Jonathan Cahn om den Shemitah som har vært og rystelsen som kommer

Jonathan Cahn fastholder at USA styrter mot dommen i sin sin siste offentlige oppdatering. “Det viktige er å ha fokus på Gud uten å være dogmatisk om datoer,” sier Cahn i sitt budskap publisert på den siste dagen i september. Hør hvordan Cahn forklarer årets Shemitah. Det som har bommet har vært folks forventning av hva de trodde kom til å skje i forbindelse med årets Shemitah.

Facebook Comments

7 tanker om “Jonathan Cahn om den Shemitah som har vært og rystelsen som kommer

 1. 2015 er ikkje eit shemitah-år.
  Det er mange som skriv det, men det stemmer ikkje med Tanakh.

  http://www.pray4zion.org/thecomingshemitahjubileeyear57745.html
  “The Coming Shemitah 5775 (2014/5) & Jubilee Year 5776 (2015/6)”

  Jubelåret er ikkje i 2016.
  Det kjem fyrst i år 2028.

  Sist jubelåret kom var i 1978.
  Det var nummer 119 frå Adam.
  Nummer 120 kjem om 13 år.

  Messias las frå Esaias kpt 61 i år 28.
  Det skjedde i Tiberius sitt 15.styringsår, slik Lukas 3 seier.

  Flavius Josephus fortel og at jubelåret vil etter syklusen falla i år 2028.

  http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html
  “According to William Whiston’s footnotes to Josephus, 24 B.C. was a Sabbatical year, and 23 B.C. was a Jubilee year. This would mean that A.D. 27 was a Sabbatical year, and A.D. 28 was a Jubilee year. If this is true, then 1977 was a Sabbatical year and 1978 a Jubilee year. Sabbatical years would occur in 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 and 2027, with the next Jubilee in 2028.

  http://www.everlastingkingdom.info/article/4/

  At alvorlege ting ligg like framfor Israel er riktig.
  Me såg idag FN heisa det palestinske flagget.
  Den dårleg skjulte trusselen retta mot Israel vert gjenteke.
  “Okkupasjonen” skal opphøyra.

  Gud ler av desse stupide folka.

  “Men du, Herre, LER åt dei,
  du spottar alle folkeslag.
  10 Eg vil akta på deg, min styrke;
  Gud er mi faste borg.” Salme 59

  “Den gudlause legg vonde planar
  mot den rettferdige
  og skjer tenner mot han.
  13 Men Herren LER åt han,
  for han ser at hans dag kjem.” Salme 37

  “Ein dag med straff frå vår Gud” var setninga Yeshua utelet.

  Det andre sa han vart oppfyllt IDAG, då han las frå Esaias 61.

  http://templemountfaithful.org/vision.php
  I vanskeleg tider vil templet verta gjenoppbygd.

  “First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G‑d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.

  Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.

  Third is the liberation and consecration of the Temple Mount.

  Fourth is the building of the Third Temple.

  The final step is the coming of the King of Israel, Messiah Ben David.”

  • Torodd, som du sikkert har forstått så er det delte meninger om når som er jubelår. De fleste heller til at vi nå er gått inn i det, og bekreftelsen kan ses i at Oslo avtalen når formelt er drept i et jubelår. Litt rart at dette skjedde rett etter at vi har gått inn i 2016 som de fleste mener er et jubelår.

   Fact one: Nation of Israel practices Shmita law. Beginning in 1951, agricultural land in Israel is required to remain untilled. Last year of Shmita was 2007. Next year of Shmita begins in Sept. 2014.

   Fact two: Year of Jubilee happens in 50 year cycles, following the 7th year of Shmita. In Jubilee, all debts are supposed to be cancelled, all land is supposed to be returned to its original owner. Liberty is proclaimed throughout the land. (Interestingly, the Jubilee verse on liberty appears inscribed on the Liberty Bell in Philadelphia) Unfortunately, the state of Israel has yet to recognize a year of Jubilee. Apparently, the wealthy Jews don’t want to let go of their financial grip on the poor Jews.

   Fact three: 1916 was a year of Shmita. The FOLLOWING year, Jerusalem was liberated from the Turks.

   Fact four: 1965 was a year of Shmita, 49 years after the 1916 Shmita. The FOLLOWING year, Jerusalem was re-liberated from the Arabs.

   This would suggest that both 1916 and 1965 were 7th Shmitas, preceding a year of Jubilee. Liberation is the central theme of Jubilee. This would suggest that 2015 will be the next Jubilee.

   Fact five: We are currently in the 70th Jubilee cycle since the very first Jubilee, which occurred when Joshua led the children of Israel into the promised land and liberated it from the Canaanites. The beginning of that liberation was heralded with the blowing of the Yobel rams horns. The word “Jubilee” comes from Yobel. At the blowing of the seventh trumpet, the walls of Jericho collapsed.

   Fact six: The book of Revelation speaks of seven trumpets blown by angels, heralding the transfer of ownership of the whole planet Earth. “The kingdoms of this world have become the kingdoms of Christ” announces the angel.

   I would suggest the book of Revelation describes a scenario in which the whole planet is liberated from the clutches of Satan and his antichrist. It is global liberation.

   Fact seven: 70 is a prophetic number. Daniel the prophet spoke of 70 sevens that must be fulfilled in order for redemption to come. Jeremiah the prophet spoke of 70 years of judgment in which Israel would be enslaved to Babylon. The enslavement, by the way, occurred because Israel did not keep the statutes of the Jubilee. The noble class would not let the serfs go free. Therefore the nobles were enslaved to their worst enemy, Babylon.

   I would suggest that the 70th Jubilee is extra significant in that the real estate of the whole planet will be returned to its original owner, the Creator. 2015 could be the year!

   So what happens before then? Jesus said there would be a time of great tribulation worse than any other time in history. Don’t think Satan is going to be nice about giving back the planet to the Creator. This will be WW III.

   Jesus referred to Daniel’s prophecies about this time. Daniel said this time would be for 1260 days, or 3 1/2 years. The book of Revelation concurs with this, referring to 42 months as the time of the great struggle.

   IF (big if)….2015 is the year of Jubilee (beginning in September of that year), then the beginning of the great tribulation would be 1260 prior to that, which is the Passover season in April 2012.

   What event kicks off the great tribulation. Jesus said it would be the “abomination that causes desolation.” Jerusalem is once again captured by the Arabs. Jesus says that those who live in Judea should run for the hills, get out as fast as possible.

   Could the events in Egypt be the beginnings of a huge Arab uprising regionally, that results in the abomination?

 2. “Torodd, som du sikkert har forstått så er det delte meninger om når som er jubelår.”
  ————
  Om 2016 er eit jubelår så vert det neste i år 2066.

  Yom Kippur skal falla i jubelåret slik 3 Mosebok 25 fortel.

  “Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år. 9 Og den TIANDE DAGEN I DEN SJUANDE MÅNADEN skal du blåsa i horn; på soningsdagen (YOM KIPPUR) skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk”

  Dei siste 7 åra må oppfyllast, der Israel inngår denne pakta med Antikrist.
  Hevnens dag eller “ein dag med straff frå vår Gud” kjem etter at Antikrist har styrt i 3,5 år med Jerusalem/templet som utgangspunkt.
  ——–
  Med år 2028 som endepunkt på desse 120 jubileum eller 6000 åra er det logikk i timeplanen.

  http://trackingbibleprophecy.com/images/jubilees.gif
  Det er enno tid til at desse 7 åra kan oppfyllast.
  Templet får tid til å byggjast.
  Antikrist og den falske profet (paven) har tid til å samla ei krigersk verd mot jødestaten.

  Fikentreet, nasjonen Israel vart oppretta i 1948 og i år 2066 vil alle som opplevde fikentreet verta gjenoppretta vera døde.

  2028 har det gått 80 år.
  http://bki.net/bkinoss.asp?2000

  • Beklager å ha kalt deg Torodd Torstein. Mitt poeng var å vise at det er delte meninger i forholdt til når jubelåret er. Jeg er ingen fasit på det, mens som sagt, svært mange opererer med at 2016 er et slikt jubelår. Og jeg finner det svært interessant at Russland nå har kastet seg inn i Syria krigen samt at palestinerne nå har avrettet Osloavtalen.
   Det er fullstendig absurd at norske skattekroner skal gå til et slikt håpløst prosjekt.

 3. “Stern Netanyahu rebukes world for failure to challenge ‘genocidal’ Iran”

  http://www.timesofisrael.com/stern-netanyahu-rebukes-world-for-failure-to-counter-genocidal-iran/

  Me er berre eitt år unna det store smellet når Iran bombar USA og Antikrist returnerer.
  Netanyahu fortel om hensiktene til Iran og dette djevelske prestestyret.

  “Last month, [Iranian Supreme Leader Ali] Khamenei made his genocidal intentions clear. Before Iran’s top clerical body, the assembly of experts, he spoke about Israel, home to over six million Jews. He pledged, quote, ‘There will be no Israel in 25 years.’” Netanyahu said in the UN plenum.”

  Alle som trur at Israel er Guds augnestein forstår at denne spottinga av himmelens Gud vil straffa seg.

  Antikrist kjem til å bomba Iran fullstendig.
  http://www.bloombergview.com/articles/2015-04-27/george-w-bush-bashes-obama-on-middle-east

  Som han sa:
  “former President George W. Bush delivered his harshest public criticisms to date against his successor on foreign policy, saying that President Barack Obama is being NAIVE about Iran and the pending nuclear deal and losing the war against the Islamic State.”

  “In order to be an effective president … when you say something you have to mean it,” he said. “You gotta kill em.”
  ———-
  Netanyahu er ein klok mann.

  “Perhaps you can now understand why Israel is not joining you in celebrating this deal,” he said. “If Iran’s rulers were working to destroy your country, perhaps you’d be less enthusiastic about the deal.”

  Me ser i Syria kva som er i emning.

  http://www.timesofisrael.com/under-russian-cover-iran-troops-to-launch-syria-assault/
  “Under Russian cover, Iran troops to launch Syria assault”

  Russland er på parti med Iran og Assad.
  Hizbollah og andre israel-hatande grupper deltek.

  Obama skjuler dårleg at han ikkje likar Israel.

  http://www.timesofisrael.com/obama-refused-to-oppose-palestinian-un-statehood-bid/
  “Obama ‘refused to oppose Palestinian UN statehood bid’”

  Slik bibelen beskriv Antikrist eller GOG vil han ta eit oppgjer med Israels fiendar før han vender om og vert Israels verste fiende sjølv.

  Jubelåret kjem. Nøyaktig 2000 år eller 40 jubileum frå Yeshua las frå Esaias 61
  kjem oppfyllinga av Yom Kippur og “ein hemnens dag frå vår Gud”.
  Det skjedde som sagt i Tiberius sitt 15.styringsår.

  Det er veldig mange som har forstått dette med dei 120 jubileum eller 6000 åra.
  Diverre er mange for tidleg ute med avslutninga på dei.

  https://www.youtube.com/watch?v=WpMZQwnSMpM

  Eg forstod dette med jubelårsyklusen i 1999 etter å ha lese desse sidene.

  http://www.stewartonbibleschool.org.uk/SACCAL/CALBOOK/PART1-2.html

  “Stewarton Bible School agrees with Israel that Jubilee cycles are 50 years in length and that two Jubilees equal 100 years. But we have reservations about the Jubilee years being the 15th and 65th year of each century. Much rather would we go by the Saviour’s Jubilee sermon in AD 28 and say that the 28th and 78th year of each century are Jubilee years.”

  Det er ikkje år 2015/16, men 2027/28.

 4. http://www.antipasministries.com/index.htm

  Mange har forstått USA si farlege rolle i endetida, slik Skrifta fortel det.
  Obama er ikkje denne Antikrist som bibelen fortel om.
  Han er forløparen.

  Nokon er alt begynt å sjå på Donald Trump som kandidat.
  Arthur Pink nemnde nokon av kjenneteikna i boka si få 1923.

  “KING OF BABYLON” (Isa. 14:2)
  “The Bloody and Deceitful Man” (Ps. 5:6),
  “The Wicked One” (Ps. 10:2-4),
  “The Enemy” (Ps 10:18),
  “The Adversary” (Ps. 74:8-10),
  “The Violent One” (Ps. 140:1),
  “The Spoiler” (Isa. 16:4; Jer. 4:26),
  “The Nail” (Isa. 22:25),
  “The Profane Wicked Prince” (Ezek. 21:25-27),
  The Vile Person” (Dan. 11:21),
  “The King of Fierce Countenance” (Dan. 8:23),
  “The Desolator” (Dan 9:27).

  Mange er spente på kven som vil oppfylla dette.
  Når han fyrst kjem vil ingen vera i tvil.

  Habakkuk 2 beskriv han slik:

  “For synet ventar på si tid,
  det jagar mot enden og slår ikkje feil.
  Og om det dryer, så venta berre!
  Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
  4 Sjå, FREKK OG UÆRLEG ER HAN.
  Men den rettferdige skal leva ved si tru.
  5 Rikdomen skal svikta DEN STOLTE,
  han skal ikkje nå sitt mål.
  Som DØDSRIKET spilar han opp sitt gap,
  UMETTANDE er han som DØDEN.
  Han SOPAR TIL SEG ALLE FOLK
  og SAMLAR FOLKESLAGA TIL SEG.
  Ve valdsmannen!
  6 Alle desse skal setja i med ei NIDVISE om han, ein song full av spottord og seia:
  «Ve den som SAMLAR DET ANDRE EIG
  – kor lenge?”

  Spottevisa eller nidvisa finn me og i Esaias 14.
  Der er detaljane enno tydlegare.

  ..”då skal du syngja denne SPOTTEVISA om Babel-kongen:
  Sjå, no er det ute med VALDSHERREN,
  no er det slutt på hans VILLE FRAMFERD!
  5 Herren har brote sund staven åt dei gudlause,
  styrarstaven åt TYRANNANE,
  6 som RÅKA FOLKESLAG I HARME
  og aldri heldt opp med å SLÅ,
  som TVINGA FOLKET UNDER SEG I VREIDE
  og forfylgde dei utan miskunn.
  7 Heile jorda har fått fred og ro,
  folk set i med fagnadrop.”

  Det er denne TYRANNEN, VALDSHERREN eller Antikrist/GOG som vil visa seg når dei vanskelege tidene startar.

  Israel kjem til å la seg lura og inngå denne pakta med USA- endetidas Babylon.

  ..”by signing such an agreement with the U.S., Israel will unwittingly enter into an alliance with God’s great enemy, “BABYLON THE GREAT,” which the prophet Isaiah labels an “OVERFLOWING SCOURGE” – an OVERFLOWING SCOURGE that will BETRAY Israel (Is. 28:18) ”

  Esaias 28 fortel om denne pakta med “døden og dødsriket” som er namnet på Antikrist på slutten.

  “De seier: «Vi har gjort EI PAKT med døden,
  ein AVTALE med dødsriket.
  Når flaumen kjem veltande,
  skal han ikkje nå oss.
  For vi har gjort LYGN TIL LIVD
  og løynt oss bak svik.»
  Den PAKT de har med DØDEN,
  skal setjast ut av kraft,
  avtalen med dødsriket
  skal ikkje stå ved lag.”

  USA kjem til å knusa Israels fiendar i det slaget med ser opptakten til.
  Israel vil jubla.
  For seint forstår dei at GOG ikkje har gode hensikter.

  “Fienden (ANTIKRIST) legg hand på sine vener,
  SKAMLAUST BRYT HAN SI PAKT.
  22 Hans tale er SLEIPARE enn smør,
  men i hjarta tenkjer han på strid.
  Hans ord er mildare enn olje,
  likevel er dei som dregne sverd.” Salme 55

  http://www.antipasministries.com/html/file0000247.htm

  “The United States DOMINATES the world through its military power … Our [military] garrisons encircle the planet. This vast network of American bases on every continent…”At root, this entire system serves as an INTEGRATED GLOBAL INFRASTRUCTURE FOR IMPERIAL DOMINATON. ”

  Det er dette Gud fortel i Åp 18.

  “Gjev henne att likt for likt, ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort, og skjenk henne to gonger i det staupet ho sjølv har fylt. 7 Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.