Jordskjelv slo ut trompeten til engelen Moroni-statuen i mormoner-templet i Utah

Det har vakt en viss oppmerksomhet i profetiske kretser at et jordskjelv med styrke 5,7 på richters skala ikke bare påførte materiell skade i Utah, men også førte til at trompeten til “engelen” Moroni falt ned og ble ødelagt. Statyen av Moroni var plassert på toppen av et av kirkens spir, og kanskje kan dette indikere at den falske røst mormonerne følger gjennom det falske evangeliet som står i Mormons bok miste noe av sin makt over kirkens medlemmer.

5,7 jordskjelvet som rammet Utah har ikke bare skaket folk i tv, men også engelen som skal ha ledet Joseph Smith til gullplatene som inneholdt det som Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige omtaler som Guds ord  og Mormons bok. Mormoner kirken er på samme måte som Jehovas Vitner en pervertert utgave av Jesu Kristi sanne menighet som i Skriften er omtalt som “Guds eklesia”, som representerer Guds eklesianske rike i vår tid. En gang ved Jesu gjenkomst skal Guds eskatalogiske rike opprettes

 

statuen av engelen Moroni falt ned og dermed står sta

10 tanker om “Jordskjelv slo ut trompeten til engelen Moroni-statuen i mormoner-templet i Utah

 1. Snart blir det trompeter nok til et helt hornorkester når restene av falsk religions utblåsninger ligger strødd.

  1
  4
  • I det fremtidige Guds rike som skal opprettes ved menighetens bortrykkelse eller Jesu gjenkomst er det ikke plass til noe spesielt religionssamfunn, enten det er pinsevenner, baptister, metodister eller lutheranere.
   I Guds himmel er det gjort plass for dem som elsker Jesus Kristus, dem som holder fast på Guds evige ord og som lever i fellesskap med Jesus.
   Joh 17,3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
   I Guds rike er det ikke plass til mormonere, Jehovas Vitner, muslimer, metodister, baptister, katolikker, pinsevenner, lutheranere eller indremisjonsvenner.
   Ingen av disse organisasjonene eller trossamfunn kvalifiserer til plass i Guds rike, men kun for dem som har tatt i mot Jesus Kristus som frelser og herre, og som lever i tro på Ham som gav sitt liv som en soning for verdens synder.
   I det fremtidige riket som Gud skal opprette vil det være medlemmer fra mange forskjellige trossamfunn, men det de har felles er at deres kjorler er blitt tvettet i Lammets blod og at deres synder er blitt tilgitt. Rettferdiggjørelsen skjer utelukkende på grunn av Jesu død og oppstandelse og ved troen på denne vår frelser har vi håp og billett til Himmelen. Verken Vakttårnet, mormons bok eller koranen peker på den ene sanne treenige Gud.
   Den som tror på Jesus og lever i samfunn med Ham skal snart toge inn i himmelens rike. Vi venter ikke på Harmageddon eller dommedag, men på Jesus Kristus og hans komme i skyen.

   7
   1
  • Jeg konstaterer da at du underkjenner Jesus som frelser og herre.
   Samtidig har du forestillinger om Harmageddon som savner rot i Skriften.
   Vil anbefale deg et år eller to på en bibelskole når Corona-pandemien er over.
   Bibelens sentrum er Jesus Kristus, og derfor er Ignatius advarsel relevant i vår tid. “Så må dere bare være døve når noen taler til dere utenom Jesus Kristus. Jeg tror selvfølgelig på Bibelen, men deler ikke din tolkning av den.
   De aller fleste av oss som tror på og følger Jesus Kristus har det til felles at vi er brødre og søstre selv om vi kan se forskjellig på enkelte ting.

   6
   1
  • Da gjenstår bare å overlate dere til deres høyst tragiske og ullykkelige skjebne. Lyset kom til dere men dere ville ikke ta imot frelse. Tiden er nå for kort og dere valgte fortapelsen. R.I.P.

  • Du besitter ikke posisjon til å overlate noen til noe som helst. Vårt liv er i Jesu Kristi hender og i Hans nåde og omsorg er vi trygge og kan i full visshet vite at vi er frelst. Frelst av nåde ved tro..

 2. Lyset

  Du fortalte oss for noen dager siden at Harmageddon vil inntreffe den 8. april 2020.
  Jeg venter i spenning !

  3
  1
 3. På Søkelys er det en helt annen trompet som er slått ut. Dog har den samme tone som morinitrompeten: FALSK. JV-nissen er gjennomsyret av falskhet.
  JV-nissen er et menneske som dommen allerede for lenge siden er oppskrevet for: Er ugudelig, forvender vår Guds nåde til skamløshet, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Dette mennesket er en skamflekk ved sitt kjærlighetsmåltid. Uten frykt holder vedkommende gilde med sine forførte “venner” og forer seg selv. En vannløs sky som drives av sted av vinden. Som et nakent tre om høsten, uten frukt, to ganger død, opprykket med rot. En vill havsbølge som skummer opp sin egen skam. En villfaren stjerne, som mørkets natt er rede for til evig tid.

  • Ikke nok med at JVèn ruser seg på oppmerksomheten han får her, men han misbruker også Guds navn når de kaller seg Jehovas vitner.

   2 Mos 20:7
   Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

   Rom2:24
   Det står skrevet: På grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene.

   Ja, det stemmer, på grunn av Jehovas vitner, misbruker Guds navn, så har navnet Jehova, blitt et skjellsord bant ikke kristne.

   Også kristne liker ikke å bruke navnet Jehova med bruker i stedet Jahve, pga. JV misbruker Guds navn.

   Mvh RJ

 4. Nytt jordskjelv i Kroatia siste døgn – gikk også denne gang ut over en kirke ! Underlig. Men det stadfester Yeshuas ord : – jordskjelv både her og der…
  Men når kommer et nytt Oslo-skjelv : Det siste kraftige var i 1904 der Johannes kirke i sentrum av byen ble ristet en søndag mens presten stod på prekestolen. Denne kirken ble senere revet ; men Idd kirke ved Halden kunne repareres etter dette samme jordskjelvet.

Det er stengt for kommentarer.