Jess Truly: What 2 Do If You Took The Poisoned Demon Juice AKA THE MARK!

Har du tatt en eller to doser “demon-juice” så hva skal du gjøre? Start med å bestemme deg for å ikke ta mer demonjuice. I videoen forteller Jess, en ung kvinne som fant veien ut av Vakttårnet at du skal angre, vende om og ikke ta flere doser av vaksinen. Har du tatt demonjuice er det likevel håp. Gud kan helbrede, rense ut giften, Stå ikke sammen med the new world order og omvend deg fra vaksinen, ikke tar mer gift i armen. Hopp av systemet. Si nei til flere vaksiner og selv om flertallet nekter å omvende seg, kan du gjøre det likevel. Håpet ligger i tilgivelse, anger og omvendelse. Noe som betyr at du stanser å ta Corona-vaksinen og heller stoler på de løfter Herren har gitt oss. Og ikke minst, det immunitetsforsvaret Gud gav oss i skapelsen

Lytt til denne vise kvinne som gjør det samme som et voksende antall av amerikanske kristne gjør, nemlig omtaler vaksinen som demonjuice som man må styre unna, eller søke tilgivelse for dersom man har tatt den. Advarslene fra Guds folk begynner å bli mange. Stå i mot vaksinen og søk Herren i stedet.

Selv en rekke kirker og religiøse forsamlinger krever nå at deres møtebesøkende skal ha tatt demon juice for å slippe inn i kirkene.

27 tanker om “Jess Truly: What 2 Do If You Took The Poisoned Demon Juice AKA THE MARK!

 1. Vil Søkelys virkelig spre dette til folk?

  Hva du har å gjøre hvile du har tatt den giftige demonjuicen AKA THE MARK.: Man skal omvende seg og bla bla.

  NEI , man trenger ikke omvende seg. Det stemmer ikke med Bibelen. NÅR dyrets merke kommer kan man IKKE omvende seg.

  YouTube er full av søppel men også god bibelsk undervisning. Hvorfor ikke vise det?

  8
  10
  • Å vise god bibelundervisning, tjener ikke formålet til Søkelys lenger. Dessverre.

   3
   7
  • Søkelys har i lengre tid gått bort fra Bibelens sunne lære, til noe som direkte strider mot Jesu’ egne ord, -slik som denne artikkelen.
   Dette er en villfarelse som Kjell direkte er ansvarlig for, han selv bestemmer hva som skal publiseres her inne.

   Kjell, jeg vet du leser dette her, jeg har tidligere spurt deg hvorfor du gjør dette. Er det ikke på tide å slutte å spre denne form for vranglære? Det er nettopp det det er, det er vranglære som ikke er i nærheten av hva som kalles nytestamentlig kristendom (uten å ta skriften ut av sin sammenheng, og vri og vende på vers – som forøvrig også er et tegn i tiden)
   Jeg tror du innerst inne vet at dette ikke stemmer med Skriften, men ønsket om å kapre lesere, evt “sjokkere”, kan vege tyngre enn å servere den sunne lære som fenger de færreste. Søkelys har dessverre blitt de kristnes svar på “se og hør”.

   Jeg vet du kan om du vil, noen gode artikler dukker opp i ny og ne, problemet er bare at gift blandet i rent vann gjør det udrikkelig.

   Advar gjerne mot at vaksinen kan være farlig om du finner artikler om det, men på et åndelig plan bør du holde deg for god til å publisere søppel som dette.

   4
   10
  • Hannah. Du forsvarer synden og har dermed tatt dyrets merke i ditt hjerte. Vi kaller dette en styggedom og synd. Dere som forsvarer dyrets merke med å ikke advare mot det er skyldige i folks åndelige og fysiske død.
   Det samme gjelder fariseeren Birgir Hermansen
   Og Nick og Qanon er av samme ånd.
   Fire personer som har dyrets merke i hjertet.
   Deres gjerning og deres tanke er kontrollert av dyret.
   Det er derfor de blir så provosert når noen forkynner evangeliet at man må¨omvende seg fra å tatt denne giften.
   Dere har faret vill fordi dere ikke kjenner Guds Ord eller Guds kraft.

   9
   8
  • Randi:
   Våger du å tale imot hva Jesus sier? Våger du å forkynne et annet evangelium enn hva Jesus gjør? Jesus sier selv: “Det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham. Men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent.”

   Hvordan våger du da å forkynne noe annet enn hva Jesus gjorde? Den Hellige Ånd går aldri imot sitt eget ord. Ditt innlegg er stikk i strid med hva Jesus sier, ditt innlegg ligner ord fra anklageren slev, som gjør nettopp dette.
   Men jeg ber om at du skal få se Sannheten og at Sannheten får sette deg fri, -eternity is too long to be wrong!

   3
   9
  • For dette ordet:
   “Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.”
   blir jeg kalt fariseer. Hva er Jesus og disiplene da? Dette ordet jeg har sitert, er jo Guds Ord. Randi har ved mange anledninger gjort det klinkende klart hva dette Ordet betyr for henne. Det betyr for henne, det samme som det betyr for den onde selv.

   2
   9
  • Synes du burde finne deg ett annet sted og spre din åndelige gift. Summen av Guds Ord er sannhet – Romerne 10:9-10 er bare starten på frelsen – men om du lever på det hele livet, så utvikler man seg ikke – man blir barn i Kristus hele livet – og så blir du lett bedratt – og slukt opp av djevelen.

   Paulus formante korinterne fordi de bare tok til seg åndelig melk, som barn gjorde – og Hebreerbrevets forfatter gjorde det samme.

   Jeg har møtt flere mennesker som deg – og det som kjennetegner de – er at de elsker Jesus – men frykter Han lite – eller ingenting. De tar til seg det i Bibelen som passer de best – men man skal lese Bibelen – hele Bibelen – og la hvert ett ord får treffe deg, om Ånden vil det sånn – så man kan se seg selv, om man er i troen.

   Det var vel en av disse mektige sangevangelistene i USA som falt på 80 tallet – i hor – og en predikant besøkte han i fengsel – og spurte – du lagde sånne herlige åndelige sanger, hvordan kunne du da falle i dette? Han svarte – jeg elsket Jesus, men jeg fryktet ikke Gud!

   Det er ingen som har fullheten av forståelsen av Bibelen – men å godta vaksiner – betyr at man heller ikke skjønner det åndelige bak alt sammen – egentlig skjønner man veldig, veldig lite – av noe av hva fienden gjør – og hva Gud gjør! Man blir ikke belønnet for å være naiv – og til dels åndelig blind!

   6
   3
  • Til alle dere som synes dette er søppel eller at Kjell er på vidvankene – hva mener dere med det? Hva var det Jesus sa til fariseerne:

   1 Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham, og ba ham vise dem et tegn fra himmelen.
   2 Men han svarte og sa til dem: Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød.
   3 Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!
   4 En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den, uten Jona-tegnet. Og han forlot dem og gikk bort.
   5 Og da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød.
   6 Jesus sa til dem: Se til å ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.
   Matt 16:1-6

   Nå skjer de viktigste tingene som Bibelen peker på, i vår tid – og så kaller dere det søppel og ubibelsk. Hva vet dere om det? Er dere gud? Forstår dere tidene – det virker ikke som det – dere fortrenger at Herren står for døren:

   Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.
   Åp 3:20

   Altså, Jesus banker nå, men du og jeg må åpne døren. Det her er ingen automatikk. Man sier – jeg ble frelst for 5, 10 , 20 eller mer – år siden, men spørsmålet er, lever du daglig i omvendelsen – jeg mener ikke stress – men om Ånden peker på ting, vender du da om?

   I Norge, så finnes det en ånd i menighetene som bedrar folk, en religiøs ånd – husk hva Jesus sa til disiplene om fariseerne og sadukerne surdeig. En lære – handler ikke om hva som var en vekkelse for 10 år siden, eller 100 år siden – eller mer, for Ånden er ikke der lenger – Ånden gjør noe nytt hele tiden – for å følge med i svingene – så må man ha påfyll hele tiden – ved å leve nær til Gud. Og det er den eneste godtatte boosteren, stadig påfyll av Ånden og Hans kraft.

   Husk – de som sto imot Jesus da han dukket opp – var de som kunne Bibelen best! Og Jesus var totalt annerledes enn alle som var før han. Du kunne bare kjenne det igjen i hjertet – og det at når Han talte – så ble det ett lys og kraft i hjertet for de som ikke hadde herdet sitt hjerte, som gjorde at du visste at dette var sannheten.

   De anklaget han for å bryte sabbaten – og som dere sier – Kjell er ubibelsk – fordi han advarer mot dette! Men som Engelen sa til Johannes “……..For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd.
   Åp 19:10. Den som kjenner Ånden – kjenner hvor Han blåser i denne tiden. De som ikke skjønner det – får la være!

   Gud skiller geitene fra fårene nå – det er det profetiske med vaksinene – og mange som tror de er rettferdige, vil havne utenfor nåden, fordi de har satt seg fast i visse lærer, som ofte kan være helt rett – men klarer ikke å få med seg Åndens bevegelse, og dypere åpenbaring i Ordet.

   Hvilket opprør hadde Filip – da han ikke hørte med lederskapet – da han gikk fra byen – og langt ut på landsbygda – for å finne en mann – som leste Jesaja. I denne tiden, må vi leve inn i det overnaturlige – ellers ovelever vi ikke. Det betyr at man må være trygg på å høre Åndens røst – og bevege seg sammen med Ham.

   De som har tatt vaksinen – har allerede forurenset sitt blod – og gjort opprør mot Skaperen, etter 1 Kor. 3:16-17. Det betyr ikke at du mister frelsen – men at noe ondt har merket deg, som kan på sikt, føre deg til fall. Derfor – må dere som har gjort så, eller anbefaller andre å ta vaksinen – og gå til Herren, og be om nåde! Og Herren vil gi deg det. Ikke vær så stolt – ikke stol så mye på deg selv. Ditt valg her, kan faktisk avgjøre himmel eller helvete.

   Vi må slutte å være avhengig av ledere – og bli avhengig av Herrens Ånd. Vi må stole totalt på Ham. Vi hører på ledere, om de taler sannheten i Ånden. Men om de ikke gjør det – så har vi ingen plikt til å følge det.

   Jeg tenkte på Bill Stenberg – han profeterte om endetiden – og sa at da ville de troende kommunisere med hverandre – ved å tale i tunger – eks. man ringte og avtalte kristne møter – så talte man i tunger – hvor de som overvåket det – ikke skjønte noe – men de troende som hørte – visste akkurat hva det betydde – så møtte de troende på en fast adresse, til ett bestemt tidspunkt.

   Der er det Ånden vil ha oss til – ellers vil vi bli liggende etter, som i Hebreerbrevet. De sto i fare for å miste frelsen, fordi de ville kompromisse – og Gud advarer nå alle kristne – ikke ta lett på din frelse – ikke gjør det lett for deg selv! For da lever kjødet ditt – og du er høyst levende i deg selv – og en navlebeskuende kristen!

   4
   2
  • Blir du aldri lei av å kritisere?
   Stakkars de som er rundt deg hvis du alltid er slik.
   Har inntrykk av at du er tolerant for all synd og urenhet.

   4
   2
  • Den var til Hannah, men gjelder alle dere andre fariseere som stadig kritiserer og mangler åndelig lys over tiden.
   Og Birgir: De siterer også fra Bibelen i homokirken.
   Det å sitere Bibelvers og gå glipp av summen av Guds ord som er sannhet er det mange som gjør.

   3
   3
 2. Hvem trenger Gud og hans løfter i dagens samfunn, for å sette det på spissen? Det finnes alternativer ordninger.
  De fleste har en jobb som gir dem til livets opphold. Trenger man mer penger, kan man enkelt få lån eller kredittkort.
  Blir man syk, går man til legen og får alle slags fine medisiner, eller man blir operert av dyktige kirurger.
  Det finnes flere sosiale ordninger der man får utbetalt penger. Blir man f.eks arbeidsledig eller sykemeldt, får man trygd.
  Mange kristne er totalt imot alkohol, men de kan stappe i seg medisin som gjør dem helt neddopa. Medisinene gjør ofte godt for noe, men gir ofte bivirkninger. Det er like naturlig for de fleste kristne å ta koronavaksine som å ta hvilken som helst annen medisin.

 3. Amerikanske kristne fundamentalister stoler på Gud og dør som fluer av corona.
  Heldigvis stoler de fleste på leger og professorer som har fått vett og forstand FRA Gud

  2
  7
  • Du er bedratt – skjønner du ikke at media er din fiende?. Det virker som alle som er positive til vaksinene – sitter daglig og leser giften som de ufrelste trygger i sine løgn medier.

   Forstand får du av å søke Guds Ord – og jeg har ikke tatt vaksinene – mens alle mine kollegaer har gjort det – og nå er sykeprosenten utrolig høyt hos de, mens jeg er frisk – samme på jobben til min kone – og jeg leste på en side på Facebook – som uvaksinerte helsearbeidere drev – og de fortalte det samme – så mange syke av vaksinerte – mens de uvaksinerte var frisk.

   Dessuten så har du også Michael Yeadon – som har jobbet over 32 år i medisinindustrien – og hatt lederverv i Pfizer – at myndighetene planlegger din død og at dette er en plandemi – ikke pandemi.

   De fleste – som teks. Guldvog og Nakstad – står og lyver, og en lege avslørte Nakstad, at han stadig rotet med tall. Men klart – klarer ikke en kristen å skille mellom en løgn og en sannhet – står det særdeles dårlig til med hans frelse. Kanskje på tide med en riktig omvendelse?

   5
   3
 4. Satt og kikket noen ganger på den nederste videoen hvor temaet er kirker eller mer skjøgekirker som sier “ingen vaksine, ingen gudstjeneste for deg”.
  Det er ikke rart at vaksinen blir kalt demonjuice av kristne.
  Når kirker krever at folk som besøker dem skal signere en fraskrivelse, få målt kroppstemperaturen og legge frem bevis på at han/hun er vaksinert. Da er kirken i sannhet blitt et satans avgudshus. Dette er kirker som sier de følger vitenskapen. De får følge “vitenskapen” som stadig forandrer seg, mens Guds sanne folk følger Gud.
  Det går et tydelig skille mellom de som kaller seg “Guds folk” -som sier de er kristne, og dem som er virkelig kristne, og er Guds SANNE folk.
  Mange av dere som her vræler opp gjør det fordi dere ikke tilhører den sanne brud.
  Den sanne brud gjenkjenner tidens tegn, mens skjøgekirken og dem sitter fast i religiøs trælldom er ute av stand til å se
  De religiøse gikk glipp av Jesus og valgte Barabass under Jesu første komme.
  De falske religiøse vil gå glipp av Jesus og velge Antikrist og dyrets merke i stedet fordi dere har hugget dere egne urene brønner.
  Hvilken størrelse er du en del av? “Skjøgekirken og frafallsreligion som ikke kjenner tiden og det profetiske ord, eller er du en del av Guds lille hjord. Den rest som er satt til side for himmelen og det evige Guds rike. Dine ord forteller hva du har valgt!

  8
  4
  • Du trenger ikke å være så skinnhellig. Du er selv en del av skjøgekirken.

   1
   6
  • Bjørn har rett – det pågår et skille nå – hvor de lunkne selvrettferdige kristne – vil begynne å forfølge de rett-troende – Jesus sa det selv i Matt. 24. For brenner du ikke for Jesus – og frykter Han og Hans Ord – så vil du bli en enkel måltavle for forførende ånder, og ikke minst de relgiiøse.

   4
   6
  • Har Bjørn rett? Han har, sammen med Randi, Kikki, Rune og Fri pinsevenn, sagt at det ordet jeg siterte, er LØGN. Altså IKKE Guds Ord. Dermed er det Bjørn skriver, i beste fall FALSKT. Bjørn tilhører SELV skjøgekirken. Det samme gjør DU. Det virker som, med sorg å melde, om Kjell har fått MINST ETT BEIN inn der og.

   3
   3
 5. Tore:

  Grunnen til at jeg kaller dette søppel, det er fordi det ganske enkelt strider imot Jesu egne ord. Hun i videoen sier du skal omvende deg om du har tatt en dose eller to, mens Jesus sier “Det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham. Men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent.”
  Ergo, hennes lære strider med hva Jesus sier, det er hva som kommer ut av meg og deg som fører til synd, -ikke hva som kommer inn i kroppen.
  Når Jesus selv sier dette, vår Frelser, er du ikke enig i at Hans Ord er å rette seg etter? Eller skal vi lete etter smutthull, vri og vende på andre skriftsteder, og til slutt konkludere med at “Summen av Guds Ord er sannhet” fordi vi har beveget oss bort fra Jesu enkle budskap?

  Jeg velger å holde meg til budskapet som Jesus gir oss.

  I tillegg siterer du stadig vekk 1. Kor 3:16-17. Er det ikke på tide å se hva versene egentlig handler om, i stedet for å bruke dette for å underbygge dine påstander? Du trekker en farlig konklusjon ved å gå bort fra hva Jesus sier, og så deretter vri på 1. Kor 3:16-17 for å få det til å passe inn i din teori.. Er ikke dette vranglære?? Om ikke sammenhengen får telle, da kan vi forme den læren vi selv ønsker ved å bare sette sammen velutvalgte vers.
  Jeg hadde en farfar som fikk kreft en del år tilbake. Som behandling fikk han både 2, 3 og 4 doser med cellegift. Denne giften gikk ut i blodet, igjennom hele kroppen. Den hjalp mot kreften riktignok, midlertidig, men kroppen ble selvsagt lidende av denne giften. Måtte han omvende seg? (han var frelst) Er han i helvete i dag?

  Hvis Jesus sier at det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham, hvorfor velger du da å si det motsatte? Jeg vil heller stole på hva Jesus sier enn din teori, for her må en faktisk velge. Burde ikke du også bøye deg for disse ord? Om vi skulle være usikker hva Jesus mente, så tar Han det videre og sier at det er det som går UT av mennesket som gjør det urent. Da slipper vi å lure lenger.

  Jeg reagerer på slik vranglære som du serverer, du vrir og vender på Guds Ord fordi du har en overbevisning, en overbevisning som direkte strider mot Jesu egne ord, og som blir en farlig gift for dine følgere. Jeg er ikke noe imot at du advarer mot skadevirkninger i vaksinen, men la for all del ikke dine teorier vege tyngre enn hva Jesus sier, dette er dømt til å feile.

  3
  2
  • Tore, jeg har i flere år vært en del av den karismatiske bevegelsen. Jeg har lyttet til “storkanoner” i både inn- og utland, og lest X-antall bøker på norsk og engelsk.
   Utallige profetier, tungetale, folk i bakken, “helbredelser”, kunnskapsord, and the list goes on. Dette var mitt liv gjennom flere år.
   Men ting begynte å slå sprekker, det var kaos og uorden..
   Til slutt raknet hele menigheten. Fruktene var særdeles dårlige. Ikke en eneste profeti som var talt over denne menigheten gikk i oppfyllelse, i stedet kan en vel si at falske profeter ble avslørt.

   Men jeg fortsatte allikevel å lytte til de kjente pastorene fra USA, lese bøker osv. Men til mer jeg leste og lyttet, desto mer kaos ble det i mitt liv. Tomrommet ble bare større og større, inntil jeg en dag gikk ned på kne i fortvilelse sa til Herren: nå må du ta over styringen i livet mitt, både hvem jeg skal omgås med og hvor jeg skal gå (menighet). Jeg ønsker å følge deg Jesus, gå dit du leder meg!

   Herren svarte bønnen momentant! Bare 2 dager senere fikk jeg besøk av et par som inviterte seg selv (!). De ble sittende i timesvis og prate. Eller rettere sagt; den ene personen satt bare og snakket ustoppelig (fra Guds Ord), uvitende om at han hele tiden løste opp den ene floken etter den andre, floker forårsaket av forkynnere jeg hadde lyttet til. (YouTube: “Andrew Strom – Kundalini warning” var også noe Herren brukte for å løse meg)
   Jeg fikk oppleve at kaos og uro ble erstattet med fred, en fantastisk fred jeg har bært på til den dag i dag, flere år senere.
   Jeg har virkelig erfart hvor skadelig det er med lære bygget på vers tatt ut av sin sammenheng, i stedet for å la vers forklare vers. Førstnevnte er rett og slett oppskriften på vranglære.

   Jeg har som nevnt flere ganger her inne ingen planer om å vaksinere meg. Jeg hater å se min frihet bli mer og mer begrenset, jeg hater å se hvordan vaksinen tvinges på folk, det burde være frivillig å vaksinere seg.
   Jeg forteller mine brødre og søstre at jeg er skeptisk til den om den vil gi langsiktige bivirkninger. Men det stopper der. Hvorfor folk lar seg vaksinere er ikke min business, selv om jeg kan gi råd om noen spør meg. Romerne 14 er veldig aktuelt i denne saken.

   Vaksinert eller ikke, Jesus har gitt oss misjonsbefalingen og menigheten, det er der vår fokus bør være… Jeg er selvfølgelig ikke blind til hva som foregår, vaksinen splitter. Da må en være ydmyk nok (på begge sider av vaksinen) til å se på den fra et Bibelsk ståsted. Er jeg en så stor motstander av vaksinen at jeg velger bort mine brødre og søstre, og ser på dem som uomvendte syndere fordi jeg har en teori om at vaksinen er synd? Her bør Jesu Ord veie tyngst, Jesus er tydelig på at slikt ikke er synd.

   På samme måte de vaksinerte; er de så opptatt av å fremme vaksinen at de er villig til å ofre vårt fellesskap? Utfordringen gjelder begge sider av vaksinen. Jeg tror åndelig modenhet gjenspeiler seg i hvordan en håndterer disse spørsmålene og samtidig kunne beholde fellesskapet, en utfordring til oss alle. Igjen, Romerne 14.

 6. Birgir skriver: « Du trenger ikke å være så skinnhellig. Du er selv en del av skjøgekirken»

  Og så får han fem tomler ned. Det er ikke alltid Birgir skriver så pent, men han har rett til å reagere på dem alle. Det er mange av dem her inne. Trodde ikke det var mulig at det er så ille…

  Vi er flere bekjennende kristne her (som møtes i himlen) som blir sett ned på, blir sett på som ikke-kristne. JEG bryr meg ikke om det (det må da være noe stein hakkende galt med både hjertet deres og læren deres) men ikke-troende som leser her ser deres
  ovenfra og nedholdning og feildømming. Og oppførselen deres er et sorgens kapittel.

  Jeg må si jeg håper ikke et eneste barn el ungdom (eller andre ensomme fortvilte mennesker) kommer i kontakt med disse.
  Nå har Tore også kalt meg satan (bryr meg intet) men folk leser dette! Prater om fortiden min at jeg er ikke ferdig med den! Jeg tror jeg ler meg skakk😊 fader må jeg virkelig få lov til å si, for jeg må le… Jeg trenger ikke bli banket gamle onde ånder ut av 😊 Jesus har tatt på seg ALT. Jeg er FRI! Priset være Gud. Tore & co har ikke skjønt det enda. Og er opptatt av denne fortida si mer enn noe annet -mer enn Jesus! De bygger meg ALDRI opp, og kan da bare la være å belære meg. (Jeg tenker, i alle dager…når han , fri pinsevenn og andre gjør det, hva DRIVER de med?… Tore og fri pinsvenn er skremmende. Ville aldri hatt noe med dem å gjøre i en menighet. De bør selvfølgelig ikke være en leder, før de forandrer på disse holdningene sine.

  Læren deres er verre enn mye som har kommet fra amerikanske talere på visjon Norge. Og folk klager på JV…

  3
  2
  • Her var det mange surmagra reliøse som ikke gjør noe annet enn å kritisere.
   Gla jeg ikke er en del av dette. Det er på grunn av slike som dere at vi ikke sender ungene på bedehus og ungdomsmøter.
   Det er bråk og spetakkel, fordømmelse
   Se som de elsker hverandre. NOT
   Blir kvalm av dere surmagra religiøse som er så fulle av kjærlighet til dere selv.

  • Ja der kom det igjen. Alltid når Hannah uttaler seg.

   Tør du ikke ta de høye Herrer? Nei. At du ikke reagerer på dem og tar meg, sier nok om deg. Lett å ta Hannah. Det hadde jeg også gjort hvis jeg var feig.

   Ja du, kjenner til det du nevner😊 Og grunnen til at folk mange ganger ikke sender ungdommen avsted, er slike som dem. Vi vet de kan finne på kalle ungdommene satan -som Tore gjør med meg (syyykt), og satans tjenere (like sykt) -som Rune, fordi de nekter å rette seg etter deres lære, og å plutselig finne på å banke pornoånden eller røykesugånden ut av dem.

   Så, tør du ta de høye herrer?
   Jeg starta for 100 år siden her inne å snakket både fint og høflig til dem. Hjalp det? Nei. Så skal du blande deg her så er du hjertelig velkommen. Men kall en spade for en spade.

   I diskusjoner gjør jeg mine feil, men urettferdighet, overgrep, stygge gloser, løgner og misbruk av Guds Ord reagerer jeg kraftig på…. Jeg kjenner på vanvittig sorg på hva som foregår her inne.

   Og ja -jeg er enig med deg. Jeg vet faktisk ikke om det snart er en eneste trygg menighet for ungdommen lenger. Mange steder er det «greit nok» , men da kan de nesten like gjerne være hjemme på bedre nettsteder.

   De ungdommene som virkelig lever med Jesus, har begynt å reagere på ting i menighetene rundt.

  • Du; «en vandrer i tiden»… jeg var egentlig glad for kommentaren din jeg…

   Du har gjort deg noen viktige observasjoner om hva som skjer i tiden, og du trengs her inne.

   Men forstår godt hvis du ikke orker.

   Jeg skal forsvinne herfra hver eneste jeg, men er visst fremdeles her….

   3
   1
 7. Trykkfeil uffda…

  « fader må jeg virkelig få lov til å si, for jeg må le…

  Fader skulle være FORDI DET

  • Det har jeg kanskje gjort…
   uten å tenke over det.

   Noen andre du vil si noe om?

Det er stengt for kommentarer.