Jan Kåre Christensen hevder dommer Øystein Hermansen er en løgner -kaller dommere kriminelle og kjeltringer

“At straffedømte individer ikke akkurat setter stor pris på dommere som har funnet dem skyldig i en forbrytelse er vel neppe den helt store overraskelsen. Likevel er det svært sjeldent at kriminelle som hevn henger ut dommere på nettet som løgnere uten å kunne påvise en eneste løgn” Blogger Jan Kåre Christensen er tydeligvis ikke veldig fornøyd med å ha blitt dømt i to rettsinstanser. I noe som minner om et desperat forsøk på å ta igjen, publiserte Christensen onsdag et nytt blogginnlegg hvor han hevder å ha avslørt at lagdommer Øystein Hermansen er en løgner. I artikkelen som helt åpenbart er skrevet for å sverte den kjente lagdommeren som blant annet var dommer i saken mot terroristen og barnemorderen Anders Behring Breivik 

Det som skjer nå på himmelske blogg vitner om en blogger fullstendig ute av kontroll. Selv om vi vet at dømte kriminelle neppe nærer de helt varme følelsene for dem som har funnet dem skyldig og dømt dem, er det svært få som så aktivt i ettertid går ut og demonstrerer både forakt og ringakt for de forskjellige aktørene man møter på i en rettssak. Som kjent har Christensen tidligere gått ut mot diverse navngitte tjenestemenn ved Manglerud politistasjon, og denne gang er det lagdommer Hermansen som får gjennomgå på Christensens blogg. I artikkelen som er nok et forsøk på å bortforklare realitetene skriver Christensen  dette: “Advokat Øystein Hermansen sier i dommen at jeg ikke gav noen forklaring. Det gjorde jeg så men, da jeg påpekte veldig klart at alt med Jan Aage Torp er fabrikkert, og ikke noe som Torp kom med i Oslo tingrett er dokumentert. Antallet er helt hinsides, alt er løgn!,” skriver Christensen som ser ut til å ha en svært selektiv hukommelse. For oss som har fulgt saken siden 2014 -er det åpenbart at Christensen bare ble dømt for en liten del av hva han hadde skrevet mot Torp og hans kone Aina.

Hevder dommerne i saken kjører sitt eget “løgnløp”

Bibelen maner oss til å underordne oss øvrigheten da den er innsatt av Gud

I følge den kontroversielle bloggeren har dommeren stått i spissen for et løgnløp mot ham: “Hva er det som får noen til å oppføre seg slik? Ja, jeg har ikke gjort noe kriminelt  eller straffbart, men domstolene i Norge anser jeg for i min sak å være kjeltringer og kriminelle,” skriver Christensen som er en av svært få som går til det skritt å henge ut dommere som løgnere og kjeltringer i all offentlighet. Dette vitner om mangel på respekt for den offentlige myndighet og øvrighetsprinsippet slik vi leser det i Romerbrevet kapittel 13 som sier: ” Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom. For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er. Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens. (Rom 13,1-5)

Mener dommeren lyver fordi han ikke vektla Christensens avsluttende bemerkninger

Skjermdump fra Christensens blogg

Blogger Christensen føler seg helt klart både krenket og bitter på dommerne, fordi dommen ikke har vektlagt Christensens avsluttende bemerkning der han hevder å bestride de tall pastor Torp la frem på hyppighet av omtalen han hadde fått på Christensen blogg. For oss som fulgte saken helt fra dens begynnelse -er det helt klart at de tall som ble fremlagt i tingretten var mye for lave -og at Christensen langt hyppigere omtalte Torp og hans kone -enn det som ble lagt frem i retten. Så langt jeg kan se må advokat Meling ha gjort en utrolig slett jobb under hovedforhandlingen -siden han ikke da forsøkte å bestride de tall som ble lagt til grunn under saken. En god advokat hadde selvfølgelig krevd å fått se å lest gjennom de blogginnlegg som var grunnlaget for anmeldelsen og selve saken, og når dette ikke skjedde kan det skyldes to ting. Slurv fra advokatens side -eller rett og slett det at Christensen og hans forsvarer i forkant av det hele ikke har drøftet grundig nok hvordan de ville håndtere og møte anklagene. Både Torp og hans kone brukte i forkant av saken mye tid på å gjennomgå Christensens blogg, de tok kopier av alle blogginnlegg som omhandlet dem, lagret dem som PDF filer og foretok en grundig telling av hvor mange ganger Christensen omtalte dem som “psykopat”, “horebukk”, “horkarler”, “gammel gris” osv osv. I følge de tall som ble oppgitt (som etter vårt syn er mye for lave) har Christensen omtalt Torp og/eller hans kone mer enn 3000 ganger gjennom flere år.

Hyppig omtalt på Christensen blogg

Christensen erkjente å ha skrevet innleggene han ble dømt for.

“I tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over
3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til  grunn som bevist. Retten legger videre til grunn at dette er det samlende antallet ganger Torp er omtalt, og at tallene må nedjusteres noe sett hen til tidsperioden tiltalen gjelder. Retten legger likevel til grunn at Torp er omtalt på bloggen svært hyppig i den aktuelle perioden, at de overnevnte karakteristikker er brukt hyppig. I tillegg til dette er Torp flere ganger kalt “spedalsk”, at han “lever i hor” og er en “horkarl”, er “selvsentrert, ekkel, frekk og narsissistisk”, at han fremstår som “syk, ukontrollert og presset”, at han “er og blir forblindet og styrt av demoner”, at han er “en gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley”, at mennesker som Torp “ikke er ledet avGud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom”, at Torp er et “sykt maktmenneske  og opptrer som en hensynsløs psykopat” og at han er en “taper”. Videre har tiltalte uttalt at “Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!”.”

Hør en stotrende Christensen prøver å forklare hvorfor han “avslører” dommer Hermansen

Advokat Meling burde ha bestridt tallene

Blogger Christensen som selv sier han bestrider de tall som er lagt til grunn for dommen mot ham, vender kanonen i gal retning når han nå anklager lagdommer Hermansen for å lyve. Etter å ha lest gjennom Christensens utfall mot sakens dommer, klarer jeg ikke å finne noe som indikerer at dommeren har fremsagt en løgn i saken, og dersom Christensen skal klandre noen for at ikke hans motsigelse mot tallene ble tatt opp under saken, bør han rette kritikken mot sin egen forsvarer -som åpenbart ikke har funnet det bryet verd å bestride de tall og påstander som kom fra aktoratet som førte saken på vegne av pastor Torp og kone. I følge dommen er de tall aktoratet la frem ikke blitt bestridt av Christensens forsvarer og vi siterer: “Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til  grunn som bevist.” Dersom Christensen ønsker å klandre noen for å ikke ha blitt hørt bør han heller klandre sin advokat, Brynjar Meling -som helt tydelig ikke har forsøkt eller villet bestride de tall som ble fremlagt i retten. Når Christensen heller velger å angripe dommeren for å være en løgner -vitner det om total mangel på respekt for de ordninger vi har i Norge, og jeg kan heller ikke se at Christensen på noen som helst måte kan dokumentere at dommeren lyver. Christensens skriverier bærer heller preg av at advokat Meling ikke har gjort en god nok jobb -siden han under saken ikke lot sin klient forklare seg om dette punktet. Etter mitt syn står advokat Meling her til stryk!

Les her: Dommen mot Christensen

Hele Christensens innlegg kan leses her: http://blog.janchristensen.net/2017/10/nr-2103-jan-kare-christensen-avslrer.html

101 tanker om “Jan Kåre Christensen hevder dommer Øystein Hermansen er en løgner -kaller dommere kriminelle og kjeltringer

 1. Jeg er enig med deg her Kjell. Christensen skyter i feil retning og medvirker til å rive ned respekten for de ordninger vi har i Norge.
  Det JKC gjør med sitt blogginnlegg: http://blog.janchristensen.net/2017/10/nr-2103-jan-kare-christensen-avslrer.html
  -er noe vi sjeldent ser i Norge. At en domfeldt nærmest forsøker å ta hevn over dommeren som har dømt ham ved å sverte ham og kalle ham løgner.
  Du verden og dette skader kristendommens anseelse.
  Denne bloggeren medvirker til at Guds navn blir spottet blant folk flest da den viser at kristne faktisk kan være verre enn verdslige folk.
  Respekten for den øvrighet Gud har satt over oss er totalt fraværende hos JKC.
  Jeg tror aldri jeg har sett maken til person som JKC.
  Han sprenger liksom alt vi har forbundet med det normale, og for å være helt ærlig? Hvor mange domfeldte driver på å terrorisere dommere, politifolk og statsadvokater på en slik måte med offentlige skriverier?
  Jeg har ikke sett noen tidligere.

  • Jeg glemte å linke til Christensens artikkel der han hevder å ha avslørt dommeren som en løgner.
   Det er en trist sorti når en troende så til de grader demonstrerer hvor fjernt han står fra Bibelens ord om ydmykhet, respekt og å være villig til å tåle urett for Guds rikes skyld.
   Jeg tror heller ikke jeg har sett noe lignende tidligere.

  • Jan Kåre Christensen er en stor tragedie. Både for seg selv og Guds rike.

 2. Dere snur saken fullstendig på hode.
  Jeg er den svake part, mannen i gata med nesten ingen erfaringer.
  Slik som jeg er blitt behandlet i rettssystemet er en skandale.
  Dette er verre enn Kongo da det er fordekt!
  Jo, dere skjønner ikke poenget med hva jeg skriver er temmelig åpenbart!

  • Etter mitt syn Richard -så skal dommere møtes med respekt og tilbørlig omtale -selv om man selv er aldri så uenig i dommen.
   En kristen må lære seg å tåle urett.

  • Rikard det jeg er imot vedrørende denne saken er at selve rettsaken ikke har vært fair.
   Jeg er siktet for en ting, de lot Meling prosedere på lovanvendelse, dømmer meg for noe som egentlig ikke er debattert i retten!
   Opplever saken som en stor tragedie og farse!

   Men Gud kan vende denne til seier allikevel, det er verd å kjempe for det kristne ekteskapet!

   http://blog.janchristensen.net/2017/10/nr-2104-i-etterpaklokskapens-navn-ville.html

  • Jeg ser du skriver at du egentlig angrer på advokatvalget ditt Jan Kåre.
   I utgangspunktet kan det alltid være bra å ha en profilert advokat, men i denne saken hadde du nok trengt en advokat som tok seg tid til å drøfte strategi med deg i forkant. Hvordan møte anklagene osv.
   Du bestrider antallet setninger og artikler du er blitt dømt for.
   Så mitt spørsmål til deg er følgende. Hvorfor anfektet ikke du og din advokat tallene og krevde at aktor skulle fremlegge dokumentene som beviste aktoratets påstand om mengde av artikler du hadde skrevet?
   Du og din forsvarer burde ha krevd at aktoratet la frem samtlige dokumenter og PDF av dine artikler og så måtte dere ha tellet selv.
   Jeg oppfatter nok deler av Melings forsvars strategi som slett og lite engasjert.
   Hva tenker du?

  • Det var jo dine skriverier som var grunnlaget for siktelsen, her mener jeg Meling burde ha vært mer våken.

  • Dessverre er det ikke slik i retten. Din advokat burde ha bedt deg om å bestride tallene.

  • Jeg mener at du kjente tiltalen, og Meling burde ha forberedt både deg og seg selv for at alt ville bli trukket frem.

  • Kjell, alt dette ble gjort.
   Det er lett å være etterpåklok, men du må forstå at vi hadde tapt uansett da selv dommerne og politiet har utelukkende oversett alt i denne saken for å ta meg.
   Det er kristendomsforfølgelse, og politiet, domstolene og er i mine øyne i denne saken de virkelige skyldige og kriminelle, ikke meg og den Himmelske blogg!

  • Jeg har gjort mye, men i etterpåklokskapens navn skulle jeg ha gjort mye mer.
   Da Brynjar Meling sendte ankeskrivet til Norsk Høyesterett hadde han skjønt at han var til dels blitt lurt.
   De lot Meling holde på med sitt, overså og dømte meg for noe som ikke har vært drøftet i retten, mengden av skriverier!

   Din kritikk av Meling synes jeg er sterk overdreven, det er politiet, dommerne og alle andre som er korrupte og onde her imot meg, de hater meg åpenbart slik de holder på meg.
   Pastoren her og andre hater meg, men faktisk, det gjør mange andre også!

  • Egentlig var det i tingretten selve slaget stod. Det var der dere måtte ha kjempet, anken til lagmannsretten ble jo delvis nektet da det kun var lovanvendelsen du fikk anke på.
   Slaget var da tapt før den ble behandlet av lagmannsretten.

  • Det brukes ord som “korrupt” her.

   Hvor mye penger har blitt betalt og mellom hvem ?

   Eller er dette bare nok et meningsløst ord fra en person som overhodet ikke kan tas alvorlig ?

  • “Pastoren her og andre hater meg, men faktisk, det gjør mange andre også!”
   Her tar du så fullstendig feil. Det er vel ingen som hater deg. Men det er vel MANGE som hater det stygge du holder på med.

  • Du viser igjen og igjen at du ikke forstår det du selv skriver. Du bør bare innrømme det, først som sist. . Du hadde en dårlig sak. Du hadde en riktig dårlig advokat som gjorde en riktig så slett jobb. Akkurat slik Kjell sa det. Hverken mer eller mindre. At ikke du forstår såpass, forundrer vel ingen. Både du og hele saken er en tragedie for hele kristenheten.

  • Jeg måtte himle litt med øynene når jeg leste gjennom Christensens siste blogginnlegg. Hva kan man svare slikt?
   Latterlig. JKC er offer for en omfattende konspirasjon som nær sagt alle står bak.
   Ellers var det lite substans i Christensen skriverier.

 3. Det er Strasbourg som nå er interessant – ikke hva guttungen har kalt en norsk dommer.

  • Klart det er interessant. Når de ikke tar saken må de vente seg en utskjelling på Christensens blogg.
   Samtidig kan man ikke annet enn å måpe av Christensens utskjellinger av norske domstoler, sett på bakgrunn av at kristne bruker å forholde seg til Romerbrevet 13 og møte øvrigheten med tilbørlig respekt.
   Jeg personlig tror ikke at dette er en sak som menneskerettighetsdomstolen vil ta.

  • Saken kommer aldri til Strasbourgh.
   Det er ingen jurister som vil ta den saken og da er saken død.

 4. Jeg for min del tror knapt mine øyne når jeg ser hva Christensen får seg til å skrive. Det er uverdig, ubibelsk og svært umodent.

 5. På Sicilia ble navn og adresser til dommere hengt opp på telegraf og telefon stolper som hevn for at de dømte medlemmer av mafiaen til bøter og fengselstraffer. Det samme har andre mafiaer og underverdener gjort i den senere tid. Både med plakater og med blogg og poster med dommerens navn og adresser i sosiale medier.
  Dette for å tvinge dommerene til å være “hyggeligere” neste gang. Mange av dommere ble veldig “hyggelige” etter det. Noen forsvant også fra jordens overflate og ble i beste fall funnet igjen, døde, i inn og utmark.

  Jeg synes ikke at det å henge ut dommere og andre som bare har gjort sin jobb, en ofte utakknemlig jobb, burde være tillatt. Dette burde automatisk gi fengelsstraffer eller opphold i psykiatriske institusjoner.

  I dette tilfeller tolker jeg det dithen at de bare anser Jan Kåre som en stakkarslig taper, en dåre og en klovn som ikke har noensom helst form for troverdighet og evner til å skade dem eller noen andre.

  Og da velger jeg også å være enig med politiet i deres vurdering av Jan Kåre.

  • Jeg er som sagt ikke vant med at man skal henge ut dommere på nettet, og når jeg googlet ordene dommer øystein hermansen, da kom Christensens artikkel opp som nr 3. Jeg finner det veldig unaturlig å gå til personangrep mot mennesker som gjør sin jobb.
   Dersom Christensen har noe å klage over i saken, er det primært hans advokat som har gjort en for dårlig jobb når han ikke anfektet de tall aktoratet og fornærmede i saken kom med. Jeg tror Meling bare anså dette som en litt enkel jobb som ikke krevde for mye og så sende regning til staten etterpå.

 6. Det er ikke godt å forstå Jan Kåre Christensen. Han kjører på som en full mann uten vett . Verken advarsler eller straff nytter. JK mangler respekt for alle,så sant de ikke støtter han 100%.

  Jeg vet ikke hvordan han er når han ikke befinner seg i cyberspace. Ville han turt å sagt det samme ansikt til ansikt? Eller er datamaskinen god å gjemme seg bak?

  Jeg er litt forbauset over at ikke noen i familien hans eller noen andre han omgås med ikke har satt en bremser for de destruktive nettaktivitetene til JKC. Eller kanskje de har prøvd men at han bare har kjørt på? Det ødelegger jo ikke bare for andre, men sikkert også for familien hans og ikke minst for han selv.

  Jeg regner med at det ikke er så mange som leser bloggen til JKC. Likevel er det tragisk at en som kaller seg bibellærer og evangelist kan få drive på slik. Det som står der er så langt fra evangeliet ( det glade budskap) som det kan bli.

 7. Jan Kåre Christensen skriver;

  Men Gud kan vende denne til seier allikevel, det er verd å kjempe for det kristne ekteskapet!
  …………………………………………………………………………………………………………….

  Hvis du hadde kjempet for det kristne ekteskapet på en konstruktiv måte skulle jeg så gjerne støttet deg. Men desverre er det nettopp det du ikke gjør. I stedet for kommer du med bitterhet, hat og ødeleggende ord. Det kan jeg ikke støtte!

  • Jan Kåre politianmeldte Søkelys i fjor fordi Søkelys kjempet og kjemper for det kristne ekteskapet.

 8. Broder Jan Kåres veier er uransakelige. Gud har kallet Ham til å avslørre falske og skitne dommere. Fra før har Han avslørret det korpulente politiet på Manglerud, Majorstuen og Stovner!
  Det ligger stor respekt av at broderen stikker sine ben inn i dette djevelens ormebol, for å forsvare seg og fortelle sannhetten.
  Dere skal alle dømmes for å ha skrevet ondt om den store Guds Apostel, Broder Christensen.

  Og jeg tør ihvertfall å skrive med fullt navn, i stedet for Knut, Bjørn, Ansgar og andre fax navn!!

  • Nå får du gi deg, Jan Kåre Christensen! Alle ser at det er du som skriver under “fax” navn igjen…..Språket og formuleringene avslører deg.

  • Gått at det er andre støtte Jan Kåre også.
   Sannhetten er at jeg har veldig, veldig mange sympisører. Men de våger ikke støtte broder Jan Kåre for prisene er for høye. Bermen her er dypest sett en okkult rottesekt.

  • Mitt gamle kallenavn her er Roberto. BOH var på den tiden for syk til å delta i Søkelys.

  • Din kommentar tar jeg som både ros og et stort kompliment til min livsstil og mitt liv. Jeg takker for den !

  • BOH er skitten, med den mener jeg at han er ikke den personen som han gitt seg ut for å være på sin blogg.
   Gud søker sannhet i hjertes innerste, akkurat hva du og BOH mangler! Ja, fint du ser positivt på dette, det viser bare ditt hovmod, og hovmod står for fall!
   Jeg vet hva BOH står for, da jeg har fått så mange personlige meldinger fra ham at han er i språkbruken sin når han ikke skriver på bloggen sin akkurat som deg Knut, uhøvlet og frekk!

  • BOH er en fin fyr som har brakt mye velsignelse til mange kristne. Jeg anser ham som en tjener av Kristus som gjennom sin blogg faktisk har brakt den lidende menighet frem i lyset.
   Videre benekter BOH og ha skrevet under navnet Roberto som du tror.

 9. Dommeren Øystein Hermansen og politiet er nå klar over hva som er publisert om dem.
  Hvis de ikke tar skritt i de neste timer og dager mot dette, bare beviser det at de anser Jan Kåre for å være en ufarlig taper, dåre og en klovn som hverken de eller noen andre kan ta alvorlig.

  Det er sikkert morsomt å få merkelappen taper, dåre og klovn på seg.

 10. “I etterpåklokskapens navn”, skriver Jan Kåre i dag?
  Vi andre pleier å si ” i etterpåklokskapens lys”?
  Dette med språk er visst vanskelig for Jan Kåre??
  Kanskje konsentrere seg om å kjøre buss?

 11. Oppfordrer alle til å prøve å holde en god tone uten personangrep.
  Christensen har stort sett svart greit her, og da bør han møtes med svar på samme nivå.

 12. Jeg ser at Jan Kåre fremdeles blogger og igjen angriper Søkelys. Denne gang uten å politianmelde Søkelys.

  Jan Kåre bruker igjen ordet korrupt. Jeg tror ikke at han vet hva det ordet betyr.
  Det er veldig lite han vet hva betyr.
  Men for å oppsummere: Jan Kåre mener at Jan Aage Torp har betalt eller bestemt over den norske stat (domstoler, media, presse og politi) at Jan Kåre skal tas uansett. Jan Kåre mener at Jan Aage Torp sitter som en edderkopp som styrer politi, dommere og presse i hans “kamp” mot Jan Kåre og den septikkbloggen. Alt dette i Jan Aage sin “kamp” for å godkjenne gjengifte (at Jan Aage og Jan Kåre har identiske syn på gjengifte snakker vi ikke så høyt om her).
  Hele Norge er styrt av Jan Aage Torp i en konspirasjon mot Jan Kåre, en Unibuss sjåfør og blogger. Uendelige mengde ressurser har blitt brukt mot Jan Kåre. Ordet “korrupsjon” har blitt brukt av Jan Kåre og da er det grunn til å tro at dette har personlig kostet Jan Aage Torp et titalls millioner av kroner i betaling av dommere, presse, media og politi. Samt at han også har betalt den onde treeningheten millioner av kroner. Kjell Andersen og Søkelys har også blitt betalt millioner av kroner i denne “korrupsjonen”.

  Fantasi eller virkelighet ? Enhver får selv bestemme om de vil tro på Jan Kåre.

 13. Debatten gjenspeiler menneskets natur.

  Vi er alle styrt av følelser og sosialt samspill med andre. Det er en hensiktsmessig strategi for at vår dyreart skal klare seg godt. Følelsene påvirker altså handlinger, holdninger og tanker, både fantasier og fornuft. Dermed kan vi begrunne og rasjonalisere alle slags merkelige synspunkter og virkelighetsforståelser selv når det strider mot det som åpenbart er korrekt og sant. Følelsene er for eksempel grunnlag for religiøs tro. Det er såre enkelt å se villfarelsen i andres teologi og religiøse dogmer, men like lett å være blind for sin egen ufornuft.

  Disse psykoligiske mekanismene er naturlige. De gir oss mer eller mindre gode liv. Følelser fører til kjærlighet, omsorg, overlevelsesvilje og kreativitet, men også til meningsløsheter som maktovergrep og krig. I

  tillegg er det enkeltmennesker som på et eller annet vis er utstyrt med mangelfulle eller uvanlige evner og anlegg. Merkelige utslag av menneskelig natur er en evolusjonær fordel når en ser stort og langsiktig på artens overlevelse. Men det fører også til engasjerte debatter om egentlig spinnville forestillinger, ført mellom mennesker som innbiller seg at de er kloke og fornuftige og sosialt kompetente. Det kan bli ubehagelig og farlig. Denne saken viser det.

  Jeg oppfordrer derfor folk til å være overbærende med hverandre, ha forståelse for andres svakheter og manglende evner og ikke la seg styre og ødelegge av negative religiøse eller ideologiske vrangforestillinger.

  Vi får prøve å skape gode samfunn sammen og ikke komplisere tilværelsen unødvendig. Livet er vanskelig nok som det er fra før.

 14. Istedet for å blogge burde heller Jan Kåre skrive bok, fantasi bok, om hvordan Jan Aage Torp undertrykte en blenda hvit hellig ren sjel, bussjåfør og predikant ved å betale politi og dommere 10 millioner hver, den onde treenighet 10 millioner hver og Søkelys 30 millioner kroner i korrupsjon for at de hjalp den onde dødsfyrsten Jan Aage Torp med å ta rotta på den edle hellige blenda hvite Jan Kåre Christensen som aldri har gjort så mye som en flue fortred.

  En litterær verdensbegivenhet er garantert innen fantasi genren, som det må sies har stagnert og blitt litt vel realistisk i de senere årene. Men boka til Jan Kåre vil gjenopprette den riktige balansen i den litterære genren.

  Her er det bare å setter seg under diktereika og skrive løs.

  • Dine betraktninger rundt saken har mer til felles med Harry Potter og hans liv enn med den virkelige verden, Jan Kåre.

   Og ja, du burde få fantasere i fred uten at noen bryr seg. Her er jeg enig med en annen debattant.

  • Christensen ber oss stå frem med fullt navn?
   Ja, særlig! Konsekvensen er å bli mobbet, sjikanert og politianmeldt. Og når barn og barnebarn googler meg, så popper jeg opp sammen med bilder av en fet, skjeggete villmann, som har skrevet hundrevis av løgner om meg. Unnskyld meg, men jeg ønsker ikke assosieres med en ondskapsfull, sosiopatisk løgner!

  • Jeg oppgir ikke mitt navn til en terrorist (deg). Ikke vil jeg at min familie skal terroriseres og sjikaneres heller. Noe de ville ha blitt gjort av deg hadde jeg brukt mitt navn her.

  • Du er straffedømt for å ha mobbet, sjikanert og terrorisert et menneske, Jan Kåre.

  • Dommen er rettskraftig, er gyldig og vil bli stående.
   Det er langt fra et justismord.
   Jeg syntes du fikk en fair rettssak, du hadde muligheten til å forklare deg, bare litt synd at din forsvarer hadde tunnel-syn i stedet for den fulle oversikt.

  • Hvilket ord er det man bruker på en person som forakter landets lover og det denne personen har blitt dømt for ?

   Det ordet man bruker på den personen er KRIMINELL.

  • Knut jeg har jobbet med kriminelle, det du skriver er bare sprøyt!
   De vil ha strafferabatt, he-he!
   Se på f, eks. Cappelen, han lyver t.o.m. på sin såkalte venn for å få strafferabatt.
   Jeg vet jeg ikke har gjort noe gærnt, derfor er jeg frimodig i det jeg sier. Er overhode ikke redd for et politi og dommerstand som er i mine øyne korrupte, feige, uredelige og løgnaktige!

 15. Dere skjønner ikke hva som er poenget med hvorfor dette er et justismord.
  Jeg er siktet for en ting.
  I retten debatterte enn om alt annet enn det jeg ble dømt for.
  Dommen er da egentlig ugyldig?

  • Det er ingen debatter i retten Jan Kåre. Det er anklager, forsvar, bevisføring, prosedyrer og påstander.
   Du ble funnet skyldig i å ha skrevet et stort antall innlegg mot broder T.
   Din advokat lykkes ikke med å så tvil om antallet, ei heller ser det ut som om han var veldig engasjert når saken pågikk.
   Du tapte, og når dere anket ble anken stort sett avvist med unntak av spørsmålet om lovanvendelsen.
   Også her tapte dere. Når det gjelder anken til høyesterett -har jeg tidligere skrevet at jeg mente at Høyesterett burde ha behandlet saken, dette fordi det hadde gitt dommen mer tyngde.
   Jeg tror ikke utfallet av en behandling i høyesterett hadde blitt anerledes, siden du ikke bestred hva du hadde skrevet.
   Når det gjelder din anke til Strasbourgh tror jeg det ikke vil føre frem.

  • Antall var noe som kom i ettertid for å få meg dommfelt.
   Dette var ikke i siktelsen.
   Dette var ikke drøftet i retten.
   Saken imot meg er et justismord, har du noe bedre ord når de har dømt deg for noe som en ikke har hatt mulighet for å forsvare seg imot?

  • Kjell du skjønner ingenting.
   Jeg og Meling tok tak i siktelsen.
   Den parerte Meling rimelig greit i Oslo tingrett.
   Men dommeren i Oslo tingrett er etter min mening lik dommere i Nord Korea.
   Jeg skulle dømmes.
   Hvordan?
   Det var enkelt for en dommer kjøpt og betalt.
   Hun tar ut et tall som T nevnte.
   Her er det ekstreme justismord.
   Dømme meg for noe jeg først kunne forsvare meg overfor i ettertid.

   Eneste jeg er enig med deg at dommen har ingen tyngde da den ikke er behandlet i Norges Høyesterett.
   Det er jeg enig med deg i ?????

 16. Bloggeren bør få fred.

  Han har fortsatt nok plass til å forklare og begrunne sitt syn på sin egen blogg. Saken har blitt belyst i rettsvesenet. Ingen kan omvende bloggeren med motargumenter.

  Så slipp taket. Slutt å mobbe mobberen. Hjelo ham isteden kjempe kampen mot sine egne indre demoner. La ham holde på uten å kommenter. Ikke hold liv i den maniske selvopptattheten, men hjelp ham å roe ned situasjonen og alle følelser.

  Det er, og har alltid vært, mer enn nok av dem som tviholder på de merkeligste religiøse dogmer uansett hva andre sier og gjør. Bloggeren er slett ikke alene i sitt personlige korstog. De fleste apologeter er lett sinnsforvirret. Søkelys viser stadig eksempler på det.

  • Jeg er enig med Ecce Homo.
   Bloggeren lever helt i sin egen fantasiverden uten kontakt med sannheten og fakta. Politi og rettsvesen anser han som en klovn, en dåre og en ufarlig taper. De ser hva han skriver men griper ikke inn.
   Ergo synes jeg vi burde overlate bloggeren til seg selv og sine egne fantasier. Ikke oppsøk hans la-la verden og ikke gi han plass i Søkelys. La han ga-ga for seg selv.

   Jeg håper at dette er den siste “debatten”, en “debatt” som ikke er en debatt da man snakker til hverandre fra totalt forskjellige planeter, som man har rundt denne bloggeren i Søkelys. La han ga-ga i sin egen blogg og i sin egen fantasiverden. Han er en ufarlig taper som ingen tar alvorlig.

  • Kjell du skjønner ingenting.
   Jeg og Meling tok tak i siktelsen.
   Den parerte Meling rimelig greit i Oslo tingrett.
   Men dommeren i Oslo tingrett er etter min mening lik dommere i Nord Korea.
   Jeg skulle dømmes.
   Hvordan?
   Det var enkelt for en dommer kjøpt og betalt.
   Hun tar ut et tall som T nevnte.
   Her er det ekstreme justismord.
   Dømme meg for noe jeg først kunne forsvare meg overfor i ettertid.

  • Knut enig i at debatten kunne vært bedre.
   Men en slik nedover holdning du har overfor meg.
   Så skjønner jeg ikke at du gidder å skrive noe i det hele tatt.
   Jeg synes ordskifte mellom meg og flere her har vært det beste på lenge ?

  • Til Jan Kåre; hold flabben!!
   Til Søkelys: slutt å gi denne sosiopatiske, ondskapsfulle og straffedømte løgneren den oppmerksomheten han trygler om til stadighet.
   Slutt å skrive om ham. Ignorer ham. Han er en ubetydelig taper! Det er sannhetten!

 17. Uavhenging av denne saken som jeg ikke tar stilling til ; er det tillatt med omfattende karakteristikker og skriverier på nettet om dommere i norske rettssaler? Er det fritt frem for enhver straffedømt(eller andre) å skrive hva man vil om dommere på nettet? Kan aldri huske å ha sett noe lignende tidligere. Vet du noe om dette Kjell?

  • Snu det på hode, spørsmålet!
   Er det lov av dommere og politiet å gjøre en så dårlig jobb?

   Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, t politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!

  • Jeg tror nok Jan Kåre -at samtlige av disse er dypt uenig i det.
   Du beskylder altså domstolen og politi for å lyve for å få dømt deg til et forelegg på 12000-.
   For dem er du bare en ubetydelig sak, et lite komma i forhold til de store sakene de håndterer.
   Du bestred jo ikke en gang bevisene og hele ditt forsvar baserte seg på en syltynn tråd.

  • Snu det på hode, spørsmålet!
   Er det lov av dommere og politiet å gjøre en så dårlig jobb?

   Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Pastoren, politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!

  • Kjell du skjønner ingenting enda.
   Antall og mengde var ikke i siktelsen.
   Jeg og Brynjar Meling parerte det.
   Mengde og antallet var ikke til drøfting.
   Skjønner du ikke at dette er et regelrett justismord?
   Jeg hat ikke overtrådt noen paragrafer i Norges lover selv om jeg har nevt T X antall ganger.
   Hele dommen imot meg er fabrikert.
   Hvor mange ganger er jeg nevnt på nettet, og i et negativt søkelys?
   Regner med 5 ganger mer enn T.
   Hele rettsprosessen og dommen imot meg er jeg 120 % uskyldig og uenig i.
   Tror på frikjennelse i Frankrike, da går saken til Strasbourg og der regner jeg med fullt medhold ?

 18. Har ikke funnet noen lover iNorge enda som sier at et viss antall om en person synspunkter wr straffbart.
  Uansett om det er sant at jeg har skrevet mye eler lite om pastoren.
  Hva som er skrevet om meg er nok 5 ganger så meget.
  Hele rettsprosessen og dommen imot meg er jeg 120 # uenig i om antallet er 1 eller 10.009.
  Ikke noen lover i Norge forbyr en å nevne samme sak mange ganger.

  • Altså…………
   Hvis ikke du forstår ordene mobbing, sjikane, terror og folkeskikk, har du og dine omgivelser et problem. Et stort nok problem til å ta dine handlinger opp til doms i norsk rett og gi deg en straffedom.

   Og ja…….. det finnes en lov som dekker din terror og mobbing. Og hvis du var en mann med normale sjelsevner og moral hadde du aldri terrorisert og mobbet en mann slik du har gjort.

   Og det at hverken politi eller dommere har reagert mot dine angrep mot dem i din septikkblogg, BEVISER at de anser deg for å være en ufarlig, harmløs taper. Her er de helt på linje med resten av oss.

   Så, hvis det er noe ryggmarg i deg går du videre i ditt liv og legger dette bak deg. Bruk de siste årene av ditt liv til noe produktivt, noe annet enn terror.

  • Knut, da skulle T pastor ha kjørt et sivilt søksmål.
   Paragraf § 390 a er noe helt annet.
   Det er hvis jeg hadde oppsøkt T pastor gjentatte ganger privat enten fysisk eller gjennom personlige mailer at den lovparagrafen skal anvendelse.
   Jeg har fått drøssevis av slike mailer, men politiet dritter fullstendig i det.
   Med andre ord, jeg og min familie er fritt vilt.
   Vi har her tidens justismord imot meg!

  • Tips; les gjennom innleggene dine før du poster dem, så er det en mulighet for at du ser noen av dine skrivefeil, slik at vi forstår det du prøver å formidle.
   I det ovenstående innlegget er det mye rart, feks denne setningen:

   Har ikke funnet noen lover iNorge enda som sier at et viss antall om en person synspunkter wr straffbart.

   Det er tilsammen ca 10 stavefeil, tegnsettingsfeil, orddelingsfeil og feil formuleringer i dette korte innlegget, som kan se ut til å være en kort oppsummering av det du har skrevet minst 10.000 ganger før.
   Si meg; var du beruset da du skrev dette, Jan Kåre?

  • Skrev fra mobiltelefon i senga.
   Gjenta hva jeg skriver.
   Om du skriver noe en gang, eller flere ganger så kriminaliseres ikke lovlige ord av den grunn.
   Skulle antallet som pastor T operer med stemme. Så har det ikke noe å si.
   Det er skrevet minst 5 ganger mer om meg i negative ordelag.
   Hele dommen imot meg er absurd.

 19. Du er rettferdig dømt, Jan Kåre. Men det er ikke det jeg vil snakke om her.

  Vet du hva folkeskikk er for noe, Jan Kåre ? Vet du at det er dårlig folkeskikk å mobbe, terrorisere og sjikanere andre på nett og ellers ?

  Jeg kan ikke se at du har folkeskikk i det hele tatt. Jeg kan ikke se at du har et kristent sinnelag og en kristen adferd. Jeg bare ser en sosiopatisk terrorist og en mobber som forsøker å rettferdiggjøre terrorisme og mobbing. Noe som ikke kan rettferddigjøres i det hele tatt.
  Og du forsøker å rettferdiggjøre din fullstendige mangel på folkeskikk.

  Det finner jeg provoserende. Det er ufattelig mange barn og voksne som i dag mobbes. Og du rettferdggjør denne mobbingen. Provoserende.

 20. Presisering.
  Slik Advokat Brynjar Meling ser på saken som jeg også gjør.
  Antallet som en skriver om en person gjør ikke noe til straffbart.
  Har du noe imot noen og føler deg injurierende og krenket.
  Så skal en gå til sivilt søksmål.
  Paragraf § 390 a dreier seg om hvis jeg hadde stått på trappa hans, sendt SMS eller personlige mailer og oppsøkt ham gjentatte ganger privat så er det straffbart (slik som jeg og min familie er blitt behandlet er straffbart).
  Det er med denne argumentasjonen vi drar til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
  Men hele prosessen hadde vært mye mer ryddig hvis den hadde blitt behandlet i Høyesterett.
  Det var trist at de forkastet anken der.

  • Det som gjør Øystein Hermansen til en kriminell dommer i mine øyne er at han dømte meg på grunnlag av Oslo tingrett sin dom som jeg bestred i Borgarting lagmannsrett.
   I mine øyne er han urettferdig, uredelig og pragmatisk i sitt forhold til fakta og sannheten.
   Han er kriminell og en løgner slik jeg ser det

  • Denne debatten fører intet sted hen, så vi avslutter med dine avsluttende kommentarer.

Det er stengt for kommentarer.