Kaller læren om før-trengselsbortrykkelsen for “satanisk” -elsk Gud, familien og ditt skytevåpen!

Han trodde lenge selv på læren om den kristne kirke ville bli bortrykket før trengselen. Denne læren var fremmed for Guds menighet frem til omkring år 1850 da læren ble funnet opp. De første 1820 år av den kristne kirkes historie var det ingen som trodde og forkynte  at Jesus skulle komme å gjennomføre en hemmelig evakuering av sine hellige før hans andre komme. Jesu første komme skjedde for 2000 år siden da Jesus ble født i en stall, og hans andre komme vil skje etter trengselstiden men før Guds vrede rammer verden. Forkynnelsen om bortrykkelse før trengsel har pasisfisert skarer av kristne og gjort dem utrolig uforberedt for tiden trengselstiden som vil komme over jordriket.

I følge denne pastoren er læren om førtrengselsbortrykkelsen skapt av Satan omkring år 1850 og har siden blitt en av de mest populære teser om de siste tider blant kristne. Men siden læren paralyserer og pasifiserer Guds folk er den farlig, rett og slett satanisk, sier pastoren. I stedet for å skape en Guds arme i endetiden har pre-tribulation læren skapt millioner av pasifistiske troende som ikke er klar til kamp, og som ikke er forberdt på trengsler og lidelser for Jesu navns skyld. Budskapet fra denne pastoren er ikke til å ta feil av. Den kristne kirke skal gjennom hele den store trengsel og vil først bli bortrykket ved den siste basun. For å klare seg gjennom trengselstiden er det foruten å være forberedt tre ting som trengs “kjærlighet til Gud, kjærlighet til familien og kjærlighet til skytevåpen. “Love God, love your family and love guns”, er budskapet som promoteres av organisasjonen “God, Family and Guns”

I kristenheten er det tre grunnsyn som rår omkring bortrykkelsen. Vi har de som tror at kirken blir bortrykket før trengselstiden. En av de sterkeste forkjempere for denne lære er Renee N Moses som er forfatter av boken “The Rapture Puzzle”. Så er det noen kristne som lærer og tror at menigheten vil bli bortrykket midtveis i trengselstiden, etter tre og et halvt år med trengsel og så er det gruppen som tror at menigheten skal gå gjennom hele trengselstiden og at Jesus dermed ikke kommer før etter de siste sju år av nådens tidshusholdning. Organisasjonen “God, Family and Guns” forbereder sine tilhengere for vanskelige tider og kamp, og mener at læren om bortrykkelse før trengsel har pasifisert kristne til å vente på en bortrykkelse som ikke vil komme før etter den antikristelige trengselstid.

6 tanker om “Kaller læren om før-trengselsbortrykkelsen for “satanisk” -elsk Gud, familien og ditt skytevåpen!

 1. Leserne kan også lese brosjyren “23 reasons to believe in a rapture before the great tribulation, or why we not are in the great tribulation yet”.

  • Bibelen er helt klar på at vi kristne skal gjennomgå trengselstiden, alle påstander om opprykkelse før trengselstiden er vranglære, det er dessverre mange spesielt i pinsemenigheten som er ført vill av løgnaktige predikanter.

 2. Men – er ikke Bibelen veldig klar? Noah og Lot ble spart for Guds vrede, og Jesus gjorde de begge for forbilder for endetiden. De ble ikke spart for trengsler – eller forfølgelse. Men for Guds vrede. Vi vet bare ikke for hvor mye vi må gå igjennom – men kanskje Åpenbaringsboken gir ett pekepinn:

  Først de 4 rytterne, så martyrium (5 segl) – så skjelver verden av frykt for Guds vrede (6 segl) – det står;

  15 Kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene.
  16 Og de sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede.
  17 For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?
  Åp 6:15-17

  Så – de første 5 seglene innebærte ikke Guds vrede, den 6 innevarslet at den var på vei. Så en pause – Åp. 7 – jeg bruker å kalle det en stafettveksling – dvs. de som var merket – de 144.000 israelittene – selvfølgelig frelst, ble merket til å ikke kunne bli skadet under den tiden de skulle inn i. Mens den andre gjengen – den store skaren – hvem var de?:

  “……….. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.” Åp 7:14

  Utvilsomt – måtte dette være de som var på jorden, og var verdige, i det bortrykkelsen skjedde.

  Så skjer da Guds vrede i Åp. 8 – og det minner mye om hva som skjer etter en kjernefysisk eksplosjon – dvs. en større atomkrig. Da er vi ikke her – vi som var forberdt – de kloke jomfruene i Matt. 25, som sørget for å ha olje – og ikke la seg blande med denne verdens ånd og dens løgner og forførelse.

  Jeg oversatte profeti, en mann som fikk 7 drømmer – rundt år 2000. Han følte nå nylig, at han måtte dele den. Jeg opplever de som veldig ekte – men selv om jeg opplever det, så er det ingenting sikkert at de blir oppfylt, men uansett følte jeg at han som delte det, var troverdig:

  https://www.korsfestet.com/449055610

  Husk at for oss som nå er våkne – så ser vi at globalistene bygger opp sitt system – spørsmålet er om Gud vil spenne bein på dem? Det skjer iallefall i disse profetiske drømmene – og så blir hele verden satt tilbake til 1700 tallet, uten elektrisitet ol.

  Alt sammen startet med at Israel bomber en plass mot sine fiender – og så viser det seg at det er en bakterologisk plass – altså biovåpen – som ikke Israel vet om – som da blir spredt – og folk dør. Pga det – så faller nasjonenes raseri mot Israel, spesielt fra globalistene – helt vanvittige – og så faller landenes økonomi som en dominoeffekt – og alt blir slått ut – og vi går inn i fryktelig tider. Jeg kan ta med noe fra profetien:
  ————————————
  “Så skjedde det noe forferdelig. Hele verden var i en tid med stor global økonomisk korrupsjon og ustabilitet, og denne ene hendelsen forårsaket at et par nasjoner finansmarkeder begynte å vakle, deretter kollapset det. Dette førte til at flere nasjoners markeder ble ustabile og begynte å kollapse – da var det som dominobrikker, en etter en begynte alle verdens markeder å kollapse. Alle aksjemarkeder, banksystemer, kredittkortselskaper, hvert finansielle instrument kollapset. Det kunne ikke bremses eller stoppes, på mindre enn to uker ble det tillintetgjort.

  Jeg så verdenslederne skrek mot Israel, og klandret dem for å ødelegge deres planer om en global økonomisk tilbakestilling som ville ha gitt dem ubegrenset makt og kontroll. Deres hat var irrasjonelt til punktet av galskap, fordi kollapsen overrasket dem, og mange av dem mistet alt også.

  Jeg så også hat og raseri mot Israel fra Washington DC. Jeg ble overrasket over dette siden USA alltid har hatt gode relasjoner med Israel, men nå var hatet som noe jeg aldri hadde sett før.

  Alle verdensledere, bankfolk og globalistene prøvde å klandre Israel for kollapsen, noe som gjorde dem til syndebukk, men jeg så at de fleste ikke falt for den anklagen, fordi de klandret sine egne lederes korrupsjon.

  Så hørte jeg den samme stemmen, som før jeg sa til meg: “Husk dette. Når du ser dette skje vil du vite at DET har begynt.”

  Så forsto jeg endelig at når vi ser trinnene til gjentatte angrep på Israel, vokser seg større, et avskrekkende angrep av Israel, fordi de trodde at de var i alvorlig fare, som forårsaker et luftangrep av noe som forårsaker en del sivile dødsfall. Dette irriterte verdenslederne, som førte til at noen markeder til å vippe, deretter begynte kollapsen å skape en domino effekt rundt om i verden, hvor hver nasjons marked og økonomier begynte å svikte. Verdens ledere prøver å legge skylden på Israel for kollapsen, da det hadde ødelagt deres planer for et nytt globalt økonomisk system, der de hadde ubegrenset makt og kontroll. Deres raseri ble irrasjonelt og på grensen til galskap.

  Det var en veldig klar advarsel fra denne drømmen, at når vi ser alle disse hendelsene skje, at man vet at det er mindre enn to uker, ti dager på det meste, for å gjøre det vi trenger å gjøre, få ut noen penger fra banken og investeringer, ta ut og kjøpe de forsyningene som vil være nødvendig for å overleve noen svært vanskelige tider. Markedenes kollaps vil starte sakte og deretter sette opp dampen og mange vil ikke gi den mye oppmerksomhet, fordi de første hendelsene vil skje utenlands i mindre nasjoner. ”
  ————————————————————–
  Det kan hende at vi må gå igjennom sånne ting – men det er alltid sånn med fremtiden – selv med profetier – man vet egentlig ikke helt. Men samtidig så skal man ta det til seg – og be Gud om det hva man skal gjøre – og hvilken tider vi kan ha foran oss.

  Gud har sendt sine vektere – som eks. denne bloggen – for å advare – fordi mange kristne har mistet sitt åndelige kompass, og vandrer rundt i ødemarken uten mål og mening – men veldig nær fiendens terrirtorium – som truer med å svelge dem – andre er allerede svelget – og har gått ut av nåden, uten at de skjønner det selv.

  Som Lester Sumrall sa – når man blir frelst – så får man ofte en herlig opplevelse av frelsen – og man vet det har skjedd noe stort. Men når Ånden forsvinner, så er det ikke så mange som merker det – fordi Han bare forlater deg en dag – og fordi du er så kjødelig og sjelisk i troen, så merker du ikke at Nådens Ånd forsvant.

  Å kunne Guds Ord – er ikke det samme som man vandrer i lydighet – man må hele tiden sjekke hjertet – og be Herrens Ånd om å gjennomsøke det – for å se om man er på rett vei – selv David ba denne bønnen på slutten av Salme 139:

  23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker,
  24 se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!
  Sal 139:23-24.

  Når Gudsmannen David ba denne bønnen – burde ikke vi, til tider?

  3
  3
  • Tore skrev:

   «Å kunne Guds Ord – er ikke det samme som man vandrer i lydighet – man må hele tiden sjekke hjertet – og be Herrens Ånd om å gjennomsøke det – for å se om man er på rett vei – selv David ba denne bønnen på slutten av Salme 139:«

   Ånden varsler meg og flere andre her -om nødvendig, flere ganger om dagen, hvis det er noe.

   Hvem er det du skriver til egentlig?
   Er DU lydhør overfor Ånden?? Når ba DU sist om unnskyldning her?
   Hvorfor belærer DU folk?
   (Du KAN, men IKKE så lenge du ikke har ordnet opp i deg selv)

   Du skriver her på en måte som om du har utnevnt deg selv til pastor for oss. Fri (?) pinsevenn også. Du er ikke ønsket som pastor eller eldste av meg.

  • Magerøy har helt feil bibelen er helt klar på at vi skal gjennomgå trengsel og forfølgelse alle andre påstander er vranglære, tips begynn å lese bibelen.

Det er stengt for kommentarer.