” kallast denne grusomme perioden i nasjonen Israel sin historie. Den vert avslutta med at Gud grip inn.

  “Berre spør deg føre og sjå!
  Kan ein mann føda born?
  Kvifor ser eg då at alle menn
  held hendene på hoftene
  som fødande kvinner,
  kvifor er kvart andlet
  vridd og bleikt?

  Ve! Stor er denne dagen,
  han har ikkje sin like.
  Det er ei trengselstid for Jakob,
  men han skal koma frelst igjennom” .Jer 30

  Gud kallar Israels allierte for “elskarar”.

  “For eg er med deg, seier Herren,
  og vil frelsa deg.
  Eg gjer ende på alle folkeslaga
  som eg har spreidd deg imellom,
  men deg gjer eg ikkje ende på.
  Eg tuktar deg med rette
  og lèt deg ikkje sleppa straff….

  ALLE ELSKARANE DINE HAR GLØYMT DEG”

  Obama har lagt alt til rette for eit atomopprusta Iran.
  Mange ser kva dette vil føra til..
  Presteskapet i Iran ytrar seg veldig tydeleg.
  Israel skal vekk.

  http://www.newsmax.com/Newsfront/Iran-Israel-destruction-annihilation/2015/04/01/id/635729/

  “Iranian General: ‘Erasing Israel Off the Map’ Is ‘Nonnegotiable'”

  Daniel 8 fortel oss at væren vert fullstendig knust av bukken (Javan)
  Ordet for Javan betyr “folkeslaga”.

  Antikrist reddar Israel i fyrste omgang, men snur så fullstendig om.

  “Var det ein fiende som spotta meg,
  kunne eg bera det.
  Var det ein uven som såg ned på meg,
  ville eg gøyma meg for han.

  14 Men det er du, min like,
  min gode ven og kjenning,

  15 vi som tala fortruleg saman
  og gjekk i festtog i Guds hus.

  16 Lat døden koma over dei,”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.