Jødisk mann som ble lynsjet av arabisk mobb i Lod døde av skadene de påførte ham

I forrige uke gikk en palestinsk/arabisk mobb til angrep på israelere i byen Lod. Yigal Yehoshua, 56 ble angrepet av en palestinsk-arabisk mobb i byen Lod mens han var på vei hjem i sin bil. Arabisk-palestinske aktivister herjet i byen og gikk til angrep på den ubevæpnede mannen som ble påført livstruende skader. I seks dager lå han på sykehus og kjempet for sitt liv inntil han døde i dag mandag. Opptøyene og voldshandlingene som har pågått i israelske byer, viser hvor ufattelig viktig det er at Israel forblir en jødisk stat. Jødere og arabere har lenge kunne leve side om side i Israel, mens lysnjingen av den jødiske 56 åringen viser hvor farlig det er for jøder og ha palestina-arabere bosatt i samme by og område.

Arabere bruker å følge ordrene de finner i Koranen som gjentatte ganger oppfordrer sine troende til å jage frem jøder og drepe dem og dette er versene fra denne diabolske boken som oppmuntrer dem.

Koranen 9:5
“Så når de forbudte(hellige) måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro(ikke-muslimer) hvor enn du finner dem, og ta dem til fange og omring dem og ligg i bakhold og lur dem i hver en krigsmetode(krigslist) , men hvis de omvender seg[underlegger seg] og ber regelmessige bønner[til Allah] og betaler skatt[til islam’s veldedige formål], så er Allah barmhjertig og tilgivende”.
[ I praksis har man valget mellom å bli drept eller å underlegge seg som slave til en dødsideologi der bare muslimer har rett til å eksistere. Man blir presset eller truet til å konvertere, og i de tilfeller hvor rene drap ikke kan utføres direkte, blir familier og enkeltpersoner undertrykket og behandlet som lovløse som kan drepes når som helst av muslimer som utføre selvjustis ved godt kordinerte gerilja angrep,aksjoner og opptøyer osv.
I muslimske land som engang var kristne utføres slike drap oftere og oftere jo mer islamiseringen føres mot det ekte Islam, mens muslimske myndigheter og politi står og ser på.
Verset har også store likeheter med Koranen 47:35 nevnt lenger ned på denne siden som handler om at når mye muslimsk makt er blitt oppnåd i et samfunn, så viser man det ekte fascistiske islam sin agenda.]

Koranen 9:29
Bekjemp de som ikke tror på Allah inntil den siste dag, for de holder heller ikke forbudt det som er blitt forbudt av Allah og hans budbringer, og som heller ikke erkjenner religionens sannhet, selv om de er et folk av boken(Bibelen) [ Kristne og Jøder ] , før de betaler Jizya(skatt til muslimer) og føler seg kuet til å underlegge seg under islamsk[Sharia lover] styre(makt).

Koranen 2:193; eller [ her ];
“Og bekjemp dem intil det ikke er mer Fitnah ( ikke er mer vantro tro systemer – som betyr utrydding av [ikke muslimer] og alle våres tro systemer ) og inntil alle og enhver tilber Allah alene. Men viss disse avslutter[sin tilbedelse til andre tro systemer og underlegger seg Allah og dermed blir muslimer], skal det ikke være noe fiendskap, bortsett fra mot [ikke muslimer] og islamsk sharia lov brytere osv.”
[Her forteller Muhammad at muslimer skal bekjempe alle [ikke muslimer] og deres tro systemer, slik som f.eks ateisme,budisme,hinduisme,Kristendom,Jødedom osv inntil bare muslimer og islam er det eneste gjenstående tro systemet].

Koranen 8.65; eller [ her ];
“O profet[Muhammad]. Hiss opp de troende[muslimer] til kamp. Viss det er 20 trofaste[muslimer med tålmodighet og utholdenhet] blant dere, vil de beseire[overvinne] to hundre, viss dere er 100 trofaste[muslimer med tålmodighet og utholdenhet] blant dere, så vil disse beseire[overvinne] tusen [ikke muslimer], for dette er mennesker[ikke muslimer] uten intelligens[forståelse].”
[ Slik hisser Muhammad opp muslimer til krig mot [ ikke muslimer ]. Dette gjelder ikke bare krigen med fysiske våpen som utføres i sluttfasen på islamiseringsprosessen da de har opparbeidet seg nok makt og styrke til å styrte demokratiet og drepe og undertrykke det opprinnelige vertskapet[folket], men denne krigen foregår nå daglig gjennom alle dagligdagse gjøremål,gjennom infiltrering, ordskifte,media,politikk, offentlige og private stillinger og jobber.I tillegg kommer åndekrigen som gjør bruk av djevelen og hans demoner i bønner,halalprodukt og tilbedingsprosessen.]

Koranen 9:123; eller [ her ];
“O dere som tror[muslimer]. Bekjemp [ ikke muslimene] som er i nærheten av deg, og behandle dem strengt, og dere vet at Allah er med dem som frykter han.”
[ Dette verset laget islams grunnlegger Muhammad for å sikre at muslimer hele tiden fortsetter å utvide sine territorium i sin krig mot alle de som ikke tror på islam
samtidig som har ber dem være strenge, dvs snakke med grov streng eller sint røst, så fienden blir redd, overgir seg eller flykter. Målet med dette er å skremme
flest mulig til taushet, eller til å underlegge seg islam i frykt for hva som vil skje om de ikke gjør det.]

Koranen 9:12 -14; eller [ her ]:
“Og viss de bryter sine løfter [til å tro på islam], og [dermed] håner din relgion,så bekjemp[gå til krig] mot lederne av [ikke muslimene], og Allah vil straffe og ydmyke
dem i dere[muslimer’s] hender, og gi dere[muslimer] seier over dem, og han vil gi dere helbrede sjelen til de som tror[på Allah].
[ Verset forteller oss at muslimer skal strategisk angripe,straffe og ydmyke lederne, hvis ikke folket underlegger seg islam og at dette gjøres via hendene til
muslimer med helbredende støtte fra avguden Allah.]

Koran vers. 17:53:
“Si til Mine tjenere(muslimer) at de skal ordlegge seg på beste måte. For Satan vil skape strid mellom dem”.
Les mer om dette her:
https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/splittoghersk

Koranen 47:35:
“Så ikke bli bløte eller svake og be om fred når dere er overlegne eller sterke, og Allha er med dere og will aldri frarøve deres beløning for deres handlinger”.
[Dette verset forteller hvordan den viktigste av Islam stategier skal utføres for å infiltrere vantro demokratiske samfunn ved å vinne tillitt gjennom dialog med løgn,bedrag og illusjon. Når denne stategien er oppnådd og muslimer har oppnådd og etablert nok makt og er mange nok til å kreve eller true og spre frykt, så krever Islam at muslimer blir mindre tollerange og utfører det ekte Islam, som er å utrydde alle (ikke muslimer) og alle demokratier for at hele verden kunn skal styres av den pedofile selvoppnevnte profeten, massemorderen, slaveeieren,kvinnemisshandleren og Allah dikteren Muhammads satanistiske ord og hedring av døden. ]

Koranen 2:106:
“Vi opphever ingen av våre åpenbaringer eller ønsker at de skal bli glemt,men vi erstatter de med noe bedre eller lignende.”
[Dette verset forteller oss at muslimer blir gitt ordre om å utføre begge faser i strategien, hvor en muslim plikter å oppføre seg som moderat eller sekulære muslim på et stadium når islam har liten makt, og deretter bli barbariske fascistisk påtvingende når de har oppnådd nok makt gjennom infiltrasjon,løgn og lureri bl.a].

Koranen 3:85:
Og den som ønsker å tilbe en annen ideologi[relgion] enn islam, skal aldri bli godtatt, og i livet etter døden skal han være en av taperne.
https://sites.google.com/site/quranmonitor/003#003:085
[Med andre ord, så aviser islams gud “Allah” alle andre [ikke-muslimer] og godtar kunn muslimer, ingen annen ideologi[relgion] enn islam vil bli akseptert eller tollerert av Allah og blant muslimer. Det er dette som er grunnen til at islam og muslimer tror de er en egen utvalgt rase og praktiserer den mest fascistiske og nazistiske lære i dag og i over 1400 år. Det er også grunnen til at alle bevis,kritikk eller fordømming av deres barbarisk fascistiske tro,blir mødt med beskyldninger om rasisme, selv om alle normale mennesker vet at muslimer ikke er en rase.].

Koranen 1.6 – 7; >>> [ Se også Koranen 1.6 – 7 her ]
Vis oss den rette vei. Veien for de som du[Allah] har sjenket nåde[favorisert]. Ikke veien til de som fortjener vrede[sinne] slik som Jødene eller av dem som gikk seg vill, slik som de Kristne.
[ Disse to versene er fra det første kapittelet som heter: “Al-Fatiha” i Koranen som all muslimer plikter å kunne på arabisk og som må oppleses i 5 daglige bønneperioder. I hver enkelt av de 5 bønneperiodene blir verset over hvor muslimer forbanner Jøder og Kristne, for å ikke bli som dem gjenntatt 17 ganger. Da får vi at muslimer forbanner Jøder og kristne 5×17=85 ganger daglig, som gir en enorm ådelig føde til djevelen som islam dyrker. Merk deg at dette verset ikke oversatt riktig fra Arabisk til vestlige Engelsk utgaver, men er “utvannet og sukkret” ned slik muslimske oversettere ofte har gjort. Du må derfor gå til mer direkte oversetteleser for å finne den ekte meningen med verset. Se også at dette stemmer her [ Online Versjon ]]

Koranen 9:28;
“O du som tror på Allah. Vantro [ikke muslimer] er urene, så la dem ikke komme nær Al-Masjid-al-Haram moskeen i Mekka etter dette året, viss dere er redde for inntekter[fattigdom], Allah vil berike dere om han ønsker det ut fra hans egen belønning[gavmildhet]….”
[ Dette verset beviser igjen at muslimer driver diskriminering av [ikke muslimer] i områder hvor de har tatt over kontrollen som i Mekka, hvor [ikke muslimer], ikke får adgang til spesielle steder,samtidig som [ikke muslimer] også blir drept,undertykt,forfulgt og ydmyket i slike islamske land eller områder hvor muslimer har overtatt kontrollen,]

Koranen 61:4; eller [ her ];
“Se! Allah elsker dem som kjemper i mengder, som om de er en solid mur struktur.”
[Her viser Muhammad igjen at han ønsker at muslimer blir så mange som mulig i krigen mot våre demokratiske samfunn at når de daglig angriper,gjennom falsk dialog,infilrering,løgn og bedrag,gjennom politikk,media,private og offentlige jobber osv og noen blir avslørt eller drept i kampen, så vil det ikke merkes, fordi andre overtar deres plass i krigen.]

Opprørene som vi nå har sett i land som f.eks Egypt, Syria,Libya og Jemen med god hjelp av islamiseringspolitikken ti kriminelle Stoltenberg ligger godt grunnlagt i Koranen som gir muslimer ordre til å straffe sinne ledere gjennom hevn eller drap, fordi de ikke følger Islams grunnlegger Muhammad’s og hans satanistsike hedninge måneavgud “Allah” i Koranen. Dette er en gjentakende prosess som islam har ført gjennom 1400 år.

Vers ordrer i Koranen som relateres til dette er:

Koranen 33:67 – 68; eller [ her ];
“Og de sier: Vår Herre[Allah]! Se! vi adlød våre sjefer og ledere, men de førte oss på villspor. Vår Herre[Allah]!,gi dem dobbelt straff[hevn] og forbann dem med en kraftig forbannelse.”
[ Dette er en ren ordre til muslimer om at de skal drepe sine ledere dersom de ikke følger den rene fascismen og barbarismen som man finner Koranen og islamske Sharia lover ].

Denne ideologiske strategien og retorikken blir bekreftet i Koranen 18:102 – 103, som sier følgende:

Koranen 18:102 – 103; eller [ her ];
“Tror de vantro [ikke muslimene] virkelig at de kan bytte ut meg [Muhammad eller hans Allah] med mine slaver[ muslimske tjenere]. Se!. Vi har forberedt helvete som oppholdsted for de vantro[ikke muslimer]. Si, skal vi fortelle om hvem som er de største taperne med hensyn på deres gjerninger.”
[ Dette verset bekrefter ordrene til muslimer om at de aldri skal akseptere sine ledere eller andre, dersom de ikke følger Muhammads eller Allah’s ord i Koranen til punkt og prikke, som igjen viser at, alle våre forhandlinsgrunder med muslimene på Vestbredden og Gaza, i Irak, Iran, Afghanistan osv, bare har vært og alltid vil være et forgjeves spill for galleriet, som aldri kan løses sålenge våre kunnskapsløse ledere ikke vil kjøpe og lese en ekte Koran utgave til ca. kr. 120,-, men istedet bruker milliarder av våre skattepenger,gjennom 40 år til å dekke krigsugifter til en ideologi hvor islam og muslimer aldri kan eller vil være i stand til å forhandle med ekte instensjoner. Det viser også at Stoltenberg,Støre og andre medspillere snarest bør arresteres og stilles til ansvar for å ha brakt denne fascist ideologien inn i Norge. Det samme bør skje med Obama og andre vestlige ledere som har vært med på dette.].

Koranen 5:51: eller [ her ];
“O du som tror ! ikke ta jødene og de kristne til venner, de er venner av hverandre, og de blant dere som tar dem som en venn, er garantert en blant dem ; Det er sikkert at Allah ikke leder det uberettigede folk.” [ Målet til islams grunnlegger, Muhammad 600 år etter Kristendommen var og er og spre hat og motstand mot Jøder og Kristne som hadde og har kunnskap om Islam’s plagiat og forfalskning, bedrag og løgner for å misslede mennesker på avveier fra den ekte GUD(Jesus). ]

Koranen 2.286; eller [ her ];
“….Du[Allah] er vår beskytter, så gi oss derfor seier over de vantro[ikke muslimske] nasjoner….”

Koranen 48:29; eller [ her ]:
“Muhammed er Allahs sendebud, og de ​​som er med ham, er sterk(harde) mot vantro[ikke-muslimer], (men) medfølende[tilgivende] blant hverandre(sine egne).
[Muslimer er indoktrinert og opplært til å støtte og se igjennom fingrene med sine egne ekte muslimer og drepe,undertrykke og forfølge de som ikke er muslimer
eller dem som ikke følger Koranen og Allah]

Koranen 9:111; eller [ her ]:
“Allah har kjøpt[skaffet] seg livene og rikdommene til de troende[muslimer] i bytte for Paradiset. Derfor kjemper de[muslimene] for Allah’s sak og er villig til å drepe og bli drept. Det er et løfte som er forfliktende i Toraen[Bibelens Gamle testamentet], Evangeliet[Bibelens Nye Testamentet], og Koranen: Og hvem er mer trofast i sine forpliktelser enn Allah? Gled deg derfor i forpliktelsene[løftene] som dere har inngått avtale om. Dette er den største seier[lykke].
[ Her dikterer grunnleggeren av Islam, Muhammad at alle muslimer har forpliktet seg til å drepe og bli drept for “Allah(satan) i byttet mot Paradiset, samtidig
som han løgnfullt misbruker Bibelens Gamle og Nye testamente som begrunnelse for at dette er forpliktende hele 600 år etter at Bibelen var nedskrevet for å dra
falske referanser fra Bibelen til Koranen for å rekruttere flere tilhengere. Noe som Bibelen selvsagt ikke støtter verken i det Gamle eller Nye testamentet.]

Koranen 9:30:
“Og Jødene sier at Ezra(Jødenes øversteprest) er sønnen til Allah og Kristne sier Messias(Jesus) er sønnen til Allah. Dette er de uttalelesne som kommer ut fra deres munn. De matcher således de blasfemikerne( spotter av Allah ) til de vantro tvilerne
som tvilte i fortiden. Må Allah forbanne, bekjempe og ødelegge dem. Hvor villedet er de?”
https://sites.google.com/site/quranmonitor/009#30

 

Drep de vantro, der du finner dem.” Koranen 2:191 ”
krig mot de vantro som bor i ditt nabolag.” Koranen 9:123 ”
når mulighet oppstår, drepe de vantro hvor du fanger dem.” Koranen 9:5 ”
enhver religion andre enn islam er ikke akseptabelt.” Koranen 3:85 ”
jøder og kristne er perverse slåss mot dem.”… Koranen 9:30 ”
lemleste og korsfeste de vantro hvis de kritisere islam ” koranen 5:33 ”
straffe de vantro med klær av ild, hekta jern staver, kokende vann smelter huden deres og mager.” Koranen 22:19 “

Én tanke om “Jødisk mann som ble lynsjet av arabisk mobb i Lod døde av skadene de påførte ham

  1. Jeg så hatet og lurte på hvordan det gikk med ham.
    Grusomt. Så vondt. Så unødvendig. De som gjorde dette kommer til å slite resten av livet hvis de er normale.

Det er stengt for kommentarer.