Er oppgang på børsen tegn på at økonomien går bra?

wallstreetFolk flest lever i den boblen at bare aksjemarkedet går opp er det akkurat det samme
som om økonomien går bedre. Det er i hvert fall det Wall Street, den amerikanske sentralbanken og Obama administrasjonen vil at almuen skal tro. Tidligere i denne nådde Dow Jones indeksen 18000 tallet og lå bare 100 poeng under “all time high”, og mange tror dermed at USAs økonomi er i ferd med å hente seg inn igjen. Men virkeligheten er ikke nødvendigvis alltid slik mainstream media fremstiller det

Samtidig som det amerikanske aksjemarkedet langt på vei har hentet seg inn etter seks måneder med turbulens og nå ligger litt under “all time high” har verdien av den amerikanske dollaren svekket seg målt mot en rekke andre valutaer. Også prisene på råvarer (Commodity) styrket seg. Dermed kreves det nå flere svekkede dollars for å kunne kjøpe et hvis kvanta av råvarer eller flere svekkede dollar enn tidligere for å kunne kjøpe en hvis post av aksjer. I utgangspunktet vil vi kalle slikt inflasjon, og her hjemme i Norge merker vi inflasjonen når vi må hoste opp flere kroner for å kunne kjøpe et bestemt produkt. Selv om svært mange tror at tilstanden i amerikansk økonomi viser solide tegn til bedring på grunn av oppgangen i aksjemarkedet, finnes det likevel en rekke økonomiske data som peker i motsatt retning. Blant annet falt salget av nye boliger i USA med over 7 prosent i februar. Industriproduksjonen falt med 2 prosent. Også Durable Goods Orders falt med 2,8 prosent “Durable Goods” er varige gjenstander som en bil, vaskemaskin, tv apparat eller noe som er varig. Heller ikke data for Factory Orders  (industrivarer) viser en økonomi i fremgang. Her var fallet 1,7 prosent. Den amerikanske detaljhandelen falt også 0,3 prosent i februar og tallene for mars tror man blir enda dystrere. Samtidig fortsetter den amerikanske sentralbanken å pumpe ny-trykte dollar inn i aksjemarkedet mens privat og offentlig gjeld fortsetter å vokse.Det samme kan sies om nordmenn, aldri tidligere har nordmenn vært mer forgjeldet enn nå melder E24 (link)

Fakta er at USAs økonomi viser flere tegn til svekkelse enn til vekst på tross av at aksjemarkedet går opp. Det man ikke snakker for høyt om er at sammen med oppgangen på børsen ser man også en økning i prisen på råvarer, samtidig som dollaren svekker seg i forhold til andre valutaer. I løpet av de årene som er gått siden finanskrisen har den amerikanske sentralbanken trykket opp enorme summer med papirdollar eller digitale dollar -som er pumpet inn i markedet, spesielt for å skape såkalte “rally” på Wall Street og den jevne mann og kvinne oppfatter dette som et tegn på at økonomien går bra. Pengetrykkingen begynte under Ben Bernanke og fortsetter under Fed sjef Janel Jallen) Det folk flest ikke får med seg er at samtidig som aksjemarkedet når nye høyder blir dollaren mindre verd og for å kjøpe aksjer eller råvarer (olje-metaller, korn osv) må man ut med langt flere svekkede dollars enn tidligere. Selv om denne “inflasjonen” ennå ikke har slått i økte priser blant forbrukerne, er dette likevel et viktig tegn på en kommende inflasjon og dyrtid. Å opererer med datoer og tidsaspekt på når disse tingene først slår ut, er vanskelig, fordi at myndighetene for å utsette krasj og sammenbrudd -fortsetter å pumpe inn ferske dollar i markedet for å holde Titanic flytende. Derfor vil neppe sammenbruddet komme før folk forstår at de har levd i en fantasiboble. En fantasiboble som vil sprekke. En som følger markedet konstant er  Gregory Mannarino som tror at tross oppgang i aksjemarkedet står vi foran ett snarlig kollaps. Et kollaps som vil få langt mer dramatiske følger enn finanskrisen i 2008. Mannarino står bak nettstedet Traders Choice.net