Jonathan Cahn: “Baals tegn viser seg i Amerika” i form av at port-buen til Baals tempel stilles opp i New York

“The Harbinger of Baal in New York city” Jonathan Cahn’s bestselgene bøker “The Harbinger” og “The mystery of the Shemitah” har satt dype spor blant troende over hele Amerika. I bøkene peker rabbi Jonathan Cahn på at en rekke tegn på dom nå manifesterer seg i et Amerika som har vendt ryggen til Guds ord, Guds lov og Guds befalinger. Signaler som indikerer at dommen kryper stadig nærmere og nærmere nasjonen som engang var et lys og håp for nasjonen.jonathan-cahn-foran-baals-bue I en ny video publisert på “Hope Of
The Worlds” You Tube kanal. “Siden 11 september 2001 da New York og Pentagon ble rammet av det mest omfattende terrorangrepet i nyere tid, har Amerika fulgt det samme mønster som det gammeltestamentlige folket i Israel når de ble rammet av dom. De skulle komme tilbake, sterkere igjen, men i gen kraft, uten Gud. Og med økt ondskap, økt synd og økt frafall. Dagens Amerika vandrer på de samme veier. Det siste tegn som nå manifester seg i Amerika er “Baals tegn”, symbolisert i New York gjennom avdukelsen av det som skal være port-buen over inngangen til Baals tempel. (Foto av You Tube)

Baal var en velkjent avgud som man møter i GT og GT samtidshistorie. Baal var på
mange måter en substitutt for den ene sanne Gud, og han var en del av Kanaaneisk religion. Ordet Baal betyr “herre” og fremtrer som en fruktbarhetsgud  og i følge mytene ble
baal-youtubeBaal bekjempet av sin rival “Mot” som betyr død, men fikk senere hjelp av sin søster, gudinnen Anat, hvis inngripen til hans hjelp fører til at vender tilbake til livet. Vitnesbyrdet om dette dramaet gjenspeiler seg i følge mytene i naturen som dør om høsten og vender tilbake til livet om våren, og slik gjentar vitnesbyrdet om Baals død og tilbakekomst til livet seg hvert eneste år. Man ser Baals fruktbarhet når planter og trær blomstrer om våren og sommeren, og man ser hans død når han blir bekjempet og drept av “Mot”. Denne myten har etter alt å dømme inngått i et kultdrama med en årsfest til dyrkelsen av fruktbarheten. Men det var også en dyrkelse som innebar at små barn ble ofret til avguden. Nærmest slik vi ofrer ufødte barn på egoets alter gjennom abort eller fosterdrap.
Dyrkelsen av Baal var til tider svært populært blant hebreerne, og det var nettopp denne avgudsdyrkelse som førte til at både Samaria falt for Assyrerne i 721 fKr og Jerusalems fall  for Babylon 134 år senere. Dyrkelsen av Baal var i følge GTs profeter en av de store synder som ville nedkalle Guds dom over nasjonen: Profeten Jeremia var en av dem som konfronterte sin samtid med den fare dyrkelsen av Baal utgjorde:  “Se, dere fester lit til løgnaktige ord – til ingen nytte. Hva så? Dere stjeler, slår i hjel, driver hor, sverger falskt og brenner røkelse for Ba’al og følger andre guder, som dere ikke kjenner. Og så kommer
dere og står fram for mitt åsyn i dette hus som er kalt ved mitt navn, og sier: Vi er frelst! – og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting! Er da dette hus som er kalt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren.Gå til min bolig som var i Silo, der jeg lot mitt navn bo i den første tiden. Se hva jeg har gjort med det porten-til-baals-tempelpå grunn av mitt folk Israels ondskap. Og nå, fordi dere gjør alle disse gjerninger, sier Herren, enda jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke, og jeg kalte på dere, men dere svarte ikke, så vil jeg gjøre med det hus som er kalt med mitt navn, og som dere setter deres lit til, og med det sted som jeg gav dere og deres fedre, slik som jeg har gjort med Silo. Jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn, slik som jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efra’ims ætt.” (Jer 7:8-15)  I dette tekstavsnittet forteller Jeremia befolkningen i Jerusalem og Judea nettopp hva Gud kommer til å gjøre: Slik han forkastet Nordriket da assyriske styrker inntok og bortførte 10 stammeriket i Samaria, slik vil han også gjøre med Jerusalem og Judea. I 587 forkastet Gud sitt folk på grunn av synd, frafall og dyrkelse av Baal, og kong Nebukudnesar inntok byen og bortførte folket til Babylon (Irak) (Foto av port-buen til Baals tempel)

Hevder Baals tegn manifesterer seg i USA

Jonathan Cahn, en profetisk stemme i tiden som våger å tale sannhet til nasjonen selv om den enn er upopulær sier i videoen under at det som skjedde den 19 september 2016 på en regntung ettermiddag i New York da “port-buen til Baals tempel ble avduket litt over 15 år etter at tårnene falt og tegnene på en snarlig dom begynte å manifestere seg i det moderne Amerika. For å kom inn til Baals nærhet måtte menneskene gå gjennom en tilsvarende bue, og det vi var vitne til den 19 september var ikke noe mindre enn nok et tegn på at Gud snart vil dømme Amerika. Sjekk ut hva Jonathan Cahn har å si om det faktum at “Baals tegn viser i New York City”. En advarsel fra Jahve den levende Gud til Amerika?

4 tanker om “Jonathan Cahn: “Baals tegn viser seg i Amerika” i form av at port-buen til Baals tempel stilles opp i New York

 1. Takk Gud, for Jonathan Cahns modige stemme og for alle åndelig våkne kristne som tør å si sannheten. Gud sparte ikke sitt eget folk Israel når de de drev sin skaper ut av samfunnet og satte opp sine falske guder. Han vil heller ikke spare USA – eller Norge.

  Esekiel 14, 12-13 “Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneske, når et land synder mot meg og bærer seg troløst at, da retter jeg hånden imot det og bryter i stykker brødstaven for det. Jeg sender hunger i landet og rydder ut både folk og fe”.

  Den økonomiske situasjonen i USA er ikke bedring, selv om Obama hevder det. Selv Trump har forstått at det bygges opp en gigantisk boble. Økonomisk globalt kollaps er nær forestående hevder stadig flere økonomer.
  http://youtu.be/Ynx6kiNVQAU

 2. Vekkende tale av Ben DeNoon!
  Om hva som skjer i Israel i dag med henvisning til bibelens profetiske skrifter på hebraisk om Baaldyrkelsen i vår tid. Jesus profeterte også om dette.

  “The Vatican Hopes To Marry Israel at The Gates of Hell – Mekudeshet”

  “This is an opinion peace, the content herein is very straight forward:
  As startling as this may sound: The Vatican Hopes To Marry Israel at The Gates of Hell, there is more truth than you may ever know. Mekudeshet started in the Hinnom Valley the famous Valley where some of the kings of Israel sacrificed their children to the pagan god – Moloch. It from this valley that later becomes known as Gehenna the valley to hell. Jesus refers to this valley and seems to prophesy of the current events of this day. The very name Mekudeshet is to betroth and engagement at the gates of hell. The advent of Moses and Elijah is the only hope of breaking this false marriage.”

  https://www.youtube.com/watch?v=I3dqTANdMwg

 3. Fra dagens NA24: “Børs: Deutsche Bank-frykt senker Asia –
  De asiatiske markedene snudde fredag etter at bekymringene spredte seg om fremtiden for Deutsche Bank. Flere hedgefond har trukket sine investeringer i banken.”

Det er stengt for kommentarer.