Jonathan Cahn: Shemittah (jødenes sabbatsår) peker på mulig børskrakk i USA i september 2015

jonathan-cahn17 september 2001: Wall Street åpner igjen etter den største terroraksjonen mot USA noensinne -og aksjeindeksen Dow Jones stuper med 684 poeng eller 7,1 prosent, 29 september 2008, New York børsen og Dow Jones indeksen opplever sitt største poengfall noensinne, i løpet av noen få timer falt indeksen med 7 prosent eller 778 poeng da de folkevalgte ikke ville godkjenne Bush administrasjonens “bailout” plan som ville koste skattebetalerne 700 milliarder dollar. Aksjemarkedet gikk nærmest i fritt fall og på gulvet på Wall Street rådet panikken. “Dette vil skje igjen i september 2015,” skal vi tro den profetiske undervisningen til Jonathan Cahn som blant annet har forfattet bøkene “The Harbinger” og “The Mystery of the Shemitah”. Den jødisk kristne rabbineren har et aktuelt budskap til vår tid.

Et større krakk i aksjemarkedet kan være like rundt hjørnet og følgende både for USA og verden kan bli katastrofale. I følge mange økonomer og analytikere vil også den amerikanske dollaren komme til å kollapse med ringvirkninger over hele jorden.  Hva vil skje dersom det får så galt som enkelte har forutsagt eller profetert, og hvordan vil de første 12 timene etter at kollapset har funnet sted fortone seg? Videoen under tegner et bilde av en desperat situasjon som kan oppstå i forkant og etter en større krasj på den toneangivende New York børsen. (Videoen nedenfor er en fiction om hva som kan skje)

https://www.youtube.com/watch?v=N3q5NyxI8nk

Jonathan Cahn som har forfattet boken “The Mystery of the Shemitah” mener at Amerika  i september 2015 vil stå foran en økonomisk straffedom som vil kunne utløse et krakk på New Yorks og deretter verdens aksjemarkeder. I det jødiske Shemitah (sabbatsår) som  skal komme hvert sjuende år ser Cahn et mønster av straffedom som rammer Amerika på grunn av synd, frafall og ugudelighet. Skal vi tro Cahns teori var det dramatiske aksjefallet som fulgte etter 11 september katastrofen den 17 september en slik straffedom, og Dow Jones indeksens historisk største poengfall den 29 september 2008 (under finanskrisen) -var den påfølgende straffedommen fra Jahve. Fellesnevnere for begge disse hendelsene var at de skjedde på datoen Elul 29 i den jødiske kalender som i år er søndag 13 september. Dersom Jonathan Cahn`s profeti er riktig vil det bety at Wall Street kan stå foran en ny “black monday” 14 september 2015 (dagen etter søndag 13) dersom det ikke skjer noe dramatisk i løpet av søndagen. Hør Jonathan Cahn`s profetiske budskap og vurder selv…

https://www.youtube.com/watch?v=MsPyne-kjoA

Facebook Comments

11 tanker om “Jonathan Cahn: Shemittah (jødenes sabbatsår) peker på mulig børskrakk i USA i september 2015

 1. “Dette vil skje igjen i september 2015,” skal vi tro den profetiske undervisningen til Jonathan Cahn “
  ————————
  2015 kan sjølvsagt verta året med stort børskrakk. Tida vil visa.
  ——————-
  2015 er ikkje eit sabbatsår etter Skrifta.
  —————————————————
  http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf
  går gjennom bibelen tydelege ord om kortid jubelåret og sabbatsåret fell.
  Flavius Josefus, den kjende jødiske historieskrivaren har og akkurat same årstala.
  ———————
  http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html
  ——————
  “When Is the Jubilee Year?
  According to William Whiston’s footnotes to Josephus, 24 B.C. was a Sabbatical year, and 23 B.C. was a Jubilee year. This would mean that A.D. 27 was a Sabbatical year, and A.D. 28 was a Jubilee year. If this is true, then 1977 was a Sabbatical year and 1978 a Jubilee year. Sabbatical years would occur in 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 and 2027, with the NEXT JUBILEE IN 2028.
  —————————
  The Jews today are in confusion as to Sabbatical years and Jubilee years. “
  Yeshua eller Jesus las frå jubileumsprofetien det året han vart døypt – år 28.
  Esaias 61 vart då delvis oppfyllt. Ei setning vart utelete :”Ein hevnens dag frå vår Gud”.
  Den vert oppfyllt år 2028 på Yom Kippur – dommens dag.
  Jubelår nummer 120.
  http://www.everlastingkingdom.info/article/4/
  ————————–

  • Langesæter, jeg vil gjerne tro at jødene har oversikt over ordinære sabbatsår, men slik jeg forstår det er det vanskelig å tidfeste jubelårene. Tror ikke du at Cahn som er rabbi vet når sabbatsårene inntreffer?

  • Jeg tror Torstein har feil her. Slik tallfester en typisk jødisk side Shemittah: As soon as the Jews settled in the Holy Land,1 they began to count and observe seven-year cycles. Every cycle would culminate in a Sabbatical year,2 known as Shemittah,3 literally: “to release.”

   The year following the destruction of the second Holy Temple was the first year of a seven-year Sabbatical cycle. In the Jewish calendar, counting from Creation, this was the year 3829, 68–69 CE on the secular calendar. By counting sevens from then, we see that the next Shemittah year will be the year 5775 after Creation, which runs from Sept. 25, 2014, through Sept. 13, 2015.
   http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/562077/jewish/What-Is-Shemittah.htm

  • Det er ei kjent sak at jødane har feil årstal i dag.
   5775 er året deira etter den religiøse kalendaren.
   Dei reknar frå Adam.
   Året Neukadnesar gjekk inn i Jerusalem er godt dokumentert- år 586 f kr.
   I sin religiøse kalendar har jødane sett dette til år 408 f kr.
   http://www.alef-ic.net/naar_var_skapelsen.htm
   ———————
   Når det gjeld jubileumsåret så tek Marie Casale det grundig opp i artikkelen sin.
   http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf
   Yeshua las frå Esaias 61 i Tiberius sitt 15. styringsår.
   “THE BIBLE ANSWER
   In Eze 1:1-2 we read the following: “Now it came to pass in THE THIRTIETH YEAR, in the
   fourth month, in the fifth day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar,
   that the heavens were opened and I saw visions of God. In the fifth day of the month, which was
   the fifth year of King Jehoiachin’s captivity.”
   I noticed in particular the phrase ‘the thirtieth year’. What is this the thirtieth year of? In the
   Liberty Bible Commentary the proposed interpretations of the thirtieth year are listed.
   1. The thirtieth year of Jehoiachin’s age (585 BC)
   2. The thirtieth year after Josiah’s reform (593, 592 BC)
   3. The thirtieth year of the Neo Babylonian Empire (606,605 BC)
   4. The thirtieth year of Manasseh (667 BC)
   5. The thirtieth year of Artaxerxes 111 (328 BC)
   6. The thirtieth year of Ezekiel’s age and
   7. The thirtieth year of a Jubilee cycle.
   Ezek 40:1 strongly indicates that this is the thirtieth year of a Jubilee cycle… WHY?”
   —————————
   Det er veldig viktig å forstå dei riktige sabbatsåra og ikkje minst JUBELÅRET.
   —————–
   Eg har følgd denne debatten sidan ca 1996.
   ————
   År 2015 har for mange vore slutten på dei 6000 åra .
   Nokon har sett år 2017 som slutten på desse 120 jubileum.
   ————
   No er me kome til 2015 og alle me litt innsikt i profetiane om Antikrist forstår at 7-årspakta enno ikkje er inngått.
   Til og med år 2022 VERT FOR TIDLEG.
   —————————
   Dyret skal styra som tyrann i 3,5 år slik Åp. seier og ikkje minst Daniels bok.
   ———————————-
   Her er eit typisk innlegg:
   http://kendogsinger.com/2014/03/27/6000-years-of-mans-reign-is-almost-up-yeshua-jesus-is-coming-sooner-than-you-think/
   —-
   “Could it be that the six thousand years of man’s rule upon the earth will end on OCTOBER 3, 2016? This is Tishri 1, 5777 in the Jewish calendar which happens on “The Feast of Trumpets. Just ten days later on Tishri 10, the Atonement Day and the 50th year, a Jubilee year which becomes the 120th Jubilee cycle called the Lords Jubilee. Does that mean Yeshua (Jesus) is coming on that day? I don’t know that and neither does anyone else, but this date is significant and Yeshua (Jesus) could come any time after this date. The Jewish calendar year will be only 5777 at that time, not 6000, so what’s up with that? The calendar is way off and I will show you how we know the date of the 6000 years will end.”
   —————
   Grunnlaget for det heile er å forstå dei riktige 6000 åra.
   Dei må kvalitetssikrast.
   http://water.livelyhope.co/bible_believers_6000_years.html
   ————————
   Mange har knytta desse 70 åra frå 1947/48.
   https://lightgateblogger.wordpress.com/2013/08/01/are-we-there-yet-part-ten/
   “Notice that there are 4 – 50 year jubilee cycles in the last 120 years of the formation of the modern state of Israel. The last one is the most important because it begins in 1967 and ends in 2017. But the others are also important, the first being that from 1897 to 1947 and the UN Mandate was a Jubilee Cycle, as was from Allenby taking Jerusalem in 1917 to the 1967 war!! From the Mandate in 1947 to the end of Psalm 90’s 80 years was also a jubilee!! The odds are astronomical that is all just coincidental!!”
   ————————
   http://olivetjournal.com/lastweek-daniel-927-2017/
   ——————————-
   “We are approaching the end of this 2,000-year gap. Rabbinical sages, many Christian biblical prophecy scholars and students, such as myself, agree that the Hebrew year 5776 (Fall 2016- Fall 2017) is the end of the last jubilee of the 120 jubilees given to man (Ge 6:3). This means that it will also be the last year of the 6,000 years before the return of our Messiah. But, will the Messiah return “at the end” of the 6,000 years as many of them claim and hope? I happen to think not. I believe there are many prophetic hints and allusions throughout the Bible that suggest that His return will be in the beginning of the Seventh Millennium.”
   ————-
   Eg kunne sitert mangr hundre slike ytringar.
   —————
   Problemet er berre at det er ikkje gått 6000 år.
   ————————
   Det er 3973 år frå Adam til Yeshuas fødsel.
   Det gjekk 1656 år til syndefloda og deretter 2317 år fram til vår tidsrekning.
   —————-
   Yeshua kjem igjen.Det er sikkert.
   ——————————
   Bibelen er heilt tydeleg på at det kjem ein person- Antikrist- som tek kontrollen over kloden på slutten.
   Dei fleste forstår at det snart må skje innafor denne 6000-årsramma..
   ———————–
   Det viktige er å ha sitt forhold til GUD og andre medmenneske i orden.
   Å innstilla livet etter Guds bod-sabbaten inkludert.
   —————————
   Dersom du har noko uoppgjort med dine næraste eller andre, bli ferdig med det.
   ——————————
   Det er berre ein måte Gud tilgjev oss på, det betingar at me tilgjev VÅRE fiendar.
   .

  • Langesæter har feil i alt han sier. Han er en antikrist og forskrudd lærer, som ikke eier hverken bibel forståelse eller virkelighets forståelse. Et viss vass av New age,tradisjon, matematikk og litt fra GT. Kort sagt galskap.

  • Det står at Jesus var ca 30 år da han begynte sin gjerning. Du tar utgangspunkt i at Jesus var født 2 år før kalenderen startet. Jeg har lest at det kanskje var snakk om 3-4 år tidligere. Er vi sikre på årstallet? Hvis du bommer på det så faller jo hele din sabbatsrekke sammen.

  • Lukas skriv slik:
   “Det var i det FEMTANDE STYRINGSÅRET ÅT KEISAR TIBERIUS…..
   http://no.wikipedia.org/wiki/Tiberius
   ..Då han reiste seg og ville lesa frå Skrifta, 17 gav dei han boka åt profeten Jesaja. Han opna bokrullen og fann den staden der det står:
   18 Herrens Ande er over meg,
   for han har salva meg til å forkynna
   ein gledebodskap for fattige.
   Han har sendt meg for å ropa ut
   at fangar skal få fridom,
   og at blinde skal få sjå,
   for å løysa dei trælka or tvang”
   Som det står om Tiberius:
   “Tiberius Caesar Augustus (født Tiberius Claudius Nero 16. november 42 f.Kr., død 16. mars 37 e.Kr.) var romersk keiser fra 19. AUGUST 14 E.Kr. til sin død. Han var den andre romerske keiseren, og etterfulgte sin stefar, Augustus. Jesu virke og død fant sted i Tiberius regjeringstid.”
   ——————–
   Dersom du tek deg tid til å studera desse tinga grundig så ser du at desse 120 jubileum er på året systemastisk inndelt i 40-40-40 eller 2000-2000-2000 år.
   Syndefloda kom 1656 år etter Adam og skjedde 2317 år f Kr . Så las Yeshua frå Esaias 61, nøyaktig 4000 år eller 80 jubileum etter Adam.
   ———–
   Dei siste 2000 åra eller 40 jubileum starta år 28 og er no snart til ende om ca 13/14 år.
   Biletet nedanfor illustrerer dette godt.
   —–
   http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png
   eller desse 2 dagane som vert følgd av oppstandelsen på den tredje dagen.
   http://trackingbibleprophecy.com/images/third_day.gif
   Utruleg mange har forstått prinsippet, men er diverre litt for tideleg med avslutninga av dei.
   http://2.bp.blogspot.com/-YuhLs4dZRDM/VCbhoBPCM1I/AAAAAAAAA6E/IfIeAfh6vk0/s1600/bible%2Bjubilee%2Bchron.jpg
   Her eit typisk eksempel på youtube.
   https://www.youtube.com/watch?v=WpMZQwnSMpM
   Eg skreiv denne artikkelen for lenge sidan.
   http://bki.net/6000/6000aar.html
   Berosus sine oppteikningar er og heilt i samsvar med Skrifta.
   http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm
   “When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 YEARS BEFORE the birth of Christ.
   Noah passed along the land and found on a plain a pillar of marble, where he engraved the story of the Flood. The stone is called to this day (1601), Myri-Adam, meaning the “Issue of Noah”, and stands in the country of Armenia.”
   NB om Melkisedek:
   “Sem, which means “famous”. He was otherwise called Melchisedech.
   ————————
   Cham, which means “subtlety and craft”. He was the second son, although Berosus affirms him to be the youngest. (I wonder if he was the second, but was relegated to third in Noah’s estimation because of his misdeeds).
   ——————–
   Japheth, which means “liberty and freedom”. (If Cham was relegated to third, Japheth becomes “the elder” as in Gen. 10:21).”
   ———————
   Her har du denne feilaktige “2015”-enden
   http://120th-jubilee.blogspot.no/
   ——————-
   Antikrist må inngå denne 7-årspakta pluss at det må gå litt tid til å byggja opp at tempelet.
   I tillegg må Antikrist lokka med seg folka.
   https://www.youtube.com/watch?v=knTCCxB6XXw

  • Dette er spennende lesning, Langesæter, og jeg har nå lest endel om sabbatsår og jubelår. Men dette er meget vanskelig stoff med stor mulighet for å regne feil. Jeg har tenkt at Jesu død (ikke hans opplesning i tempelet) må markere starten på et jubelår. Dette må jo være det største jubelåret i menneskenes historie – frifinnelse fra synd ved troen på Jesus! Etter som vi ikke er sikre på når dette skjedde, siden Jesus ble født 2-5 år før vår tidsregning, greier vi ikke å beregne eksakt årstall.

  • Skrifta (Torahen) må vera utgangspunktet for å finna jubelåret og dermed sabbatsåra.
   For meg er det heilt tydeleg.
   Du skreiv at du hadde forstått at desse 6000 åra er 120 jubileum.
   Då burde det vera ei overkommeleg oppgåve å finna ut av det.
   Moses sitt liv var inndelt i 40-40-40 og så gjekk Israel inn i Kanaan.
   Det finst hundrevis av skisser over folk som har forstått prinsippet.
   Problemet er at dei ikkje har sett opp dei riktige 6000 åra.
   Sjå td på denne:
   http://www.remnantbride.com/images/apx10.jpg
   —-
   Som du ser set dei slutten til 1993.Tankegangen er heilt riktig, men dei har ikkje kvalitetssikra dei 6000 åra.
   ————-
   Dei er veldig enkle slik denne sida og fortel.
   http://www.remnantbride.com/images/apx10.jpg
   Adam – Abrahams kall 2000 år eller 40 jubileum
   Abrahams kall til Yeshuas dåp/las frå Esaias er 2000 år eller 40 jubileum
   og til slutt er det 2000 år eller 40 jubileum frå Yesuas dåp/Esaias 61 til Han kjem igjen til Oljeberget.
   ———————————
   Det er på året nøyaktig med bibelens jubelårsyklus (som og Flavius Josefus stadfestar)
   ————————–
   No kjem fyrst DYRET/ANTIKRIST.
   Det er han som inntek Jerusalem og Guds Land og set seg i jødane sitt gjenoppbygde tempel og utgjev seg for gud.(øydeleggande styggedomen)
   Det må skje fyrst.
   Normal tankegang fortel oss at dette må nødvendigvis ta litt tid.
   Det er kristne som er så enkle at dei seier Yeshua kan koma i dag. Det viser kor fullstednig på sida av Guds ord dei er.
   Ikkje har dei forstått at det er HER på jorda at 1000-årsriket skal vera.
   ———————-
   Det er ei ljos framtid i møte.
   Herren skal styra kloden frå Jerusalem.
   Menneska må LÆRA SEG å fylgja Guds lover. Fyrst då får ein eit godt samfunn.
   Diverre snakkar mange kristne om Guds lover som ei forbanning som Jesus har løyst oss frå. Kan blindskapen verta større?
   ————————-
   Alle har me eit eige ansvar for å bruka tid og krefter på å forstå Guds ord riktig.
   Det er ikkje godt nok å visa til kva andre har sagt.
   I likninga som dei 10 brudepikene får med demontrert kva som vil skje.
   ———————
   Bryllaupet er dommen – Yom Kippur.
   Bryllaupsfesten er lauvhyttefesten som kjem 5 dagar etter Yom Kippur.
   Hausthøgtidene skal oppfyllast nøyaktig slik Gud har nedlagt dei i 3 Mosebok 23 og 25.
   Vårhøgtidene vart oppfyllt då Yeshua døydde og stod opp.
   ————–
   Det er veldig enkelt å forstå.
   http://endtimepilgrim.org/calfeasts.gif
   ——–
   http://3.bp.blogspot.com/-SteWxPbr-oU/U00aTSBkGUI/AAAAAAAAi1M/SEBrB7LjyWc/s1600/Feast+of+the+Lord+-+layout.png
   ——
   http://www.pray4zion.org/images/graphics/majorharvestsoffeastsofthelord.jpg
   ————————-
   http://richardwaynegarganta.com/Feasts%20and%20Sacrifices_files/image001.gif
   —–
   Eg vil oppmoda deg, Anna, om å verkeleg studera desse tinga grundig.
   ————————

  • Vanvittig spennende med disse jubelårene. Jeg leser artiklene iherdig. Synes Marie Casale har en interessant utregning på hvordan hun har funnet et jubelår å ta utgangspunkt i for å finne de øvrige. Her lurer jeg på noe, nemlig tidfestingen av det 5. året etter bortførelsen av kong Jojakin som hun oppgir til å være 594/593 f.Kr. Så langt jeg vet ble Kongen bortført i 597 f.Kr. Har hun tatt feil på et år?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *