Jorge Bergoglio, aka pave Frans sier ja til likekjønnede partnerskap -og legaliserer slik det Skriften omtaler som en styggedom

Den falske profet og skjøgekirkens leder, Jorge Bergoglio, aka pave Frans sier nå ja til likekjønnede partnerskap og dermed legaliserer Jorge Bergoglio det Skriften kaller en styggedom eller vederstyggelighet. Den katolske kirkes overhode som vi i Skriften møter som den falske profet og “mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.” (Åpenbaringen 17,5) -blir med dette den første paven som legaliserer noe Skriften klart og tydelig fordømmer. Hvis dette bekreftes, kan det føre til en krise i den katolske kirken, mener teolog Bernt Oftestad som selv forlot den norske kirke til fordel for den katolske kirke.

Det har vært mange røster som var skeptiske da Jorge Bergoglio overtok rollen som den katolske kirkes overhode, og Jorge Bergoglio har uten tvil trukket pavekirken dypere inn i mørket enn det kirken tidligere har vært. I følge katolsk tradisjon er paven Guds stedfortreder på jorden og kan ikke dømmes av noen. Imidlertid står denne “paven” under Guds bann fordi han har forlatt Guds eget ord og påtatt seg titler og posisjoner han ikke har rett til. Bergoglio har som pave markert seg som opptatt av miljø, fattigdom, migrasjon, økonomisk og etnisk ulikhet, og folk som rammes mest av diskriminering.  – Homoseksuelle personer har rett til å være i en familie. De er Guds barn, sier Jorge Bergoglio i en dokumentar. Den katolske kirke forrige pave, Benedict XVI overrasket mange da han brått trakk seg som pave i 2013. Samtidig som det ble kjent at pave Benedict trakk seg slo et kraftig lyn ned på St Peter’s Basilica i Vatikanet. Mange tolket dette som et bad omen for det som skulle komme. Den romersk katolske pave har med dette avslørt sitt sanne antikristelige ansikt, samtidig som Guds sanne menighet -ser på dette som nok et tidens tegn. Kristi sanne brud vil ta oppfordringen fra Johannes Åpenbaring kapittel 18, 4-5 som lyder: “Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu.”

3 tanker om “Jorge Bergoglio, aka pave Frans sier ja til likekjønnede partnerskap -og legaliserer slik det Skriften omtaler som en styggedom

 1. Det man må huske her er at den katolske kirken gjør krav på å ha opphavsrett på Bibelen. Derfor kan de forandre den og tolke den slik pavens gudommelighet til en hver tid synes.

  Stort sett gjør paven det samme som et stort flertall av norske “kristne”. De bryr seg lite om hva som står i Bibelen.

  Egentlig er ikke dette noe nytt i pavekirken. Dens fortid er så utrolig at man knapt kan tro det er mulig.

  Det er et ordtak som sier at tidene forandrer seg men ikke mennesket.

 2. Det er riktig at paven kan tale profetisk som Guds stedfortreder i katolsk teologi, men det er en vanlig misforståelse at ALT paven sier er som Guds stedfortreder.

  Det er kun når paven taler ex cathedra at han gjør det ufeilbarlig i Guds sted. (Dette ligner på hva man i islamsk sammenheng vil kalle en fatwa/lovfortolkning.)

  Svært lite av hva paven sier gjøres «ex cathedra» og selv om jeg ikke har satt meg nok inn i denne hendelsen tyder lite på at dette er et slikt tilfelle.

  Altså er hva paven sa ifølge katolsk teologi (jeg er ikke katollikk altså) hans personlige ytring, ikke ex cathedra og dermed ikke ufeilbarlig, eller som Guds stedfortreder.

  • Etter hva jeg finner er det ekstremt uvanlig at paven taler ex cathedra (petri), eller fra Peters lærestol på norsk.

   Er ikke helt sikker på at det er riktig, men eneste kilden jeg fant på når det er benyttet viser bare til to hendelser gjennom historien hvor paven har talt ex cathedra.

Det er stengt for kommentarer.