Jobbet som frivillig i megakirke for å misbruke mindreårige gutter seksuelt -dømt til 75 års fengsel for flere overgrep

Jacop Robert Lee Hazlett (29) var en av flere frivillige som var engasjert i arbeidet i megakirken Newspring Church i North Charleston. 29 åringen var tilsynelatende en helhjertet og aktiv troende som brukte betydelig tid på barne og ungdomsarbeidet i kirken. Det kirkens ledelse ikke viste eller så, var det skremmende faktum at 29 åringen brukte sin posisjon til å få kontakt med smågutter i alderen 3-15 år for å utnytte dem seksuelt. Det var i november 2018 at bomben smalt i menigheten da det ble kjent at den da 28 år gamle frivillige arbeideren skulle ha begått grove seksuelle handlinger blant annet mot en tre år gammel gutt. I en overvåkingsvideo som ble lagt frem i retten kunne man se 29 åringen dra med seg en tre år gammel gutt inn på en toalett i kirken. Der skal mannen i følge dommen ha forgrepet seg seksuelt på treåringen før han hjalp gutten med å dra opp buksa.

Den 29 år gamle mannen skal også ha vært aktiv i en annen menighet i Mooresville og ble pågrepet og varetektsfengslet den 28 november 2018. På grunn av sakens alvorlige karakter ble Jacop Hazlett nektet løslatelse mot kausjon og har sittet varetektsfengslet helt siden pågripelsen. Nå, litt over et år senere er mannen funnet skyldig i flere seksuelle overgrep mot minst 15 mindreårige gutter, deriblant den tre år gamle gutten som han skulle “hjelpe” på toalettet. I følge påtalemyndigheten skal Jacop Robert Lee Hazlett der ha trukket ned buksa på barnet og utført grove seksuelle handlinger på gutten. I følge etterforskningen skal Jacop Robert Lee Hazlett også ha vært aktiv som frivillig i menigheten “The Cove Church” i Mooresville fra 2010 til 2014, uten at det er holdepunkter for at han skal ha  begått seksuelle overgrep der. I 2014 begynte han som frivillig i Newspring Church i North Charleston og det er der overgrepene skal ha funnet sted. Jacop Robert Lee Hazlett skal blant annet ha filmet noen av overgrepene på sin egen mobiltelefon og i følge dommen skal en av filmklippene vise hvordan en av guttene forsøker å skyve ham bort under overgrepet. I følge dommen skal Jacop Hazlett ha forgrepet seg på hele 15 mindreårige gutter hvorav fire var i førskolealderen. Under domsavsigelsen hevdet Jacop Robert Lee Hazlett at han selv hadde blitt utsatt for misbruk under oppveksten og at han selv sliter med mentale problemer. Opprinnelig hadde aktoratet inngått en avtale hvor Jacop Hazlett skulle idømmes 50 års fengsel mot å innrømme forholdene, men da dommen falt lød den på 75 års fengsel. På tross av at kirken foretar bakgrunnssjekk av alle sine frivillige medarbeidere som skal arbeide med barn, var det ingen som oppdaget at domfelte da han var 17 år gammel ble anklaget for et tilfelle av seksuelt misbruk av et barn da han bodde hos en familie i East Liverpool, i Ohio. Nå soner 29 åringen sin 75 år lange fengselsstraff og vil først kunne slippes ut på prøve når han er 85 år gammel.

11 tanker om “Jobbet som frivillig i megakirke for å misbruke mindreårige gutter seksuelt -dømt til 75 års fengsel for flere overgrep

 1. Det er bare noen tiår siden psykologer og psykiatre regnet de aller fleste former for homoseksualitet som en type “mangelfull kjønnsidentifisering”. Det eksisterte mye fagliteratur rundt dette fenomenet. Og årsakene ble beskrevet ganske utfyllende. Problemet er at slike tilstander baserer seg på et avvik fra det normale. Og en slik avvikende tilstand er ikke konsistent. Den kan vingle i alle rettninger og begjæret kan rettes mot hva som helst. Det er også slik at slike unormale tilstander kan skape ukontrollerbare begjær siden de ikke er egnet til å gi pasienten en normal tilfredstillelse. Men i en tid hvor mange slags slike begjær blir tillagt stor politisk betydning har det lykkes aktivister å skape en bevegelse som fremstiller seg selv som offer og derfor gjør krav på alle rettigheter. i Yogyakarta hadde de et møte for en del år siden hvor de beskrev alle sine ønsker og krav. Og det virkelig skremmende er at disse kravene nå blir implementert både i lover og utøvende politikk. FN har visst alt vedtatt en mildere forståelser av hva som er pedofili. Og i mange land blir barn hjernevasket med homoseksuell propaganda på barnehagenivå. Og hvis foreldre nekter unger å skifte kjønn tar barneværnet barna fra foreldrene. Dette skjer oftere og oftere.

  Det første alvorlige signalet vi fikk her i landet var antagelig høyesterettdommen mot en radiopastor i Oslo mens Høyre satt ved makten. Høyre har vel lenge blitt regnet som et “homoparti”.

  Nye lover om dette er ikke bare for å være prevantive. De påbyr alle slags virksomheter å være pådriver for denne kulturen. Som om det skulle ha vært en del av HMS-forskriften. Vi snakker om fenomener som overgår alt man tidligere har sett i tidligere syke kulturer. Det er antagelig bare et tidspørsmål før kristendommen blir forbudt.

  Tror det bare er et tidsspørsmål før slike forbrytelser som nevnt i artikkelen blir kategorisert som forholdvis ufarlige.

  Den venstreekstreme Obama var en pådriver for dette. Han krevde at forskjellene mellom kjønnene skulle oppheves fullstendig. Mange land følger etter. Og etter hvert vil sikkert juridiske aldersforskjeller følge etter i samme spor. “Kjærligheten har ingen alder” har vært et slagord blandt homoseksuelle gubber.

  I mange muslimske land er pedofili alminnelig utbredt. Kvinner blir stengt inne i husene og gubbene går etter guttungene. Det finnes eksempler på slik praksis i andre kulturer også.

  Men er dette årsaken til at slike tendenser vokser frem i den vestlige verden idag? Jeg tror ikke det. Antagelig kan dette spores tilbake til noe av det grunnleggende som man bygget sosialismen på. Og da tenker jeg ikke på Karl Marx. Marx døde som en fattig fyllik med veldig mye gjeld. Det var 11 mennesker i begravelsen hans. Nei, jeg tenker på antikkens Platon. Den politiske kulturen i den vestlige verden har tatt opp i seg mye av det Platon skrev om “idalstaten”. Man kunne skrive en lang avhandling om det. Og mens han levde var det vanlig å gå rundt nakne og homoseksualiteten overgikk visst det meste av det man kan tenke seg.

  Som en kuriositet kan det nevnes at de fant overveldende mange spor av perversiteter da man fjernet asken fra Pompei. Kulturen var bestialsk og den var antagelig den absolutt viktigste “næringen” i byen.

  Ting utvikler seg fort. Jeg har lest mye i Bibelen for å finne ut hva som skal skje videre. Men tenker at man kanskje bare bør gå i dekning. Grunnen til at “syndens menneske” kommer til makten er nok “det store frafallet” som Paulus sier skal komme først. Og vi ser det idag. Kanskje vil Den Hellige Ånd snart forlate verden. Slik den kanskje forlot Jesus på korset da han sa “hvorfor har du forlatt meg”. Eller slik Ånden forlot Templet i det gamle Israel før alt ble sluppet løs og syndens beger ble fullt. Man kunne skrive en avhandling om dette også. Men det viktigste er å ta en dag av gangen å ikke la noen føre seg vill. Det var dette Jesus la mest vekt på å få sagt.

  3
  1
 2. Den slags ond adferd vil om ikke lenge tas hånd om av Jehovahs rike ved Kristus og hans medregenter. Men først vil all falsk religion knuses av nasjonene (“dyret”) gjennom “dyrets bilde” (FN).

  Akkurat nå er nok en bibelsk profeti gått i oppfyllelse, idet Storbritannia går ut av EU og oppnår nært vennskap med USA. Derved er det tohornede verdensdyret Anglo-Amerika endelig reetablert som det syvende og siste verdensriket fra Daniels profeti.

  Dette verdensriket skal ikke elimineres av noe nytt, kommende verdensrike, men selv “gå levende ned i dødsriket” for Guds hånd i Harmageddon.

  Vi lever i spennende tider og det nærmer seg raskt avslutningen på denne onde tingenes ordning. Vil DU overleve den kommende dagen på Guds den allmektiges store intervensjon, haster det med å nærme seg Han og Hans sønn Kristus. Lykke til med DITT valg.

  6
  2
 3. 14/12/2019, kl. 00:51 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  Den slags ond adferd vil om ikke lenge tas hånd om av Jehovahs rike ved Kristus og hans medregenter. Men først vil all falsk religion knuses av nasjonene (“dyret”) gjennom “dyrets bilde” (FN).

  Dette verdensriket skal ikke elimineres av noe nytt, kommende verdensrike, men selv “gå levende ned i dødsriket” for Guds hånd i Harmageddon.

  Hei amassadør!

  Finnes det noe i Bibelen som tilsier at FN er dyret?

  Du skriver “dødsriket” men du mener kanskje ildsjøen? Dødsriktet skal jo også kastes i ildsjøen. Skriver du om det som skal skje før eller etter tusenårsriket?

  1
  4
  • ”Dyret” omtales både i de gamle jødenes åpenbaringsbok i Daniels profeti, og i Åpenbaringen. ”Dyr” symboliserer herredømme/nasjoner. Det fremgår tydelig i Daniel. ”Dyret som du så er kongen av….” Vi ser fremdeles i dag at nasjonene symboliserer seg selv ved hjelp av dyr. Den norske løve, den tyske og amerikanske ørn, den russiske bjørn, den kinesiske drage, den egyptiske okse, de engelske leoparder m.fl.

   ”Dyrets bilde” er ikke noe eget geografisk rike – men avbilder alle de ”ti hornene”/samtlige nasjoner. Dette ”bildet” er FN, som vil bli gitt makt en begrenset tid – ”i en time”- for ”å kle skjøgen naken og brenne henne opp med ild”. Det betyr at de knuser den etter hvert verdensfredstruende religion worldwide. Globalismen kan ikke leve ved siden av ”Gud, Konge og Fedreland”.

   At ”dødsriket kastes i ildsjøen” betyr at all død tilintetgjøres for evig når evigheten starter for menneskene etter de tusen år. Gud har lovt ”alle tings gjenopprettelse”, og således skal fullkommengjorte mennesker få leve evig uten å måtte dø.

   7
   1
  • At FN KAN være, eller BLI dyret kan jo hende. Versjon 1. av denne institusjonen ble kaldt folkeforbundet, versjon 2. United nations og for det vi vet kan den tredje og siste bli “et globalt folk”. Men likevel, jeg har ikke funnet noen direkte indikasjoner på dette i Bibelen. For meg kan det se ut som om situasjonen i tiden før tusenårsriket er en konsevens av store omveltninger i verden. Og dette passer jo også inn. Folkeforbundet ble etablert etter 1.VK og UN etter 2. VK. Kanskje den siste versjonen etableres etter 3.VK?

   Men når det gjelder “ildsjøen” og “dødsriket” må dette åpenbart være to forskjellige steder med forskjellige funksjoner. Jesus for vel ned til dødsriket, ikke ned i illsjøen?

   1
   5
  • A)
   Dødsriket er dit alle mennesker går, bortsett fra de som er kalte til et himmelsk håp ETTER han som steg opp – Kristus. Dødsriket er ikke-eksistens, MEN Jehovah ved Kristus og vi som er blant de 144000 skal gi livet tilbake til de avdøde i det tusenårige riket.

   Ildsjøen derimot betyr evig utslettelse uten noe håp om en fremtidig oppstandelse – ”den annen død”/”gehenna”. Vi vet bare om fariseerne som er dømt dit blant mennesker. Men de som dør for rikets hånd i Harmageddon dør også for evig – gehenna/ildsjøen.

   B) Dyrets bilde må være FN, da det ikke dreier seg om dyret selv, men et bilde av det. Dette dyrets bilde skal kun gis makt og ”tilbes” i ”en time” – altså en kort tid. Og det er Satans siste forsøk på å knuse Guds sanne folk etter å ha tatt all annen religion.

   Det er interessant å legge merke til den nøyaktige profetien om FN/dyrets bilde. Det skulle oppstå i begynnelsen av endetiden (etter 1914 som Folkeforbundet), så skulle det forsvinne – under2. verdenskrig – for så å gjenoppstå i 1948 som De forente nasjoner. Nå jobber globalarkitektene på spreng for å gi dette bildet makt. Men det klarer de først når ”Gud legger dem i hjertet å kle (den religiøse) skjøgen naken og brenne henne opp med ild.

   Når dette er fullført vil de utrope ”fred og sikkerhet” men da kommer en brå undergang over dem.Dette er Jehovah Guds ord til dere ved Kristus, Den hellige Ånd og meg som Guds ambassadør og utsending. Vær vise og lytt nøye.

   6
   2
  • 14/12/2019, kl. 14:47 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

   A)
   Dødsriket er dit alle mennesker går, bortsett fra de som er kalte til et himmelsk håp ETTER han som steg opp – Kristus. Dødsriket er ikke-eksistens, MEN Jehovah ved Kristus og vi som er blant de 144000 skal gi livet tilbake til de avdøde i det tusenårige riket.

   Hvis dødsriket er “ikke-eksistens” faller all logikk i Bibelen sammen. Alle de skriftstedene som handler om dødsriket må regnes som rene eventyr. Og i så tilfelle må jo alle andre skriftsteder kunne anntas å være eventyr også. Det er faktisk på denne måten forskjellige sekter lager sine egne religioner. De tar utgangspunkt i Bibelen for lettere å kunne markedsføre den nye religionen som “den eneste virkelig sanne religionen”. Men i praksis sier de at “dette bibelverset er eventyr” og “dette er ikke eventyr”, slik at de kan få Bibelen til å fortelle dem hva som helst. Har brukt utallige timer på å diskutere slikt med f. eks jehovas vitner. Hele deres religion er bygget opp med denne metoden. Andre har brukt den samme teknikken og laget helt andre religioner. Islam er litt i denne sjangeren den også.

   Hvis dødsriket er ikke eksistens så bety det at Gud skal skape millioner av mennesker utelukkende for å dømme dem til døden fordi noen som har levd tidligere har gjort seg fortjent til å dø. Men de har jo alt dødd. Eller.. . ?

   Det blir virkelig for sprøtt. Tror jeg avslutter med dette.

   1
   5
  • Menneskene i dag er lik de som levde rett før vannflommen. ”De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle.”

   Når menneskene dør den normale adamittiske død befinner de seg i dødsriket. De er da fortsatt i Guds minne og kan følgelig få en oppstandelse til nytt liv i tusenårsriket. Men dør du direkte for Guds hånd – som i Harmageddon – da får de straks den annen død, der det ikke finnes noen ny mulighet til liv fra. Dette er symbolisert ved ildsjøen. Eller Gehenna. That’s it – sorry pal.

   5
   2
 4. 15/12/2019, kl. 02:02 sa JEHOVAHS VITNE?:

  Menneskene i dag er lik de som levde rett før vannflommen. ”De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle.”

  Når menneskene dør den normale adamittiske død befinner de seg i dødsriket. De er da fortsatt i Guds minne og kan følgelig få en oppstandelse til nytt liv i tusenårsriket. Men dør du direkte for Guds hånd – som i Harmageddon – da får de straks den annen død, der det ikke finnes noen ny mulighet til liv fra. Dette er symbolisert ved ildsjøen. Eller Gehenna. That’s it – sorry pal.
  ———————–

  Har du i det hele tatt lest Bibelen?

  Du sier at “dødsriktet” og “ildsjøen” kun handler om Gud hukommelse? Da tror jeg du har avslørt deg ganske grunndig. Dette sier i grunn alt.

  Det er lett å forstå at du ikke begrunner det du sier med bibelvers. Det blir umulig. Det eneste du gjør er å påstå at Bibelen underbygger dine påstander. Men det gjør den ikke med mindre du reduserer den til en eventyrbok. Og det er jo akkurat det du gjør. En eventyrbok som “symboliserer” dine menneskeproduserte påstander. Påstander som er til forveksling like de som først ble fremsatt av den sterkt alkoholiserte advokaten Rutherford. Han tjente seg rik på å publisere falske profetier.

  Jeg tror egentlig ikke at du er seriøs. Vi har jo så mye informasjon om dette idag. Mistenker at du enten ønsker å bekjempe evangelisk kristendom eller at du bare elsker å kverulere. Kanskje begge deler? Mange har jo dette som hobby.

  Eller alternativt, du har et alt for stort behov for oppmerksomhet og har kanskje blitt kastet ut av en menighet? Og i stedet for å omvende deg tviholder du på din ultimate adamittiske synd: “Har Gud virkelig sagt” osv.

  Men det er selvsagt også mulig du har psykiske problemer av ett eller annet slag. Mange av dine symptomer kan faktisk peke i rettning av enkelte kjente diagnoser. Da bør du eventuellt bli ett bønneemne.

  Felles for alle disse mulighetene er at du sannsynligvis aldri vil slutte med å publisere dine påstander. Ikke så lenge du får mulighet til å legge dem ut. Kanskje vil du fortsette med dette helt til Harmageddon? Eller helt til folk på jorden skal få fred for djevelen i tusen år. Og etter Tusenårsriket skal den gamle slangen som fristet Eva og alle andre som lar seg friste, slippes fri for siste gang. Og helt til slutt, like før verden går under, vil de døde stå opp. Og sannsynligvis vil opprykkelsen finne sted like i etterkant av dette.

  Bibelen beskriver to oppstandelser fra de døde men antagelig bare en opprykkelse. Og setter man alle bibelvers som handler om dette i sammenheng, så vil overnevnte rekkefølge være den eneste som ikke skaper store kontradiksjoner. Spesiellt fordi Guds Ord også skal gjelde for dem som skal leve i Tusenårsriket.

  Det står at den gamle slangen ble kastet ned på jorden. Og jorden skal i følge Peter bli oppslukt av ild. Hvem vet. Kanskje denne ilden er det evige Gehenna for djevelen og alle de som helst ville leve evig i sin adamittiske tilstand her i verden. Langt borte fra Den Hellige Ånd. Ånden som leder oss og går i forbønn for oss.

  1
  7
  • “Moses”: “Det er lett å forstå at du ikke begrunner det du sier med bibelvers”.

   Og hvilke bibelvers viser du til..? IKKE ET ENESTE ETT!

   Du burde heller lyttet til Bibelens visdom som i ditt tilfelle er himmelropende avslørende:

   “Svarer du dåren etter hans dårskap blir du ham lik”.

   7
   1
  • Hei på deg Mjølstappa!

   En ting er å snakke om det som står i klartekst, skriftsteder som man nesten må kjenne for å kunne diskutere emne. Noe helt annet er det å påstå ting som man bare snakker om på “Rikets sal”. (johovas vitners møtelokale) Dvs allt det Russel og Rutherford fant på for litt over hundre år siden. Dessverre fikk alle de ubibelske bøkene, med alle de falske profetiene deres, en viss utbredelse blandt folk som i liten grad interesserte seg for det som stod i Bibelen.

   Det er lett å finne de skriftstedene som omtaler oppstandelsen og opprykkelsen. Men svært vanskelig å finne noe som tilsier at “guds hukommelse” fremstilles i eventryform. Dette er saken i et nøtteskall. Det finnes ingen annen informasjon om dette enn det som står helt i begynneslen av mosebøkene. Der står det også litt om han som hevder slike ting.

   Noe som er ganske iøyenfallende er hvordan “abassadøren” hele tiden konkluderer med at alle som mener noe annet enn han selv skal forgå i genenna eller harmagedon. Synes nesten jeg hører ett “MOOAHHAAHHAAAAA” fra avgrunnen.

   1
   2

Det er stengt for kommentarer.