Jan Hårstad: Krigen mot Russland

 “Aftenposten har idag en lengre artikkel med overskrift: “For å stoppe
terrorister vil Putin skanne ansiktet til alle på Moskva metro.” (22 april 2016.) Det er putin-obamavinklet slik at det framstår som om man drev gjøn med en paranoid Putin og det er heller “ikke særlig tenkelig i Norge” som en norsk ekspert utlegger det i en tilleggs-kommentar. Norge er som bekjent aksen i alt som skjer i verden. Alt måles ut fra akademikere i Oslo,”  Å forklare omfattende hvorfor Putin ruster opp sikkerheten i landet ville kreve en bok, men jeg vil tro Bjørn Nistads bok om Russland kan være til stor hjelp. Derfor er det jeg her skriver bare en liten bemerkning, skriver Hårstad i et innlegg om den stadig mer anspente situasjonen mellom NATO og Russland. Skal vi tro Hårstads analyse kan vi få en het sommer på flere fronter

Allerede før Russland gikk inn i Syria,hadde USA/Nato bestemt at Russland var deres strategiske fiende nummer 1 og militariseringen av alle Russlands nabostater skjøt ytterligere fart etter Ukrainakuppet som ifølge Victoria Nuland kostet USA 5 milliarder dollar med “Yats” som førstevalg i Kiev. Tiltross for at man satte ned internasjonalt sammensatte komiteer for å knekke korrupsjonen i Ukraina har det hjulpet minimalt. Ukraina er iferd med å bli en failed state av tredje verden typen. Her jobbes for at Ukraina også skal ha VISA-Fri adgang til EU og i krisa har berømte nynazister klatret oppover i statsadministrasjon og hæren.

En måte å løse sammenbruddet i Ukraina på er å prøve seg med en ny krig mot det som kalles NOVORUSSIA,ØstUkraina. Men hvordan vil denne krigen arte seg? Her leser vi at Russland har sendt ytterligere 50 000 mann for å forsterke alle sine grenser mot EU/NATO-stater. Absolutt alt tyder på at en i løpet av sommeren forventer konflikter og krig. Hadde ikke Russland rykket inn i Syria til støtte for Bashar al-Assad,ville vi ha
jihadhatt muslimske Jihadister ved makten i Damaskus slik som The New World Order ville det, støttet av alle norske partier og media. “Spania-kjemperne”. Opprørere i Syria,terrorister i Brussel. At Russland forhindret IS/Nusra i dette økte hatet i den muslimske blokken ledet av Qatar, Saudi Arabia og Tyrkia samt raseriet i England,  Frankrike og USA som har nedlagt enorme summer i trening og væpning av deres Jihad leiesoldater fra 80 nasjoner. Denne pattsituasjonen i Syria førte til at alliansen mellom militant-islam og Nato flyttet over konflikter nærmere Russland, i Nagorno-Karabak og i Armenia-Aserbadsjan. Dette er Syriakrigens nye satsingsområdet for å destabilisere Russlands flanke i syd og vissheten om dette kunne komme, kan være årsaken til at Russland dro hjem mye av styrkene sine i Syria. Nå ser det ut som om Russland skal angripes både fra Vest via Ukraina og fra Syd via Georgia/Kaukasus.

Her kan vi påminne om at under annen verdenskrig støttet både de ukrainske nasjonalistene og muslimene i Tatarstan/Krim opp om NaziTyskland. Det er derfor ikke det minste rart at 8 mai 2007 fant det sted en stiftelses-kongress i TERNOPOL i Vest-Ukraina som kalte seg “ANTI-IMPERIALIST FRONT”. Her møttes da representanter for militant islam sammen med de ukrainske nazistene for krigs-planlegging mot Russland.  Vel vitende om at tatarmuslimene på Krim sogner til denne fronten,har Russland stengt krim-tatarenes parlament nylig og deres ledere Refat Chubarov og Mustafa Dzhemilev har flyttet sin aktivitet til Kiev. 12 april 2016 var det toppmøte i Organisasjonen for den Islamske Konferansen i Istanbul som var elendig dekket i norske media. For det man var helt enige om, med milliarder av petrodollar i ryggen, at de okkuperte muslimske områdene KRIM og NAGARNO-KARABAKH må frigjøres – så fort som mulig.

Dette har Natos aller største velsignelse for i deres øyne er det ortodokse kristne Russlands deres hovedfiende nummer en. At de kristne massakreres overalt i deres støttede Jihadkriger har aldri vært gjenstand for bekymring. Jihadismen er frontsoldater for The New World order. Det eneste som har bekymret CIA-director John Brennan i februar 2016 var Jihadistene hans fraktet klorine og sennepsgass inn i Europa. Alt det jeg her skisserer er ikke engang antydet i Aftenpostens lett ironiske artikkel om sikkerhetstiltakene i Moskva. Russland forbereder seg på en terroristisk krig ledet av nazist-Jihad  “Anti Imperialistiske front” støttet av ” Organisasjonen for den islamske Konferansen” og Nato.

Skrevet av Jan Hårstad

Én tanke om “Jan Hårstad: Krigen mot Russland

 1. Urovekkende for kristne Armeniere i Nagorno Karabakh.

  “Russia must warn Turkey over Armenia and Azerbaijan tensions: Nagorno-Karabakh Crisis”

  “However, the unpredictability of President Erdogan in Turkey – and the bumbling track record of President Obama in America – doesn’t bode well.

  Armenia knows full well the wrath of the Turks based on endless anti-Christian pogroms in history. This tragically culminated in the genocide of millions of Christian Armenians and other minority Christian groups in 1915. Indeed, Hitler said about this holocaust “Who, after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?” ”

  “The BBC reports about past tensions over Nagorno-Karabakh by stressing “Fighting between the two sides began in the late 1980s and escalated into full-scale war in 1991 as the Soviet Union collapsed, killing about 30,000 people before a ceasefire in 1994… Nagorno-Karabakh, which lies inside Azerbaijan but is controlled by ethnic Armenians, has since run its own affairs with Armenian military and financial backing, but clashes break out on a regular basis.””

  “Developments in recent days between Armenia and Azerbaijan are alarming. Equally, the international response to past tensions is somewhat hypocritical. After all, Kosovo was taken from the Orthodox Christian Serbs (not recognized by many nations) and given to the mainly Muslim Albanians of Kosovo. Yet, the overwhelmingly Christian enclave of Nagorno-Karabakh isn’t recognized by the same Western nations that took action in Kosovo. Similarly, the occupation of Northern Cyprus by Turkey several decades ago – and the eradication of Orthodox Christianity in this part of Cyprus – is a fait accompli. Therefore, judging by past events the Christians of Nagorno-Karabakh have much to worry about with the only saving grace being the role of the Russian Federation that seeks to contain the crisis by building bridges between Armenia and Azerbaijan.

  It appears most unlikely that America, Iran, and the Russian Federation seek to create further tensions. Of course, different perspectives and concerns will exist yet political elites in Moscow, Tehran and Washington have enough problems to focus on. However, the same can’t be said for Turkey under the leadership of Erdogan. Given this reality, it is imperative that other powers warn Turkey not to escalate the crisis by siding with Azerbaijan and encouraging elites in Baku. At the same time, pressure must be put on Armenia and Azerbaijan to de-escalate before the crisis before the crisis spirals out of control.”

  http://global-security-news.com/2016/04/05/russia-must-warn-turkey-over-armenia-and-azerbaijan-tensions-nagorno-karabakh-crisis/

Det er stengt for kommentarer.