John Kilpatrick: Kan dette bli et september vi vil huske?

Mens verdens aksjemarkeder reagerer med utslag på enhver impuls som kommer har John-Kilpatrick-04Wall Street så langt torsdag en relativt rolig dag. Fredag er siste handledag før 13 september og en rekke profetiske røster har advart om at noe vil kunne skje den 11 september som siste handledag før den kritiske dagen i følge Jonathan Cahns forutsigelser. Andre igjen har pekt på at neste uke vil være kritisk siden årets 29 Elul faller på en søndag hvor markedene er stengt. I følge de profetiske røster, deriblant John Kilpatrick kan dette bli en september vi ikke vil glemme. Amerikas synder nedkaller nå Guds dom 

 

9 tanker om “John Kilpatrick: Kan dette bli et september vi vil huske?

 1. Torstein, det er nå kommet vekslende signaler fra Cahn og hans allierte. Det ligger en åpning i hans teorier for at tingene kan skje i løpet av september/oktober -så jeg vil ikke avskrive det helt før disse to månedene er unnagjort.
  Bakgrunnen for at jeg skriver dette etter å ha hørt noen taler og uttalelser til er at disse har signalisert at siden selve 29 elul er på en søndag da markedene er stengt (i motsetning til i 2001 og 2008) er det et slingringsmonn i teorien som tvinger oss til å se ting i et bredere perspektiv. Samtidig har du rett i at fokus snart må rettes mot atomavtalen med Iran.

  Det er også en viss fare forbundet med det som skjer i Syria. Jeg tenker på at det nå er russiske styrker der mens amerikanerne og Nato er inne på motsatt side. Dette er også noe vi må rette litt oppmerksomhet mot. Slikt kan bli farlig.

 2. Cahn har ved flere anledninger stått sammen med Benny Hinn..tror dere virkelig på en slik mann? Om få dager går han inn i rekken med Harold Camping og andre falske profeter. Er det ikke på tide med noen Kristus og kors sentrerte artikler? Ikke dette karismatiske profet pjattet..?? Formidler Cahn evangeliet? Det virker det som ikke er så nøye? Proklamerer han bibelens ord? Eller direkte tale fra “Gud”? Tror folk hadde hatt mer behov for bibelske artikler som inneholder Guds ord og løfter, ikke spekulasjoner fra mennesker som knapt nevner Jesus og hans ord.

  • “Cahn har ved flere anledninger stått sammen med Benny Hinn”
   En som har samarbeidet med “Hinmannen” kan en ikke stole på?

  • Cahn har så langt jeg har forstått takket ja til alle invitasjoner han har fått for å få ut sitt budskap selv om han er uenig i teologien til forsamlinger han har besøkt. Han sa noe slikt som at jeg drar der dørene åpner seg.
   Forøvrig omtaler aldri Cahn seg som en profet men mener å finne et historisk mønster som peker på en “wipe out” av verdier i det som man mener er sabbatsåret. Jeg finner sammenligningen med Harold Camping helt på sidelinjen da hans påstand var at “dommedag ville komme 21 mai 2011” og at det er mulig å kjenne datoen på Jesu gjenkomst. Ut fra det som er sagt om temaet ser det ut som om hele september/oktober er et tidsrom som man må følge med på.

  • Det er trist men jeg mener at dette er en tid hvor krefter som holder fast på bibelen må stå sammen for det er vel mange som sprer splittelse internt i Kristi kropp. Det finnes mange forkynnere med læreavvik fra Skriften som har god og grundig undervisning på mange områder, men som avviser Åndens virke i dag. Et slik eksempel er John MacArthur. Han avviser jo deler av Bibelen gjennom sin skepsis til karismatiske bevegelser og store deler av pinsebevegelsen vil anse MacArthur for å være en vranglærer. Det er åpenbart ting i Guds ord han ikke ser, eller nekter å se, men han virker tro mot Ordet så langt han ser, -og da i stedet for å fordømme ham som kjetter -skal vi be for hverandre og sammen stå tro mot Ordet selv om jeg personlig mener MacArthur har feil lære på flere områder. Jonathan Cahn har nå et budskap han mener Gud har vist ham i ordet, og han føler Gud har kalt ham til å advare Amerika og gjør det. Han drar dit hvor dørene er åpne og forkynner det Herren har vist ham, og er tro i det han har sett. Slik troskap skal vi verdsette. Enig???

  • Å si at MacArthur fornekter åndens virke er totalt mangel på innsikt i hva han lærer og tror..Er det noe han tror på så er det åndens ledelse og virke, noe hans tjeneste har vitnet om i 45 år. Det han fornekter er tungetalen som et “personlig bønnespråk”, at det finnes apostler som de 12 i dag, og at noen har denne gaven til å helbrede som apostlene hadde. Altså en gave som virker hele tiden og reiser opp lamme, blinde og døve fra deres handicap. MacArthur fornekter IKKE at Gud gjør mirakler i dag, men han argumenterer på at dette gjør Gud når han vil, og ikke når predikanter i dress med million villaer vil.

  • MacArthur og Justin Peters er slike som går i mot Den Hellige Ånds gjerning. Jeg mener de er rent ut vranglærere og forkynner et annet evangelium. Begge fornekter bibelske fenomener som tungetale og nådegaver -og følgelig betyr det at de mener at kristne som taler i tunger er forført av onde ånder, eller finner på ordene selv. I tillegg er de rendyrka kalvinister som tror at Gud allerede på forhånd har bestemt hvem som skal bli frelst eller ikke.

   En slik lære gjør jo misjon unødvendig da Gud allerede på forhånd har bestemt hvem som kommer til himmelen eller ikke. Jeg kaller det vranglære det bør advares mot.

 3. Synes Søkelys sin kommentar om J.Cahn høres fornuftig ut, et godt svar….

 4. Det kommer ikke til å skje noe nå på søndag eller mandag eller september/oktober mer enn hva man kan forvente og hva som har skjedd før. Verden ligger i det onde og har gjort det siden det første mennesket. Ulykker, tragedier, kriger, naturkatastrofer og økonomske kollapser skjer hele tiden. Nye steder på kloden rammes av naturkatastrofer hele tiden. Man hører bare ikke så mye om det. Sist idag rammes områder i Japan av flom, et område som aldri før hatt en slik flom. Slik skjer overalt hele tiden. Bare fordi Amerika eller et annet vestlig land blir rammet av et eller annet i perioder er egentlig det ikke oppsiktsvekkende. Det er bare media som hausser dette opp da vi ikke så ofte blir rammet av katastrofer fordi de vestlige landene i utgangspunktet ligger i områder på kloden som ikke så ofte rammes av naturkatastrofer. Når det gjelder økonomiske katastrofer og børsskreller, skjer dette med jevne mellomrom etter langvarig oppgangtider. Det kommer ikke til å skje noe spesielt som ikke har skjedd før.

Det er stengt for kommentarer.