John Shorey: Gud reiser opp igjen budskapet mange omtalte som falskt fordi det ikke skjedde kjapt nok

john-shoreyVelkjente John Shorey fikk nylig se en kommentar postet under en video rettet til ham som sa: “John Shorey burde lese Matteus 24,36 og kommentaren hentydet da til påstanden om at den profetiske røsten skal ha kommet med påstander om datoer. “Jeg har ikke forutsagt dag og time, men heller et “vindu av tid”. Dette verset jeg ble henvist til avslører et prinsipp, vi kan ikke forutsi noen som helst dag eller time for spesielle hendelser;” sier Shorey som her forklarer sin “nye åpenbaring” av Matteus 24. Sjekk ut hva den profetiske røsten nå sier er et viktig prinsipp

Facebook Comments

1 tanke om “John Shorey: Gud reiser opp igjen budskapet mange omtalte som falskt fordi det ikke skjedde kjapt nok

 1. Matteus 24 må studerast i lag med Sakarja 14.

  “Då skal de rømma gjennom fjelldalen min, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage med han.
  6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – HERREN KJENNER HAN – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter. ”

  Denne teksten beskriv kva som skjer når HERREN kjem med alle sine heilage englar.
  Dagen Han kjem er det kaldt fordi sola ikkje lyser . Fyrst om kvelden kjem ljoset tilbake.
  Den dagen vil noko nytt skje. Levande vatn eller rennande vatn vil siva ut frå tempelhøgda i det bokstavlege Jerusalem.
  Om denne dagen står det.
  “HERREN KJENNER HAN”
  Då må ein spørja: “Kven er Herren som kjem me sine mange heilage englar?”

  Vidare fortel teksten korleis klimaet kjem til å verta.(noko å tenkja på for desse klimafanatikarane)

  “Då skal dei som blir att av alle folkeslaga som kom mot Jerusalem, år etter år fara opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, og FEIRA LAUVHYTTEFESTEN. 17 Om nokon av slektene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem for å TILBE KONGEN, HERREN OVER HÆRSKARANE, skal regnet ikkje falla over dei. 18 Det skal heller ikkje falla over egyptarane om dei ikkje fer opp og ikkje kjem. Dei skal råkast av same plaga som Herren lèt råka dei folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten.
  9 Då skal HERREN VERA KONGE OVER HEILE JORDA. Den dagen skal HERREN VERA EIN og namnet hans eitt.”

  Kven er HERREN?

  “Herren har reist si trone i himmelen,
  han rår som konge over alt.

  20 Velsign Herren, de hans englar,
  de sterke heltar som lydige SET HANS ORD I VERK.

  21 Velsign Herren, alle hans hærar,
  de tenarar som set hans vilje i verk.” Salme 103
  ——

  “HERREN lèt si veldige røyst lyda
  og viser sin arm som slår
  med brennande vreide og fortærande eld,
  med storm og styrtregn og haglsteinar.
  Ja, Assur(ANTIKRIST) blir teken av redsle
  for Herrens røyst
  når han slår med staven.” Esaias 30

  “Du skal ikkje tilbe nokon annan gud, for Herren heiter Nidkjær; han er ein nidkjær Gud.” 2 Mosebok 34

  Søkjer ein i nettbibelen så får ein 1266 treff på “Herren Gud”.

  “Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage med han”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *