John Hagee: “Ebola er Guds dom over USA og verden på grunn av at vi vil dele opp Jerusalem og Israel

Den velkjente predikanten og Israel-vennen John Hagee sa på tirsdag under sitt program “Hagee Hotline” at Ebola viruset, konflikten med ISIS og den økonomiske krisen i USA er tegn på Guds dom over Amerika

Ebola viruset skaper nå panikklignende tilstander både i USA og Europa. I Syria og Irak utkjempes det blodige kamper med den islamistiske terrororganisasjonen Islams john hageeStat eller ISIS som det også kalles. Den USA ledede koalisjonen har på tross av omfattende luftangrep ikke greid å stoppe fremmarsjen til den islamistiske militsen som planlegger å opprette et islamsk kalifat i Syria, Irak og helst over hele Midt-Østen. I Europa har spenningen økt mellom Russland og Nato og et utslag av dette kan ses i Stockholms skjærgård hvor den svenske marinen jager en mulig russisk ubåt. Tankene går tilbake til den kalde krigens dager. Samtidig står verden midt i en økonomisk krise med dårligere tider liggende foran oss. “Ebola viruset, trusselen fra ISIS og den økonomiske krisen er Guds dom over Amerika og kanskje også den vestlige verden fordi vi er i ferd med å dele opp Guds land og den hellige stad Jerusalem. Dette uttalte den kristne forkynneren og Israel vennen John Hagee tirsdag.

En av Barack Hussein Obama’s hjertesaker under sitt presidentskap har vært å se til at ebola2Jerusalem og Israel blir delt. Gjennom flere år har dette punktet stått på den amerikanske presidents agenda, og han får følge av den vestlige verden. Etter at sosialdemokratene overtok makten i Sverige kunne den nye statsministeren opplyse at han ville ta steg slik at Sverige ville anerkjenne en palestinsk stat, og lørdag 18 oktober kunne NRK dagsrevyen fortelle at samtlige norske partier (inklusiv “Israel-vennene” FRP og KrF) nå går inn for å anerkjenne en palestinsk stat, -som har som uttalt mål å slå kloa i områder som i dag utgjør Israel. Jerusalems status er og har vært en verkebyll i forhandlingene mellom Israel og palestinerne som søker å gjøre krav på halve eller helst hele Jerusalem. USA (og halehenget) som søker å dele landet og Guds hellige by er under Guds dom sier Hagee i programmet “Hagee Hotline” hvor den velkjente forkynneren og Israel-vennen er klokkeklar:

https://www.youtube.com/watch?v=pPSegg-GttA

“Jeg ønsker at alle amerikanere hører dette tydelig, profeten Joel sier i det tredje kapittel: “Jeg, Gud, vil føre alle nasjoner, legg merke til frasen “alle nasjoner” -og dette inkluderer Amerika, inn i dommen, fordi de har del opp mitt land, Israel. Gud sier at når hvilken som helst nasjon deler opp Israels land, er de gjenstand for dom. Å dele opp Jerusalem er å dele Landet. Vår president (Obama) er, er fast bestemt på å dele opp Jerusalem. Gud ser det og han vil bringe Amerika inn under dom. Det er grunnlag for å si at dommen allerede har begynt, fordi han, presidenten, har kjempet for å dele opp Jerusalem gjennom flere år nå. Vi opplever nå krisen med Ebola, vi har krise i vår økonomi, overalt er vi bekymret for at vi skal bli angrepet av radikal islam, og det er mange rasjonelle røster som sier at vi er deres neste mål. Vi er en nasjon som har en lederkrise, vi er i kaos og krise, anarki rår i Ferguson Missouri, sa Hagee under sitt program tirsdag.

Jennifer LeClaire i Charisma: Har John Hagee rett? Er Ebola Guds dom fordi vi vil dele Jerusalem?

For noen  få uker siden, stilte  jeg dette spørsmålet : Er det dødelige Ebola-utbruddet jennifer leclairedet første vredes-beger omtalt i Johannes Åpenbaring?  Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært Ebola-utbruddet i Vest-Afrika en internasjonal helsekrise som truer liv og helse. Liberiske kirkeledere sa nylig at det dødelige utbruddet er en pest sendt av Gud for å straffe landet for umoralske handlinger som blant annet homofili. Den liberiske avisen Daily Observer rapporterte at mer enn 100 biskoper, pastorer, tilsynsmenn, profeter, evangelister og andre forkynnere av Guds ord som er en del av det liberiske kirkerådet har slått fast at Gud er rasende på Liberia, og at Ebola er en pest.

Når vi nå ser tilfeller både i Europa og Amerika, og teorien fra pastor John Hagee som er grunnlegger for “Christians United for Israel,” -er at USA kan være under Guds dom fordi at president Obama forsøker å dele Jerusalem. “Jeg ønsker at alle amerikanere hører dette tydelig,” sa Hagee under tirsdagens program “Hagee Hotline”. “Profeten ebolaJoel sier i sitt  tredje kapittel at “jeg Gud, vil føre alle nasjoner,” legg merke til frasen “alle nasjoner” som også omfatter Amerika inn under dommen fordi de vil dele opp mitt land, landet Israel. Gud sier at når nasjoner deler opp Israels land er de gjenstand for dom, fordi de deler Jerusalem og deler opp landet. “Vår president virker fast bestemt på å dele opp Jerusalem, men Gud følger med og våker, og han vil føre Amerika inn under dommen. Det er grunn til å si at dommen allerede har begynt fordi han, presidenten har kjempet for å dele Jerusalem i årevis. Vi opplever nå krisen med Ebola viruset. Vi har krise i økonomien. Vi har bekymring over alt fordi vi er redd for å bli angrepet av radikal islam, og det er mange rasjonelle røster som sier at vi er deres neste mål. Vi er en nasjon i en lederkrise, vi er i kaos og krise og anarki preger vårt land blant annet i Ferguson.

Hva betyr det dersom Obama deler opp landet (Israel) Skriften befaler oss å stå sammen med Israel. Frelsen kommer fra jødene (Joh.4,22)  Det jødiske folk har gitt oss kristne Skriftene, profetene, patriarkene, apostlene og selv Jesus Kristus. Gud befaler oss til å be for Jerusalems fred. (salme 122,6) og våre kristne røtter er i judaismen. Så hva vil skje dersom Amerika, -dersom også de kristne -vender seg i mot Israel? I første Mosebok 12,3 sier Gud til Abraham, som var den første hebreer dette: “Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes”.  Historien har vist at enhver nasjon som har velsignet det jødiske folk har fått Guds velsignelse, mens nasjoner som har forbannet det jødiske folk har måtte møte prøvelser og plager.

Er Ebola Guds dom over Amerika? Helt ærlig vet jeg ikke.  Dog tror jeg at Gud delvis har tatt bort sitt beskyttende skjold over denne nasjonen. Noen kaller det tukt, andre kaller det dom. Noen tror ikke at Gud er involvert i det hele tatt. Men jeg ber over det Hagee har sagt og hva som kan komme til å bli det neste som skjer. Og jeg vet dette: Jeg vil være på den rette bibelske side i endetiden, -og det betyr å stå sammen med Israel. Selvfølgelig betyr ikke det at jeg er 100 prosent enig i alt Israel gjør, men det betyr at jeg gjenkjenner Guds hånd i restaureringen av hans folk i Israels og jeg viser solidaritet med dem når jeg kan. Hvorvidt Ebola er Guds dom over Amerika fordi vi søker å dele landet vet jeg ikke. Men det vet jeg: Jerusalem må ikke bli delt.

Skrevet av Jennifer LeClaire

12 tanker om “John Hagee: “Ebola er Guds dom over USA og verden på grunn av at vi vil dele opp Jerusalem og Israel

 1. Mye tyder vel på at spørsmålet dreier seg om hva som skjer når folk velger bort Gud. De velger bort det som skapte grunnlaget for velstanden i den vestlige verden.

  For meg ser det ut som om alle kristne, fra de mest liberale til de mest konservative i mange år har beveget seg sakte i rettning av frafall. Lydighet byttes ut bit for bit med med alt fra selvbedrag, religiøs synsning og ønsketenkning.

  Det aller mest ødeleggende for kristendommens stilling i sammfunnet tror jeg er det som i praksis må kalles avviklingen av den Bibelske menigheten. Den begynte som et sosialt felleskap men i dag består den ofte bare av et ukentlig “foredrag” hvor hvem som helst kan komme og gå når de vil og ellers gjøre akkurat det som passer dem. “For gud er enda snillere enn julenissen”.

  Kanskje sammenligningen med å sitte i båter på en elv som snart renner utfor et stup er relevant? Ingen ser at strømmen øker stadig, for alle båtene beveger seg i samme rettning med samme fart. Spørsmålet er hva som skjer når alle ser at katastrofen er uungåelig. Akkurat slik som da svartedauen brøt ut.

  Svartedauen smittet på to forskjellige måter. Som for influensa og gjennom bitt fra lopper. Og derfor kunne sykdommen både bryte ut som lungepest og byllepest med to forskjellige sykdomsforløp. Og når alle smittede mennesker var døde kunne pesten likevel overleve i dyr slik at den stadig kunne bryte ut på nytt.

  Det vi med sikkerhet vet er at arrogante politikere med alle sine globale agendaer er direkte ansvarlige for at epedemien er ute av kontroll. Det jeg lurer på er om viruset plutselig kan mutere og begynne å smitte på nye måter. Da kan vi få en reprise på svartedauen.

 2. Den virkelige krisen er i Vest-Afrika. Hva har Liberia, Sierra Leone med deling av Jerusalem å gjøre? Er ikke dette enda mer tøv fra John Hagee? Når skal vi flytte blikket bort fra amerikanske TV-predikanter og på Kristus alene? Pat Robertson fortalte før det siste presidentvalget i USA at Herren hadde vist ham at Obama kom til å tape. Hvorfor ikke forkynne den fullkomne Kristus som ført frem en frelse komplett fri spekulasjoner og fantasier?

  1.Mos.12:1-3 er i følge en profeti om Kristus. Det fulle lys i NT må forklare det midlertidige lys i GT. Apostlene forkynner i Gal.3:8-16 og Apg.3:22-26 at 1.Mos.12:1-3 er en profeti om Kristus, Abrahams ætt. Det er forholdet til Jesus som avgjør forbannelse eller velsignelse i følge Paulus og Peter. Dersom vi hevder at det er forholdet til Israel har vi innført en ny religion.

  Hvilken by er “den store stad” som dømmes i Åpenbaringen? Åp.11:8? Eller Åp.18:21-24, Luk.13:33-34? Eller den store byen som blir dømt/brent i forkant av Lammets bryllup? Åp.19.1-7 (Åp.18:21-24). Se Matt.22:1-7?

  • Finn Arne. Hagee tyr til sitt typiske trekk.Knytte den pågående Ebola situasjonen opp mot Obama som presser på for en deling av Jerusalem. USA og vestens problem er langt mer sammensatt enn nasjonenes holdning til Israel. Du har rett når du sier at det er relasjonen til Jesus som gjelder, og samtidig er jeg klar over Hagee’s tvilsomme teologiske sider i og med at han forkynner noe som minner om en egen frelsesvei for jødene. Det er ikke gitt oss noe annet navn under himmelen til frelse enn Jesu navn. Samtidig må vi merke oss at krisen nå er i Vest-Afrika og det er grunn til å merke oss hva liberiske kirkeledere sier: Liberiske kirkeledere sa nylig at det dødelige utbruddet er en pest sendt av Gud for å straffe landet for umoralske handlinger som blant annet homofili. Den liberiske avisen Daily Observer rapporterte at mer enn 100 biskoper, pastorer, tilsynsmenn, profeter, evangelister og andre forkynnere av Guds ord som er en del av det liberiske kirkerådet har slått fast at Gud er rasende på Liberia, og at Ebola er en pest.” Det er ikke tvil om at deler av Hagees analyse holder vann, trusselbildet er omfattende i vår tid og det er mange røster som advarer Vesten mot vår syndige livsstil. Men du har helt rett i at det er relasjonen til Jesus som er avgjørende for vår frelse, samtidig som vi skal merke oss hva han siterer fra profeten Joel. Her er det tale om en form for relasjon til Israel og Jerusalem.

 3. Finn Arne Jesus selv sier motsatt enn det du hevder i Matt.25. 45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot mig.

  Hvem er disse mine minste brødre? Det er selvfølgelig andre Israelitter etter kjødet, ikke etter Ånden.

  Du er helt på villspor med din teologi!

 4. Denne Finn Arne Lauvås kommer med så mye tøv. Og han ville nå drukne meg, skjønner ikke hvorfor han ikke gjorde det da han hadde sjansen? Da hadde han sikkert fått tilfredsstilt kjødet sitt.
  Har diskutert med Lauvås før, men han er anti-ydmyk, gidder ikke å diskutere med slike frekke og vulgære personer.

  Men studer det han skriver under mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring da han blander Jerusalem og Babel som jeg forklarer her:

  http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

  • Finn-Arne skriver da intet frekt og vulgært her Jan Kåre? Og dette med dåpshandlingen og ordene som falt da har han forklart som en form for humor. Du kan ikke bruke dette igjen og igjen.

 5. Jan Kåre, du er som vanlig blind. “Mine minste brødre” er de kristne. Slik du gjør mot en kristen, gjør du mot Jesus. Jesus betegner flere steder sine disipler/etterfølgere som “små”. “Minste brødre” viser til troende som har levd et liv til Guds ære.

  Markus 9:42

  Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans og han var kastet i havet.

  Matteus 10:42

  Og den som gir én av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere: Han skal ikke miste sin lønn!

 6. Ikke her Bjørn, her sikter det direkte til andre Israelitter.

  Les teksten i sin sammenheng da du finner ut at her er det “kristne” som har unnlatt å hjelpe andre Israelitter.

  Her er det unnlatelse synder det tales om!

  Det er å ikke hjelpe Israelitter.

 7. Finn-Arne Lauvås said:
  Den virkelige krisen er i Vest-Afrika. Hva har Liberia, Sierra Leone med deling av Jerusalem å gjøre?
  ——————–

  Kanskje han prøver å se dette i et historisk perspektiv? Svartedauen startet jo et ganske avsides sted i asia. Men da pesten rammet middelalderens totat fordervede europa ble resultatet fryktelig. Og diskusjonen om hvordan USA har opplevd kriser og katastrofer direkte i etterkant av antiisraelsk politikk har gått lenge. Jeg spurte meg faktisk om slike hendelsesforløp var tilfeldige lenge før jeg hadde hørt andre si noe om det.

  Finn-Arne Lauvås said:
  Når skal vi flytte blikket bort fra amerikanske TV-predikanter og på Kristus alene?
  ————–
  Hva vil det egentlig si å flytte blikket på Kristus alene? Jeg har lurt på dette i mange år. I et snart helt avkristnet vesten er det fremdeles noen som snakker om Kristus. Det snakkes og snakkes. Men blir folk flest KJENT med Jesus? Men konklusjon er nei.

  Finn-Arne Lauvås said:
  Det er forholdet til Jesus som avgjør forbannelse eller velsignelse i følge Paulus og Peter. Dersom vi hevder at det er forholdet til Israel har vi innført en ny religion.
  ———————

  IS er omtrent det samme for USA og Europa som Hizbollah og Hamas osv er for Israel. Hva om hele verden skulle kreve at IS hadde rett etablere seg i en av de forholdsvis ferske statene i USA? Hvilken forrett har amerikanske innvandrere og deres etterkommere på dette landet fremfor IS?

  De vestlige politikernes ekstreme dobbeltmoral er rett og slett ikke forendlig med kristen tro. Slik er forholdet til Israel en indikator på vestens forholdet til Kristus. For dobbeltmoralpolitikerne har jo tross alt fått stemmer fra folk. Dette fenomenet er faktisk ikke noe nytt. For ca 665 år siden ble jødene forfulgt fordi man var sikre på at de var ansvarlige for svartedauen. Det var “politisk korrekt” dette også.

  I dag blir jødene anklaget for å true verdensfreden. “Det er helt sikkert”. “For det sier muslimene”. Alle arabernes kriger mot israel er jødenes skyld. Akkurat som Hitler gav jødene skylda for 2.VK.

  Israels merkelige rolle blir så tydelig hvis man bare tar seg tid til å sette seg inn i sakene.

 8. Ole Brum alt dette du skriver kan Lauvås Tusen ganger bedre enn deg…..
  Men han tror ikke på det lenger…
  Han har samme syn nesten som den katolske kirke og adventistene på Israel.
  Det kalles erstatninsteologi.

 9. Hagee er på tynn is her. Virusutbrudd og pester av ulike slag har kommet og gått, til alle tider.
  Det har alltid vært konjuktursvingninger i økonomien. At Amerika befinner seg i en helt spesielt vanskelig økonomisk situasjon, kan Hagee takke det republikanske partiet for, som hver gang de har makten, kjører økonomien i rennesteinen, etter at demokratene har bygget den opp igjen. Nå er det for sent, de klarer ikke få den på fote igjen, til det er statsgjelden altfor stor! 2 stykk Bush og flere dyre kriger, er hovedårsaken til det! Å skylde Amerikas økonomiske situasjon på Gud blir bare tåpelig!

Det er stengt for kommentarer.