Jesabel ånden slår tilbake: Kristen klubb utsettes for trakkasering og mobbing fordi de holder fast på Guds ord definisjon av ekteskap og seksualitet

Studenter ved Bozeman High School i Montana protesterer i mot en kristen klubb fordi de ikke liker den kristne gruppens bibelbaserte ståsted omkring ekteskap og seksualitet. Dette har ført til at skolen har tatt grep for å stoppe den kristne klubben som har fått følgende beskjed: “Gi opp deres tro eller glem å være en offesiell klubb ved skole.” Dette utilbørlige press er noe den kristne klubben ikke kan akseptere, da det krenker studentens religionsfrihet. “Det vi nå ser skje over hele USA er at Jesabel-ånden reiser seg mot alt som smaker av kristen tro,” sier pastor Aaron Christopherson i The Promise Church, Woodland. Jesabel som var en Baal dyrkende religiøs dronning som var gift med Nordrikets kong Akas på 800 tallet før Kristus, var en mektig religiøs og politisk skikkelse i Nordriket. Både dronning Jesabel og kong Akas var begge avgudsdyrkere som kontinuerlig befant seg i strid med Jahves profeter, og begge hadde det til felles at de forkastet Guds bud og brakte inn avgudsdyrkelse og moralsk forfall i Nordriket i Israel.

“Jesabel-ånden preger i stadig sterkere grad den vestlige kultur og kristne må slutte å tolerere Jesabel-ånden,” sier pastor Aaron Christopherson i The Promise Church Woodland.

Skriften sier dette om kong Akab og hans hustru Jesabel: “Akab, Omris sønn, gjorde hvad ondt var i Herrens øine, mere enn nogen av dem som hadde vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidoniernes konge Etba’al, til hustru og gav sig til å dyrke Ba’al og tilbede ham.  Han opreiste et alter for Ba’al i det Ba’als-tempel han hadde bygget i Samaria.  Akab gjorde også et Astarte-billede, og han gjorde ennu mere til å vekke Herrens, Israels Guds harme; han bar sig verre at enn nogen av de konger i Israel som hadde vært før ham. (1 Kong 16,30-33) La det være klart for alle, i vår tid lever Jesabel-ånden i beste velgående og på samme måte som dronning Jesabel hatet Guds ord og hans tjenere, så opplever kristne i den vestlige verden den samme motstand fra Jesabel ånden på nær sagt alle områder. “Vi må slutte å tolerere denne åndsmakten. Det samme budskapet som lød til åpenbaringsbokens Tyatira menighet blir stadig mer aktuelt i vår tid, og som kristne må vi motstå og bekjempe denne åndsmakten,” sier pastor Aaron Christophersen i en kommentar til Søkelys.

Avdekkes i motstand mot Guds ord

Tidligere i år, gikk fire kvinnelige studenter hardt ut mot Fellowship of Christian Athletes (FCA) og deres standpunkt omkring dette med homofili. De kvinnelige studentene hevdet at FCA`s trosgrunnlag gikk i mot skolens motto som er “aksept, respekt og integritet.” I trosgrunnlaget til den kristne idrettsforeningen heter det følgende: “Gud har innsatt ekteskapet mellom en mann og en kvinne som et fundament for familien og som grunnlag for hvordan samfunnet skal fungere. På grunn av dette så tror vi at ekteskapet mellom en mann og en kvinne er selve bærebjelken i samfunn og menighetsliv. Sara Callow som er mor til to av de kvinnelige studentene, sier at hun er bekymret for at den kristne idrettsforeningen kan være farlig for sårbare LGBTQ studenter. I følge jentenes mor har de fire studentene ikke noe problemer med kristne, men det er kristnes syn på homofili og det bibelske synet på ekteskapet som er problematisk. De fire studentene er uenig i foreningens syn om at ekteskapet mellom mann og kvinne er den eneste rammen for seksualiv. Jentene er også uenig i FCA`s retningslinjer hvor medlemmene oppfordres om å leve avholdende før ekteskapet. I følge de fire studentene strider klubbens etiske veiledning skolens motto om aksept og respekt. Rektor ved Bozeman School, Bob Connors, sier han er glad for at de fire kvinnelige studentene har gjort ham oppmerksom og fått rettet søkelyset mot den kristne idrettsforeningens policy om seksualiv og ekteskap. I sitt skriv til foreningen krever rektor av FCA klubben enten må endre navn eller fortsette som en uoffisiell klubb. “Vi vil forsikre oss om at dette er et inkluderende sted og at alle elever blir behandlet likt,” skrev rektor i sitt brev. Saken har vært oppe i skolens styre som mener at klubben må innordne seg endre på holdningene til homofili og ekteskapet for å kunne forbli en offisiell skoleklubb.

Stå opp mot Jesabel-ånden

Jesabel ånden kan også forkle seg som religiøs men vil alltid stå i mot et tydelige ord fra Skriften.

Det er grunn til å forvente at kristne vil komme under økende press fra Jesabel-ånden som sterkt preger vår tid. Jesabel ånden har det til felles GTs dronning Jesabel at den står i kraftig opposisjon til Guds bud og ord. I første kongebok kapittel 19,2 kan vi lese om hvordan dronning Jesabel truet profeten Elias med ordene “ Da sendte Jesabel bud til Elias og lot si: Gudene la det gå mig ille både nu og siden om jeg ikke imorgen på denne tid gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv.” Etter å ha hørt dette fryktet Elias for sitt liv og flyktet. Dersom man leser konteksten så ender flukten med at Elias får et sterkt møte med Gud. Et møte som resulterer i at Gud befaler ham å salve Jehu til konge. Jehu skulle bli den personligheten som skulle utrydde Jesabel av Israel. “Dette er ikke tiden for kristne til å flykte eller la seg beseire av Jesabel ånden som nå råder grunnen i samfunn og deler av kristenheten. Dette er ikke tiden for kompromiss eller å la seg trykke ned av den frykt Jesabel-ånden kan skape i oss av mismot. Det er svært lett å kjenne igjen troende som er preget av Jesabel ånden, fordi den reagerer med kompromiss og vantro overfor troende som proklamerer et tydelig ord fra Gud. Er man utydelig om hva Skriften lærer, får man applaus. Står man opp og holder tydelig frem hva Skriften lærer, får man både kritikk, spott, motstand og aggresjon. På samme måte som dronning Jesabel i GT kan Jesabel ånden også være religiøs. “Gudene la det gå mig ille,” sa den religiøse dronning Jesabel i sitt budskap til Elias, på den samme måte kan vår tids Jesabel ånd lett forkle seg i en form for religiøsitet som vi ofte møter i vår tid. Protest mot ethvert klart og tydelig Gudsord og er du en kristen som fullt og helt velger å stå for en tydelig og bibelbasert kristentro, må du regne med å måtte kjempe mot Jesabel-ånden også blant folk som hevder seg å være troende. “Våk over deres liv. La ikke deres lamper slukne og løs ikke belte om livet, men hver beredt!  For dere vet ikke i hvilken time vår Herre kommer. Kom ofte sammen og søk det som er til gang for deres sjeler. For hele den tid dere har hatt i troen, vil ikke hjelpe dere hvis dere ikke holder mål i den siste tid. For i de siste dager skal de falske profeter og forførerne bli tallrike. Sauene skal forvandles til ulver, og kjærligheten vendes til hat. For ettersom lovløsheten tiltar, skal de hate og forfølge og angi hverandre. Og da skal verdensforføreren komme til syne som Guds sønn og gjøre tegn og under. Jorden skal overgis i hans hender, og han skal gjøre skjenselsverk  som det aldri har vært maken til fra evighet av.  Da skal menneskeslekten komme i prøvelsens ild, og mange skal falle fra og gå fortapt, men de som holder ut i troen, skal bli frelst av forbannelsen selv.” (Det vil si av Han som ble gjort til en forbannelse for oss)  Eskatalogisk formaning fra det tidligkristne skriftet Didachè fra år 70-90)

 

Én tanke om “Jesabel ånden slår tilbake: Kristen klubb utsettes for trakkasering og mobbing fordi de holder fast på Guds ord definisjon av ekteskap og seksualitet

  1. En av de viktige artikler i Søkelys. Denne åndsmakten har grepet store deler av kristenfolket, blitt en gjeng feiginger som ikke tør si et pip av redsel og angst for å bli uglesett i media. Denne åndsmakten ser vi også i økende grad splitter USA. Demokratene er besatt av Jesabel demonene og hater Trump som er pro-Israel, Pro-life og som faktisk gjør det som er Guds profetiske plan.
    At mange navnekristne hater Donald Trump viser oss alle hvor dypt de er inntatt av Jesabel ånden. Her i Norge er det bare en rest som helhjertet holder fast på de absolutte sannheter. En stor takk til Søkelys for denne viktige artiklen.

Det er stengt for kommentarer.