Jan Hårstad: “USA i flammer”

“Jeg er bare opptatt av å følge rapporteringen i media om USA om dagen. Alle som slipper tusa-i-flammeril på tv jobber iherdig med å tolke Fergusons kaos inn i et prekonstruert system som utgjør pakka: politisk korrekthet. For etter at Obama ble valgt som president fortalte de samme institusjonene oss, at menneskeheten gikk inn i en post-rasistisk æra. Det minner meg om meg selv som ung Palestinaaktivist i Libanon under borgerkrigene der på 1970-tallet. Jeg hadde hue fullt av ideer om klassekamper når jeg dengang skrev om dette, men det var ikke det viktigste i borgerkrigen. Det var en religiøs/kulturell kamp om hvorvidt kristne eller muslimer skulle ha hegemoniet i Libanon,både en religions og rasekamp,” skriver analytiker Jan Hårstad i et innlegg. Hårstad som selv har bakgrunn fra nasjonalteateret som skuespiller har gjennom årene opparbeidet seg enorm kunnskap om samfunnsutviklingen 

Men nå har jeg lest meg opp på den sparkete forsvarsminister Chuck Hagel som jeg finner er en sympatisk imperialistisk kriger. Helt åpenbart en meget intelligent person som ville avslutte USAs kriger i både Irak og Afghanistan og trappe ned Pentagons enorme budsjett som utsulter USAs egen befolkning. Dessuten advarte han mot “the Jewish Lobbys” makt over USAs Midtøstenpolitikk. Panetta forsvant også fort som forsvarsminister og sier i bøker og intervjuer: Obama er selve inkompetansen levendegjort.Saken er den at Obama har en braintrust som består av de tre heksene i Shakespeares Machbeth: Victoria Nuland, Samantha Power,Susan Rice samt Ben Rhodes.

https://www.youtube.com/watch?v=kFsKFECcs3o

Når folk fra Pentagon,generalene, skal møte disse til toppmøter i Det Hvite Hus skjærer det seg umiddelbart og det ender ikke sjelden opp i mye skrål og skrik. Generalene hater Obamas braintrust som ikke vet foran og bak på et gevær og som har minimale kunnskaper om stamme og religionskulturer såvel i Afghanistan som i Irak. Går USA lenger nedover- bakke,må vi ikke se bort fra et militærkupp en dag.

Både Martin Dempsey og Hagel var da av den oppfatningen at forutsetningen for å knuse Islamsk Stat var å inngå samarbeidsavtaler med Bashar al-Assad i Syria og Iran. Dette var det motsatte av hva NEO-CONs i USAs presse og administrasjon ville. (Samantha Power er gift med fullblods kriger-neocon Robert Kagan) Oppi all denne grøten skriver da en fortvilet Hagel et skjebnessvangert Memo til sikkerhetsrådgiver Susan Rice og ber om å få en redegjørelse for hva som er USAs POLITIKK I MIDTØSTEN. Selv sett fra Norge er dette meget forståelig. Men dette tar Braintrusten og Rice meget personlig opp og Hagel har lagt hodet på blokken. Vekk med ham.

Men,skriver mange kjennere av vepsebolet i Washington: Braintrusten er heller ikke fornøyd med John Kerry og antar han blir neste mann ut.

Neste tema: RASEKRIGEN.

Nå er det mye snakk om negerslaver og de hvites undertrykkelse av blacks i våre offisielle medier. Tidsskriftet Business Insider laget forleden en rankningliste over de mest voldelige byene i verden og her kommer fem amerikanske byer fint inn på midten: Detroit,New Orleans,Baltimore,St.Louis og Oakland.

Dette er typiske byer for hva Obama kaller “communities of color”. Det ingen i norske media vil snakke om er offisiell amerikansk statistikk som forteller at 93% av blacks i USA blir drept av andre blacks. Borgermester Rudy Giuliani,(pensjonist nå) sier at 70-75% av all vold og kriminalitet i New York foregår i black areas. Blacks topper statistikken for mord og voldtekter.

Det er mange,mange år siden FBI-CIA i USA fant ut at det ville bli street riots i USA og har gått så langt som å invitere polske og østeuropeiske soldater til å delta i urban guerilla fighting inni USA. Kanskje må Telemarksbataljonen og Natos Response Force dit?

For da jeg kom over websiden til The New Black Panther Party for rundt ti år tilbake, skrev de jo nøyaktig hva de skulle gjøre: knuse Whitey i USA og opprette en afro-arabisk muslimsk stat.

Senere har det kommet opp noe som heter RbG Black Rebels som sender ut meldinger om “War Plans into action” og ber den “urban militia” tre fram. Disse lover 5000 dollar til den som kunne fortelle hvor hvite politimann Darren Wilson var. Han skulle åpenbart “taes ut”, og konene til politifolk skulle voldtaes.

En representant for delstatsSenatet,svart kvinne, sier det slik: THIS IS OUR RACE WAR.

Og det mest interessante som jeg ser det,er at det dukker opp transparanger som slår Ferguson sammen med Palestina/Israel konflikten som:

Boycott Israel. From Furguson to Palestine. Intifada,etc

Helt åpenbart er det nå slik at det islamske Jihadmiljøet i USA slår seg sammen med the Black Intifada og dette vil få enorme internasjonale ringvirkninger. Frankrike er jo nå et tredjedel afro-islamsk land og lignende utviklinger vil komme til Marseilles,Paris og Toulouse.

Jeg slutter meg til en analytiker i USA som nå skrev: “Knapt noen innen vår mainstream verden, har kunnskaper eller innser hva som pågår kulturelt,på raseplan eller etnisk i de hvite nasjonene, spesielt i USA.” Og går man inn på palestinske webber ser en at militante palestinerne ser på hendelsene i Ferguson som en del av deres egne bestrebelser. Og det som ligger i lufta nå er framveksten av en GLOBAL INTIFADA drevet fram av militante blacks,spansktalende La Raza og unge Jihadister fra Islam verden over.

Sannsynligvis får de holde på i årevis med å forberede sine oppstander uten at den politisk korrekte hvite elite skjønner bæret av hva som foregår rundt dem. Tesene for korrekt politisk multikulturell tenkning forbyr omgang med virkeligheten.

Av Jan Hårstad. Gjengitt med tillatelse.

Redaktørs anmerkninger: Hårstads synspunkter er ikke nødvendigvis representative for det Søkelys står for, men Hårstad har mange spennende tanker om tiden vi lever i.