Joel Osteen -kontroversielle New-Age kristendom i bokform vekker reaksjoner blant evangeliske kristne

joel-osteen2Den kontroversielle velstandsforkynneren Joel Osteen har vakt oppsikt med sin nye bok hvor han igjen presenterer sin menneskesentrerte kristendomsforståelse. Bokas tittel som er “The Power Of I Am” eller “Kraften i Jeg er” inneholder i følge kritikere en form for ord-magi hvor man ved hjelp av ord skal kontrollere sin fremtid. Denne type religiøsitet har vi sett før i for tesen om “positiv bekjennelse” som er en av hjørne-stenene i teologien til menn som Kenneth Hagin og Norman Vincent Peale. Ideen om at positiv bekjennelse kan forandre virkeligheten og tvinge Gud eller kraften til å gjøre hva vi ønsker er også sentral innenfor New Age og har flere fellestrekk med magi enn evangelisk kristendom

“Når folk gir meg penger så får de suksess, det er en åndelig lov i den fjerde positiv-tenkningdimensjon, og når de blir helbredet fra sykdom så er det ikke lenger noen fare. Da behøver de ikke lenger å frykte for fossen. Når folk er helt friske så betyr det at de er reddet fra fossen og døden, og da er slike advarsler helt unødvendige. Det viktigste er at folk blir friske og får se tegn og under, og at jeg har et flott forsamlingshus og mange tilhengere som gir penger. Det gir meg selvfølelse og anseelse. Han som har skapt landskapet har skapt det for at vi skal ta autoritet over terrenget og få alt vi har lyst på, og bli rike og feite, bare vi tror på vår tro. –Troen er en kraftressurs inni oss som kan manipulere han som har skapt terrenget og binde ham til å gi oss alt det vi krever i tro. Det er troens lov i den fjerde dimensjon. Det er kvantiteten av tro som teller, ikke kvaliteten,” skriver en som sammenfatter innholdet i denne gjennomfalske teologien som gjør troen om til et verktøy som skal gjøre oss lykkelige og reduserer Gud til en figur som lar seg manipulere til å oppfylle våre behov. I denne teologien er Gud ikke lenger herre, men mennesket er blitt Guds herre, -og en rekke røster advarer mot denne type tro.

https://www.youtube.com/watch?v=E3c6LKoy1fw

 

16 tanker om “Joel Osteen -kontroversielle New-Age kristendom i bokform vekker reaksjoner blant evangeliske kristne

  • Auda; enfoldigheten er visst fullkommen i kveld. Skal prøve å ta litt “voksen”opplæring på tampen av dagen:

   “The power of I am”. Slik jeg, og slik jeg har sett alle andre tolker dette, og slik jeg mener det er ment fra forfatteren; “kraften i hvem og hva vi er i Kristus”.
   Men, med religiøs vrangvilje, så kan jo all sann kristendom mistolkes…

   Ser forøvrig frem til å lese boken, med dette meget viktig budskapet, og jeg anbefaler alle de 3 forkvaklede religiøse som debatterer her med ulike nick(inkl moderator) om å lese boken, for om mulig å komme seg ut av det religiøse klisteret dere sitter fanget i!
   Muligens ikke skrevet av Ansgar Braut

  • Samme vranglære vi finner i New Thought og hos menn som Essek Willian Kenyon og andre okkulte talsmenn for falsk religion. Jeg oppfordrer folk til å lese bibelens ord fremfor å lytte til slik forførerisk vranglære.

  • Du er forført. Du har funnet “lykken” hos de som ikke forkynner Kristus korfestet, men hos de som lover deg alle denne verdens ting. Stikk motsatt av hva apostlene og Herren selv formidlet. Vis meg i apostlenes gjerninger at apostlene dro fra by til by og forkynte rikdom og matriell fremgang? Eller finn taler der Jesus taler til folket om fremgang og ditt beste liv nå med penger og komfort? Eller er det ikke så nøye hva bibelen sier? Slike som deg Ansgar, finner lykken i noe annet enn hva evangeliet sier.
   Du trenger åpenbart å bli frelst og født på nytt

  • Her er jeg enig med Ansgar Braut. Søkelys og dere kritikere av Joel Osteen ser bare på mannens forkynnelse og ikke på hans liv. Joel Osteen har i motsetning til mange av de andre forkynnerne forblitt tro mot sin eneste kone og fremmer med sitt liv sanhetten, mens mange av de horkarler som i dag forkynner evangeliet er gjengift og lever derfor i hor. Dere går glipp av hovedsaken og for Gud betyr det intet om Osteen forkynner positive budskap, men hans liv vitner om at han ikke er like fallen som de falske apostler som nå er innenfor menighetene. Hvorfor ikke fokusere på de forkynnere og pastorer som lever i hor? Ansgar Braut er tydeligvis ikke så langt unna som vi først hadde trodd.

 1. Feil Braut. Boka handler ikke om vår indetitet i Kristus..men hvordan vi kan tale slik at vi former vår fremtid. Med andre ord : New age som Søkelys skriver. Osteen sier “det vi sier vil bli realitet ved tro”..Lengre vekk fra Jesu og apostlenes lære kommer du ikke.

 2. Så akkurat Osteen på gospel channel nå..han sa: “dette året vil Herren åpne himmelens sluser for deg, han mange doble din inntekt og realisere alle dine drømmer”..Finn slik tale i bibelen? Den finner du kun av satan selv når han frister Herren i ørkenen. Hva sier Jesus? “Fornekt deg selv, ta opp ditt kors og følg meg”..og “gå og selg alt du eier, kom så og følg meg”..De som følger Osteen og slike budskap følger ikke Jesus.

  • Vegard. Det er dessverre noen som ønsker å tro slikt vissvas. Det gamle evangeliet er ikke godt nok for dem. De ønsker velstand, makt og status. Joel Osteen m.fl. har blitt avkledd flerfoldige ganger, men fortsetter i samme stilen.

   Bibelen lover ikke materiell velstand, men derimot baktalelse og forfølgelse av kristne som forkynner Guds klare ord. Jesus sier selv i Joh. 15,20 “Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg vil de også forfølge dere….”
   Ingen som forkynner bibelens klare lære blir populær.

 3. Ser det er en “Ansgar Braut wannabe” på ferde både her og under en annen sak?
  Jeg syns kanskje det er viktig å følge Kjells gjentatte råd når det gjaldt Hoffs bok; ” lese boka før man har meninger”.
  Selv kommer jeg til å lese den, så får man gjøre seg opp en mening etterpå. Jeg tror det er viktig å ta til seg en variert forkynnelse, og slett ikke bare fra Joel O. Men, han har for meg vært et viktig suplemement.
  Med ønsker om en riktig fin helg?
  Mvh Ansgar Braut(den ekte)

 4. Enig med Jan Kåre: Osteen er like fortapt som din guru Jan Kåre Christensen. Begge forkynner og lever ubibelsk. Begge lyver og forvrenger herrens ord. Osteen bader i enorm luksus, Christensen bader i ondskap mot andre.

 5. “Jesus is Lord”: det må være mulig å forkynne mange budskap fra Guds Ord(evangelie betyr som kjent budskap).

  INGEN vokser i sitt kristenliv, ved å sitte nedtrykket på en bedehusstol et par ganger i måneden, og høre det samme budskapet gang på gang!!!
  Fokus må være at forkynnelsen er bibelfokusert, og det er Joels forkynnelse(ingen har vist til noe annet her)
  Muligens ikke skrevet av Ansgar Braut

  • Braut. Kjenner ingen i min menighet som sitter nedtrykket. Tvert imot er forkynnelsen både variert og inspirerende. Hva slags menighet har du vært med i? Pietistene?

  • Det er da nok av dokumentasjon på at Osteen har samme lykkereligion som andre av disse tros eller velstandsforkynnere. I motsetning til Joel Osteen er det enkelte av disse som faktisk også er tydelige i forhold til spørsmål om homofili osv. Joel Osteen er jo å regne som utydeligheten personifisert. En mann som ikke har et eneste klart svar å gi.

 6. Søkelys: Har du lest boka? Ikke det nei…

  Du var svært krass mot de som tillot seg å ha meninger om Jeremy Hoffs bok, uten å ha lest den…Men, boka til Osteen tillater du deg altså å ha bastante meninger om, uten å ha lest den.
  Dette er inkonsekvent, ja noen vil kanskje si useriøst?

  • Det var nok å se han fremlegge bokas innhold på Oprah Winfrey show. Det han siterte fra boka var som å høre fra undervisningen til Norman Vincent Peale som jeg forøvrig har i hyllen. Det blir noe galt når ikketroende sitter å klapper og hyller Osteen på et sekulært tv show for innholdet i ei “kristen” bok da vi vet at sann kristendom ikke får de ikkekristne til å juble. Men jeg har lest andre bøker av Osteen som er i samme spor, så man behøver ikke være den skarpeste kniven i skuffen til å gjenkjenne fremgangsteologien i det Osteen sier. Det blir litt ett fett om man leser Kenneth Hagin, Joel Osteen eller Fredric Price bøker. Alle inneholder de samme grunntesene hvor mennesket selv er sentrum og hvor Gud blir menneskeliggjort.

Det er stengt for kommentarer.