Jonathan Cahn og Charisma magazine`s Stephen Strang i samtale om “The Return” og boken Harbinger II

Som tidligere omtalt har Jonathan og et større antall amerikanske kristen-ledere trommet sammen til en historisk event med kall til bønn, omvendelse og faste for nasjonen i en tidagers periode fra fredag 18 september og som skal ebbe ut i en nasjonal og global dag for bønn, omvendelse og faste for nasjonen i disse kritiske tider. Som kjent har et stort antall kristne profetiske røster kommet med tildels svært alvorlige budskap om hva som kan komme til å ramme Amerika i ukene før og etter president-valget. For evangeliske kristne lyder det nå en sterk formaning om å stemme på Donald Trump, fordi en Joe Bidens seier vil føre til ytterligere moralsk forfall og avkristning av nasjonen.

“Gud har gitt Amerika et vindu av tid til anger, omvendelse og vekkelse,” og ting tyder nå på at dette vinduet er i ferd med å lukkes er Jonathan Cahns alvorlige budskap. Det ord som gjelder i disse dager hvor forskjellige domsplager rammer Amerika i form av branner, orkaner, opptøyer i gatene, Covid-19 galskap, økonomisk depresjon og et marxistisk forsøk på å rive i stykker Amerika. Guds folk bør finne sammen og bruke anledningen til å søke Herrens ansikt i denne kritiske tiden. I klippet under ser vi Jonathan Cahn og Stephen Strang i samtale om den historiske bønn og faste eventen som vil finne sted i ukene som kommer..

The Return: A Day of Repentance with Jonathan Cahn

Jonathan Cahn, New York Times bestselling author of "The Harbinger" and the recently released "The Harbinger II" is calling America to a time of prayer and repentance Sept. 25-26, 2020. Hear how crucial this event is and why you should participate.

Slået op af Charisma magazine i Mandag den 14. september 2020