Jan Hårstad: Norwac-skandalen

Flag_of_Islamic_State_of_Iraq.jpgDet var jo prisverdig av NRK TV igår aftes å sende et innslag om at Islamsk Stat behersker et sykehus like utenfor kurderKobane som heter Tell Abiad og som drives ved hjelp av norske skattepenger. I regi av NORWAC som igjen er ledet av lege Erik Fosse. 6 millioner kroner i istandsettelse og 250 000 i måneden i lønninger til ansatte. Dessverre var det slik at journalisten som laget programmet hoppet over mange av de viktigste spørsmålene forbundet med denne saken, ikke minst folkerettslige.

Det er slik i Norge at de aller viktigste spørsmålene for nasjonen, overhodet ikke er oppe til offentlig debatt,heller ikke i Stortinget. Norges likvidering av Libya i 2011 er det mest groteske eksempel: ødeleggelse av den mest moderne staten i Afrika ble gjort ved hjelp av SMS på mobiltelefoner. Nå hersker Islamsk Stat der. Som det gjennom årene er framlagt masse dokumentasjon på her på verdidebatt,har ødeleggelsen av Bashar al-Assad regimet i Syria,stått på dagsorden for USA/Nato og allierte i Gulfen/Tyrkia,etc i mange år forut for våren 2011. De som styrer med Norwac er jo folk som har lang fartstid som hjelpere for ulike militante islamistiske organisasjoner såsom Hizballah og Hamas med flere. Og de har sin politiske forankring på det redaktør Braanen i Klassekampen kaller “venstresida.” Denne “venstresida” skrev allerede på lederplass 20 juli 2012 at “Syrias håp ligger derfor i opprørernes hender”. Og dette ble oppfulgt av professor Bjørn Olav Utviks berømte kronikk hvor han lanserte de jihadistiske internasjonale leiesoldatene i Syria som Spaniakjempere,vilket også ble overtatt av Inger Anne Olsen i Aftenposten.

Men så kommer da den hemmeligholdte  historien som ble omtalt av statssekretær Torgeir Larsen i Klassekampen 1 juni 2013 etter å ha blitt presset av en debattant til å komme på banen med fakta. Det viser seg av Larsen skriv at 22 MAI 2013 hadde Norge anerkjent DEN SYRISKE NASJONALKOALISJONEN “SOM DEN RETTMESSIGE REPRESENTANTEN FOR DET SYRISKE FOLK.”

Spørsmålet er: ble Norwac-sykehuset oppsatt før eller etter 22 mai 2013? Hvis det ble satt opp FØR,har Norge brutt alle regler for FNs folkerett. Da måtte man ha hatt grønt lys fra regjeringen i Damaskus, men på denne tiden var jo Hitleriseringen av Bashar al-Assad tungindustriell hjernevask i Norge.Alle aviser,all tv.

Men her er mer. Det er jo som bekjent Gulf statene anført av SaudiArabia som har vært hovedfinansiører av Jihadkrigene helt fra 1979 i Afghanistan. Men på vårparten i år skjønner disse statene at ved Islamsk Stats eksplosive vekst,at de ikke lenger kontrollerte det Globale Jihad og slår på bremsene. De som derimot ikke slo på bremsene var Qatar som også er med i Gulfens forsvarsallianse GCC. Sammen med Nato-Tyrkia fortsatte disse å understøtte Islamsk Stat.

Under sommeren ble det masse turbulens inni Gulfalliansen og Qatar ble truet med eksklusjon. Hvordan denne saken står pr.idag vet jeg ikke,bare at Qatar også er Hamas største pengevenn. På spørsmål fra NRK-intervjuer blir da Erik Fosse (foto Wikipedia) spurt om hvordan Erik-Fosse-foto-Ram-Gupta-OUS2014-hireshan hadde tenkt å løse denne floka som leder av et sykehus dominert av Islamsk Stat,svarte han: Dette er noe vi må ta opp med Qatars Røde Halvmåne som er vår PARTNER!!!! Men alle statlige og halvstatlige institusjoner i Qatar er partnere for både Islamsk Stat og Hamas. Både Erik Fosse og Mads Gilbert har jo vært Hamas leger og propagandister i mange år. Det er litt hardt av Netanyahu å si at Hamas og Islamsk Stat er akkurat det samme idag, men vi kan ikke se bort fra at om ett eller to år er de nære partnere i Jihad. Dette er høyst sannsynlig. En skal huske på at en god del prominente medlemmer av det globale Muslim Brotherhood priser Islamsk Stat og Hamas er deres palestinske gren.

Skrittet fra Hamas til Islamsk Stat er ikke så langt fra hverandre som det offisielle Norge vil ha det til, men i dette landet kjøres også det eventyret at Islamsk Stat ikke har noe med Islam å gjøre!!!! Her skal man ikke bare bedra utaskjærs,men også sine egne landsmenn og. Til gangs også.

Av Jan Hårstad. Gjengitt med tillatelse