Callum Geier fra BIMOB sekten forsøker seg som “Skype-demonutdriver” etter inspirasjon fra Chris La Sala

Callum alias Cowl Geier forsøkte seg som Skype-demonutdriver på You Tube

Callum Geier fra Tasmania i Australia som er mest kjent for å rive i stykker Bibler på You callum-demonerTube og som også gjorde seg bemerket for å ha utgitt seg på å være den kjente nytestamentlige forsker, apologet og historiker Michael Licona på Facebook for å samle inn penger til seg selv i Licona’s navn, -forsøker seg nå som Skype demonutdriver etter inspirasjon fra Chris La Sala som har lagd en egen “demonutdrivelses-tjeneste” på You Tube. I timelange seanser hvor ordene “fire” “come out” ropes, skrikes og gjentas til det kjedsommelige tilbys mer eller mindre forførte ofre “befrielse” fra påståtte og ikkeeksisterende onde ånder.

Dem som utsetter seg for dette tøvet risikerer å ende opp i et dypt mørke og i religiøs forførelse. I sin siste video forsøker den notoriske svindleren og tilhengeren av ideen om at Bibelen er dyrets merke og “befri”  Curtis Slayer fra angivelige demoniske bånd. Curtis cowl_geier-bible-riper et av de siste ofrene for den demoniske aktiviteten til Harland Hoy, Callum alias Cowl Geier og andre som fremmer ideen om at Bibelen er dyrets merke. Foruten å prøve seg som demonutdriver har Callum eller Cowl Geier som han nå kaller seg -en lang forhistorie i å rive i stykker bibler i tro på at de er dyrets merke. Geier gjorde seg bemerket allerede i 2012 da han på Facebook utgav deg for å være historiker, apologet og nytestamentlig forsker Michael Licona for å samle inn penger til seg selv. I en video publisert i dag kan man se en timelang “seanse” med gjentakelser og repeterende “kom ut” rop uten at det var spor av noen ond ånd. En video av Callum/Cowl Geiers favoritt beskjeftigelse kan ses her. -En slags primitiv “Rip The Bible Dance” kan ses her

Intet nytt under solen

cowl-geierSelv om Geier for øyeblikket ikke har oppe noen videoer hvor han river i stykker Bibelen er det bare et tidsspørsmål før slike dukker opp igjen. Han har ikke forlatt denne tesen og er på mange måter langt mer skadelig nå enn når hans sanne jeg publiseres. En av dem som har fulgt Callums aktiviteter over flere år sier i en epost til Søkelys at Geier har hentet inspirasjon fra figuren Chris La Sala som driver en ubibelsk demonutdrivelsepraksis på You Tube. Det er mer sannsynlig at folk ender opp med onde ånder eller store åndelige problemer etter å ha vært i befatning med Harland Hoy, Chase Jester, Chris La Sala eller nå demonutdriveren Callum Geier som nå kaller seg “.Truth Seeker (foto You Tube)

 Har pauset å rive bibler men hevder fremdeles at Bibelen er dyrets merke

cowl-callumCallum alias Cowl Geier og kretsen rundt ham har sluttet å rive i stykker Bibler men den forskrudde kultgruppen nærer fremdeles det samme destruktive hatet til kristne som tror at bibelen er Guds ord. Strategien nå er tilsynelatende å fremstå som mer moderate for å forføre nye ubefestede sjeler gjennom sin aktivitet på You Tube, Facebook og Google+. Når ideologien først får grepet i et menneske er det egentlig gjort, demoniske krefter slipper til og river i stykker troen og samfunnet de forførte har med Kristus.  De siste dagers aktivitet fra Geier viser at han fremdeles er tilhenger av “Bible is the mark of the beast kulten” og den destruktive forførelse.