Jehovas vitner vant i høyesterett -kan ekskludere medlemmer som lever i hor

Høyesterett kom til motsatt konklusjon av lagmannsretten og gir Jehovas vitner medhold i at de kan ekskludere medlemmer som lever i hor eller seksuell umoral. En kvinne som hevdet at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep gikk til sak mot organisasjonen og vant frem i lagmannsretten, men har tapt i høyesterett som gir Jehovas vitner medhold

Saken dreier seg om ekskluderingen av Gry Helen Nygård fra Jehovas vitner i 2018 på grunn av påstått seksuell umoral. Nygård har selv sagt at hun ble utsatt for overgrep.

Høyesterett skriver i et sammendrag av avgjørelsen at det følger av religionsfriheten at et vedtak truffet av et trossamfunn med en religiøs begrunnelse, ikke kan settes til side av domstolene utelukkende på det grunnlag at det er sterkt urimelig.

Les hele saken fra nettavisen her: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ekskludert-jehovas-vitner-medlem-nadde-ikke-fram-i-hoyesterett/s/12-95-3424271738