Jonathan Cahn: Dersom ikke Amerika vender seg til Gud nå, vil mulighetens vindu kunne bli lukket

“Bibelverset i 2 Krønikebok 7,14: “..og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.” har blitt relevant på nytt etter som verden nå må håndtere konsekvensene av Corona pandemien. Men måneder før sykdommen rammet familier, før verdens økonomien tumlet og før kirker og forretninger måtte stenge ned over store deler av verden, hadde den verdensomspennende bevegelsen “The Return” verset fra 2 Krønikebok i tankene og hjertene,” skriver den messianske kristne forkynneren og forfatteren Jonathan Cahn i en kronikk. Jonathan Cahn er en bestselgende forfatter som er kjent for en rekke profetiske bøker, deriblant “The Harbinger” og “The Paradigm” som forteller historien om hvordan man i Bibelen finner forbilder for hva som skjer i dagens Amerika og hvordan Bibelen forutså at Donald Trump kom til å beseire den moderne Jesabel som var Hillary Clinton og hennes støttespillere.

“Vi har et begrenset tidsvindu og grunnen til at vi er gitt dette begrensede vinduet av tid er for at nasjonen skal vende tilbake til Gud og for vekkelse,” sier Jonathan Cahn i en video med over en million visninger lagt ut på nettsiden til “The Return”.  “Uten en tilbakevending vil Amerika være fortapt. Hva kan vi gjøre? I tiden etter terrorangrepet mot USA den 11 september 2001 flokket folk seg sammen i kirker og det så ut som om det ville komme en åndelig oppvåking og vekkelse i Amerika. Men den kom aldri fordi det ikke var noen anger og omvendelse i folket. Uten anger og bot og tilbakevendelse til Gud kan det ikke bli noen vekkelse. Mange var redde for hva som kunne skje, men det var ingen anger over synden i nasjonen og derfor ble det heller ikke noen vekkelse,” skriver Jonathan Cahn videre. “The Return” setter fokus på en stor hendelse som skal finne sted den 26 september i Washington DC, -40 dager før presidentvalget og på 400 års dagen for seilingen av Mayflower. («Mayflower» var et seilskip som transporterte pilegrimsfedrene fra Plymouth, England til «North Virginia» i 1620. Skipet forlot Plymouth 6. september og ankret opp nær Cape Cod 11. november) Under det som blir kalt “dagen for tilbakevending” den 26 september vil det bli en 10 dagers periode som er kjent fra fortiden som “dager av anger”. Denne ti-dagers perioden vil bli brukt til bønn og anger og vil foregår fra 18 til 28 september.

En mulighet til å vende tilbake til Gud

“The Return bevegelsen” vil koordinere en rekke forskjellige eventer rundt om i kirker og menigheter i amerikanske små og storbyer. Over hele nasjonen vil troende vende seg til Gud i bønn for nasjonen. Vi har gjennom valget i 2016 blitt gitt et mulighetens vindu, en begrenset periode av tid, til å omvende oss og vende tilbake til Gud. Amerika og store deler av den vestlige sivilisasjon var grunnlagt på et bibelsk fundament, men har de senere årene vendt seg bort fra den bibelske grunnvollen. I sin tale la Jonathan Cahn til at sett ut fra et bibelsk aspekt, gir Gud en nasjon en viss tidsperiode til å angre og vende om før Gud gjennomfører sin dom over nasjonen. “Vi befinner oss nå i dette begrensede vindu av tid,” sier Jonathan Cahn videre, “men dersom Amerika fortsetter sin nåværende kurs, vil det komme bølger som betyr slutten på religiøs frihet i Amerika, og forfølgelsen vil være det som besegler Amerikas fall. Og dersom Amerika faller, vil det påvirke hele verden,” sier Cahn og fortsetter: “Jeg har en gang i mitt liv, sett hvordan Guds hånd har endret kursen til Amerika og historiens gang. Og det hele begynte, ikke i toppen av regjeringsapparatet, men ved at Guds folk samles i hellighet i nasjonens hovedstad på basis av Skriftens ord: “og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land,”

Det kan skje igjen

Dette kan skje igjen. Men dersom vi ikke reagerer nå på det mest kritiske tidspunkt, risikerer vi at vi aldri får sjansen igjen. Helt siden 11 september 2001 har jeg og mange andre predikanter manet nasjonen til å vende tilbake til Gud, anger og vekkelse, ikke bare for enkeltindivid, men for nasjonen som helhet på basis av løftet i 2 Krønikebok 7,14. Samtidig har en trofast Guds mann, Kevin Jessip i årevis bæret byrden om en hellig ansamling av troende som finner sammen med det mål å be om helbredelse for vår nasjon. Vi er nå overbevist om at tiden er inne. Jonathan Cahn og Kevin Jessip søker nå sammen med Guds menn og kvinner som Dr. James Dobson, Pat Robertson, Gordon Robertson, Anne Graham Lotz, Alveda King, Michele Bachmann, Marcus Lamb, Bishop Harry Jackson og mange flere til hjelpe til med spre ut budskapet om tilbakevending.

 

 

 

Facebook Comments

9 tanker om “Jonathan Cahn: Dersom ikke Amerika vender seg til Gud nå, vil mulighetens vindu kunne bli lukket

 1. Vi ser stadige klarere det Gud sa at det er to folk, og grensene går ikke lenger mellom de som bekjenner seg som kristne og de som ikke gjør det! Grensen går derimot midt imellom de kristne! Det var ikke for ingenting at Jesus undret seg og spurte: Mon jeg vil finne tro når jeg kommer tilbake?Vi vet at det var ingen rettferdige i storbyene Sodomma og Gomorra, og at det bare var Lot, Abrehams nevø og familien som ble skånet! Virkelig noe til ettertanke!

 2. Jorunn og Ture, jeg prøver å forstå dere.
  Hvordan blir det i følge Guds Ord for Hannah siden dere mener vi ikke blir opprykket før trengselen? Det blir vel galgen?

  • Nå er dette med før eller ettertrengsels bortrykkelsen et tema hvor det er ulike synspunkter. Noen mener at menigheten skal gjennomleve hele trengselstiden, mens andre mener at vi skal gå gjennom deler av trengselen mens andre igjen tror at menigheten blir bortrykket før trengselen.
   Uansett hva som vil bli fasit her, så kan vi være viss på en ting. Herren vil gå med oss gjennom alle slags dager -og Han vil være hos oss uansett.
   Vi skal prise Gud dersom vi blir opprykket før trengselen, eller midt i trengselen eller etter trengselen.
   Allerede nå lider mange kristne forfølgelse, blir slått, sparket, hengt, skutt, torturert og vi som lever i Norge har jo ikke spesielle rettigheter eller er bedre kristne fordi dette ikke rammer oss ennå.
   Vil anbefale alle å lese disse gamle bøkene om forfølgelse under Sovjet-tiden. “Torturet for Kristus”, “Tro som trosser KGB” osv osv. Det er gripende og trosoppbyggende lesning tross lidelsene vi leser om at kristne har gått gjennom.

  • Noen av oss klarer ikke lese slike smertebøker av forskjellige grunner. Jeg har lest og sett for mye av det allerede, men skjønner allikevel hvorfor du anbefaler dem. Enig at vi alle bør få med oss noe av det og at det kan være trostyrkende. Galgen er ingenting i forhold til det de opplever, jeg orker helst ikke tenke på dem, men prøver å huske dem i bønn. Jeg ønsker så inderlig jævelskapen skal ta slutt snart. Det er ikke rart martyrene roper “Hvor lenge Herre…” under det 5.seglet. Hvis jeg skulle blitt pint og torturert så vet allerede Gud at hva jeg hadde ønsket. Men jeg vet at Gud hadde båret meg igjennom uansett. Det også.. Men er det ikke nok nå snart, tenker jeg.

   Ja, det er godt kjent at det er 3 syn; pre-, mid- og posttribulation, at Gud er med uansett og at mange akkurat nå blir torturert, takk for svar 🙂 men det var ment til andre.

 3. Jeg tror USA og vesten er Baylon og at New York er Babykon by , jeg tror at Russland vil lede ett overraskelse angrep på USA.
  Beskrivelsen av USA og vesten passer godt med beskrivelsen av Babylon i Johannes Åpenbaring også at de skal bli angrepet fra ett land i nord og at det skyter piler som fra en ekspert og ikke en av pilene skal bomme på sine mål.

  Putin vet at skal han kunne slå/uskadelig gjøre USA så må han overaske hardt og brutalt , dvs at selv en liten konflikt i eksempel Kina havet mellom Kina og USA , kan være ett påskudd for Russland til og ta ut USA.

  Jeg legger vekt på at dette er bare noe jeg tror og er slett ikke sikker , men ut ifra situasjonen verden er i nå , så er jeg nokså sikker på at en verdens omspennende konflikt kan bryte ut når som helst ,

  Jeg tror løpet alt er kjørt for USA og vesten , jeg tror at rytteren på den hvite hesten i åpenbaring boken kapittel 6 vers 2 alt er sluppet løs og at den neste rytteren er han på den røde hesten ( den røde arme ) .

  Jeg tror at doms handlingen over nasjonene har startet , men Gud vil utfri Israel,

  • Forstår ikke hvorfor folk tror på disse lurendreierne som spekulerer vilt. Dommedagsprofeter har varslet Jesu gjenkomst i snart to tusen år. Alle har sett sikre tegn i Skriften. og alle har opplever sin egen samtid som verre enn noengang. Under svartedauden døde 60 prosent av befolkningen. Men verden fortsatte sin skeive gang likevel.

   Journalisten Barton Gellman avslører i en ny bok hvordan amerikanske overvåkere var lite redd for egen aktivitet og sine omfattende verktøy fordi de stolte på at ansvarlige myndigheter, enten de var styrt av George W. Bush eller Barack Obama, ikke ville misbruke systemene eller informasjonen. Dette synet endret seg etter at Donald J. Trump kom til makten. Nå innser mange hvor farlig overvåkingen er med en hensynsløs forretningsmann på toppen, en lystløgner og egoist som tror politiske institusjoner som er bygget opp gjennom fornuftige diskusjoner og demokratiske valg, kan behandles like egenrådig og gevinstfokusert som en slavedriver bestyrer plantasjen sin.

   Journalisten Barton Gellman avslører i en ny bok hvordan amerikanske overvåkere var lite redd for egen aktivitet og sine omfattende verktøy. Sikkerhetsmyndighetene stolte på at ansvarlige autoriteter, enten de het George W. Bush eller Barack Obama, ikke ville misbruke systemene eller informasjonen. Dette synet endret seg etter at Donald J. Trump kom til makten. Nå innser mange hvor farlig overvåkingen er med en hensynsløs og forretningsmann på toppen. Trump har dessverre dårlig innsikt i hvordan og hvorfor det politiske systemet er annerledes enn personlig forretningsdrift. USAs solide samfunnsinstitusjoner og frie presse er bygget opp gjennom fornuftige diskusjoner og demokratiske valg gjennom 250 år. Trump skifter mening i samme setning, avskjediger alle som er uenige med seg og setter i gang grunnløs hetskampanjer når han får kritikk. Landet og verden kan ikke behandles like diktatorisk og gevinstfokusert som en slavedriver bestyrer plantasjen sin.

   At evangelikalske amerikanere og norske frikirkemedlemmer ikke ser dobbeltmoralen i Trumps hensynsløse nedbryting av trygge institusjoner, må skyldes at han har klart å blende dem med talegavene sine. De eneste han vil sørge for er seg selv og sine.

   Trump er verken antikrist eller Guds stedfortreder. Han er rett og slett en uerfaren, skamløs politiker som elsker å vinne enten det er valg, koner eller handel Og da er han villig til å gjøre akkurat det som passer for å få gevinst.

   Ja, ja. Trøster meg med at det i alle fall er noen fornuftige kristne igjen i verden.

   1
   3
  • Det er riktig.
   Eddie Chumney forklarar tydeleg kvifor USA er endetidas Babylon.

   http://www.hebroots.tv/index.php/video/20/the-usa-in-bible-prophecy-by-eddie-chumney-hhmi/

   Overraskande vert angrepet som og er omtala i Åp 18.

   Gi henne like mye pine og sorg
   som hun selv har unt seg av prakt og luksus.
   For hun sier i sitt hjerte:
   ‘Jeg sitter som dronning,
   jeg er ikke enke,
   og sorg skal jeg aldri vite av.’

   8 Derfor skal plagene hennes komme
   på én og samme dag:
   død og sorg og hungersnød,
   og hun skal brennes opp med ild.
   For mektig er Herren Gud som dømmer henne….

   Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger:
   ….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *