Joe Biden i ferd med å føre oss på randen av tredje verdenskrig???

USAs tidligere visepresident, Joe Biden ble for nøyaktig tre måneder siden installert som “president” i USA. I løpet av de tre måneder han har sittet med makten, har han reversert det aller meste av Trumps kristen-konservative politikk og samtidig ført en politikk overfor Russland som er ferd med å sende verden ut i krig. De fire fredsår under president Trump er definitivt over og avløst av en forhenværende visepresident som virker “hellbend” på å ta freden bort i fra jorden. Dette er i hvert fall det mange nå syntes å frykte og uttrykke -med å peke på at Joe Biden i sin ikkeoffentliggjorte telefonsamtale med Ukrainas leder nærmest ga løfte om amerikansk støtte dersom det skulle bli krig med Russland.

“Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom!  Og det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd,” heter det malerisk i Åpenbaringsboken 6,3-4. Det vi i dag hører rundt oss kan så avgjort defineres som drønn av hovslag -og Jesus sa det også korrekt da han sa: Dere skal høre krig og rykter om krig,”  Finn-Arne Lauvås synger så talende om det hele når han i en strofe synger: “Rykter om krig i øst, men Jesus han er min trøst,” -og nettopp det kan være trøsten når vi ser hva som ser ut til å bygge seg opp i Øst-Europa. (saken fortsetter)

Selv om vi alle håper på det motsatte kan lett Finn-Arne Lauvås strofe fra sin mest kjente sang, lett bli en realitet med en korrupt juksemaker i Det Hvite Hus. I løpet av bare tre måneder har han hisset på seg den mektige russiske presidenten ved å kalle ham en morder, og i tillegg gitt den ukrainske komikeren og presidenten Volodymyr Zelenskyj bacup for å fremprovosere en krig med Russland. Som kjent har både Ukraina og Russland i den senere tid bygd sendt store styrker mot felles grenser og ukrainske soldater er daglig involvert i kamphandlinger mot pro-russiske separatister i Donetsk og Folkerepublikken Lugansk. Tirsdag melder også kilder at Russland reagerer sterkt på USAs og NATOs aktivitet og mener at de leker med ilden. “”The US and the NATO continue to carry out provocative activity in the airspace and waters of the Black Sea.”  ” USA and NATO playing with fire in Black Sea.,” sier den russiske forsvarsminsteren på Twitter. Samtidig melder AFP news Agency at den amerikanske ambassadøren i Moskva er kalt hjem for konsultasjoner, etter at russisk UD sterkt tilrådde det.

https://www.youtube.com/watch?v=9FGwhUzFhpk

Samtidig publiserte US Strategic Command dette på Twitter: “Posture Statement Preview: The spectrum of conflict today is neither linear nor predictable. We must account for the possibility of conflict leading to conditions which could very rapidly drive an adversary to consider nuclear use as their least bad option.” Vi ser alle hvilken retning dette tar -vi hører drønn av hovslag -fra krigens rytter..”NATO is directly responsible for the deterioration of the situation in Donbass,” sier den russiske viseutenriksminister Alexander Grushko i følge Real News.

https://www.youtube.com/watch?v=T8XXmyGE3ak

16 tanker om “Joe Biden i ferd med å føre oss på randen av tredje verdenskrig???

 1. INGEN LAND
  på jorden eller politiske regjeringer tilhører Jehovah Gud og Kristus. “HELE VERDEN LIGGER I DEN ONDES VOLD”, slår Guds hellige ord Bibelen klinkende klart fast.

  Det er følgelig Satan Djevelen som – inntil Jehovah Guds dag kommer – som styrer denne verden. Hva enten den ledes av Trump, Biden, Putin, Merkel, Solberg , Netanyahu eller andre.

  Sanne kristne er lik Jesus nøytrale i partipolitiske valg. Jesus forsvant jo vekk da noen ville ha ham til konge for jødene. Det betød ikke at han ikke kunne kritisere denne verden. Likeledes kan sanne kristne påpeke oppfyllelsene av profetiene, men vi deltar ikke i valg på Djevelens systemer.

  Sanne kristne har for alltid gitt sin ene stemme til Guds rike ved Kristus. Det er det absolutt eneste styresettet som kan generere den fred som må til for å gjøre skapningen lykkelig. Ingen verdslig regjering kan heller fjerne sykdom og død.

  Velg i dag hvem DU vil tjene! Jeg og mitt hus vil tjene Skaperen Jehovah Gud som har lovt å fri oss ut av den onde politiske og religiøse verden som omgir oss. Lykke til med DITT valg.

  10
  2
 2. 20/04/2021, kl. 20:30 sa JEHOVAHS SANNE VITNE:

  Jeg og mitt hus vil tjene Skaperen Jehovah Gud som har lovt å fri oss ut av den onde politiske og religiøse verden som omgir oss.

  Komentar:
  Tror de fleste vil si JV. tjener den organisasjonens lære som Rutherfords etablerte etter at han fikk makten over det som var igjen av Russels “bibelstudenter”. Dette er godt dokumenterte fakta. Som for alle etableringer av sekter så måtte Rutherford finne på noe som ikke eksisterte tidligere. Noe helt nytt som kun han hadde kontroll på. Derfor måtte han si at han var den eneste i verden som forstod Bibelen. Siden har denne læren vært grunnlaget for en liten sekt med en enda mindre hard kjerne av “ekte rettroende”.

  Det som er om mulig enda mer spesiellt er at han som kaller seg “JEHOVAHS SANNE VITNE” , selvsagt med store bokstaver, gjør krav på å være en slags ekslusiv “endetidsprofet” som påstår at mange av Bibelens løfter kun gjelder for ham selv og noen ganske få andre. Dvs at Gud enten gjør forskjell på folk eller at han bare er mye mer betydningsfull enn andre.

  De som har studert psykologi og psykiatri kan lett trekke noen sluttninger av dette.

  I år er 100 år siden Hermann Rorschach oppfant en psykologisk test som skulle finne ut noe om folks underbevissthet. Testen gikk ut på å la folk “analysere” bilder som besto av spesielle mønster. Tanken var at folks tolkninger skulle si noe om hva som skjulte seg i underbevisstheten.

  “Det hjertet er fullt av taler munnen”. Vår underbevissthet preges av opplevelser, inntrykk og valg vi gjør i livet. Og underbevisstheten påvirker igjen bevisstheten. Mange blir så styrt av sin egen underbevissthet at de helt mister evnen til å være objektiv. Til og med “intellektuelle” vitenskapsmenn styres av underbevisstheten i skremmende grad. Troen på darwinismen er et eksempel på dette. I dag er det lett å motbevise darwinismen men mange har gjort seg helt avhengig av den for å kunne “motbevise” Guds eksistens. Akkruat som JV krampaktig må “motbevise” kristen tro for å kunne “legitimere seg selv som sanne”. Tanken på å måtte omvende seg fra synd er uutholdelig. Og da kan man se hvordan rorchachtolkningene utspiller seg for åpen sene. De ser kun det de ønsker å se og fortrenger alt som ikke passer.

  Underbevisstheten spiller en stor rolle i psykiatrien fordi den kan overta kontrollen over folk fullstendig. Det kan bli umulig å gå i seg selv. Noen ganger er det veldig lett å se paralellen til Bibelens lære om å bli slave av synden. Og i andre tilfeller er det lett å forstå hvordan sekter oppstår som følge av vranglære. Mennesker blir fanget i sine egne forestillinger.

  Ganske mye av det som står på dette forumet viser hvordan folk leser Bibelen som et rorchach-bilde. De “ser” ting i Bibelen som kun utrykker ønsker og forestillinger i deres underbevissthet. Hvis det de ønsker å “se” ikke stemmer med teksten så finner man bare på noen bortforklaringer slik at Bibelen stemmer med underbevissthetens alle ønsker og krav.

  Den Hellige Ånd kan åpenbare Ordet. Men veldig mange stenger for dette ved å følge sitt eget menneskelige hjerte. Slik som f.eks fariseerne.

  Dette handler om å så og høste. Gjennom mange små og store valg legger vi føringer for våre tanker og våre liv videre i livet. Til slutt kan vi bli så slavebundet at vi må bruke store mengder energi på å overbevise oss selv om at vi er “sanne, frie og objektive”. Et typisk symptom på dette er et krampaktig behov for å få bekreftet sine forestillinger gjennom å få andre til å mene det samme som seg selv. Som f. eks ved å skremme andre med harmageddon eller evig pine hvis de er uenige. Det kan oppleves som ubehagelig og erfare at andre ikke er bundet av de samme forestillinger man selv sitter fast i.

  Verdens mest leste bok etter Bibelen gjennom flere århundrer var “Pilgrims progress”. Lenge måtte Pilgrim bære på en blytung bør. Denne børen var nok et utrykk for det som lå i hans underbevissthet. Men for å bli fri fra denne må man oppgi seg selv. Man må gi avkall på sin egen vilje og selvhevdelse. Sin påståelighet og store tro på seg selv. Alt dette stenger for åndens lys og for at Jesus kan bli synlig gjennom oss.

  3
  10
  • “psykiatern”: “. Dvs at Gud enten gjør forskjell på folk eller at han bare er mye mer betydningsfull enn andre.”

   Javisst gjør han det! Kun “få er de som går på den smale vei til livet”, sier Jesus. (Du har hørt om han?)

   Og han sier: “Mon jeg finner troen når jeg kommer?”

   Og i sin åpenbaring sier han; “Likene av alle de Gud drepte skal ligge fra den ene enden av jorden til den andre”.

   Men alt dette betyr like lite for våre dagers hobby-psykiatere som fariseernes identiske kritikk av Jesus.

   Til deg som leser dette så spør deg om forbildet:

   Var Jesus og hans tilhengere FÅ, eller var de MANGE?

   Og atter takk til alle mine motstandere. Alle deres angrep gir meg eminent anledning til å svare med forkynnelse. Samtidig får Kjell Andersen clicks. Uten meg er det jo ikke særlig aktivitet her. Hehe…

   10
   2
  • Kjære psykiater og alle andre!

   Skribentene på Søkelys er ufrivillig komiske i sine selvbedragerske endetidsfantasier. Hørte en kristen amerikaner nå på søndag som hadde opplevd at hans oljelykt hadde antent av seg selv, angivelig helt uten verken olje eller bruk av ild. Dette var et mirakel og tegn fra Gud, det kunne umulig forklares på annet vis, og nå var han hundre prosent sikker på at bortrykkelsen vil skje torsdag, altså i morgen. Slik holder de på. Det er tragikomisk.

   4
   7
  • Hadde du trodd på Bibelen ville du visst at den sier at “Satan selv kler seg ut som en lysets engel og med all maktens tegn og under forsøker han å forlede selv de troende.”

   Har du dårlig råd vet jeg flere brukthandlere der du kan få Bibelen for et kumlokk eller to. Lykke til!

   9
   1
 3. TUSEN TAKK…
  ..for at ”psykiatern” oppfyller profetiene og kaller meg ”gal”:

  ” 24 Da han kom til dette punktet i forsvarstalen, ropte Festus høyt: «Du er fra sans og samling, Paulus! All lærdommen din driver deg fra forstanden.» 25 Paulus svarte: «Jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus, for alt jeg sier, er sant og vel gjennomtenkt.”

  ”Alt som før er skrevet, er skrevet til oss, til hvem de siste dager er kommet”, er Bibelen klar på. På samme måte som Satan ikke forstod at han gjenløste menneskene da han fikk Jesus drept, vil ikke denne forståsegpåeren skjønne at Jehovah Gud har benyttet ham til å oppfylle profetiene. Først når han ser sitt liv ende i Harmageddon går lyset opp for ham – for sent.. Han er derfor en blåkopi av denne ateistiske verdens tiltro til sin egen tankevrimmel.

  Derfor takker jeg for og ber inderlig ”hobby-psykiater(E)n” fortsette å oppfylle profetiene. Dette bekrefter at jeg er på rett vei. Stå på og gi deg ikke!

  PS: Hva med diagnosen ”demonbesatt”? Det sa jo eliten om Jesus da de også var tomme for bibelske motargumenter…:=)

  11
  3
  • “psykiatern”: “. Dvs at Gud enten gjør forskjell på folk eller at han bare er mye mer betydningsfull enn andre.”

   Javisst gjør han det! Kun “få er de som går på den smale vei til livet”, sier Jesus. (Du har hørt om han?)

   Og han sier: “Mon jeg finner troen når jeg kommer?”

   Og i sin åpenbaring sier han; “Likene av alle de Gud drepte skal ligge fra den ene enden av jorden til den andre”.

   Men alt dette betyr like lite for våre dagers hobby-psykiatere som fariseernes identiske kritikk av Jesus.

   Til deg som leser dette så spør deg om forbildet:

   Var Jesus og hans tilhengere FÅ, eller var de MANGE?

   Og atter takk til alle mine motstandere. Alle deres angrep gir meg eminent anledning til å svare med forkynnelse. Samtidig får Kjell Andersen clicks. Uten meg er det jo ikke særlig aktivitet her. Hehe

   12
   3
 4. Ja, det har jeg tenkt han ville komme til å gjøre hvis han får muligheten, helt siden valgfusket.

  2
  2
 5. TIL SATAN!

  Det fine med at denne nettsidens kommentatorer gyver løs på meg er at jeg da vet at det er DEG – Satan selv som står bak. Så i virkeligheten er det DEG Satan jeg avkler og gjør til intet. Akkurat som Jesus aregumenterte med DEG ved flere anledninger. Slik oppfylles profetiene på dette punktet også. Skjønner du ikke det heller Satan?

  11
  1
 6. KRISTENHETEN..

  ..har klart å omdefinere Jesus Kristus til en pinglete dott som “bare er snill og god” og demokratisk og puslete. Egentlig tror de ikke i det hele tatt, men har laget seg sin egen “gud”. Dewt ser vi over hele fjæla.

  Snart kommer Kristus imidlertid tilbake i “apokalypsis” og da skal nok pipa få en annen lyd! Da står det at “hvert kne skal bøye seg”. Men til orientering: Da er det for sent! “Den dagen vil jeg ikke høre bønner (fra nye)”, sier Gud i skriftene.

  Det blir stakkarslig å se alle disse gudsfornekterne ligge der med rompa i været og be tynt for sine liv. Derfor er det NÅ du må vende deg til Jehovah og Hans sønn Kristus. Tiden er knapp. Lykke til med ditt valg!

  12
  2
 7. 21/04/2021, kl. 08:16 sa JEHOVAHS SANNE VITNE:

  Var Jesus og hans tilhengere FÅ, eller var de MANGE?

  Svar:
  De var få, men ble fort ganske mange fordi hverken Jesus eller tilhengerne hans var annonyme. De var ikke redde for å stå frem som vitner for den høyeste Gud. De satte sin tjeneste mye høyere enn frykten for å stå frem offentlig.

  Da Rutherford plutselig lanserte sin JV-lære for rundt hundre år siden hadde kristendommen spredt seg over store deler av jorden.

  Men tilhengerne av Rutherfords JV-lære er fremdeles veldig få. De fleste av dem må skjerme seg effektivt mot informasjon utenifra for å beholde troen på sin store “profet” Rutherford. Slik overlever de i sin egen boble. De psyker hverandre opp med at “alt utenfor denne boblen er fra satan”. Etter mange år i en slik boble blir folk ganske rare.

  Det er viktig å be for dem for det er satan som blåser slike bobler. Det har han gjort til alle tider.

  2
  6
 8. Når bibelkunnskapen svikter som galest, kan resultatene bli originalest. De som tror “mange” blir frelst kan ikke ha studert Bibelen bedre enn psykiatrien de har lest seg opp på nettet.

  Bibelens svar:

  “22 MANGE skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ (Jesus i Matteus 7:22,23)

  “For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og MANGE er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og FÅ er de som finner den.”Jesus i Matteus 7:14)

  “Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?” (Lukas 18:8)

  Mange flere skriftsteder viser at det som i Noas dager kun blir FÅ mennesker tilbake etter Harmageddon.

  Som sagt tidligere får man en Bibel for nesten ingenting i en brukthandel. Lar du skjegget gro og tar på deg en hølete olabukse kan du trolig få en gratis ved oppmøte på Bibelselskapet eller en misjonsmenighet.

  Det er nemlig veldig greit å ha lest den boken man skal debattere. Lykke til!

  PS! Rutherford, Vakttårnet eller mormonerne må du ta opp med de det gjelder. Jeg tilhører kun Jehovahs og Kristi menighet i himlene.

  8
  3
  • Forskjellen på din tro og vanlig evangelisk tro burde være åpenbar for alle. Hvis du ikke forstår det så har du i hvert fall ikke lest Bibelen særlig nøye. Vi som har lest Bibelen og vet noe om jehovas vitner, vi ser veldig klart at du omfavner Rutherfords lære uten forbehold. Og så lenge du gjør det så må du ta inn over deg at du blir assosiert med hans særegne antikristelige religion.

   Du brukte “JV” som navn når du la inn noen innlegg. Det var den alkoholiserte og falske profeten Rutherford som fant på dette navnet.

   Men det kan vi antagelig være enige om. Din spamming på dette forumet er ekstremt dårlig reklame for JV og Rutherford-læren. Du er alt det som JV har blitt kritisert for opp gjennom årene. Nærmest en inkarnasjon av en fordømmende, udiplomatisk og innpåsliten JV med stadige harmageddontrussler. Som om det var hakk i plata.

   2
   5
 9. Det kan ikke være mange som tror at “Den Tyske DEMOKRATISKE Republikk” – (DDR) – var demokratisk. Nei den var autoritær. Og som alle stater som hittil har kalt seg kommunistiske var den stikk motsatt av lovnaden – folkefiendtlig og elitistisk.

  Presis det samme kan sies om Vakttårnet, som benytter samme strategi og kaller seg “Jehovas Vitner”. Smart ikke sant? Det betyr jo ikke at de uoppfylte intensjonene ikke kan ha en rekke bibelske sannheter knyttet til seg.

  Det er derfor viktig å presisere at Vaktårnistenes navn – Jehovas vitner – står rett ut i Bibelen. “Dere er mine vitner….. at jeg Jehovah er Gud”. (Jesaja 43:10) Men det var jo jødene bare så lenge de holdt seg strikt til Hans veier.

  Det er nemlig Satan Djevelens viktigste taktikk å kuppe det meste av tilsynelatende gode formål her i verden. Og det må Jehovah Gud tillate ham å gjøre dersom det finnes den minste surdeig i ethvert organisert forsøk på å nærme seg Ham.

  For det pågår en universell rettsak der Jehovah er anklaget, Satan Djevelen (Betyr nettopp anklager og baktaler) er anklageren, og begge har sine vitner. Fordi Gud er anklaget kan Han ikke samtidig være dommer i saken.

  Det var en dårlig ide av den tidligere kjeruben å utfordre Skaperen. For som tidsuavhengig ser jo Jehovah utfallet fra begynnelsen til enden. Denne striden om hvem som har rett til å styre universet må derfor rulle og gå frem til resultatet blir åpenbart for alle.

  Når derfor Satans verden står på randen av selvutslettelse, forbeholder Gud seg å intervenere og gjenopprette sin makt, etter i 6000 å ha latt verden, og rettssaken, gå sin skjeve gang.

  Alt dette er Hans sanne vitner vitner til i all evighet. Vakttårnvitnene derimot var Djevelens forsøk på å kuppe og kjøpe også Jehovahs sanne vitner i rettssaken.Som i Edens have og akkurat slik vi ser globalsosialistene i dag kuppe selv den minste forening eller politiske parti i sin undergravelseskamp.

  Derfor er Vakttårnvitnenes menneskedyrkere en full del av Satans systemer. Men heldigvis finnes det forbilder i bibelen (Adonja vs. Salomo) som viser at de narrede får en ny, siste mulighet til å kaste dette åket av seg.

  _Mon jeg finner troen når jeg kommer, sa Jesus. Samtidig har han og hans Far oppreist meg – som intet er – til å vitne om Hans sannheter og til å være klar når Dagen straks opprinner og den endelige dom er krystallklar av seg selv.

 10. Det betyr lite om “det sanne vitne” distanserer seg fra vakttårnet og jehovas vitner hvis han likevel omfavner Rutherfords antikristelige lære. Det gir bare inntrykk av at han prøver å gjøre seg selv enda mer ekslusiv enn opphavet. Litt som Ruherford og Lucifer selv mao. Tror dette henger sammen.

  Rutherford gjorde som “det sanne vitne” krav på å være den eneste som “forstod Bibelen”. Og da kunne han bare si at Bibelen sa noe helt annet enn det alle hadde trodd siden apostlenes og profetenes dager. Og dette er hele poenget. Den alkoholiserte advokaten Rutherford fant på noe helt nytt. Noe som ingen hadde hørt om tidligere. Hvis noen tror at denne beviselige falske profeten Rutherford skulle være utvalgt av Gud til å være den som åpenbarte “den eneste sanne tro” så må man rett og slett være blind, ekstremt lettlurt eller bedratt av onde krefter.

  De viktigste likhetstrekkene mellom Rutherford og det annoyme “sanne vitne” kan illustreres på følgende måte:

  Guds, Jesu og Den Hellige Ånds enhet blir kalt et “trehodet troll”.
  Alle Guds helbredelser, åpenbaringer og mirakler påstås å “komme direkte fra satan”.
  Evangelisk troende blir kalt “djevelens barn” og “satanister”.
  De viktigste av Guds løfter gjelder kun for “det sanne vitne”, Rutherford og noen få til.
  Bibelvers forvrenges fullstendig for å skape ubibelske forestillinger.

  Og dette prøver det annoyme “sanne vitne” å overbevise folk om!

  Trenger noen å være i tvil om hvem Rutherford og “det sanne vitne” representerer???

  1
  3
 11. “JV-eksperten” med flere nicks anskueliggjør en voldsom bitterhet visavis Vakttårnet og deres adferd og lære. Jeg kjenner ikke til alle sider ved dette trossamfunnet, men jeg forstår at vedkommende har opplevd mye som er vondt for vedkommende.

  Det er jo trist, men har lite å si for mitt syn på hva Bibelen sier oss. Slik var det jo også på Jesu tid da jødene og deres fariseiske ledere hadde svært mye av Jehovah Guds sannheter, men like fullt mistet Guds gunst fordi de ikke ville akseptere Guds utvalgte sønn.

  Det var jo ikke slik at Jesus forkastet loven mens han fremdeles levde på jorden. Han var enig i ALT som stod der, men like fullt forkastet han lederne med et blomstrende språk.

  Slik ser også jeg det. Vaktårnet, Mormonerne, Adventistene, lutheranene, katolikker eller Evangelister har selvsagt mange sannheter. Men poå grunn av alt fra små til store lære-surdeiger forkaster jeg dem som Guds folk.

  Jeg skjønner derfor at du er blitt meget bitter, for du skriver ikke om annet enn Vakttårnet. Et råd fra meg er å glemme hva du er utsatt for, og istedet glede deg over det du nå mener er det rette. Enten må du da debattere med meg om bibelsteder og prinsipper, ellers må du skrive til ditt tidligere trossamfunn om dine bitre opplevelser. Jeg kan i alle fall ikke hjelpe deg med din fortid. Og du er vel heller ikke blitt så vrangsynt at du ikke tillater andres meninger? Eller er du det?

Det er stengt for kommentarer.