Gregory Mannarino: Donald Trump innfører nasjonal-sosialisme -det Amerika vi kjenner er borte, kapitalismen har kollapset

Gregory Mannarino mener det som skjer er slutten på det gamle Amerika og at president Trump i realiteten er i ferd med å innføre en nasjonal-sosialisme der myndighetene overtar private bedrifter gjennom de massive krisepakkene som er blitt gitt for å stabilisere økonomien.

Corona pandemien eller “Kina-viruset” sammen med sammenbruddet på aksjemarkedet og kollapsen i oljeprisene er den største økonomiske katastrofe som har rammet verden noensinne. Det massive børskrakket og kollapsen i oljeprisene og nedstengningen av private og offentlige bedrifter og institusjoner verden over, vil ikke bare føre til økonomisk resesjon, men få 1930 tallets depresjon til å fortone seg som et lystig party. Over hele verden stenges nå det meste ned, kirker stenges, ansamlinger av folkemasser er forbudt og det innføres dyptgripende reguleringer i enkeltindividers personlige frihet.

Den amerikanske sentralbanken (FED) utsteder nå enorme mengder dollar for å stimulere verdens børs og finansmarkeder. Også sentralbanker tilbys store mengder dollar for å hindre total kollaps

Folk får ikke lenger lov å søke sammen til møter og gudstjenester, teater, kino, idrettsarrangement og i enkelte land har innført unntakstilstand. Ettersom aksjemarkedene verden over har kollapset har den amerikanske sentralbanken fått spesielle fullmakter, som i realiteten betyr at Federal Reserve kan utstede digitale dollars som brukes for å kjøpe opp selskaper, kjøpe opp gjeld. Videre har de internasjonale markedene og sentralbankene blitt tilført store mengder dollar for å sikre tilfredsstillende likviditet i markedene. Den 19 mars kunne E24 melde at FED stilte 30 milliarder dollar til rådighet for Norges bank. Den amerikanske sentralbanken har satt opp lignende avtaler med en rekke andre land for å dempe uroen innenfor børs og finanans. Den amerikanske sentralbanken sier den har satt opp lignende låneordninger for dollar også til sentralbankene i Australia, Brasil, Danmark, Sør-Korea, Mexico, New Zealand, Singapore og Sverige. Riksbanken har nær kontakt med Norges Bank og Danmarks Nationalbank som også har inngått denne denne avtalen i dag, skriver Sveriges sentralbank Riksbanken i en melding. Danmarks sentralbank har sendt ut en lignende melding.

En langvarig situasjon

Etter en god uke med krisetiltak verden over, er det intet som tyder på at dette vil bli en kortvarig krise. Stadig flere land stenger nå ned nærmest all virksomhet og folk som tror at tingene snart vil bli som normalt igjen, lever i en kraftig villfarelse. Selve viruskrisen vil kunne vare ut året og konsekvensene av massenedstingningen vil bli skyhøy arbeidsledighet og et kraftig fall i den økonomiske aktiviteten. Norges banks dramatiske rentekutt hvor renten ble senket med 0,75 prosent fra 1,0 til 0,25 prosent forteller oss hvor alvorlig og dramatisk situasjonen er. Aldri tidligere har den norske styringsrenten vært lavere, og sentralbanken signaliserer videre ytterligere rentekutt ned til null. I tillegg har stortinget vedtatt enorme krisepakker for å redde norske bedrifter slik at arbeidstakere har en jobb å komme tilbake til når selve korona-krisen er over. Noe som kanskje ikke skjer før utgangen av 2020. I løpet av bare en uke har arbeidsledigheten gjort et kjempebyks og NAV befinner seg i en situasjon hvor de ikke rekker å behandle søknader om dagpenger raskt nok. Det store spørsmålet er hvor mange av disse vil ha en jobb å vende tilbake til når denne pesten er over. Hvor mange bedrifter, butikker og virksomheter vil ha gått konkurs når denne lungepesten er bekjempet og smitten er på retur? Hvor mange tusen trillioner denne krisen kommer til å koste verden er helt umulig å si, men at det koste smertelig er bombesikkert. Svært få nasjoner har tatt høyde for en slik tilstand, og ikke bygd opp tilfredsstillende beredskapslagre av utstyr til å bekjempe pesten. Det er som om Guds mektige dom feier over nasjonene for å fjerne de materielle godene vi har satt vår lit til. Den post-kristne og materielt rike verden har hyllet og tilbedt Mammon og materielle ting som om dette er det viktige, og nå forteller Gud oss at vi har bygd på sandgrunn. Alt som skulle til for å ryste våre nasjoner i det økonomiske fundamentet er et virus utviklet i Kina som angriper folks lunger.

Trump nasjonaliserer næringslivet og kapitalismen er død, velkommen til det nye Amerika og på sikt en ny verdensvaluta i et “one world pengesystem”

Det nye Amerika stinker, sier Gregory Mannarino som tror at Trump er en brikke i spillet om en ny verdensregjering med en verdensvaluta.

De siste grep som er foretatt av FED og den amerikanske administrasjonen i forbindelse med børs og finanskrisen innebærer kapitalismens død. Vi har på svært kort tid gått inn i en ny slags nasjonal sosialisme hvor staten kjøper opp selskaper, gjeld og businesser verden over. Tilsist vil FED få sin store drøm oppfylt, bli lånegiver og kjøper av alt. Hva skjer nå? De stenger ned byer og stater i ulike stadier. Hvorfor gjør de det? Jo, de forbereder deg på noe mye større. I Amerika er nasjonalgarden satt inn, og politiet er blitt militærisert. De stenger ned verden. De ødelegger folk. Se på aksjekrakket,” det knekker folk. Det nye Amerika stinker. “Donald Trump er den utvalgte for den nye verdensordning, det innrømmer han selv,” sier Gregory Manarino som mener at det er den gamle planen om “en verdensregjering” som nå spretter frem av krisen mens verden trinnvis stenges ned. -Vi alle viste at dette ville komme. Jeg  har sagt lenge at Amerika er døende. Det gamle Amerika er død og begravet -og det nye Amerika vil ta over verden ved hjelp av FED og trillioner av dollar. Se og hør Gregory Mannarinos dramatiske oppdatering til sine 112 000 følgere. Gregory Mannarino er investor og grunnlegger av “Traders Choice” og har fulgt markedet i flere tiår.

5 tanker om “Gregory Mannarino: Donald Trump innfører nasjonal-sosialisme -det Amerika vi kjenner er borte, kapitalismen har kollapset

 1. Mye korrekt i dette. For snart å kunne forby all offentlig religionsutøvelse worldwide, for så å beslaglegge alle de råtne religionenes gigaverdier, er de store nasjonene nødt til å legitimere tiltaket ved å gi FN – det tihornede bibelske dyrets bilde – ny makt en kort tid for å gjennomføre planen.

  Det er Jehovah Gud ved Kristus som legger elitene i hjertene å gjennomføre disse Hans hensikter med å hevne all den urett falsk religion har utført i Hans navn. Presteskapene skal gjøre i buksa av redsel fortelles det i profetiene.

  Bare vent ørlite til så setter de i gang initiert av Gud. Det skjønner de selvsagt ikke selv. Begrunnelsene er blant annet at verden nå er blitt et så farlig sted at man ikke kan tillate presteskap med nukleære stridsmidler til sin religiøse disposisjon.

  Sanne kristne må straks begynne å belage seg på dette og stålsette sitt sinn og sitt hjerte til å tåle det samme som jødene sto overfor med Faraohs hærer rett i ryggen og det ukjente Rødehavet foran seg.

  Alt vi nå skuer rundt oss av forferdeligheter er en del av slutten på de stadig tettere veene som til sist avføder Harmageddon og deretter en ny og renset jord med en ny og himmelsk regjering over seg – de 1440000 oppstandne tidligere kvinner og menn som skal føre jorden tilbake til det paradiset som Adam og Eva tapte – under ledelse av Kristus.

  2
  2
 2. “Donald Trump er den utvalgte for den nye verdensordning”

  Dette er bare løgn og oppspinn.. Trump har overhode ikke i tankene om å bli leder for en verdensordning. Trump ville bygge opp igjen USA som var på vei ned. Skape flere arbeidsplasser så folk for mat på bordet. Han ville ta tilbake jobbene som var reist til utlandet og Kina.Og han lykkes stort med dette i løpet av disse 3 årene. 7 millioner nye jobber. First America var det Trump gikk til valg på og har fulgt opp og gjennomført dette. Ikke en verdensorden. Det er ikke Trump sin feil at et Kina virus ble sluppet løs på verden og USA som kan være svært dødelig i rette omgivelser( Se Italia) Nå prøver Trump å kombinere å hindre smitte samt berge flest mulige bedrifter så folk har en arbeidsplass å komme tilbake til når denne katastrofen har lagt seg. Men det blir harde kår, og nesten hele verden er rammet. Dette sosialistpreiket til denne superkapitalisten Gregory Mannarino som kun tenker på sin egen profitt er ikke noe å høre på.

  • Det er nok en del mennesker som deler tanker med Mannarino her. Jeg er redd det er mye sannhet i det Mannarino sier, dog er jeg redd for at Donald Trump kanskje ufrivillig blir dradd inn i denne situasjonen. Uansett hva som skjer, om Mannarino har rett eller ikke, skjer det intet som ikke er en del av Guds plan og vilje med verden. Det er lite vi kan gjøre annet enn å overvåke situasjonen og be. Det er ikke tvil om at den amerikanske sentralbanken er i ferd med å skaffe seg enormt mye makt og dette er globalistenes plan.

  • Hva har jeg sagt? Trump er en ond mann, han har forført store deler av kristenfolket med å late som han er deres venn, men han er et dyr fra selve helvete, fortapelsens sønn, som lever i hor og driver hor. Nå har hans aksjemarked boble eksplodert midt i fjeset på dere Trump tilhengere. Trump er ikke den bibelske antikrist skikkelsen, for det er Obama. Obama vil komme tilbake som president for å rydde opp etter kaoset Trump har etterlatt seg.
   Både Trump, Obama, Bush er alle medlemmer av skulls and bones 322. Tallet 322 sikter til 1. Mosebok 3,22 og slå opp og sjekk selv

  • Ja, det er uvirkelig. En ting; jeg er en av få her som aldri har hatt tro på Trump og heller ikke det republikanske partiet. Jeg er nasjonalkonservativ og jeg støtter velferdsstaten. Trump er verken konservativ eller nasjonalkonservativ. Jeg vet ikke hva han er, og han vet det neppe selv heller. Han er en diagnose – jeg overlater kasuset til psykiatrien. Jeg har sett han på disse pressekonferansene ang. korona og det er ingen tvil om at mannen prater i ørska. Han påstår at han vet mer om korona enn epidemiologene som står ved siden av ham. Han motsier seg selv i en og samme setning. Mitt barnebarn på 4 år er langt mer oppegående enn Trump. Jeg tror ikke Trump overlever politisk denne koronakrisen. Jeg tror han blir avsatt i løpet av sommeren når det blir klart for folk hvilken enorm skade han har forårsaket for landets helsesituasjon og verdensøkonomien. Han blir avsatt pga. den ‘mentale situasjonen’ han preges av, og kjørt hjem til tårnet sitt.

Det er stengt for kommentarer.